Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1. TỔNG QUÁT VỀ ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 1. TỔNG QUÁT VỀ ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 2/241.2 Sơ đồ giải thuật

Bắt đầuBắt đầuĐọc độ ẩm, nhiệt độNhận dữ liệuCảm biến khi gasĐộ ẩm = buffer[0]Độ ẩm = buffer[0]Nhiệt độ = buffer[2]Nhiệt độ = buffer[2]Gas =1 or Gas =0Gas =1 or Gas =0Truyền dữ liệuHiển thị LCDHình 1-2: Sơ đồ giải thuật1.3 Tóm tắt đề tài

1.3.1 Tóm tắt

– Mục đich đề tài: Nhằm giúp chúng ta có được số liệu về các thông số môi trường

như độ ẩm, nhiệt độ và phát hiện có khi gas trong môi trường đó hay không với

một khoảng cách xa mà không cần phải ở trong môi trường đó. Từ đó chúng ta

có thể ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ nhiều mục đich trong cuộc sống.

– Đề tài Hệ thống hiển thị thông số môi trường có thể trình bày ngắn gọn như sau:Hệ thớng hiển thị thông số môi trườngĐỒ ÁN 2

Trang 3/24+ Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11 có nhiệm vụ đo nhiệt độ và độ ẩm của môi

trường. Sau đó nhiệt độ và độ ẩm được lấy từ cảm biến truyền về cho vi điều

khiển PIC 16F877A.

+ Cảm biến khi gas MQ5 sẽ lấy thông tin từ môi trường sau đó truyền về cho

vi điều khiển PIC 16F877A để chúng ta nhận biết có khi gas trong môi

trường hay không.

+ Vi điều khiển PIC 16F877A sau khi thu thập dữ liệu từ các cảm biến được

kết nối với RF phát để truyền dữ liệu.

Đồng thời RF thu đã được kết nối với một vi điều khiển PIC 16F877A khác

sẽ nhận tin hiệu và nhận dữ liệu, truyền về vi điều khiển PIC 16F877A đó,

sau đó hiển thị lên LCD.

– Ứng dụng của đề tài: Hệ thống hiển thị thông số môi trường cung cấp cho chúng

ta các thông số của môi trường ở bất kì khu vực nào xung quanh chúng ta. Vì thế

hệ thống này có rất nhiều ứng dụng có ich trong cuộc sống như:

+ Kiểm soát được nhiệt độ và độ ẩm trong vườn, từ đó có thể có chế độ tưới

tiêu và chăm sóc cây mầm để chúng phát triển tốt.

+ Ở bên ngoài nhưng vẫn theo dõi được nhiệt độ, độ ẩm trong phòng kin, từ đó

có thể điều chỉnh hoạt động của các thiết bị trong phòng chẳng hạn.

+ Ngoài ra, hệ thống còn giúp phát hiện rò rỉ gas trong khu vực mà chúng ta

đặt hệ thống. Nhằm phát hiện và phòng tránh cháy nổ.

+ Hệ thống này còn có thể có các ứng dụng đem lại nhiều lợi ich khác và còn

có thể phát triển hệ thớng hơn nữa.

1.3.2 u cầu của đề tài

– Tìm hiểu vi điều khiển PIC 16F877A.

– Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11.

Hệ thống hiển thị thông số mơi trườngĐỒ ÁN 2

Trang 4/24– Tìm hiểu module thu phát RF.

– Hiển thị thông số môi trường thông qua module thu phát RF.

– Hoàn thành phần cứng mạch.CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU ĐỀ TÀI

2.1 Tìm hiểu vi điều khiển PIC 16F877AHệ thớng hiển thị thơng sớ mơi trườngĐỒ ÁN 2

Trang 5/24Hình 2-1: Vi điều khiển PIC 16F877AHình 2-2: Sơ đồ chân PIC 16F877A [1]– Vi điều khiển PIC 16F877A:

+ Thuộc họ 16Fxxx.

+ Có 40 chân.

+ Có 3 bộ nhớ: bộ nhớ chương trình 8K x 14bit, bợ nhớ dữ liệu 368 x 8 byte

RAM, bộ nhớ dữ liệu EEPROM 256 x 8 byte.

+ Gồm có 5 Port I/O với tổng số chân I/O là 33.

• Port A: có 6 chân I/O. Các chân này có thể nhập được và xuất được.

Chức năng nhập hay xuất của các chân này được quyết định bởi thanh

ghi TRISA (địa chỉ 85h).

• Port B: có 8 chân I/O. Thanh ghi điều khiển xuất nhập là TRISB.

• Port C: có 8 chân I/O. Thanh ghi điều khiển xuất nhập là TRISC.

• Port D: có 8 chân I/O. Thanh ghi điều khiển xuất nhập là TRISD.Hệ thống hiển thị thông số môi trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1. TỔNG QUÁT VỀ ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×