Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm, ngày càng mở rộng hợn nữa mối quan hệ

hợp tác với nhiều khu vực.

Hiện tại, Công ty TNHH TM và DV Quốn tiến Quảng Nam thực hiện trên hai lĩnh

vực thương mại và dịch vụ. Với sự phát triển của nền kinh tế và sự cố gắng nổ lục của tồn

bộ cán bộ cơng nhân viên trong cơng ty, Quốc tiến Quảng Nam đang từng bước đưa sản

phẩm của mình đến gần với thị trường hơn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở mọi thời

điểm.

Với mục tiêu công ty luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm có

chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất.

1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

1.1.2.1. Chức năng

Hiện nay chức năng chủ yếu của công ty là :

-Kinh doanh mua bán, sữa chữa, bảo trì mơ tô, xe máy và phụ tùng các loại.

Nghiên cứu tổ chức tiếp cận thị trường nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

Tổng chức quản lý chặt chẽ về cơ sở vật chất, tiền vốn lưu động chấp hành tốt

chế độ chính sách về quản lý nền kinh tế, các chế độ tài chính,1.1.2.2. Nhiệm vụ

- Tổ chức kinhHội

doanh

cácThành

mặt hàng

theo chức năng của công ty

Đồng

Viên

- Tổ chức quản lý tốt các hoạt động trong công ty

- Đảm bảo và phát triển vốn, tạo lập các quỹ để phân phối và tái mở rộng thị trường

Ban KIểm Soát

- Thực hiện đẩy đủ nghĩa vụ với nhà nước;

-Chăm lo đời sống cho cán bộ cơng nhân viên, đảm bảo cơng tác an tồn lao đọng,

Giám Đốc

đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc cho nhân viên, nâng cao trình độ quảng lý

công nhân viên trong công ty

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quỹ định của pháp luật liên quan đến hoạt dộng kinh

doanh.

Phòng

Phòng

1.1.3.

Cơkế

cấu tổ chức quản

lý của cơng ty.

HoạchSơ- đồ tổ chức bộ Tài

1.1.3.1.

máy quản lýPhòngBộ PhậnkinhKho BảoDoanhHànhBánChính KếHàngTốnChiChiChiChiNhánhNhánhNhánhNhánhMiền BắcMiềnMiềnMiền TâyTrungNam4Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý1.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phân

- Hội đồng thành viện : Là tập hợp tất cả các sáng lập viên có tên trong Đăng ký

kinh doanh của công ty

- Giám đốc : Là người đại diện theo phát luạt của công ty, điều hành hoạt động sản

xuất kinh doanh hàng ngày của cơng ty.

- Phòng kế hoạch – Bán hàng : Là phòng tham mưu cho Ban giám đốc triển khai các

hoạt động kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiềm năng nhằm mục đích sinh lợi cho cơng ty,

bên cạnh đó phòng kế hoạch- bán hàng còn có nhiệm vụ như :

+ Giới thiệu và quảng cáo hành ảnh công ty trên các phương tiện đại chứng.5+ Trực tiếp giao dịch, quan hệ, đảm phán với các nhà cung cấp và các đơn vị có

quan hệ để tiến hành các công việc thuê mặt bằng, nhập khẩu sản phẩm trong và ngoại

nước.

+ Đưa ra kế hoạch chiến lược bán hàng về thị trường xe máy và thông tin đối thủ

cạnh tranh, để xuất những giải pháp cho thị trường xe máy hiện nay.

+ Tổ chức các hội chợ thương mại tại thị trường trong nước

+ Phối hợp với bộ phận kinh doanh đưa ra chiến lược phát triển kênh phân phối mới

- Phòng Tài chính- Kế tốn:

+ Tổ chức quản lý cơng tác kế tốn cơng ty.

+ Đảm bảo hạch tốn đẩy đủ và chính xác số liệu kế tốn, nắm vững tình hình cơng

nợ và thu – chi, lập kế tốn tài chính để đảm bảo đử vốn cho hoạt động kinh doanh và nộp

ngân sách. Tính tốn kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích hoạt động kinh doanh tài

chính của cơng ty.

