Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trò chơi: Challenging (thách đấu).

Trò chơi: Challenging (thách đấu).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng Nghe Tiếng Anh- Đội 1 thách đấu nêu được 6 từ vựng liên quan đến chủ điểm.

- Đội 2 thách đấu 7 từ vựng liên quan đến chủ điểm.

- Đội 1 tăng số từ lên 10 từ vựng.

- Đội 2 tiếp tục tăng 12 từ vựng. Đội 1 tăng 15 từ vựng.

- Cứ như vậy 2 đội thách đấu, số từ vựng được tăng lên.

- Đội 1 nhường cho đội 2 nêu từ vựng, nếu khơng nêu đủ 12 từ vựng thì đội 1

dành chiến thắng, nếu đội 2 nêu đủ số từ thách đấu sẽ là đội dành chiến thắng.

- Khuyến khích học sinh nêu tên các đồ ăn và đồ uống em biết ngồi chương

trình bài học.Đại diện đội 1Đại diện đội 2GV: Nguyễn Thị Thanh ThúyTrang 10Một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng Nghe Tiếng AnhĐội 1 (tên đội 1)

Đội 2 (tên đội 2)

fish, beef, pork, chicken, duck, rabbit

pizza,

vegetables,

rice,

bread,

lemonade, orange juice, apple juice,

hamburger, water…

Đội 1 dành chiến thắng nêu đủ 15 từ vựng liên quan đến chủ đề.

2. Trò chơi: Passing ball (chuyền bóng).

+ Mục đích: ơn lại mẫu câu đã học và luyện kỹ năng nghe, nói.

+ Chuẩn bị: một quả bóng (nếu khơng có quả bóng giáo viên có thể sử dụng các

vật dụng có sẵn trong lớp và giáo viên nên đổi tên trò chơi. Ví dụ: passing rubber,

passing pen, passing balloon….)

+ Cách chơi:

 Không cần chia đội, yêu cấu tất cả học sinh trong lớp tham gia, giáo viên đưa

ra yêu cầu của trò chơi.

 Giáo viên mở bài hát đã chuẩn bị, khi bài hát bắt đầu thì học sinh chuyền bóng

cho nhau. Giáo viên dừng nhạc thì em học sinh có bóng sẽ trả lời câu hỏi của giáo

viên hoặc nói mẫu câu mà em đã học, các câu trả lời không được trùng nhau, các em

học sinh tiếp tục chuyền bóng khi cơ giáo bật nhạc, nhạc dừng em học sinh tiếp theo

phải trả lời câu hỏi… cứ như vậy đến hết bài hát. (Có hai hình thức hỏi đáp: giáo

viên – học sinh; học sinh – học sinh).

+ Kết thúc trò chơi: nhận xét, tuyên dương các em học sinh trả lời đúng bằng tràng

pháo tay.

Dưới đây là một giờ học nghe áp dụng trò chơi “Passing ball”

Unit 16: Let’s go to the bookshop - Lesson 1 Part 3 Listen and tick.GV: Nguyễn Thị Thanh ThúyTrang 11Một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng Nghe Tiếng AnhHoạt động trước khi nghe (Pre_listening activity):

Giáo viên cho học sinh chơi “Passing ball” để ôn lại mẫu câu: Let’s go to

the……..I want to buy some ……..

Cách chơi: như nêu trên, học sinh nói mẫu câu Let’s go to the……..I want to

buy some …….. để luyện kỹ năng nghe, nói.

Ví dụ: Let’s go to the bookshop. I want to buy some books.Giáo viên hướng dẫn và đưa ra luật chơiGV: Nguyễn Thị Thanh ThúyTrang 12Một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng Nghe Tiếng AnhHọc sinh thực hành chơiHọc sinh trình bày

3. Trò chơi: Touching and going game (Touch and go game).

+ Mục đích: ơn lại từ vựng, phát âm đúng từ và luyện kỹ năng nghe từ.

+ Chuẩn bị: tranh theo chủ đề.

+ Thời gian chơi: 3 phút

+ Cách chơi:

Giáo viên chia lớp thành hai đội chơi gồm 4 hoặc 5 thành viên.Hai học sinh của hai đội đứng hai đầu của bảng.Khi nhận được lệnh bắt đầu trò chơi của giáo viên hai học sinh chạm tay vào

tranh và nêu tên đồ vật thật nhanh. Nếu hai học sinh chạm vào cùng bức tranh thì hai

em đó sẽ oản tù tì để tiếp tục chạm vào tranh và nêu tên đồ vật. Em học sinh bị thua

khi oản tù tì sẽ chở về đội để em khác chạy lên tiếp tục trò chơi.

