Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. GIẢI THUẬT, THỰC THI PHẦN CỨNG

CHƯƠNG 3. GIẢI THUẬT, THỰC THI PHẦN CỨNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2Hình 3-6: Lưu đồ giải thuật MCU SlaverHệ Thống Báo CháyTrang 10/35ĐỒ ÁN 2Hình 3-2: Lưu đồ giải thuật MCU MaterHệ Thống Báo CháyTrang 11/35ĐỒ ÁN 23.2 Sơ đồ mạchHình 3-3: PCB mạch nguồnHệ Thống Báo CháyTrang 12/35ĐỒ ÁN 2Hình 3-4: PCB mạch MCU MasterHệ Thống Báo CháyTrang 13/35ĐỒ ÁN 2Hình 3-5: PCB mạch cảnh báoHệ Thống Báo CháyTrang 14/35ĐỒ ÁN 2Hình 3-6: PCB mạch MCU Slaver

3.3 Thiết kế phần cứngHệ Thống Báo CháyTrang 15/35ĐỒ ÁN 2CHƯƠNG 4.Trang 16/35ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN4.1 Đánh giá hệ thống

4.1.1

-Ưu điểmMạch thiết kế đã nhận dữ liệu nhiệt độ được gửi từ các slaver và hiển thị lên

LCD.-Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo nhiệt độ cao hoạt động tốt.

4.1.2-Nhược điểmThời gian nhận mã ở slaver không đồng đều. Khoảng thời gian nhận mã cách

nhau khoảng 6 s. Thời gian chênh lệch dao động từ 3 s, đến 24 s.-Master chưa thể kiểm tra được slaver không hoạt động.

4.2 Hướng phát triển-Kết hợp module DFPlayer Mini để cảnh báo bằng giọng nói phát ra loa.-Kết hợp nhiều module như module khí gas, khói, lửa, … để mở rộng cảnh

báo từ các slaver đến master.-Sử dụng module Bluetooth để có thể xem nhiệt độ tại các slaver qua

Smartphone.-Kết hợp với module ESP8266 để truyền dữ liệu lên Web Server.Hệ Thống Báo CháyĐỒ ÁN 2TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1]http://www.codientu.org[2]http://banlinhkien.vn[3]http://hshop.vn[4]Tài liệu vi điều khiển của Nguyễn Đình PhúTiếng Anh:

[5]http://www.elecfreaks.com[6]http://www.microchip.com[7]http://www.alldatasheet.comHệ Thống Báo CháyTrang 17/35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. GIẢI THUẬT, THỰC THI PHẦN CỨNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×