-Phòng kinh doanh :+ Tổ chức tìm kiếm theo dõi các thơng ty về lĩnh vực điện giá dụng,các đối tác trong

quan hệ kinh doanh, duy trì mối quan hệ với những khách hàng thân thuộc, những khách

hàng lớn uy tín.

+ Lập các hợp động kinh tế, đảm bảo quyền lợi giữa hai bên.

+ Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, kế hoạch- đầu tư, bội phận khobảo hành ....nhằm mang đến các dịch vụ đẩy đủ nhất cho khách hàng.

-Bộ phận Kho – Dịch vụ bảo hành:+ Thực hiện chính sách bảo hành sản phẩm cho khách hàng

+ Bảo đảm giữ gìn và duy trì tốt số lượng, chất lượng sản phẩm trong thời gian lưu

kho. Hạn chế hư hỏng, ,mất mát gây tổn thất nghiêm trọng.

+ Cập nhật đẩy đủ số liệu, chứn từ, cung cấp số liệu cần thiết cho các phòng ban

chức năng về tình hình nhập, xuất, tồn sản phẩm.

-Các chi nhánh cơng ty :+ Chi nhánh thành lập nhằm thực hiện khâuphân phối hàng hóa đến khách hàng nên

chức năng chủ yếu của chi nhánh là làm sao tiêu thụ, phân phối hàng hóa cho cơng ty một

Các hiệu quả. Làm thế nào mà sản phẩm đến người tiêu dùng, được nhiều người biết đến

nhắm giữ vững, tăng

thị phần

cho công ty, Chủ động áp dụng các hình thức phân phối để

Kế tốn

trưởng

nâng cao hiệu quả tiêu thụ sảm phẩm.

+ Thực hiện viêc ghi chép, lập báo cáo nội bộ chính xác cho cơng ty.Kế tốn

Bán hàngKế tốn

ThuếKế tốn

Tiền lươngThủ quỹ6+ Tn thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội,

bảo vệ tài nguyên mội trường.

+Thu thập thông tin về thị trường, sản phẩm đối thủ cạnh tranh để báo cáo về công

ty.

+ Triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của cơng ty.

+ Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường

+ Tìm kiếm. Xác định nhu cầu cần thiết, cần thỏa mản nhu cầu của khách hàng

nhằm để xuất với lãnh đạo công ty đưa ra những sản phẩm phù hợp, tham mưu cho lãnh

đạo trong bảo bệ thi phần, phát triển thị trường.1.1.4. Cơ cấu sơ đồ cơng tác kế tốn tại cơng ty

1.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế tốnKế tốn trưởngKế tốn tiền

Lương – Các

khoản trích

theo lươngKế tốn

vốn bằng

tiền –

Thanh

tốnKế toán

kho và

TSCĐThủ QuỹSơ đồ 1.2: sơ đồ bộ máy kế toán71.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận

a. Kế toán trưởng.

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán, chịu trách nhiệm

trước pháp luật và công ty về việc tổ chức thực hiện thu thập, ghi chép, tổng hợp và hạch

toán kế toán đối với tồn bộ hoạt động kinh doanh của cơng ty theo đứng quy định, chế độ

tài chính kế tốn, đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời, Phối hợp các phỏng ban

tham mưu giúp giám đốc công ty quản lý, phân tích tài chính, nguồn vốn, để xuất các giải

pháp nâng cao hiệu quả và an toàn sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh.

Kế toán trường trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những cơng việc

mà các kế tốn viên đã làm sao cho hợp lý nhất.

Lập báo cáo tài chính theo kỳ hoặc theo yêu cấu đột xuất của Giám đốc.

b. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Hoạch tốn tiến lương của tồn bộ nhân viên của cơng ty và các khoản Bảo Hiểm

Xã Hội, Bảo Hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh Phí Cơng Đồn phải nộp.

c. Kế toán vốn bắng tiền – thanh toán.

