Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH.

PHẦN III. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

NămGVHD: Nhan Thị Ngọc Hải20102011201220132014Đực ( con )1515121313Nái ( con )185190198220232Thịt ( con )600720755795809Lợn( con )*Nhận xét:

Theo bảng 1 ta có thể thấy được sựu chênh lệch giữa lợn đực với lợn thịt, số

lợn đực so với lợn nái khoảng 12 con nái tương đương với một con lợn đực

( 2010 ), năm 2011 khoảng 12,7 con nái tương đương với một con lợn đực. Năm

2012, khoảng 16,5 con nái tương đương với một con lợn đực. Năm 2013, khoảng

17 con lợn nái tương đương với một con lợn đực. Năm 2014 khoảng 17,8 con lợn

nái trên 1 con lợn đực.

Đồng thời ta thấy số lượng lợn đực năm 2012 giảm dần so với năm 2010 và

2011, năm 2013 và 2014 giảm hơn so với năm 2010 và 2011 nhưng tăng lên so với

năm 2012. Lợn nái thì ta thấy số lượng lợn nái và lợn thịt tăng dần qua từng năm.3.2. Về thức ăn:

Bảng 2.

Phương pháp

chế biến

SVTH: Phạm Thị HiềnNấu chínkhơng qua chế biếnQ trình lên

menTrang 16Báo cáo thực tập tốt nghiệpRau lang,GVHD: Nhan Thị Ngọc HảiCó thể nấu chínCó thể cho ăn tươi sốngủ cho lên menrau muống

Bột bắp, sắnNấu chínHèmLên menBột tổng hợpKhông qua chế biến*Nhận xét:

Hầu hết các hộ chăn nuôi đều tận dụng nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương

như, rau, củ sắn, bắp, hèm rượu, bột tổng hợp, những loại thức ăn này đều có thể

cho lợn ăn sau khi chế biến hoặc khơng qua chế biến.

3.3. Tình hình dịch bệnh:

Bảng 3.

Năm20102011201220132014LMLM20100Dịch tả lợn1500000Lợn con đi

phân trắng80100403020Bệnh* Nhận xét:

Theo như bảng 3, ta thấy tình hình dịch bệnh tại xã Tiên Mỹ rất hình xảy ra

các bệnh nghiêm trọng. Chỉ có bệnh lợn con đi phân trắng thường hay xảy ra nhất.

Năm 2010, dịch bệnh còn xảy ra nhiều bệnh nghiêm trọng như LMLM, dịch tả

lợn. Nhưng từ năm 2011 đến nay hai bệnh LMLM và dịch tả lợn không hề xảy ra.SVTH: Phạm Thị HiềnTrang 17Báo cáo thực tập tốt nghiệpGVHD: Nhan Thị Ngọc Hải3.4. Vắc Xin. 3 bệnh đỏ.

Bảng 4.

Năm

Loại bệnh20120112012201320140THT758 con900 con900 con1010 con1022 ConDTL758 con758 con900 con1010 con1022 ConPTH758 con758 con758 con1010 con1022 Con• Nhận xét:

Ba bệnh đỏ được tiêm phòng tổng hợp một muỗi thuốc, một năm tiêm hai lần.

Năm 2010 tiêm đạt 95%.

Năm 2011 tiêm đạt chiếm 97%.

Năm 2012 tiêm đạt chiếm 93%.

Năm 2013 tiêm đạt chiếm 98%.

Năm 2014 tiêm đạt chiếm 97%.IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.

4.1. Kết luận.

Qua kết quả đánh giá và thamgia với cán bộ thú y vào việc chăn nuôi lợn của

xã Tiên Mỹ, tôi đã thấy được rõ hơn về tình hình chăn ni lợn thị xã Tiên Mỹ.

Hầu hết các hộ dân gần đường quốc lộ, gần trường học đều tập trung vào việc

buôn bán chứ không chăn nuôi.

SVTH: Phạm Thị HiềnTrang 18Báo cáo thực tập tốt nghiệpGVHD: Nhan Thị Ngọc HảiLại thức ăn chủ yếu của lợn ở xã này chủ yếu là nguồn ngun liệu sẵn có và

một ít loại bột tổng hợp.

Tình hình vệ sinh chăn ni khơng gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới ơ nhiễm

mơi trường vì hầu hết các hộ dân đều chăn ni nhỏ lẻ và có sử dụng hầm Bioga.

Vì tình hình vệ sinh được đảm bảo nên dịch bệnh tại xã cũng rất ít khi xảy ra

các bệnh nghiêm trọng.

4.2. Đề nghị:

Cần hướng dẫn thêm cho người dân về cách ni heo có hiệu quả cao.

Sử dụng, tận dụng thức ăn đúng cách.

Khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn người dân nuôi theo phương thức chăn nuôi

gia trại.MỤC LỤC

TRƯỜNG CĐKT-KT QUẢNG NAM..............................................................................................1

KHOA NÔNG NGHIỆP...................................................................................................................1

..........................................................................................................................................................1

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP............................................................................................................1

ĐỀ TÀI: ĐIỀU TRA VỀ TÌNH HÌNH CHĂN NI LỢN Ở XÃ TIÊN MỸ HUYỆN TIÊN

PHƯỚC TỈNH QUẢNG NAM........................................................................................................1

PHẦN I: MỞ BÀI.............................................................................................................................2

1.1.Tính cấp thiết của đề tài..........................................................................................................2

1.2. Cấu tạo sinh lý của cơ thể heo con........................................................................................2SVTH: Phạm Thị HiềnTrang 19Báo cáo thực tập tốt nghiệpGVHD: Nhan Thị Ngọc Hải1.3. Các dấu hiệu heo bệnh và bất thường....................................................................................3

1.3.2. Đối với heo con theo mẹ:................................................................................................5

1.3.3. Đối với heo con cai sữa và heo lứa đến 100kg...............................................................7

1.3.4. Heo nái............................................................................................................................8

1.3.5. Đực giống.......................................................................................................................8

1.4. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................................8

PHẦN II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN..........................................................10

2.1. Nội dung..............................................................................................................................10

2.1.1. Điều tra về giống vật nuôi công tác giống....................................................................10

2.1.2. Phương thức chăn nuôi.................................................................................................10

2.1.2. Tham gia công tác thú y................................................................................................14

PHẦN III. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH........................................................................................15

3.1. Tình hình chăn ni lợn tại xã Tiên Mỹ..............................................................................15

3.2. Về thức ăn:...........................................................................................................................16

3.3. Tình hình dịch bệnh:............................................................................................................17

3.4. Vắc Xin. 3 bệnh đỏ..............................................................................................................18

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.......................................................................................................18

4.1. Kết luận................................................................................................................................18

4.2. Đề nghị:...............................................................................................................................19SVTH: Phạm Thị HiềnTrang 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×