Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thức ăn chăn nuôi

Thức ăn chăn nuôi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lượng cám ăn đói với heo hậu bị phải đúng khẩu phần khơng được q ít

hoặc q nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể trạng và quá trình quá trình lên giống sau

nay:

Chương trình thức ăn cho heo mang thai;

Stt Thời gian mang thai Mã cámKhẩu phần kg/nái/ngày

Hậu bịRạ1Phối 84 ngày96661,6 – 1,82,0 – 2,-22Phối ngày 84-9896661,8 – 2,o2,2 – 2,53Phối ngày 98-11096672,0 – 2,52,5 – 3,0Heo nái mới phối mỗi ngày ăn 1,6kg/con/ngày từ 6 – 21 ngày thì ăn 1,8

kg/con/ngày.Sau 21 ngày trở đi ta phân theo thể trạng mập, ốm mà cho ăn, đối

với heo mập ăn 2,0 kg/con/ ngày, heo gầy ăn 2,5 kg/con/ngày. Đặc biệt khẩu

phần ăn cho heo hậu bị phải đúng khẩu phần để tránh ảnh hưởng đến bào thai và

quá trình đẻ.

Chương trình cám cho heo sau khi đẻ.

STTMã cámThời gianKhẩu phấn

kg/con/ngày1567SNuôi con 1 ngày1,02567SNuôi con 2 ngày2,03567SNuôi con 3 ngày3,04567SNuôi con 4 ngày4,05567SNuôi con 5 ngày5,06567SNuôi con 6 ngày6,07567SNuôi con 7 ngàyTheo thể trạng

của lợnSau ngày thứ 2 trở đi thức ăn tăng dần để đảm bảo lượng tiết sữa cho heo

con và đảm bảo sự sống cho mẹ. Thức ăn dành cho nái sau khi đẻ là cám 567S.

Thức ăn cho nái đẻ trước khi đẻ 3 ngày.

STTMã cámThời gian1567S1 ngày trước khi đẻ1,0 – 1,52567S2 ngày trước khi đẻ1,5 – 2,03567S3 ngày trước khi đẻ2,0 – 2.5SVTH: BHƠNƯỚCH VÊUKhẩu phầnTrang 23Trước khi đẻ 3 ngày phải giảm lượng thức ăn theo từng ngày đến lúc đẻ

nhằm tránh cho heo mẹ bị chướng bụng nếu ăn nhiều cám sẽ ảnh hưởng đến quá

trình rặn đẻ. Cám dành cho nái trước khi đẻ 3 ngày là cám 567S.

Chương trình thức ăn cho heo cai sữa 21 ngày 42 ngày.

TuầNgàyMã cámn

4

7Ngày thứ 1

Ngày thứ 2

Ngày thứ 3

Ngày thứ 4Khẩu

phầnGhi chú9650Ăn tựdoTrộn thuốc colistin 1 tuần9650s+965

1Ăn tự do3 bao 9650s + 1 bao 9651Ăn tự do2 bao 9650s + 2 bao 96519650s+965

1Ăn tự do1 bao 9650s + 3 bao 9651Ăn tự do9651 chuyên qua thịt9650s+965

1

9651Chương trình thức ăn cho heo thịt.

ngàyMã cámKhẩu

phầnGhi chúNgày thứ 19651 + 9652sĂn tự do3 bao 9651 + 1 bao

9652sNgày thứ 29651 + 9652sNgày thứ 19652s + 9652Ngày thứ 29652s + 9652Tuần

9 14141818X

C96532 bao 9651 + 2 bao

9652s

Ăn tự do3 bao 9652s +1 bao

9652

2 bao 9652s + 2 bao

9652Ăn tự doPHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

I. Thời gian:

Từ ngày 24/3 đến ngày 9/ 5/2014.

SVTH: BHƠNƯỚCH VÊUTrang 24II. Địa điểm:

Công Ty TNHH Hùng Vân, Tiên Phong – Tiên Phước – Quảng Nam.

III. Các chỉ tiêu theo dõi.

Tiến hành theo dõi để biết tập tính, thói quen và một số đặc điểm sinh lý

sinh sản của lợn, đặc biệt là quy trình chăm sóc ni dưỡng của từng loại lợn.

IV. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu

Dựa theo những tài liệu về kỹ thuật chăn nuôi lợn để tìm hiểu các đặc

điểm sinh lý, sinh hóa của lợn, tài liệu thống kê và phương pháp nghiên cứu

trong chăn nuôi.

Tiến hành thu thập số liệu thô trong trang trại ( trại chăn nuôi Hùng Vân).PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH

I. Quy mơ cơ cấu đàn

Tổng tất cả số lượng trọng trại:

Bảng 1. Bảng tổng số lợn trong trại.

SVTH: BHƠNƯỚCH VÊUTrang 25Loài lợnSố conTỷ lệBầu6008%Nọc120,2%Hậu bị300,4%Nái đẻ1682,3%Cai sữa210028,3%Thịt450060,7%Tổng7410100%Trên bảng này ta có thể thấy rằng số lượng lợn cai sữa và lợn thịt khá cao

thuận lợi cho việc thu nhập bán ra thị trường ngày càng nhiều và thu lợi nhuận

kinh tế cao. Nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn về việc quản lý và việc chăm

sóc đàn lợn, số lượng lợn thịt và cai sữa nhiều chuồng nhỏ và hẹp, mật độ trong

chuồng chật làm cho heo chậm lớn.

II. Quy trình chăm sóc ni dưỡng heo cơng nghiệp:

1.Quy trình ni dưỡng, chăm sóc nái mang thai

- Cần làm tốt các công việc sau:

+ Quản lý sắp xếp nái mang thai.

+Chương trình thức ăn đối với nái mang thai phải đầy đủvà hợp lý.

Giai đoạnMã cámNái mang thai 9666

sau phối đến 98

ngàyThời gian

Sau phối

ngày

2284 ngàyKhẩu phần

21 1,8 kg

2 – 2,2 kg

2,5 – 3 kg8498 ngày

Nái mang thai 9667

sau 98 ngày

trước đẻ 1 tuần98

ngàyngày108 2,5 – 3 kgTrước khi đẻ 1 ngày cho ăn 1 kg,2 ngày ăn 1,5 kg, 3 ngày ăn 2 kg với mã

cám là 567.

Thức ăn cho nái mang thai phải được kiểm soát độc tố nấm mốc các chất

dinh dưỡng sao cho không gây táo bón, khơng nứt móng, chất lượng phải ổn

định liên tục.

Thường xuyên vệ sinh máng ăn đẻ hạn chế nắm mốc phát triển.

SVTH: BHƠNƯỚCH VÊUTrang 26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thức ăn chăn nuôi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×