Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bệnh đốm vòng trên cây sắn

Bệnh đốm vòng trên cây sắn

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2. Triệu chứng bệnh

Virus tấn công vào mô lá phá hủy chlorophy diệp lục làm thay đổi màu sắc chỗ

bị hại trên lá

Trên lá có những vết vàng loang lổ xen lẫn phần xanh. Khi bị nặng, vết vàng

loang rộng ra trên phiến lá.lá biến dạng nhăn nheo, hơi cuốn lại và nhỏ đi, có 1

số mơ bị chết. Cây bị bệnh thấp bé dần, lóng ngắn lại và có thể chết sau vài

tháng. Triệu chứng bệnh có khi chỉ xuất hiện trên 1 vài thùy của 1 lá hoặc trên

vài lá và thay đổi theo giống khoai mì,theo địa phương và mùa vụ trồng

Bệnh tồn tại lan truyền chủ yếu qua các hom giống lấy từ cây bị bệnh.Trên đồng

ruộng, bệnh lan truyền qua các vết thương cơ giớiVết bệnh đốm nâu trên lá sắn141.3. Biện pháp phòng trừ

-Dùng hom giống từ hàng cây không bị bệnh

Vệ sinh đồng ruộng, loại bỏ tàn dư cây bệnh

-Loại bỏ sớm các cây bị bệnh trong vườn

-Chú ý phòng trừ các loại côn trùng môi giới: phun Canon 100SL, Anitox 50SC,

Ace 5EC, Carmethrin 10&25ECC. KẾT LUẬN

Qua chuyến đi thực tế nhóm chúng tơi nhận ra rằng tình hình dịch bệnh diễn ra

ngày càng phức tạp, bệnh cây ngày càng đa dạng,mức độ gây hại ngày càng

nặng.Trên cây lúa xuất hiện bệnh khô vằn , bệnh lép hạt do sâu đục thân,đốm

nâu lá lúa; ở cây ngô là bệnh thiếu dinh dưỡng mà cụ thể là lân và kali; ở cây lạc

xuất hiện bệnh ghỉ sắt, đốm lá, héo xanh; ở cây sắn xuất hiện bệnh đốm vòng

trên lá vì thế chúng tơi nhận ra rằng công tác dự báo và xác định bệnh phải tiến

hành kịp thời và nhanh chóng.Qua việc xác định loaị bệnh và mức độ gây hại

giúp việc tiến hành phòng trừ có hiệu quả hơn nhằm giảm tối đa mức thiệt hại15MỤC LỤC

A.MỞ ĐẦU...........................................................................................................1

B. NỘI DUNG.......................................................................................................2

I. Bệnh hại trên cây lúa......................................................................................2

1. Bệnh khô vằn.................................................................................................2

1.1 Nguyên nhân và đặc điểm phát triển của bệnh............................................2

1.2 Triệu chứng bệnh.........................................................................................2

1.3 Biện pháp phòng trừ....................................................................................3

2. Bệnh đốm nâu lá lúa.....................................................................................3

2.1. Nguyên nhân gây bệnh...............................................................................3

2.2. Triệu chứng bệnh........................................................................................3

3. Bệnh bông lúa lép, khô,trắng bông................................................................4

3.1. Nguyên nhân...............................................................................................4

3.2. Triệu chứng.................................................................................................4

3.3. Biện pháp phòng trừ...................................................................................6

II. Bệnh trên cây lạc..........................................................................................6

1. Bệnh ghỉ sắt...................................................................................................6

1.1. Nguyên nhân gây bệnh...............................................................................6

1.2. Triệu chứng bệnh.......................................................................................6

1.3. Biện pháp phòng trừ...................................................................................7

2. Bệnh héo xanh...............................................................................................7

2.1. Nguyên nhân gây bệnh...............................................................................7

2.2. Triệu chứng bệnh........................................................................................8

2.3. Biện pháp phòng trừ...................................................................................9

3. Bệnh đốm lá lạc...........................................................................................10

3.1. Nguyên nhân gây bệnh.............................................................................10

3.2. Triệu chứng bệnh......................................................................................10

3.3. Biện pháp phòng trừ.................................................................................11

III. Bệnh lý trên cây ngơ..................................................................................11

1. Cây ngô thiếu lân.........................................................................................11

1.1. Nguyên nhân bệnh lý................................................................................11

1.2. Triệu chứng bệnh lý..................................................................................11

1.3. Biện pháp phòng trừ.................................................................................12

2. Cây ngơ thiếu kali........................................................................................12

162.1. Nguyên nhân của bệnh lý.........................................................................12

2.2. Triệu chứng bệnh lí...................................................................................12

2.3. Biện pháp phòng trừ.................................................................................13

IV. Bệnh trên cây sắn.......................................................................................13

1.Bệnh đốm vòng trên cây sắn........................................................................13

1.1. Nguyên nhân gây bệnh.............................................................................13

1.2. Triệu chứng bệnh......................................................................................14

1.3. Biện pháp phòng trừ.................................................................................14

C. KẾT LUẬN....................................................................................................1517Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bệnh đốm vòng trên cây sắn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×