Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, giữa các tổ chức cá nhân và gia đình trẻ khuyết

tật ngơn ngữ chia sẻ kinh nghiệm, chăm sóc, hỗ trợ trẻ khuyết tật ngôn ngữ tham

gia các hoạt động xã hội.

3.1.2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của gia đình, địa

phương, trường lớp.

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên nghành để thực hiện có hiệu quả kế hoạch trợ

giúp trẻ khuyết tật ngôn ngữ

- Đơn vị trường, lớp, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực

hiện trợ giúp trẻ khuyết tật ngôn ngữ.

3.1.3. Nâng cao năng lực cán bộ giáo viên trong trường , địa phương làm

tác trợ giúp trẻ khuyết tật ngôn ngữ.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức, kĩ năng làm việc và hỗ trợ trẻ

khuyết tật ngôn ngữ cho cán bộ giáo vien trong trường, địa phương.

3.1.4.Tăng cường công tác giám sát, đánh giá

- Xây dựng hệ thống công tác, giám sát, đánh giá trẻ khuyết tật ngôn ngữ ở cuối

kỳ, cuối năm.

- Tổng kết, đánh giá và rút ra kinh nghiệm trong quá trình giáo dục chăm sóc trẻ

khuyết tật ngơn ngữ

3.1.5. Huy động nguồn lực

- Tăng cường và đổi mới phương thức, huy động gia đình, người thân, bạn bè để

hỗ trợ, giúp cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ

3.1.6. Tổ chức khen thưởng cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ

- Tổ chức lễ tuyên dương cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và

vượt khó học tập

3.1.7. Sự quan tâm của phụ huynh cùng các giáo viên ở trường

- Cha mẹ cần quan tâm đến trẻ nhiều hơn như tiếp xúc trò chuyện với trẻ, tạo mơi

trường gần gũi để trẻ có cơ hội phát triển ngơn ngữ của bản thân.

- Cô cùng phối hợp với phụ huynh của trẻ tạo điều kiện cho trẻ phát huy tốt khả

năng của mình. Phụ huynh cố gắng dành thời gian để trò chuyện và lắng nghe trẻ

nói, khi trò chuyện trẻ nghe, cha, mẹ, người thân cố gắng phát âm đúng cho trẻ bắt

chước11- Cô cùng nhà trường giúp đỡ tạo điều kiện cho phụ huynh mỗi tháng nghỉ một

ngày để phụ huynh đưa cháu đi khám.

- Khi tổ chức giờ dạy, cô cho trẻ ngồi đối diện với cô để giúp trẻ có thể nghe và

nhìn khẩu hình miệng của cơ để hiểu cơ nói gì, khi tổ chức các hoạt động dạy giáo

viên cũng phải tự luyện giọng để giúp trẻ cảm thụ tiết học tốt.

- Trong các hoạt động học và vui chơi, cô luyện phát âm cho trẻ ở mọi lúc, mọi

nơi, hướng dẫn trẻ làm những bài tập, khơi gợi kinh nghiệm, kỹ năng phán đoán

của trẻ.

- Bên cạnh dó phụ huynh và giáo viên cần nhận biết sớm và điều chỉnh , về khả

năng ngôn ngữ ở trẻ. Khơng nên để tình trạng khuyết tật ngơn ngữ kéo dài, vì đó sẽ

ảnh hưởng đến việc chậm phát triển trí tuệ và cuộc sống sau này của trẻ.C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua đề tài này tôi thấy hoạt động nhận thức của trẻ khuyết tật nói chung và ở

dạng khuyết tật ngơn ngữ của trẻ nói riềng là một trong những yếu tố hết sức quan

trọng trong quá trình dạy học cho đối tượng có nhu cầu dạy học và giáo dục đặc

biệt này. Có một số nhận định cho rằng nếu trẻ bị khuyết tật ngôn ngữ không được

can thiệp kịp thời trong thời kỳ thơ ấu có thể sẽ ảnh hưởng tới trí lực khi trẻ đến

