Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng công tác duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn.

Thực trạng công tác duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường TH Hoàng Văn Thụcho con em học tập dẫn đến các em này rất tự do, học ít chơi nhiều, hay trốn học,

thường nói dối cha mẹ ốm đau để được nghỉ học hoặc mang cặp đi học nhưng

không vào lớp, ít nghe lời người lớn và muốn bỏ học.Có những gia đình điều kiện

kinh tế khó khăn, các em nghỉ theo mùa vụ để phụ giúp kinh tế gia đình như chăn

bò th, hái điều, hái cà phê th. Vì thế việc đến trường của các em khơng được

chun cần do phải phụ giúp cơng việc gia đình. Do nghỉ nhiều các em ngại đi học

và không theo kịp bạn bè nên chán nản và bỏ học. Công tác phối kết hợp giữa gia

đình – nhà trường – xã hội chưa thường xuyên.Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chưa

có sân chơi, bãi tập phù hợp cho học sinh, chưa có các phòng học bộ mơn riêng.

Trường có một số giáo viên tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nên chưa có nhiều kinh

nghiệm trong giảng dạy. Một số do lớn tuổi, do hồn cảnh gia đình, do sức khỏe

cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học. Một số giáo viên chưa nhiệt

tình và chưa coi trọng các phong trào thi đua trong nhà trường. Phương pháp giảng

dạy tích cực chưa được áp dụng sâu rộng. Vì vậy chất lượng giáo dục chưa cao. Do

nhiều nguyên nhân nhu vậy nên có rất nhiều khó khăn cho nhà trường trong công

tác vận động học sinh đi học chuyên cần và cơng tác duy trì sĩ số. Từ những khó

khăn trên điểm trường Bn Dur1 Trường Tiểu học Hồng Văn Thụ số lượng học

sinh đi học chưa chuyên cần nhiều và có hoc sinh bỏ học.

3. Nội dung và hình thức của giải pháp:

a. Mục tiêu của giải pháp

Các giải pháp nhằm mục tiêu nâng cao vai trò giáo dục học sinh, duy trì sĩ số

đảm bảo chất lượng giáo dục cho học sinh; chấn chỉnh công tác quản lý học sinh

trên lớp, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, có kế hoạch, biện

pháp kịp thời để huy động học sinh bỏ học trở lại học trong thời gian ngắn nhất.

Nhà trường quan tâm đối tượng học sinh yếu, kém, hồn cảnh gia đình khó khăn,

tránh tình trạng học sinh để học sinh ‘bị bỏ quên’ dẫn đến tăng nguy cơ bỏ học.

Nhà trường xây dựng các biện pháp cụ thể để tổ chức huy động học sinh phù hợp,

chú ý đến hiệu quả. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong cơng tác hoạt động NGLL,

vai trò của Tổng phụ trách Đội, các tổ chức đoàn thể và các bộ phận liên quan của

nhà trường để nâng cao các hoạt động ngoại khóa.

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

Biện pháp 1: Điều tra, tìm hiểu hồn cảnh gia đình học sinh

Đầu năm học nhà trường chỉ đạo giáo viên điều tra điều kiện hoàn cảnh của

từng học sinh. Lập danh sách học sinh có nguy cơ bỏ học về nhà trường. Căn cứ

vào thực tế của lớp xây dựng kế hoạch chủ nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện kế

Võ Thị Lan – TH Hoàng Văn Thụ6Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường TH Hồng Văn Thụhoạch cho phù hợp với tình hình của lớp chủ nhiệm. Trong quá trình xây dựng và

triển khai kế hoạch nêu biện pháp cụ thể đối với những học sinh có nguy cơ bỏ học

hoặc những học sinh đi học chưa chuyên cần.

