Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương II: Thực trạng công tác giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam.

Chương II: Thực trạng công tác giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Trường có số trẻ khuyết tật ngơn ngữ: 2 trẻ

- Điều kiện, cơ sở vật chất của trường vẫn chưa được đầy đủ

2.2. Cách thức điều tra thực trạng công tác giáo dục đặc biệt trẻ khuyết tật tại

trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam.

2.2.1. Mục đích điều tra:

Tìm hiểu thực trạng cơng tác giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngơn ngữ

tại trường nhằm tìm ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đặc

biệt cho trẻ.

2.2.2. Đối tượng điều tra:

Trẻ khuyết tật ngơn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành,

Quảng Nam.

2.2.3. Phương pháp điều tra

- Phương pháp lý luận

- Phương pháp phân tích

- Phương pháp tổng hợp

- Phương pháp thực tiễn

- Phương pháp quan sát

- Phương pháp điều tra

- Phương pháp xử lý số liệu

2.2.4. Môi trường học tập, sinh hoạt đáp ứng nhu cầu giáo dục đặc biệt

cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ.

- Môi trường lớp học được điều chỉnh bảo đảm phù hợp với hoạt động gia đình và

dạy học nhằm lơi cuốn sự tham gia của trẻ khuyết tật ngôn ngữ.

- Trẻ cần được học trong môi trường tự nhiên, trong cộng đồng với nhiều hoạt

động, quan hệ giao lưu và hợp tác xã hội sẽ học được nhiều về kỹ năng giao tiếp,

ứng xử, hiểu biết.

- Tạo cho trẻ một nơi học tập tự nhiên, khơng gây áp lực và khó khăn cho trẻ.

- Giáo dục cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong trường ở cộng đồng trong môi

trường học tập quen thuộc.

- Tạo mối liên kết trong trường , trong lớp để trẻ cảm thấy chúng được chấp nhận

và phát huy được khả năng của mình.82.2.5. Thực hiện chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn

ngữ.

- Xây dựng chương trình và sách giáo khoa dạy trẻ khuyết tật ngơn ngữ.

- Xây dựng chương trình và tài liệu hướng dẫn phát triển các kỹ năng đặc thù cho

trẻ.

- Tổ chức hệ thống quá trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chú ý điều

chỉnh nội dung, chương trình, phương pháp dạy học phù hợp với khả năng của trẻ

khuyết tật ngôn ngữ.

- Ban giám hiệu và giáo viên chú ý điều chỉnh nội dung, chương trình, phương

pháp dạy học phù hợp với kỹ năng của trẻ khuyết tật ngôn ngữ

2.2.6. Đem lại hiệu quả cao trong thực trạng công tác giáo dục đặc biệt

cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ.

- Giúp trẻ học và phát triển tốt hơn về ngơn ngữ

- Trẻ đã biết gọi tên, dùng lời nói để giao tiếp với những người xung quanh

- Trẻ biết phát âm chuẩn và dần sửa đổi được việc phát âm của mình, nói rõ ràng,

khơng còn nói ngọng

2.3. Ngun nhân và phương pháp phục hồi rèn luyện cấu âm

2.3.1. Nguyên nhân

2.3.1.1. Do môi trường ngôn ngữ và đặc điểm chăm sóc gia đình

- Do cha mẹ và người lớn không chú ý quan tâm đến ngôn ngữ của trẻ lúc trẻ bắt

đầu biết nói.

- Do thói quen bát chước cái sai trong q trình học nói khơng được uốn nén kịp

thời, lâu dần sẽ trở thành thói quen

2.3.1.2.Do bệnh tật, dùng thuốc, chấn thương.

- Trẻ bị mắc bệnh não, di chứng khó khăn về nói, để phục hồi cần cho trẻ tiêm

chủng đầy đủ .

2.3.1.3. Thai nghén và sinh nở của người mẹ

2.3.1.4. Thiếu sự phát triển khơng bình thường về cơ thể và các giác

quan

- Môi, răng, hàm, lưỡi có khiếm khuyết dẫn đến tình trạng của trẻ khơng bình

thường.92.4.2 Phương pháp phục hồi và rèn luyện cấu âm.

- Luyện giọng nói: Bắt đầu từ việc luyện các cơ quan hô hấp, chú ý đến cường độ

cao, thấp.

- Thể dục cấu âm. Thể dục môi, hàm, lưỡi, các động tác kết hợp

- Luyện tri giác ngữ âm, sửa lỗi phát âm sai với âm mẫu

- Luyện phát âm, âm vị (môi đầu lưỡi, quặt lưỡi).Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ

khuyết tật ngơn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng

Nam

3.1.Một số giải pháp

3.1.1. Tổ chức tuyên truyền

- Tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư, những nhận thức về vấn đề

khuyết tật ngôn ngữ

- Giáo dục bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, quyền và lợi ích hợp

pháp của trẻ khuyết tật ngơn ngữ.

- Chống kì thị, phân biệt đối xử với trẻ khuyết tật ngơn ngữ, các biện pháp phòng

ngừa khuyết tật và các loại hình dịch vụ đối với trẻ khuyết tật nhằm nâng cao nhận

thức, thay đổi hành vi về vấn đề trẻ khuyết tật ngôn ngữ

- Sử dụng các trí thức tuyên truyền các phương tiện như báo, đài…

- Tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4 và ngày quốc

tế về người khuyết tật 3/1210- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, giữa các tổ chức cá nhân và gia đình trẻ khuyết

tật ngơn ngữ chia sẻ kinh nghiệm, chăm sóc, hỗ trợ trẻ khuyết tật ngôn ngữ tham

gia các hoạt động xã hội.

3.1.2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của gia đình, địa

phương, trường lớp.

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên nghành để thực hiện có hiệu quả kế hoạch trợ

giúp trẻ khuyết tật ngôn ngữ

- Đơn vị trường, lớp, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực

hiện trợ giúp trẻ khuyết tật ngôn ngữ.

3.1.3. Nâng cao năng lực cán bộ giáo viên trong trường , địa phương làm

tác trợ giúp trẻ khuyết tật ngôn ngữ.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức, kĩ năng làm việc và hỗ trợ trẻ

khuyết tật ngôn ngữ cho cán bộ giáo vien trong trường, địa phương.

3.1.4.Tăng cường công tác giám sát, đánh giá

- Xây dựng hệ thống công tác, giám sát, đánh giá trẻ khuyết tật ngôn ngữ ở cuối

kỳ, cuối năm.

- Tổng kết, đánh giá và rút ra kinh nghiệm trong quá trình giáo dục chăm sóc trẻ

khuyết tật ngơn ngữ

3.1.5. Huy động nguồn lực

- Tăng cường và đổi mới phương thức, huy động gia đình, người thân, bạn bè để

hỗ trợ, giúp cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ

3.1.6. Tổ chức khen thưởng cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ

- Tổ chức lễ tuyên dương cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và

vượt khó học tập

3.1.7. Sự quan tâm của phụ huynh cùng các giáo viên ở trường

- Cha mẹ cần quan tâm đến trẻ nhiều hơn như tiếp xúc trò chuyện với trẻ, tạo mơi

trường gần gũi để trẻ có cơ hội phát triển ngơn ngữ của bản thân.

- Cô cùng phối hợp với phụ huynh của trẻ tạo điều kiện cho trẻ phát huy tốt khả

năng của mình. Phụ huynh cố gắng dành thời gian để trò chuyện và lắng nghe trẻ

nói, khi trò chuyện trẻ nghe, cha, mẹ, người thân cố gắng phát âm đúng cho trẻ bắt

chước11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương II: Thực trạng công tác giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×