Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế lợi ích cho nhân viên

Thiết kế lợi ích cho nhân viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đánh giáEvaluationMục đích• Phát triển năng lực cho tổ chức

• Đảm bảo nhân viên làm việc tốt

• Định hướng cho Mục Tiêu Kinh DoanhNhững yếu tố ảnh hưởng

Đánh giá scorecard

Kế hoạch làm việc

Kế hoạch phát triển nhân viên

Quản lý nhân viên giỏi và yếuĐánh giá scorecard• Chuẩn bị scorecard cho tất cả vị trí với

tiêu chí đo lường cụ thể

“What’s measured gets DONE”

• Đánh giá scorecard và xếp hạng nhân

viên ít nhất 1 quý/lầnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế lợi ích cho nhân viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×