tuổi trưởng thành bởi vấn đề hạn chế kỹ năng ngôn ngữ thường kéo theo nguy cơ

khơng hòa nhập được trong ngữ cảnh xuất hiện cũng như các hoàn cảnh phổ biển

thường gặp khác trong các giờ dạy học cần tính đến những đặc điểm hết sức đặc

trưng của từng dạng trẻ khuyết tật để có những nội dung, phương pháp, hình thức

tổ chức dạy học phù hợp với nhận thức và khả năng hiểu biết về ngôn ngữ của trẻ

nhằm đạt hiệu quả tối ưu. Bên cạnh đó các giáo viên cần phối hợp cới các đoàn thể

tổ chức của trường, bạn bè của trẻ khuyết tật ngôn ngữ, cần tổ chức cho trẻ tham

gia vào các hoạt động giao tiếp trong các môi trường xung quanh trẻ, đặc biệt ở

người giáo viên trong quá trình tiếp xúc với trẻ cần hết sức tơn trọng trẻ thông qua

việc luôn tin tưởng khả năng giao tiếp. Hướng đến việc điều chỉnh trình độ của giáo

12viên phù hợp với khả năng giao tiếp của trẻ, đồng thời giáo viên cần phải quan sát

và ghi chép thường xuyên những biểu hiện hành vi giao tiếp của trẻ để có thể có kế

hoạch hướng dẫn và tổ chức hoạt động học cho trẻ tiếp theo. Cần nâng cao năng lực

giáo viên, cán bộ quản lý thêm kiến thức về chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật, khơi

dậy tình cảm của mọi người đối với những trẻ kém may mắn, giáo dục trẻ có trí tuệ

bình thường và trẻ khuyết tật ngôn ngữ nhằm phát triển nhân cách cho trẻ. Ngoài

ra, phát huy những thế mạnh của trẻ chậm phát triển trì trệ và hạn chế những khiếm

khuyết cho trẻ, giúp trẻ phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, tạo cơ hội phát

triển toàn diện cho trẻ để giúp ích cho đất nước sau này. Chính vì vậy việc giáo dục

và chăm sóc cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ mang ý nghĩa to lớn đối với người giáo

viên mầm non, là một trong những điều kiện giúp trẻ khuyết tật ngơn ngữ để hồn

thành bài tiểu luận này, ngoài sự nổ lực của bản thân giúp đỡ của các thầy cơ và

đồn thể trường mầm non “Bình Minh” cùng với các phụ huynh cũng như sự động

viên, khuyến khích của bạn bè, gia đình và người thân.

Tơi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và những đóng góp, những

tình cảm hết sức q báu đó.

2. Kiến nghị

- Qua các giải pháp đã đưa ra trong công tác giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật

ngơn ngữ ở trường “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam có rất nhiều khó khăn

như đội ngũ giáo viên về việc giáo dục và chăm sóc trẻ khuyết tật còn thiếu, cơ sở

vật chất còn thiếu thốn, các hoạt động tổ chức cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ vẫn chưa

khoa học.

- Ban giám hiệu, các cấp lãnh đạo của trường cùng với các giáo viên đứng lớp tạo

điều kiện hỗ trợ kinh phí, đồ dùng học tập, trang thiết bị dạy học, làm các đồ dùng

dạy học dành riêng cho trẻ khuyết tật ngơn ngữ.

- Thơng qua đó ban giám hiệu cần nâng cao trình độ của giáo viên đang dạy ở

trường.

- Chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên bằng cách tổ chức hội

thi giáo viên dạy giỏi giành cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ

- Tạo điều kiện cho trẻ thường xuyên giao lưu với bạn bè trong lớp học để giúp

các trẻ khuyết tật ngôn ngữ ngày học tốt hơn.13D.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Huỳnh Ngọc Trà, Trần Đăng Hạnh (2014), giáo trình giáo dục đặc biệt

trường Đại học Quảng Nam, tài liệu lưu hành nội bộ

2. Bộ GD và ĐT Báo cáo thường niên năm học tập từ 2005-2006 đến

2012-2013

3. Bộ GD và ĐT (2000) Giáo dục trẻ khuyết tạt, tài liệu hội nghị, Hà Nội14MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU...................................................................................................1

1. Lý do chọn đề tài................................................................................................1

2. Mục đích nghiên cứu..........................................................................................2

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi......................................................................2

3.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................2

3.2. Phạm vi nghiên cứu.........................................................................................2

4. Đóng góp của đề tài............................................................................................2

5. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................3

5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết..................................................................3

5.2. Nhóm phương pháo thực tiễn..........................................................................3

B. NỘI DUNG...........................................................................................................4

Chương I: Cơ sở lý luận về thực trạng công tác giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật

ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam.....................4

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục đặc biệt của

trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng

Nam.........................................................................................................................4

1.11. Ở nước ngoài..................................................................................................4

1.12. Ở Việt Nam....................................................................................................4

1.2. Một số khái niệm cơ bản..................................................................................5

1.2.1. Khái niệm trẻ khuyết tật...............................................................................5

1.2.2. Khái niệm giáo dục đặc biệt.........................................................................5

1.2.3. Khái niệm khuyết tậ ngôn ngữ......................................................................5

1.3. Hoạt động giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tạt ngôn ngữ...............................5

151.3.1. Các đặc trưng cơ bản của Giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ....5

1.3.2. Nội dung giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường.............5

1.3.3. Phương pháp giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường......6

1.4. Phân loại trẻ khuyết tật ngôn ngữ....................................................................7

Chương II: Thực trạng công tác giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngơn ngữ tại

trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam.........................................8

2.1. Vài nét về trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam..............8

2.2. Cách thức điều tra thực trạng công tác giáo dục đặc biệt trẻ khuyết tật tại

trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam.......................................8

2.2.1. Mục đích điều tra:.........................................................................................8

2.2.2. Đối tượng điều tra:........................................................................................8

2.2.3. Phương pháp điều tra....................................................................................8

2.2.4. Môi trường học tập, sinh hoạt đáp ứng nhu cầu giáo dục đặc biệt cho trẻ

khuyết tật ngơn ngữ................................................................................................8

2.2.5. Thực hiện chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ.......9

2.2.6. Đem lại hiệu quả cao trong thực trạng công tác giáo dục đặc biệt cho trẻ

khuyết tật ngôn ngữ................................................................................................9

2.3. Nguyên nhân và phương pháp phục hồi rèn luyện cấu âm..............................9

2.3.1. Nguyên nhân.................................................................................................9

2.3.1.1. Do môi trường ngơn ngữ và đặc điểm chăm sóc gia đình.........................9

2.3.1.2.Do bệnh tật, dùng thuốc, chấn thương......................................................10

2.3.1.3. Thai nghén và sinh nở của người mẹ.......................................................10

2.3.1.4. Thiếu sự phát triển khơng bình thường về cơ thể và các giác quan.........10

2.4.2 Phương pháp phục hồi và rèn luyện cấu âm................................................10

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khuyết tật

ngơn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam...................11

3.1.Một số giải pháp.............................................................................................11

3.1.1. Tổ chức tuyên truyền..................................................................................11

3.1.2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của gia đình, địa phương,

trường lớp.............................................................................................................11

3.1.3. Nâng cao năng lực cán bộ giáo viên trong trường , địa phương làm tác trợ

giúp trẻ khuyết tật ngôn ngữ.................................................................................11

3.1.4.Tăng cường công tác giám sát, đánh giá......................................................11

3.1.5. Huy động nguồn lực...................................................................................12

3.1.6. Tổ chức khen thưởng cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ.....................................12

3.1.7. Sự quan tâm của phụ huynh cùng các giáo viên ở trường.........................12

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................................13

1. Kết luận.............................................................................................................13

2. Kiến nghị..........................................................................................................14

D.TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................1516Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×