Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự thiếu hiểu biết về môi trường và GDBVMT là một trong những nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm và suy thoái môi trường. Do đó GDBVMT phải là một nội dung giáo dục quan trọng nhằm đào tạo con người có kiến thức, có đạo đức về môi trường, có năng lực phát

Sự thiếu hiểu biết về môi trường và GDBVMT là một trong những nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm và suy thoái môi trường. Do đó GDBVMT phải là một nội dung giáo dục quan trọng nhằm đào tạo con người có kiến thức, có đạo đức về môi trường, có năng lực phát

Tải bản đầy đủ - 0trang

15- Hình thành ở học sinh những kiến thức, hiểu biết và kĩ năng cơ bản

khi các em tiếp xúc với các vấn đề mơi trường.

- Hình thành khả năng suy nghĩ, nghe, đọc, nói, viết có phán xét.

- Giúp HS gặt hái kinh nghiệm, quan tâm chung về môi trường, khuyến

khích HS tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

1.2.5. Biện pháp giáo dục

Biện pháp giáo dục là cách làm, cách thức tiến hành để giải quyết vấn

đề, tác động có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của con người,

để họ dần dần có được những phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra.

Hay nói rõ hơn, biện pháp giáo dục là tổng hợp những cách thức hoạt

động gắn bó giữa nhà giáo dục và đối tượng giáo dục nhằm thực hiện mục

đích và nhiệm vụ giáo dục đã qui định.

Biện pháp giáo dục là một thành tố trong cấu trúc của q trình giáo

dục. Biện pháp giáo dục có liên quan mật thiết với các thành tố khác của quá

trình giáo dục và chịu sự chi phối trực tiếp của nội dung giáo dục đồng thời

quyết định sự thành bại của quá trình giáo dục.

Biện pháp giáo dục thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa cách thức

hoạt động của nhà giáo dục và đối tượng giáo dục. Trong đó, hoạt động của

nhà giáo dục đóng vai trò chủ đạo, hướng dẫn; hoạt động của đối tượng giáo

dục đóng vai trò chủ động, tích cực sáng tạo. Sự tác động qua lại đó nhằm

hình thành cho đối tượng giáo dục ý thức, tình cảm tích cực đối với các chuẩn

mực xã hội và trên cơ sở đó hình thành cho đối tượng giáo dục hành vi và thói

quen phù hợp với các chuẩn mực xã hội.

1.2.6. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp16Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động giáo dục được

thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần thực

hiện qúa trình đào tạo học sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đời sống xã hội.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là việc tổ chức giáo dục thông

qua hoạt động thực tiễn của học sinh về khoa học- kĩ thuật, lao động cơng ích,

hoạt động xã hội,hoạt động nhân đạo, văn hóa văn nghệ, thẩm mĩ, thể dục thể

thao, vui chơi giải trí,v..v. để giúp các em hình thành và phát triển nhân cách

(đạo đức, năng lực, sở trường...).

Hoạt động này do nhà trường quản lý, tiến hành ngoài giờ dạy trên lớp

(theo chương trình kế hoạch dạy học). Nó được tiến hành xen kẽ hoặc nối tiếp

chương trình dạy học trong phạm vi nhà trường hoặc trong đời sống xã hội,

được diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín q trình

giáo dục, làm cho q trình đó có thể được thực hiện mọi lúc, mọi nơi.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động ngoại

khoá về văn học, thể dục, thể thao nhằm phát triển năng lực toàn diện của học

sinh và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan,

du lịch, giáo dục văn hoá, các hoạt động giáo dục môi trường; các hoạt động

lao động cơng ích; các hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện phù hợp với

đặc điểm sinh lý lứa tuổi học sinh. Như vậy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên

lớp là hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn học trên lớp, là sự tiếp

nối bổ sung hoạt động trên lớp, là con đường gắn lý luận với thực tiễn nhằm

tạo ra sản phẩm đáp ứng mục tiêu xã hội. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên

lớp là một chương trình bắt buộc, là một bộ phận trong quy trình giáo dục

tồn diện học sinh theo chương trình chính khố chứ khơng phải là ngoại

khố.

