Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
11 TỦ ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY

11 TỦ ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHỈ DẪN KỸ THUẬT- HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY(9)(10)

(11)(12)

(13)(14)(15)1.1210.2014- Các cổng RS-232 cho các máy in hoặc các đầu cuối bảo trì.

- Các rơ le báo động, các rơ le phụ, nguồn cấp bổ sung, các mô đun IDC, và các mơ

đun mở rộng NAC.

Các tính năng khác:

- Có cổng truy cập để có thể download và lập trình.

- Kiểm soát truy cập bằng mật khẩu

- Mỗi thiết bị cứ 2 giây lại được quét và quét tối thiểu 2 lần liên tiếp để xác định và

phân biệt báo động hay lỗi.

Việc xác nhận cho từng khu vực hoặc thiết bị báo động được hiển thị bằng đèn LED

trên Bảng Hiển thị và được ghi lại bằng Máy in Hệ thống.

Hệ thống có thể cung cấp một cảnh báo sớm từ tồn bộ các bộ báo khói nếu trạng thái

trong khoảng 10% ngưỡng báo động trong 30 giây. Tín hiệu báo động sớm sẽ không

ngăn cản bộ phát hiện ghi tín hiệu báo động hồn chỉnh.

Các độ nhạy của tất cả các bộ phát hiện có thể được điều chỉnh trong các giới hạn cho

phép. Các mức được xác nhận thơng qua việc hỏi từ vùng phím số.

Việc kiểm tra bộ phát hiện được thực hiện nhờ vùng phím số. Khi đã xác nhận quá

trình kiểm tra thỏa mãn, đèn LED trên các bộ phát hiện sẽ hoạt động. Khi một thiết bị

báo động hoạt động do một bộ phát hiện, việc lựa chọn thiết bị trong quá trình kiểm

tra sẽ được lập trình trong phần mềm ứng dụng.

Các thiết bị được tháo bỏ hoặc bị hư hỏng nên không thể liên hệ với Bảng điều khiển

sẽ được ghi lại như là một lỗi hệ thống và toàn bộ chi tiết sẽ được hiển thị trong máy

in hệ thống.

Thiết kế của hệ thống được tính tốn sao cho nó có khả năng điều chỉnh tại chỗ đối với

các thơng số hệ thống. Các thay đổi chương trình bao gồm xoá bỏ các thiết bị lắp đặt,

bổ xung thiết bị lắp đặt, thay đổi chức năng logic...ĐẦU BÁO CHÁY

(1)Việc vận hành các đầu báo phải tin cậy và ổn định, phải đảm bảo sự vận hành bình

thường của đầu báo trong khi giảm thiểu khả năng vận hành lệch lạc của chúng.(2)Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chi tiết của đầu báo chào thầu, gồm tầm vận hành

nhạy, phương pháp đáp ứng các yêu cầu vận hành và phương pháp điều chỉnh.

Toàn bộ đầu báo phải được lắp đặt theo cách thức tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm

tra, bảo dưỡng và thay thế.

Các đầu báo nhìn thấy được cần gắn đèn báo để xác định đầu báo nào vẫn hoạt động.

Các đầu báo bị che kín đều có đèn báo được gắn tại vị trí dễ nhìn thấy ở trong phòng

tại nơi càng gần đầu báo càng tốt. Các bộ phận đèn báo này được gắn vào hốc trên trần

nhà.

Tất cả các đầu báo là loại đầu báo hai dây.(3)

(4)(5)1.12.1 ĐẦU BÁO NHIỆT

(1)Là loại đầu báo nhiệt địa chỉ tương thích với giao diện các mạch tín hiệu đơn (SLC).(2)Độ nhạy của đầu báo có thể được chương trình hố trong phần mềm của tủ điều khiển.