Cuối năm học 2016 – 2017, nhà trường đã vận đông được 03 em học sinh bỏ

học đi học lại sau nhiều lần đến gặp gia đình và tìm hiểu ngun nhân, hồn cảnh

thực tế của gia đình học sinh, nhà trường đã có biện pháp giúp đỡ những khó khăn

kịp thời như tặng quần áo, sách vở, đồ dùng dạy học để học sinh có thể đi học lại,

đảm bảo chất lượng dạy học.Biên bản vận động học sinh bỏ học trở lại lớp họcBiện pháp 2: Quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất cho học sinh

Qua điều tra cuối hè nắm được tình hình học sinh bỏ học, học sinh đi học chưa

chuyên cần bản thân tơi đã phối kết hợp với Đồn thanh niên huy động các nguồn

hỗ trợ trong và ngoài nhà trường về quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo,

học sinh có nguy cơ bỏ học. Tổng số đầu năm học 2017-2018 quyên góp được hơn

50 bộ quần áo vừa mới, vừa cũ. Đầu năm học quyên góp được hơn 100 bộ quần áo

vừa cũ và mới và hơn 12 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ cho học sinh nghèo và học

sinh có nguy cơ bỏ học.

Nhà trường cùng với giáo viên trung tâm học tập cộng đồng và giáo viên chủ

nhiệm đến từng gia đình học sinh tặng quà, vận động học sinh ra lớp, cụ thể đầu

năm học 2016-2017 nhà trường đã vận động 5 học sinh có nguy cơ bỏ học ra lớp,

cuối năm học vận động 3 em bỏ học trở lại lớp. Đầu năm học 2017-2018 vận động

2 em bỏ học sau hè trở lại lớp.

Võ Thị Lan – TH Hoàng Văn Thụ7Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường TH Hoàng Văn ThụTrao 100 suất quà, quần áo cho học sinh nghèo, học sinh DTTS có nguy cơ bỏ học vào Trung thuBiện pháp 3: Nâng cao chất lượng dạy học

Ngay từ đầu năm học nhà trường chỉ đạo giáo viên tổ chức khảo sát, phân loại

đối tượng học sinh. Sau khi có kết quả phân loại nhà trường đã phân cơng những

giáo viên có năng chun mơn và nghiệp vụ sư phạm tốt, tiến hành xây dựng kế

hoạch phụ đạo kiến thức cho học sinh phù hợp với tình hình thực tế.

Chỉ đạo giáo viên trong tiết dạy cần quan tâm nhiều hơn đối tượng học sinh có

nguy cơ bỏ học, học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong q trình giảng

dạy cần khích lệ, gần gủi, động viên tạo sự hứng thú cho các em học tập, tránh căng

thẳng, cứng nhắc. Tạo được mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò, cho các em

thấy được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Trong giảng dạy, chú trọng ngay những học sinh có biểu hiện lơ là, sa sút

trong học tập, kết hợp cùng gia đình tìm nguyên nhân và kịp thời bồi dưỡng kiến

thức.

Thường xuyên sử dụng đồ dùng trực quan, tranh ảnh, ...để nâng cao hiệu quả

học tập. Nhận xét, đánh giá theo sự tiến bộ của học sinh, coi trọng động viên,Võ Thị Lan – TH Hoàng Văn Thụ8Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường TH Hồng Văn Thụkhuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh phát huy nhiều nhất

khả năng đảm bảo kịp thời công bằng khách quan.

Biện pháp 4: Chỉ đạo tổng phụ trách Đội phối kết hợp giáo viên chủ nhiệm

lớp xây dựng các hoạt động ngoại khóa để thu hút học sinh đến trường

Chỉ đạo tổng phụ trách Đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch tổ

chức các hoạt động NGLL như tổ chức các cuộc thi, giao lưu văn nghệ, kể chuyện,

trò chơi chơi dân gian, Hội khỏe Phù Đổng ... kết hợp tăng cường chú trọng việc

tích hợp rèn luyện, giáo dục các chuẩn mực đạo đức, kĩ năng sống, nhận thức xã

hội cho học sinh với các hình thức phù hợp, khuyến khích được học sinh dân tộc

thiểu số tham gia, tạo sân chơi bổ ích, thu hút được các em đến trường, làm cho học