Theo dõi vốn bằng tiền các loại. Theo dõi và đối chiếu thanh toán công nợ với

khách hàng và nhà cung cấp. Hàng tháng báo cáo số dư tiền gửi và lập kế hoạch vay. Trả

nợ ngân hàng cũng như khách hàng.

e. Kế toán kho và TSCĐ

- Thực hiện nhập xuất hàng hóa, cơng cụ dụng cụ hàng tháng trên phần mềm kế toán

MISA SME.NET 2010.

- Lập báo cáo nhập - xuất – Tồn từng tháng và đối chiếu với từng bộ phận kho.

- Theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ

- Định kỳ, tiến hành trích khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC vào chí phí hoạt động

kinh doanh.

f. Thủ quỹ

Quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các nhiệm vụ thu chi theo chế độ quy định. Lập sổ

và báo cáo quỹ hàng tháng, kiểm kê và đối chiếu sổ quỹ với kế toán chi tiết vào cuối mỗi

tháng.

1.1.5 Hình thức kế tốn tại công ty.

Công ty TNHH TMDV Quốc Tiến Quảng Nam áp dụng hình thức kế tốn: chứng từ

ghi sổ theo dõi, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Để thuậc lợi cho cơng

8tác kế tốn, Cơng ty sử dụng phần mềm kế toán máy và áp dụng chế độ kế toán theo Quyết

định 48/2006 QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế

độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoạc bảng tổng hợp chứng từ kế

toán cùng loại đã được kiển trả, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi nợ.

Tài khoản ghi có để nhập dũ liệu vào máy vi tính thơng qua phần mềm kế tốn. Máy tính tự

động xử lý số liêu theo ngun tắc của kế toán. Cuối tháng ( hoặc bất kỳ vào thời điểm cần

thiết nào ), kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu

giữa sổ liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính

xác, trung thực theo thơng tin đã nhập trong kỳ. Kế tốn có thể kiểm tra, đối chiếu giữi số

kế tốn với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy.

Kỳ kế toán năm: 01/01-31/12.Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam.PP kế toán hàng tồn kho: PP kê khai thường xun.PP tính giá hàng bán: Bình quản cả kỳ dự trữPP khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo đường thẳngPP Kế toán thuế GTGT: Theo PP khấu trừChứng từ gốc

(chứng từ kế toán)

Sổ quỹSổ đăng ký chứng

từ ghi sổBảng tổng hợp chứng từ

gốcSổ, thẻ kế

toán chi tiếtChứng từ ghi sổSổ cáiBảng tổng

hợp chi tiếtBảng cân đối

tài khoảnBáo cáo tài chính9Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Quan hệ đối chiếu

Sơ đồ 1.3 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

1.1.6. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới

Phương hướng hoạt đọng của công ty là không ngừng phát triển, tiết kiệm chi phí

nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao

động, thực hiện đẩy đủ các nghĩa vụ với Nhân sách nhà nước, phát triển công ngày càng

lớn mành, bền vững.

Với mục tiêu khách hàng là sự tồn tại và phát triển của công ty nên Quốc Tiến luôn

ý thức phải tự hồn thiện mình để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và

các thức phục vụ tốt nhất hướng tới lợi ích của khách hàng. Do đó, cơng ty ln nghiên cứu

sự phát triển đa dạng các dòng sản phẩm treong và ngoại nước để nhập khẩu và phân phối

sản phẩm đến các hệ thống Shorwoom.

Xây dựng chính sách giá, chết khấu phù hợp với tình hình thị trường,nâng cao lợi

thế cạnh tranh, phát huy tự chủ, góp phần bình ổn thị trường và đảm bảo hiệu quả hoạt

động kinh doanh.

Xây dựng công ty có hệ thống tổ chức gọn nhẹ-chủ động – hiệu quả phân công –

phân nhiệm hợp lý – khoa học và hoạt động hoàn chỉnh từ khâu nhập hang, vận tải, lưu

kho, đến phân phối. Chú trọng đến yếu tổ con người, nâng cao đời sống của người lao

động, tạo sự gắn bó giữi người lao động và cơng ty.

