Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Bệnh trên cây lạc

II. Bệnh trên cây lạc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vết bệnh ghỉ sắt trên lá1.3. Biện pháp phòng trừ

Sử dụng giống chống bệnh. Khi bệnh phát sinh phun trừ bằng các thuốc Score,

Bayfidan, He xin, Bonanza và các thuốc gốc đồng.

2. Bệnh héo xanh

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

Bệnh do nhiều tác nhân: vi khuẩn Pseudomonas solanacearum gây bệnh héo

xanh, nấm Aspergillus Niger gây bệnh héo rũ gốc mốc đen, nấm Sclerotium

Rolfsii gây bệnh héo rũ gốc mốc trắng.72.2. Triệu chứng bệnh

1. Bệnh do vi khuẩn: Cây đậu phộng có thể bị bệnh sớm hay khi cây đậu

đã lớn, cho trái. Cây con khi nhiễm bệnh sẽ bị héo, mất nước và chết nhanh

chóng. Cây trưởng thành ra hoa nhiễm bệnh trở nên mềm yếu và lá có màu xanh

vàng nhạt, tuy nhiên lá vẫn dính vào thân cây và rủ xuống khi cây đậu bị chết.

2. Bệnh do nấm: Cây bị bệnh có triệu chứng héo rủ lá màu xanh hoặc hơi

vàng, cổ rễ và đoạn thân ngầm bị bệnh có màu nâu, thối mục khơ xác, nhổ cây

dễ bị đứt gốc, quan sát thấy gốc rễ có những nấm mốc màu đen hay màu trắng

bám xung quanh. Sau một thời gian cây bị chết.Cây đậu bị chết do bệnh héo xanh8Nấm trắng làm

thối gốc đậu

gây ra bệnh

héo xanhGốc đậu bị

thối đen2.3. Biện pháp phòng trừ

Canh tác: Nên phòng ngừa bệnh tốt hơn là phun thuốc trừ khi bệnh đã xảy ra.

Biện pháp tốt nhất là áp dụng phòng trừ tổng hợp: luân canh cây đậu với các loại

cây trồng khác như cây lúa, bắp… Chỉ sử dụng phân hữu cơ đã ủ hoai để bón lót

cho đậu. Chọn đất trồng đậu dễ thoát nước như loại đất thịt pha cát. Cày bừa kỹ9làm đất tơi xốp. Xử lý hạt trước khi gieo là biện pháp phòng trừ hữu hiệu. Bón

phân cân đối N, P, K. Trồng đậu trên đất thoát nước tốt. Sử dụng phân hữu cơ đã

ủ hoai.

Hóa học: Xử lý hạt trước khi gieo là biện pháp phòng trừ hiệu quả rất cao mà

nhiều nơng dân các vùng trồng đậu đã áp dụng thành công. Trộn hạt đậu giống

với các loại thuốc như: Hạt Vàng 50 WP liều lượng 100 gram cho 30kg đậu

giống. Saizole 5 SC: liều lượng 100ml cho 30kg đậu giống. Khi cây đậu phộng

ở giai đoạn 20- 40 ngày sau khi gieo, phun các loại thuốc sau: Mexyl MZ 72WP:

1.5 kg/ha + KNO3: 1,0kg/ha, Dipomate 80WP: 1,5 kg/ha + Multi-K.

Chú ý: Các loại thuốc trên hòa với nước và tưới đều lên hạt đậu giống trước khi

đem gieo ra ruộng khoảng 1-2 giờ

3. Bệnh đốm lá lạc

3.1. Nguyên nhân gây bệnh

Bệnh đốm nâu do tác nhân nấm Cercospora arachidicola

3.2. Triệu chứng bệnh

Bệnh hại chủ yếu trên lá. Vết bệnh dạng gần tròn, đường kính 3 - 5 mm, màu

nâu, đơi khi hình thành những đường vòng đồng tâm màu sẫm hơn.

Trên một lá có nhiều vết bệnh làm lá vàng và rụng. Bệnh thường phát sinh khi

cây lạc bắt đầu có hoa, càng về cuối càng nhiều. Các lá phía dưới bị trước, sau

lan lên các lá phía trên. Nếu bệnh phát sinh muộn tác hại không đáng kể. Đất

thiếu can xi và magiê cây thường bị bệnh nặng. Mức độ nhiễm bệnh ở các giống

có khác nhau.10Vết bệnh đốm lá trên lá lạc

3.3. Biện pháp phòng trừ

Làm đất sớm và kỹ, bón đủ phân, bón thêm canxi và magiê. Nếu bệnh phát sinh

sớm nên phun trừ bằng các thuốc Carbenzim, He xin, Dithan-M, Daconil hoặc

các thuốc gốc đồng. Cùng với bệnh đốm nâu còn có bệnh đốm đen do

nấm Cercospora personata. Triệu chứng, điều kiện phát sinh và biện pháp

phòng trừ như với bệnh đốm nâu. Chỉ khác là vết bệnh có màu đen sẫm hơn.

III. Bệnh lý trên cây ngơ

1. Cây ngô thiếu lân

1.1. Nguyên nhân bệnh lý

Hàm lượng lân trong đất không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cây ngô dẫn

đến ngô thiếu lân

1.2. Triệu chứng bệnh lý

Triệu chứng tiêu biểu là nhánh rễ kém phát triển, lá nhỏ có màu huyết dụ11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Bệnh trên cây lạc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×