sinh cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui và yêu thích đến trường.Giao lưu Trò chơi dân gianHội diễn Văn nghệHội khỏe Phù Đổng cấp huyệnBố trí giáo viên chủ nhiệm thật sự tâm huyết, có thời gian và phải hết lòng với

học sinh để làm tốt công tác chủ nhiệm, như: thường xun đến thăm gia đình,

quan tâm tìm hiểu hồn cảnh các em học sinh để hiểu biết về tâm sinh lý lứa tuổi

học sinh; đồng thời, kịp thời lập danh sách học sinh và phân nhóm cụ thể, rõ ràng.Võ Thị Lan – TH Hoàng Văn Thụ9Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường TH Hồng Văn ThụGiáo viên chủ nhiệm cần phải tổ chức kết hợp, đan xen trong chương trình

học, trong tiết học một cách hợp lý sao cho phong phú, sinh động và hấp dẫn để

giảm bớt mệt mỏi, căng thẳng cho học sinh do hằng ngày các em phải tiếp thu một

khối lượng kiến thức lớn khi đến trường.

Chỉ đạo thực hiện một số phong trào nhằm giúp các em đi học đầy đủ như:

phong trào giúp bạn vượt khó, phong trào cùng nhau đi học, phong trào đôi bạn

cùng tiến ... vận động học sinh tích cực tham gia để giúp học sinh có ý thức và thái

độ tốt hơn trong học tập.

Biện pháp 4: Chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ với giáo viên, cán bộ cơng

nhân viên và các đồn thể trong nhà trường đối với cơng tác quản lí và giáo

dục học sinh

Chỉ đạo giáo viên trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với giáo viên chủ

nhiệm, giáo viên bộ mơn, các đồn thể trong nhà trường thường xuyên kiểm tra

giám sát sự chuyên cần của học sinh, đặc biệt là đối tượng học sinh dân tộc thiểu số

có nguy cơ bỏ học và học sinh cá biệt để có biện pháp phối hợp giáo dục, giúp đỡ.

Học sinh chỉ cần vắng mặt một buổi học khơng lí do là giáo viên chủ nhiệm liên lạc

với gia đình để tìm hiểu ngun nhân, vắng mặt 2 buổi khơng lí do thì đến gia đình,

tìm hiểu ngun nhân, thăm hỏi động viên học sinh. Nếu học sinh có ý định bỏ

học thì báo cáo ngay với Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên trung tâm học tập

cộng đồng để cùng phối hợp vận động học sinh đi học lại kịp thời , không để học

sinh nghỉ học dài ngày. Nếu học sinh nghỉ học dài ngày thì cơng tác vận động sẽ

gặp khó khăn hơn trong q trình vận động.

Biện pháp 5: Tham mưu tích cực với Hiệu trưởng nhà trường xây dựng

một đội ngũ nhà giáo có năng lực chun mơn tốt, thực sự có tinh thần yêu

nghề, tận tụy, có tinh thần trách nhiệm cao với cơng việc

Vận động giáo viên, các đồn thể trong nhà trường cần có ý thức hợp tác, phối

hợp đồng bộ trong các hoạt động nhằm duy trì sĩ số bằng lòng yêu nghề, thương

yêu học sinh và tinh thần trách nhiệm, tận tâm tận lực với nghề và hết lòng với học

sinh.

Tham mưu với hiệu trường nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở

vật chất lần tinh thần giúp giáo viên thực hiện tốt công tác vận động học sinh đến

trường.

Tham mưu với hiệu trưởng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tập huấn

công tác duy trì sĩ số, đổi mới phương pháp dạy học với mục đích là nâng cao chấtVõ Thị Lan – TH Hồng Văn Thụ10Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường TH Hoàng Văn Thụlượng giáo dục toàn diện, góp phần giảm tỷ lệ học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ

năng, đồng thời làm tăng tỷ lệ chuyên cần, giảm nguy cơ bỏ học ở học sinh.