Duy trì mối quan hệ tốt với cơ quan ban ngành địa phương đồng thời mờ rộng quan

hệ với các đối tác thương mại có uy tín trong khu vực miền trung. Đề ra những mục tiêu

trong thời gian tới và trên cơ sơ đó có những hướng phát triển mới.

1.2.Chề độ kế tốn áy dụng tại cơng ty

-Cơng ty áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 48

Phương pháp tính khấu hao. Theo phương pháp đường thẳng

Phương pháp tình thuế. Theo phương pháp khấu trừ10CHƯƠNG 2

TRỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ

KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG

NAM

2.1. Một số vấn đề liên quan đến kế toán bán hang tại công ty TNHH TM và DV Quốc

tiến Quảng Nam

2.1.1. Đặc điểm hàng hóa tại cơng ty

Dẫn đầu ngành công nghiệp xe máy Việt Nam và thị trường Quảng Nam, Honda

ln phấn đấu vì hạnh phúc và an toàn của người dân cũng như sự phát triển của kinh tế

đất nước. Công ty luôn nổ lực áp dụng công nghiệp và trang thiết bị tiên tiến hiện đại trong

sản xuất, phát triển mạng lưới các nhà cung cấp phụ tùng nhằm nâng cao tỷ lệ nổi địa hóa,

tiến hành chuyển giao cơng nghệ, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm.

Với những nỗ lực vượt bật, Honda luôn là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công

nghiệp chế tạo xe máy. Sản phẩm xe máy luôn được khách hang yêu mến nhất. Luôn theo

đuổi mục tiêu : cung cấp các sản phẩm và dịc vụ vượt trên cả mong đợi của khách hàng,

Honda luôn nỗ lực nghiên cứu, phát trển và cho ra đời hàng loạt các sản phẩm mang lại

những giá trị mới như : AIR BLADE FI, LEAD, PCX, SUPER, DREAM, FUTURE,

WAVE, ALPHA, WAVE RS, FUTURE FI, VISION…

Với chất lượng Honda tồn cầu, tính an tồn cao, đặc biệt thịch hợp với điều kiện

giao thông Việt Nam cùng với các dịch vụ sau bán hàng. Các sản phẩm của Honda nói

chung và sản phẩm của cơng ty TNHH TM và DV Quốc Tiến Quảng Nam nói riêng đã

chiếm được tình cảm của khách hàng Việt Nam. Chính điều này đã đưa Honda trở thành

doanh nghiệp tiên phong trong việc sản xuất xe máy và phụ tùng xe máy, luôn dẫn đầu số

lượng và kim ngạch.112.1.2. Phương thức bán hàng tại công ty

Công ty TNHH TM và DV Quốc Tiến Quảng Nam sử dụng các hình thức bán hàng

sau:

-Phương thức bán hàng trực tiếp tại kho thu tiến ngay, thu nợ, chuyển khoản

Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi.

Trả chậm trả góp.2.1.3. Các phương thức thanh tốn tại cơng ty

a. Phương thức thanh tốn trả ngay

Ngay sau khu quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao, khách hàng kiểm tra số

lượng hàng hóa thực nhận và thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng bằng tiền mặt

hoặc chuyển khoản và tài khoản tiền gửi ngân hàng của công ty trong ngày.

Sau khi chuyển quyền ở hữu về hàng hóa cho khách hàng theo thỏa thuận đã ký kết

hợp đồng, khách hàng ký chấp nhận thanh toán sau một thời gian. Lúc này, kế tốn cơng nợ

tiến hành ghi sổ và theo dõi khoản công nợ phải thu khách hàng và giá trị ghi trên hóa đơn

bán hàng, thời hạn thanh tốn và lãi suất nếu có.

2.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV

Quốc tiến Quảng Nam

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng

a. Bán hàng qua đại lý, ký gửi:

Ngày 10/01/2015 công ty xuất bán cho công ty Quảng Nam một số mặt hàng sau:12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TIẾN QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x