GV: Nguyễn Thị Thanh ThúyTrang 13Một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng Nghe Tiếng AnhĐội dành chiến thắng khi người chơi chạm tay đến bức tranh cuối cùng và nêu

tên được tất cả các bức tranh.

+ Kết thúc trò chơi: Nhận xét, tuyên dương học sinh và tặng sao cho đội dành

chiến thắng.

Ví dụ Unit 17 How much is the T-shirt? Lesson 2 (part 4: Listen and write the

prices)Chía nhóm và nêu luật chơi

GV: Nguyễn Thị Thanh ThúyTrang 14Một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng Nghe Tiếng AnhMột giờ học nghe ở trường

GV: Nguyễn Thị Thanh ThúyTrang 15Một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng Nghe Tiếng AnhBiện pháp 2: Tạo hứng thú cho học trước khi nghe bằng hoạt động hỏi và trả

lời (Questioning and answering).

1. Hỏi và trả lời giữa giáo viên và học sinh (asking and answering between

the teacher and the pupils).

+ Mục đích: tăng khả năng tương tác giữa giáo viên - học sinh, học sinh – học

sinh; tạo khơng khí cởi mở, giúp học sinh thêm hứng thú tự tin trước khi giải quyết

các nhiệm vụ của bài nghe.

Đây là một trong những kỹ thuật đánh giá thường xuyên trên lớp của giáo viên đối

với học sinh, từ hoạt động trên nhằm giúp giáo viên có kế hoạch cụ thể trong từng tiết

dạy cũng như giúp đỡ các em học sinh có khả năng chưa tốt trong kỹ năng nghe.

Trong biện pháp này tôi dùng các kỹ thuật sau: đặt câu hỏi (Questioning); động

não (Brainstorming); đoán nội dung nghe (Predicting content).

+ Chuẩn bị: nội dung câu hỏi

+ Cách tiến hành: giáo viên nêu yêu cầu và đặt câu hỏi cho học sinh trả lời theo

kiến thức của bài nghe, sau đó nhận xét và tuyên dương.

+ Thời gian: 2 hoặc 3 phút.

Đặt câu hỏi (Questioning)

Giáo viên có thể tạo tâm thế chuẩn bị nghe cho học sinh bằng cách dẫn dắt gợi hỏi

về chủ đề bài nghe để từ đó các em chuẩn bị lượng từ mới và mẫu câu liên quan đến

chủ đề.

Động não (Brainstorming)

Giáo viên có thể cho học quan sát tranh, ảnh, chủ đề, tiêu đề của bài nghe, sau đó

yêu cầu các em nghĩ về chủ đề, đưa ra quan điểm hoặc viết nhanh ra tất cả các từ và

mẫu câu liên quan đến chủ đề đó. Việc làm này sẽ khuyến khích học sinh dự đốn các

từ, ngữ và mẫu câu có thể xuất hiện trong bài nghe, củng cố và mở mang thêm kiến

thức về chủ đề.

Đoán trước nội dung nghe (Predicting content)

Giáo viên có thể u cầu học sinh đốn trước nội dung của bài nghe. Đốn trước

nội dung nghe có thể là: đoán chủ đề, đoán người tham gia hội thoại, đoán địa điểm

xảy ra hội thoại, đoán những từ xuất hiện trong bài nghe trong số những từ cho sẵn,

đoán Đúng / Sai và đốn trình tự các sự kiện xảy ra trong bài nghe. Các phương tiện

hỗ trợ như tranh ảnh, bảng biểu, bản đồ, sơ đồ sẽ giúp học sinh định hướng về chủ đề

nghe để từ đó giúp học sinh có thêm thơng tin bổ ích về bài nghe.

GV: Nguyễn Thị Thanh ThúyTrang 16Một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng Nghe Tiếng AnhVí dụ: Unit 15: When’s Children’s Day? – lesson 1 part 3: Listen and tickYêu cầu học sinh nhìn tranh, giáo viên sử dụng các hình thức gợi mở nêu trên để

học sinh tập chung vào chủ đề bài nghe; yêu cầu học sinh viết hoặc nêu tên đồ vật

trong tranh; hoặc hỏi đáp với học sinh.Mơ hình

Dạng câu hỏi cho hoạt động này:

Teacher: What festival is it?