Biện pháp 6: Thường xuyên trao đổi và nắm bắt thông tin từ giáo viên

chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, từ Cha mẹ học sinh.

Chỉ đạo giáo viên trung tâm học tập cộng đồng phải thường xuyên trao đổi

giáo viên chủ nhiệm để theo dõi tình hình của từng lớp, kịp thời nắm bắt những

thay đổi của từng lớp về tình hình duy trì sĩ số học sinh, tìm hiểu được nguyên nhân

học sinh nghỉ học, đi học chưa chuyên cần để đề ra biện pháp và xử lý kịp thời khi

có vấn đề xảy ra.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cần nắm bát kịp thời diễn

biến tâm lý của học sinh để có các biện pháp động viên, ngăn ngừa kịp thời.

Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm, không để xảy ra tình trạng học

sinh trong lớp bỏ học. Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm phối hợp kịp thời với

Hội cha mẹ học sinh để có các biện pháp duy trì sĩ số hiệu quả.

Biện pháp 7: Kết hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm liên lạc thường xuyên

với phụ huynh học sinh để nắm tình hình đối với những học sinh đi học chưa

chuyên cần và học sinh có nguy cơ bỏ học.

98% học sinh của nhà trường là con em thuần nông, cha mẹ thường bận rộn

với công việc đồng áng, khơng có thời gian chăm sóc, quan tâm đến các em; trình

độ dân trí cha mẹ ở địa bàn bn dân tộc thiểu số còn hạn chế, chưa coi trọng việc

học của các em. Với những đối tượng này, chúng ta phải thật khéo léo cải thiện dần

tư tưởng để cha mẹ thấy được sự quan trọng của việc học và có trách nhiệm hơn

trong việc cùng nhà trường quản lí, giáo dục con em mình học tập tốt.

Nhà trường cần tuyên truyền với cha mẹ học sinh phải thường xuyên duy trì

mối liên hệ với nhà trường, dự họp đầy đủ khi được thông báo để kịp thời nắm rõ

tình hình học tập, rèn luyện của con em.

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp phải trực tiếp liên lạc với cha mẹ học sinh để

trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, cùng cha mẹ tìm ra các giải pháp phối hợp tốt

nhất trong công tác quản lí và giáo dục con em, góp phần duy trì tính chuyên cần,

tích cực học tập của học sinh.

Tích cực chủ động liên lạc với phụ huynh học sinh nhất là những trường hợp

học sinh cá biệt, thường xuyên trốn học để phối hợp giáo dục.

Biện pháp 8: Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, lực lượng xã hội tại địa

phươngVõ Thị Lan – TH Hoàng Văn Thụ11Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường TH Hoàng Văn ThụBan giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và chính quyền, đồn

thể địa phương cần phối hợp, quan tâm đến các em học sinh có biểu hiện nghỉ học

và có biện pháp ngăn ngừa, giáo dục ngay từ đầu.

Chỉ đạo Đoàn TNCS nhà trường cần liên hệ chặt chẽ với Đoàn địa phương kịp

thời giúp đỡ, hỗ trợ trong công tác vận động học sinh đến trường, đảm bảo cơng tác

duy trì sĩ số cho nhà trường; tổ chức các hoạt động tặng quà cho học sinh nghèo,

học sinh dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt đơng ngoại khóa thu hút sự tham gia của

các em, tạo hứng thú đến trường cho các em.

c. Mối quan hệ giữa các giải pháp và biện pháp.