1.3. Giáo dục bảo vệ mơi trường qua hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp

cho học sinh tiểu học171.3.1. Mục tiêu và tầm quan trọng của giáo dục bảo vệ môi trường ở cấp

tiểu học

1.3.1.1. Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường ở cấp tiểu học

Làm cho học sinh bước đầu hiểu và biết

+ Các thành phần môi trường đất, nước, khơng khí, ánh sáng, động

thực vật và quan hệ giữa chúng.

+ Mối quan hệ giữa con người và các thành phần của mơi trường.

+ Ơ nhiễm mơi trường.

+ Biện pháp bảo vệ môi trường xung quanh: (nhà ở, lớp, trường học,

thơn xóm, bản làng, phố phường…)

Học sinh bước đầu có khả năng

+ Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi

(trồng, chăm sóc cây ; làm cho môi trờng xanh – sạch - đẹp).

+ Sống hòa hợp, gần gũi thân thiện với tự nhiên.

+ Sống tiết kiệm ngăn nắp, vệ sinh, chia sẻ, hợp tác.

+ Yêu quý thiên nhiên, gia đình, trường lớp, quê hương, đất nước.

+ Thân thiện với môi trường.

+ Quan tâm đến môi trường xung quanh.

1.3.1.2. Tầm quan trọng của việc giáo dục bảo vệ môi trường trong trường

tiểu học.

- Tiểu học là cấp học nền tảng là cơ sở ban đầu rất quan trọng trong

việc đào tạo các em trở thành các cơng dân tốt cho đất nước “cái gì (về nhân

cách) khơng làm được ở cấp Tiểu học thì khó làm được ở các cấp học sau”

- Giáo dục bảo vệ môi trường nhằm làm cho các em hiểu và hình thành,

phát triển ở các em thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự và thân thiện

với môi trường. Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, những xúc cảm, xây dựng cái

thiện và hình thành thói quen, kĩ năng sống bảo vệ môi trường cho các em.18- Số lượng học sinh tiểu học rất đông chiếm khoảng gần 10% dân số.

Con số này sẽ nhân lên nhiều lần nếu các em biết và thực hiện được tuyên

truyền về bảo vệ môi trường trong cộng đồng, tiến tới tương lai có cả một thế

hệ biết bảo vệ mơi trường.

1.3.2. Đặc điểm, vị trí, vai trò và tính chất của hoạt động giáo dục ngoài giờ

lên lớp

1.3.2.1. Đặc điểm của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận cấu thành trong

hoạt động giáo dục.

Người ta phân chia hoạt động giáo dục trong nhà trường ra làm 2 bộ

phận:

+ Hoạt động dạy học trên lớp.

+ Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Cả 2 bộ phận ấy đều nhằm mục đích giáo dục nhân cách học sinh. Mỗi

hoạt động có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng chúng đều góp phần tích cực

vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục. Nó thực sự là một bộ phận quan trọng

trong hoạt động giáo dục ở trường phổ thơng.

Hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp là cầu nối tạo ra mối liên hệ 2

chiều giữa nhà trường và xã hội.

+ Thông qua hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp nhà trường có điều

kiện phát huy vai trò tích cực của mình với đời sống xã hội, gắn nhà trường

với địa phương.

+ Mặt khác HĐGDNGLL là điều kiện để huy động sức mạnh cộng

đồng cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm thúc đẩy sự phát triển của nhà trường

và sự nghiệp giáo dục nói chung.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự thiếu hiểu biết về môi trường và GDBVMT là một trong những nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm và suy thoái môi trường. Do đó GDBVMT phải là một nội dung giáo dục quan trọng nhằm đào tạo con người có kiến thức, có đạo đức về môi trường, có năng lực phát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×