Pupil: It’s Children’s Day/ Teachers’ Day / Christmas / New Year /

Halloween…

GV: Nguyễn Thị Thanh ThúyTrang 17Một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng Nghe Tiếng AnhTeacher: When’s Children’s Day?

Pupil: It’s on the first of June

Teacher: When’s Teachers’ Day?

Pupil: It’s on the twentieth of November

Teacher: When’s New Year?

Pupil: It’s on the first of January.

Teacher: When’s Christmas?

Pupil: It’s twenty-fifth of December.

Teacher: Is Teachers’ Day on the twentieth of November?

Pupil: Yes, it is

Teacher: Is Children’s Day on the first of July?

Pupil: No, it isn’t. It’s on the first of June.

Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi và đoán kết quả trước khi nghe.

Có thể u cầu học sinh nêu tình huống trong bài nghe.

2. Hỏi và trả lời giữa học sinh và học sinh (asking and answering between the

pupils and the pupils).

+ Mục đích: tăng khả năng tương tác giữa học sinh - học sinh.

Giáo viên quan sát và đánh giá học sinh qua hoạt động hỏi và trả lời nhằm kịp thời

giúp đỡ các em học sinh chưa nghe và nói chưa tốt cũng như sửa cách phát âm đúng

cho học sinh.

+ Chuẩn bị: nội dung các câu hỏi đã học.

+ Cách tiến hành: giáo viên nêu nhiệm vụ, yêu cầu học sinh hỏi và trả lời theo cặp,

nhóm, giáo viên quan sát và nhận xét.

+ Thời gian: 2 hoặc 3 phút.

Ví dụ tơi áp dụng phương pháp này trong Unit 13 Would you like some milk?Lesson 2-part 4: Listen and number phần Pre_listening activities.(P: pupil)

GV: Nguyễn Thị Thanh ThúyTrang 18Một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng Nghe Tiếng AnhP1: What’s your favourite food?

P2: It’s fish

P1: What’s your favourite drink?

P2: It’s orange juice

P3: Would you like some milk?

P4: No, thanks.

P3: How about lemonade?

P4: Yes, please. I love lemonade.

P5: Would you like some rice?

P6: No, thanks

P5: Would you like some bread?

P6: Yes, please. I love bread.Mơ hình nhóm đơi

Biện pháp 3: Tạo hứng thú cho học sinh trước khi nghe bằng hoạt động đóng

vai theo tình huống (Pre-listening activities).

+ Mục đích: giúp học sinh luyện kỹ năng nghe, nói.

+ Chuẩn bị: giáo viên thiết lập đoạn hội thoại hoặc học sinh tự thiết lập đoạn hội

thoại trong nhóm.

+ Cách thức thực hiện:

- Giáo viên chia nhóm và nêu nhiệm vụ.GV: Nguyễn Thị Thanh ThúyTrang 19Một vài biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng Nghe Tiếng Anh(Có hai loại hình đóng vai là đóng vai nhóm đơi và đóng vai nhóm lớn. Đóng

vai nhóm đơi: giáo viên chia nhóm đơi, u cầu học sinh làm việc theo cặp hỏi và trả

lời theo mẫu hội thoại cho sẵn, làm tương tự với đóng vai nhóm lớn).

+ Thời gian: 2 hoặc 3 phút cho hoạt động này.

Giáo viên dùng kỹ thuật quan sát (observing) để đánh giá thường xuyên đối với

từng cá nhân học sinh.

1. Đóng vai nhóm đơi:

Hình thức đóng vai nhóm đơi tương tự như biện pháp 2 mục “Hỏi và trả lời giữa

học sinh và học sinh”.

Giáo viên chia nhóm, nêu nhiệm vụ.

u cầu học sinh đóng vai theo cặp.

Ví dụ Unit 12: What does your father do? – Lesson 2 (part 4: Listen and

number) tôi làm như sau tôi tạo các đoạn hội thoại theo tình huống và cho học sinh

đóng vai theo cặp đôi.(P: pupil)

Đoạn hội thoại 1:

P1: Hi, ………..

P2: Hello,……..

P1: What does your father do,……?

P2: He’s a doctor.

P1: Where does he work?

P2: He works in a hospital and how about your father?

GV: Nguyễn Thị Thanh ThúyTrang 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trò chơi: Challenging (thách đấu).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×