Độ nhạy đuợc giám sát và báo cáo một cách lien tục về tủ điều khiển. Điểm ID có khả

năng cho phép mỗi địa chỉ đầu báo đuợc cài đặt với các cơng tắc địa chỉ dạng tầng,

cung cấp chính xác các vị trí của đầu báo cho sự lựa chọn trong bảo dưỡng.Dự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại23CHỈ DẪN KỸ THUẬT- HỆ THỐNG PHỊNG CHÁY CHỮA CHÁY

(3)(4)(5)

(6)10.2014Đầu dò nhiệt được lựa chọn từ các loại sau cho phù hợp với điều kiện nhiệt độ và môi

trường:

Loại A: Hoạt động trong nhiệt độ bình thường kết hợp giữa nhiệt độ

cố định và tỷ lệ gia tăng nhiệt độ.

Loại B: Hoạt động trong nhiệt độ bình thường, chỉ kích hoạt bằng

nhiệt độ cố định.

Loại C: Hoạt động ở nhiệt độ cao, kết hợp giữa nhiệt độ cố định và

kích hoạt bởi tỷ lệ tăng nhiệt độ.

Loại D: Hoạt động ở nhiệt độ cao, chỉ kích hoạt bằng nhiệt độ cố

định.

Loại E: Nhiệt độ cố định vì mục đích đặc biệt.

Các bộ cảm biến nhiệt là loại cảm biến nhiệt độ “rate -of-rise”. Do lượng nhiệt nhỏ, bộ

cảm biến có thể đo chính xác và nhanh chóng nhiệt độ tại chỗ để phân tích tại bảng

kiểm sốt báo cháy.

Cảm biến nhiệt độ “rate-of-rise” có thể lựa chọn tại bảng kiểm sốt cho 150F (8,30C)

hoặc 200F (11.10C) một phút.

Đối với đám cháy lan chậm, nhiệt độ có thể khơng tăng q nhanh để đặc điểm “rateof-rise” hoạt động. Tuy nhiên, một báo động sẽ được khởi phát khi nhiệt độ đạt đến

mức đã đặt.1.12.2 ĐẦU BÁO KHĨI

(1)Là loại đầu báo khói địa chỉ tương thích với giao diện các mạch tín hiệu đơn (SLC).(2)Độ nhạy của đầu báo có thể được chương trình hố trong phần mềm của tủ điều khiển.

Độ nhạy đuợc giám sát và báo cáo một cách liên tục về tủ điều khiển. Điểm ID có khả

năng cho phép mỗi địa chỉ đầu báo đuợc cài đặt với các cơng tắc địa chỉ dạng tầng,

cung cấp chính xác các vị trí của đầu báo cho sự lựa chọn trong bảo dưỡng.

Đầu báo khói phải là loại ion hố hoặc loại quang có khả năng quét nhanh.

- Đầu báo loại ion hố hoạt động khi khói (nhìn thấy và khơng nhìn thấy) từ

ngọn lửa tạo ra sự mất cân bằng giữa 2 ngăn ion hố.

- Loại đầu dò quang được kích hoạt khi khói đi vào đầu dò chạm vào tia sáng

giữa di ốt phát quang và di ốt nhạy sáng.(3)(4)Bộ cảm biến khói quang điện:

- Các bộ cảm biến quang điện sử dụng một nguồn ánh sáng LED hồng ngoại

ổn định và một bộ thu điốt quang silic để cảm biến khói chính xác và nhất

qn. Có 7 mức cảm biến cho mỗi loại bộ cảm biến riêng, từ 0, 5% đến 2,

35% mỗi foot. Có thể lựa chọn và quản lý tại bảng kiểm soát báo cháy.

- Đầu cảm biến được thiết kế sao cho khói vào 3600 để có phản ứng hiệu quả

nhất từ mọi hướng. Có một màng ngăn cơn trùng vào buồng khói. Do q

trình hoạt động quang điện, vận tốc khơng khí thường khơng phải là một

nhân tố, ngoại trừ ảnh hưởng đến lưu lượng khói.(5)Bộ cảm biến khói ion hóa:

