Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Chứng từ về thuế TNDN

- Chứng từ về thuế TNDN

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.10.4. Phương pháp kế toán

TK 511, 512TK 911TK 632

Kết chuyển giá vốn hàng bánKết chuyển DT bán hàng thuầnTK 635TK 515Kết chuyển CP tài chínhKết chuyển DT hoạt động

tài chínhTK 641TK 711

Kết chuyển CP bán hàngKết chuyển thu nhập khácTK 642

Kết chuyển chi phí QLDN

TK 811

Kết chuyển chi phí khác

TK 821TK 421Kết chuyển CP thuế TNDNKết chuyển lỗ

K/C lãiSơ đồ 1.16: Kế toán xác định kết quả kinh doanh.

1.2. Tổng quan tài liệu về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong

doanh nghiệp.

1.2.1. Những nghiên cứu liên quan đến đề tài kế toán bán hàng và xác định kết

doanh

Với tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh đã có

nhiều đề tài nghiên cứu phân tích, đánh giá về vấn đề này như:

Kết quả nghiên cứu về đề tài kế tốn bán hàng và quản lí doanh nghiệp tai Cơng

ty TNHH phát triển CNTH Vũ Long trong năm 2011 của sinh viên Đoàn Thị Thanh

Phương – trường Đại học Quảng Nam đã nghiên cứu được thực trạng công tác kế tốn

bán hàng và xác định KQKD tại Cơng ty và đã đưa ra một số định hướng và giải pháp

39nhằm phục vụ cho cơng tác kế tốn bán hàng và xác định KQKD tại Cơng ty. Tuy

nhiên đề tài còn một số vấn đề chưa sâu như chưa đưa ra được đầy đủ các loại sổ sách,

các thẻ, phiếu kế tốn có liên quan đến cơng tác kế tốn kế toán và xác định KQKD.

Kết quả nghiên cứu của sinh viên Nguyễn Thị Lệ quyên – trường Đại học Quảng

Nam tại công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung năm 2012 đã nói lên Cơng tác hạch

tốn kế tốn nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng

đã tương đối hợp lý , đáp ứng nhu cầu quản lý trong thời đại mới và trên cơ sở phân

tích, đánh giá được những ưu điểm, nhược điểm. Tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số

biện pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn tại cơng ty .Tuy nhiên ngồi

những mặt đã đạt được bài báo cáo vẫn còn một số mặt hạn chế cần phải làm rõ. Cần

so sánh được thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp giữa các

tháng trong kỳ báo cáo. Thay đổi các mẫu sổ cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Có thêm những chính sách thích hợp góp phần hồn thiện hơn cơng tác kế tốn bán

hàng tại cơng ty mang lại lợi nhuận cao...

1.2.2. Nhu cầu nghiên cứu tiếp theo của đề tài kế toán bán hàng và xác định kết

quả kinh doanh.

Những kết quả nghiên cứu trên là cơ sở, nền tảng vững chắc giúp em bắt tay vào

nghiên cứu kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH điện

tử- tin học Đông Á một cách tốt nhất. Với đề tài này em sẽ nghiên cứu tổng hợp, hệ

thống hoá những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết

quả kinh doanh. Thực trạng tại cơng ty từ trình tự ln chuyển chứng từ trong việc

hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, từ đó, dẫn chứng các sổ sách,

chứng từ kế tốn có liên quan. Q trình nghiên cứu thực trạng sẽ cho thấy được những

ưu và nhược điểm trong công tác kế tốn bán hàng tại cơng ty và đề xuất một số giải

pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại

cơng ty.40CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐÔNG Á

2.1. Khái quát chung về công ty TNHH điện tử - tin học Đông Á

2.1.1. Q trình hình thành và phát triển của cơng ty

2.1.1.1. Q tình hình thành của cơng ty.

- Mã số thuế: 4000372809

- Địa chỉ: 277 Phan Chu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

- Đại diện: Nguyễn Thúc Hoàng

- Tên giao dịch: DONG A COMPUTER

- Giấy phép: 4000372809

- Ngày cấp: 17/07/2002

- Ngày hoạt động: 01/09/2002

- Điện thoại: 05103820278

Ra đời từ năm 2002, công ty TNHH điện tử -tin học Đông Á là một trong những

công ty hàng đầu tại Quảng Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Công ty TNHH

điện tử -tin học Đông Á là đại lý của các hãng nổi tiếng: Intel, Asus, HP, Acer, Santak,

Canon…cơng ty ln duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức độ cao và vững chắc trên

mọi mặt.

