Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Khả năng miễn dịch, lợn sơ sinh trong cơ thể chưa có kháng thể, lượng kháng thể chủ yếu ở sữa đầu tiên nên cần cho lợn con bú sớm sữa đầu do vậy lợn con có khả năng miễn dịch hoàn toàn dựa vào sự hấp thụ của cơ thể mẹ.

-Khả năng miễn dịch, lợn sơ sinh trong cơ thể chưa có kháng thể, lượng kháng thể chủ yếu ở sữa đầu tiên nên cần cho lợn con bú sớm sữa đầu do vậy lợn con có khả năng miễn dịch hoàn toàn dựa vào sự hấp thụ của cơ thể mẹ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Khả năng miễn dịch, lợn sơ sinh trong cơ thể chưa có kháng thể, lượng kháng thể chủ yếu ở sữa đầu tiên nên cần cho lợn con bú sớm sữa đầu do vậy lợn con có khả năng miễn dịch hoàn toàn dựa vào sự hấp thụ của cơ thể mẹ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×