- Các bộ cảm biến ion hóa sử dụng một nguồn phóng xạ với khoang ion hóa

mẫu bên ngồi và khoang ion hóa vật tham chiếu bên trong để có hoạt động

ổn định khi điều kiện môi trường như nhiệt độ và độ ẩm thay đổi. Khói và

khí đốt khơng nhìn thấy có thể tự do đi qua khoang ngoài. Với các khoang

được ion hóa bởi một nguồn phóng xạ nhỏ [Am 241 (Americium)], có một

dòng rất nhỏ chạy trong mạch. Sự xuất hiện của các hạt đốt cháy sẽ làm thayDự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại24CHỈ DẪN KỸ THUẬT- HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY10.2014đổi tỷ lệ điện áp giữa các khoang. Có thể đo sự chênh lệch này bằng điện tử

học và được truyền về bảng điều khiển để xử lý.

- Có nhiều mức cảm biến cho từng bộ cảm biến ion hóa từ 0,5 đến 2,5% mỗi

bước giảm bớt khói.1.12.3 ĐẾ ĐẦU BÁO1.13(1)Tất cả đầu dò sẽ được lắp đặt trên cùng kiểu đế theo tiêu chuẩn chung. Mỗi đầu báo sẽ

bao gồm (tùy chọn) bộ khóa kiểu cơ khí để khóa đầu dò ngăn ngừa sự tháo hoặc can

thiệp của những người khơng có chức năng.(2)Việc cài và tháo các đầu dò sẽ thực hiện bằng thao tác ấn vào-xoay đơn giản thông qua

việc sử dụng một dụng cụ mở rộng bởi một người đứng ở sàn có thể gắn đầu báo cao

tới 7m thậm chí cả việc lắp bộ khóa cơ khí.(3)Đầu báo sẽ được trang bị các vis nối domino có khả năng đấu nối và giữ an tồn các

dây tới 1.5mm2.(4)Đế sẽ bao gồm một module điện tử phù hợp với việc hoạt động theo các địa chỉ riêng

biệt. Module điện tử sẽ là loại bọc kín trong khối rắn để bảo vệ việc nhiểm bụi, bẩn và

độ ẩm.(5)Module điện tử sẽ được tích hợp đèn LED đỏ có khả năng chớp nháy khi hoạt động dò

cũng như báo động. Cho phép đấu nối với một đèn LED mở rộng điều khiển từ xa để

chỉ thị các hoạt động của đầu dò được lắp đặt ở khoảng khơng được dấu kín hay phòng

kín ở nơi cần truy cập và điều khiển từ xa.(6)Loại đế tiêu chuẩn sẽ phải bao gồm một tấm che kín để ngăn ngừa bụi bẩn, sự ngưng

tụ hơi nước, nước từ các đường ống xung quanh các domino đấu nối hoặc các điểm

cơng tắc của đầu dò.(7)Đế tiêu chuẩn sẽ được cung cấp kèm với nắp đế tháo rời để bảo vệ các vùng cơng tắc

trong suốt q trình lắp đặt và cho phép kiểm tra hồn thiện việc đấu nối mạch vòng địa

chỉ cụ thể trước khi cài đầu dò. Nắp che bụi sẽ được tháo bằng dụng cụ mở rộng cao

7m đứng từ sàn.(8)Các đế đặc biệt với cùng một nhà sản xuất sẽ được đem sử dụng trong các vùng đặc

biệt.(9)Tất cả các module điện tử địa chỉ độc lập sẽ đồng nhất và cho phép thay đổi giữa các

đế với nhau. Hệ thống mà yêu cầu việc cài đặt địa chỉ đầu dò hoặc chỉ từ đầu dò hoặc

chỉ từ đế thì sẽ khơng được chấp nhận.(10)Tất cả thiết bị điện tử bên trong đế phải được bảo vệ chống lại sự nhiễu điện từ hoặc

các nhiễu điện thống qua thường gặp. Sự đấu nối sai đầu cực sẽ khơng thể gây ra sự

hỏng hóc đế và đầu dò.(11)Các đế của module điện tử phải là loại có thể thay đổi qua lại được cho tất cả các đầu