Các biện pháp duy trì sĩ số cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn có

mối quan hệ mật thiết với nhau, các biện pháp phải tiến hành song song, đồng bộ,

liên tục, xuyên suốt quá trình trong năm học và kể cả thời gian nghỉ hè cũng như

trong các năm học tiếp theo. Các biện pháp này hỗ trợ nhau, không thể tách rời

riêng lẻ từng biện pháp trong quá trình thực hiện. Nếu thiếu một trong các biện

pháp trên thì khơng đạt được hiệu quả tối đa trong cơng tác duy trì sĩ số.

d. Kết quả khảo nghiệm:

Sau một thời gian áp dụng việc chỉ đạo và cách làm trên. Năm học 2016 –

2017 và học kì I năm học 2017 – 2018, đạt kết quả như sau:

Số liệu học sinh lớp 3,4,5 đi học chuyên cần, bỏ học Buôn Dur 1 năm học 2016

– 2017

Đầu năm học, tỷ lệ chuyên cần: 86,9%( bình quân 53/61em, 1 ngày vắng 8 em)

Cuối năm học, tỷ lệ chuyên cần: 96,7%(bình quân 59/61em, 1 ngày vắng 2 em)

Tháng 4 năm 2017: bỏ học 03

Cuối năm học: Học sinh bỏ học : 0(Đã vận động đi học lại)

Số liệu học sinh lớp 3,4,5 Buôn Dur 1 đi học chuyên cần, bỏ học cuối học kỳ 1

năm học 2017 – 2018

Đầu năm học, tỷ lệ chun cần: 90,2%(bình qn 46/51em có mặt., vắng 5 em 1

ngày)

Cuối năm học, tỷ lệ chuyên cần: 98%(bình qn 50/51 em có mặt, vắng 1 em 1

ngày)

Đầu năm học : Học sinh bỏ học: 02

Cuối học kỳ 1: Học sinh bỏ học: 0(Đã vận động trở lại lớp 2 em)

III. Phần kết luận, kiến nghị

1. Kết luậnVõ Thị Lan – TH Hoàng Văn Thụ12Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn ở trường TH Hồng Văn ThụNgười quản lý phải thấy việc thực hiện duy trì sĩ số học sinh là trách nhiệm

của mình, khơng phải phó mặc cho giáo viên. Đây là vấn đề để thực hiện tốt Nghị

quyết Hội nghị công nhân viên chức hàng năm mà nhà trường đã đề ra để hạn chế

tình trạng học sinh bỏ học. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm về cơng tác duy trì sĩ số là

đề tài không mới, cho nên bản thân dù thực hiện đề tài cũ nhưng mong muốn có

những nét mới, có những hiệu quả thiết thực hơn trong tình hình hiện nay. Cơng tác

duy trì sĩ số là một nhiệm vụ thường xuyên, dù đứng ở vị trí nào ta phải quan tâm

thực hiện nghiêm túc vấn đề này, phải vận dụng sáng tạo, linh hoạt, năng động

trong thực tế; Kết hợp nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác này.

Để thực hiện tốt cơng tác duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số ở buôn đặc

biệt khó khăn. Nếu chỉ riêng nhà trường, chỉ riêng ngành giáo dục thì khơng thể

làm tốt cơng tác duy trì sĩ số được, cho nên bên cạnh sự cố gắng của bản thân còn

phải có sự hỗ trợ và kết hợp của các đồn thể ngồi nhà trường, gia đình và các lực

lượng xã hội.

2. Kiến nghị:

Để đảm bảo được cơng tác duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục và duy

trì phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi. Tôi xin kiến nghị một số vấn đề sau:

- Đối với nhà trường:

+ Có hình thức tun dương, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân có

thành tích trong cơng tác duy trì sĩ số, huy động học sinh bỏ học trở lại lớp học.

- Đối với ngành :

+ Tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ chun mơn, như vậy chất lượng, trình

độ tay nghề của giáo viên mới nâng lên cả về chất và về lượng.

- Đối với chính quyền các cấp:

+ Đề nghị tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học, kết hợp

kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất trường học với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở

địa phương.

+ Quan tâm nhiều đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Giải quyết

kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến học sinh dân tộc thiểu số.

Tôi xin chân thành cảm ơn!.Võ Thị Lan – TH Hoàng Văn Thụ13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng công tác duy trì sĩ số học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×