Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. SƠ ĐỒ MẠCH

CHƯƠNG 3. SƠ ĐỒ MẠCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 13/24Hình 3-1: Sơ đồ mạch phát– Các chân cảm biến được nối vào chân vi điều khiển PIC 16F877A như sau:

+ Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 nối vào chân B0 của vi điều khiển PIC.

+ Cảm biến khi gas MQ5 nối vào chân B1 của vi điều khiển PIC.

– Kết nối các chân của module RF vào chân vi điều khiển PIC 16F877A:

+ VCC nối vào chân VCC.

+ GND nối vào chân GND.

+ TXD nối vào chân TX (chân C6 của PIC).

+ RXD nối vào chân RX (chân C7 của PIC).Hệ thống hiển thị thông số môi trườngĐỒ ÁN 2

Trang 14/243.2 Sơ đồ mạch thuHình 3-2: Sơ đồ mạch thu– Nới sơ đờ chân LCD với vi điều khiển PIC 16F877A:

+ Chân 1 nối chân GND.

+ Chân 2 nối chân VCC.

+ Chân 3 nối chân biến trở (điều chỉnh độ tương phản của LCD).

+ Chân 4 nối chân D1.

+ Chân 5 nối chân D2.

+ Chân 6 nối chân D3.

+ Chân 11, 12, 13, 14 lần lượt nối D4, D5, D6, D7.

+ Chân 15 nối chân VCC.

+ Chân 16 nối chân GND.

– Kết nối các chân của module RF vào chân vi điều khiển PIC 16F877A:Hệ thống hiển thị thông số môi trườngĐỒ ÁN 2

Trang 15/24+ VCC nối vào chân VCC.

+ GND nối vào chân GND.

+ TXD nối vào chân TX (chân C6 của PIC).

+ RXD nối vào chân RX (chân C7 của PIC).

3.3 Nguyên lý hoạt động của mạch

– Mạch phát: cảm biến độ ẩm và nhiệt độ DHT11, cảm biến khi gas MQ5 được nối

với vi điều khiển PIC 16F877A. Các cảm biến lấy thông tin từ môi trường về vi

điều khiển. Vi điều khiển PIC 16F877A nhận được dữ liệu đó chinh là độ ẩm,

nhiệt độ của của môi trường và giá trị 1 hoặc 0 được gửi về từ cảm biến khi gas

MQ5.

Dữ liệu từ PIC 16F877A được truyền đi nhờ module phát RF.

– Mạch thu: module RF thu sẽ nhận dữ liệu rồi truyền về vi điều khiển PIC

16F877A đã được nối với nó. LCD sẽ hiển thị nội dung dữ liệu nhận được.

Chúng ta sẽ biết được độ ẩm, nhiệt độ và nhận biết được có khi gas trong môi

trường hay không nhờ vào nội dung hiển thị trên LCD.

– Ngoài ra mạch còn có cảnh báo, nếu độ ẩm và nhiệt đợ vượt ngưỡng cho phép thì

LCD sẽ nhấp nháy.CHƯƠNG 4. THI CƠNG PHẦN CỨNG

4.1 Thi cơng mạchHệ thớng hiển thị thơng sớ mơi trườngĐỒ ÁN 2

Trang 16/24Hình 4-1: Mạch sau khi hồn thành hiển thị đợ ẩm, nhiệt đợ và phát hiện khơng có khí gasHệ thớng hiển thị thông số môi trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. SƠ ĐỒ MẠCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×