dò.NÚT NHẤN KHẨN CẤP

(1)Nút ấn khẩn cấp sẽ được cung cấp ở các vị trí được chỉ định trên bản vẽ.Dự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại25CHỈ DẪN KỸ THUẬT- HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(2)Nút ấn khẩn sẽ là loại màu đỏ có đèn LED màu đỏ nhấp nháy khi đang hoạt động.(3)Có khả năng thử nghiệm báo động mà khơng cần mở nắp kính che.(4)Việc báo động sẽ được thực hiện bằng cách làm vỡ tấm kín mà khơng cần bất cứ thiết

bị nào khác (ví dụ như búa). Tấm kín sẽ được thiết kế trong trường hợp này để ngăn

ngừa sự làm tổn thương tới người sử dụng khi đập vào.(5)Nút ấn khẩn sẽ được lắp đặt ở vị trí mà được đặt nổi ở mơi trường bên ngồi và sẽ là

loại chịu đựng mọi thời tiết và phù hợp với yêu cầu của chuẩn IP66.(6)Tất cả nút nhấn khẩn sẽ được dán thêm vào sơ đồ và hướng dẫn hoạt động và các ghi

chú cần thiết bằng vật liệu bìa ép cứng. Các ghi chú sẽ là “KHI CÓ CHÁY, GỌI 114”.(7)Nhà thầu phụ sẽ cung cấp mà khơng tính thêm chi phí 10 bộ kính (breakglass) dự

phòng cho Chủ Đầu Tư.1.141.1510.2014CHNG BÁO ĐỘNG

(1)Chng báo động sẽ phù hợp cho hoạt động ở 24V DC có mâm chng bằng kim loại

đường kín nhỏ nhất là 150mm. Một phần trong bộ phận chng sẽ có một nắp chụp

bằng nhôm đúc.(2)Tất cả các mạch đấu nối chng sẽ được giám sát khi có sự cố hở hoặc ngắn mạch.(3)Các mạch chuông báo động độc lập sẽ được lắp đặt tại mỗi tầng. Các mạch chuông báo

động giống như vậy sẽ không được dùng để đấu nối với các chuông báo động ở tầng

khác.(4)Âm thanh của chuông sẽ là loại âm thanh báo động cơ bản. Tuy nhiên, việc cung cấp sẽ

bao gồm một tổ hợp âm thanh chng để có thể chọn lựa tự động. (Ví dụ âm thanh của

chuông ở tầng tác động, 02 tầng trên kế, 01 tầng dưới kế). Trong trường hợp công thêm,

nút nhấn bằng tay sẽ được cung cấp cho mỗi mạch chuông ở tủ điều khiển báo cháy

trung tâm nối vào chức năng hoạt động bằng tay của chuông.BỘ NGUỒN

(1)Đấu nối nguồn hệ thống sẽ có khả năng hoạt động ở nguồn cung cấp chính là 230V AC

15% tới +10% ở 48 tới 62Hz.(2)Bộ cung cấp nguồn sẽ mang bộ bảo vệ quá áp phù hợp để ngăn ngừa các hư hỏng và sự

cố do xung trong đường nguồn.(3)Bộ nguồn cung cấp cho tất cà các tủ báo cháy chính và phụ sẽ được trang bị bộ nguồn

dự phòng điện áp định mức 24V DC. Bộ nguồn và bộ sạc phải có cỡ cơng suất hồn

tồnphù hợp với u cầu của tiêu chuẩn VN. Nhà thầu phụ phải đệ trình bản tính chi tiết

để chứng thực dung lượng của bộ nguồn và bộ sạc cho ĐDCĐT duyệt.(4)Vào lúc bộ nguồn chính bị mất, bộ nguồn dự phòng sẽ tự động chuyển đổi nguồn pin để

duy trì các điều kiện hoạt động của hệ thống.(5)Khi điện áp rơi của nguồn pin còn dưới 20V DC, một tín hiệu lỗi sẽ được phát ra và

hiển thị trên các bộ phận liên quan cũng như tủ đấu nối hệ thống chính trong phòng

FCC/BAS và tủ đấu nối hệ thống phụ.Dự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

11 TỦ ĐIỀU KHIỂN BÁO CHÁY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×