2.1.1.2. Quá trình phát triển của cơng ty

Cơng ty TNHH điện tử -tin học Đông Á là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh

trong cơ chế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt .Tuy nhiên, Công ty luôn chiếm được

sự tin tưởng của khách hàng trong và ngoài tỉnh bởi các chính sách, cam kết, dịch vụ…

mà rất nhiều cơng ty máy tính khác khơng làm được.Do đó cơng ty đã tạo được chổ

đứng vững chắc trên thị trường tiêu thụ.

Tuy mới thành lập bước đầu đi vào hoạt động và gặp nhiều khó khăn nhưng qua

thời gian gần đây kết quả kinh doanh của cơng ty có nhiều triển vọng, thể hiện là một

đơn vị vững mạnh.Trong những năm qua cơng ty đã từng bước cũng cố nâng cao vai41trò hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đơng thời cơng ty chú trọng đầu tư, mua sắm

trang thiết bị, thể hiện được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Công ty TNHH điện tử -tin học Đơng Á có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

với trình độ, tay nghề cao. Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, am hiểu kỹ thuật và

ln làm hài lòng khách hàng, nhân viên kỹ thuật chuyên môn cao, được huấn luyện

bài bản, đủ khả năng đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của Quý khách hàng. Tồn thể

nhân viên của cơng ty ln tâm niệm và làm việc theo suy nghĩ: “Hãy phục vụ khách

hàng như chúng ta đang phục vụ chính bản thân mình”. Sau hơn 11 năm hình thành và

phát triển với phương châm hoạt động “phục vụ ân cần, lịch sự, hướng dẫn tận tình,

chu đáo, chăm sóc và hậu mãi tốt” mà công ty đã đứng vững trên đôi chân của mình.

Thu thập các số liệu gần đây để đánh giá thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của

doanh nghiệpChỉ tiêu

1.Doanh thu thuần

2.Giá vốn hàng bán

3. Lợi nhuận gộp

4. Chi phí BH

5. Chi phí QLDN

6. LN trước thuế

7. Thuế TNDN

8. LN sau thuếĐVT: Đồng2013201414.116.583.148

13.507.359.148

609.224.000

193.328.225

180.940.741

234.455.034

65.647.400

168.807.63414.289.450.128

13.564.817.808

724.632.320

258.154.928

212.710.136

254.207.256

71.206.032

183.101.2242014/2013

Chênh lệch Tỉ lệ(%)

172.866.980 1.22

57.458.660

0.42

115.408.320 18.94

64.326.703

33.18

31.229.395

17.35

19.852.222

8.46

5.558.632

8.46

14.923.590

8.46- Nhìn vào bảng tổng kết ta thấy tất cả chỉ tiêu đều có xu hướng tăng qua từng năm.

Đối với doanh thu thì năm 2014 tăng 172.866.980 đ tương ứng với tỷ lệ là 1.22% so

với năm 2013. Và các chỉ tiêu còn lại cũng tăng tương ứng. Làm cho lợi nhuận sau

thuế năm 2014 tăng 14.923.590 đ , tương ứng với tỷ lệ 8.46% so với lợi nhuận sau thuế

năm 2013. Đây là thành quả lớn khơng chỉ có ý nghĩa đối với những người làm chủ

công ty mà còn là sự thúc đẩy, động viên tiến trình làm việc của các nhân viên.

- Qua việc phân tích một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động kinh doanh của công

ty qua 2 năm 2014-2013, ta thấy việc làm ăn của công ty ngày càng phát triển. Nếu42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Chứng từ về thuế TNDN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x