Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
“Trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai” là khẩu hiệu mà mỗi chúng ta ai cũng biết. Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân tộc, việc bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ là trách nhiệm của nhà nước, của toàn xã hội và của mỗi gia ...

“Trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai” là khẩu hiệu mà mỗi chúng ta ai cũng biết. Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân tộc, việc bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ là trách nhiệm của nhà nước, của toàn xã hội và của mỗi gia ...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường MN Bình Minh,

bn Tr A, xã Dray sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkTrong thực tế ở trường lớp tôi hiện nay các giờ làm quen với hoạt động tạo

hình thường khơ cứng, nhàm chán, chưa gây được sự lôi cuốn, mới lạ đến cho trẻ,

các phương pháp sử dụng còn mang tính áp đặt, rập khuôn, sao chép nên chưa phát

huy hết khả năng sáng tạo và sự linh hoạt của giáo viên, khi tổ chức hoạt động tạo

hình cũng như chưa phát huy được tính độc lập, chủ động, tích cực của trẻ. Xuất

phát từ thực tế này, là giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp tôi rất trăn trở và mong

muốn tìm được những giải pháp để nâng cao chương trình trong hoạt động tạo hình

nên tơi đã chọn đề tài “ Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo

hình tại trường mầm non Bình Minh – Buôn tuôr A – Xã Đray sáp – Huyện Krông

Ana – Tỉnh Đăk Lăk ”

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.

* Mục tiêu của đề tài

Tìm ra một số phương pháp, biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo

hình. Để hình thành ở trẻ các đức tính tốt đẹp như: Trẻ yêu thích cái đẹp, ln hướng

tới cái đẹp, có một số kỹ năng tạo ra những sản phẩm đẹp và biết tôn trọng gìn giữ

những cái đẹp xung quanh mình. Giúp trẻ yêu thích bộ mơn tạo hình.

* Nhiệm vụ của đề tài

Nghiên cứu, tìm kiếm "Một số biên pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động

tạo hình tại trường mầm non Bình Minh”

Nghiên cứu thực trạng tìm tòi sáng tạo các hình thức hoạt động tạo hình, sưu

tầm các loại vật liệu khác nhau để thử nghiệm làm tranh, đồ dùng, đồ chơi.

Đề xuất một số biện pháp đổi mới phương pháp giảng dạy trẻ 4-5 tuổi học tốt

hoạt động tạo hình.

3. Đối tượng nghiên cứu.

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình.Người thực hiện: H’ Mít Êban-2-Trường MN Bình MinhMột số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường MN Bình Minh,

bn Tr A, xã Dray sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk4. Giới hạn của đề tài.

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường mầm

non Bình Minh, bn Tr A, xã Đray sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.

5. Phương pháp nghiên cứu.

a. Nghiên cứu lý luận:

Nghiên cứu lí luận: Sưu tầm tài liệu, hướng dẫn thực hiện chương trình trẻ 4 -5

tuổi, sách hướng dẫn vẽ, gấp, làm đồ chơi của nhà xuất bản mỹ thuật…... Phát huy

tính tích cực chủ động và sáng của trẻ, để tìm ra một số biện pháp đổi mới phương

pháp giảng dạy trẻ 4-5 tuổi học tốt mơn tạo hình.

b. Nghiên cứu thực tiễn:

Phương pháp điều tra

Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động

Phương pháp quan sát sư phạm

Phương pháp thực nghiệm sư phạm

c. Phương pháp thống kê toán học.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận.

Hoạt động “Tạo hình” đóng một vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục

trẻ ở trường mầm non. Nó là một trong những hoạt động hấp dẫn nhất đối với trẻ, trẻ

thích ngắm nhìn những đồ vật, những bức tranh có màu sắc đẹp, những hình thù ngộ

nghĩnh và đa dạng, trẻ ln có những xúc cảm với những sự vật hiện tượng xung

quanh, nó mang lại cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ đối với trẻ, thôi thúc trẻ muốn

khám phá và sáng tạo ra cái đẹp.Người thực hiện: H’ Mít Êban-3-Trường MN Bình MinhMột số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường MN Bình Minh,

bn Tuôr A, xã Dray sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkHoạt động tạo hình là một hoạt động có đầy đủ điều kiện để đảm bảo sự tác

động đồng bộ lên mọi mặt phát triển của trẻ em về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất

và hình thành các phẩm chất kĩ năng ban đầu của con người như một thành viên

trong xã hội biết tích cực, sáng tạo. Hoạt động tạo hình phát triển ở trẻ khả năng

quan sát, trí tưởng tượng sáng tạo, khả năng phối hợp giữa mắt và tay, hoàn thiện

một số kỹ năng cơ bản ( vẽ, nặn, cắt, xé dán ). Chính vì thế, là một giáo viên mầm

non tôi luôn muốn được mở rộng, trau dồi kiến thức của bản thân, đồng thờì góp

phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Hình thành và phát

triển tồn diện cho trẻ những chức năng tâm lý, cơ sở ban đầu của nhân cách, năng

lực làm người và một số kỹ năng cơ bản để trẻ chuẩn bị vào trường phổ thơng. Giáo

dục mầm non ngày càng đòi hỏi chất lượng dạy và học nhằm đáp ứng kịp thời sự

thay đổi của đất nước. Nhu cầu của phụ huynh cũng đặt hy vọng vào thầy cô ngày

càng cao nếu trẻ khơng được bồi dưỡng , phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo

thì làm sao mà trẻ có thể phát triển tồn diện được. Hơn nữa đối với trẻ mẫu giáo 4-5

tuổi việc cho trẻ hoạt động “Tạo hình” cũng là một vấn đề cần thiết nhằm phát triển

kiến thức, kỹ năng và thể hiện nghệ thuật. Thơng qua hoạt động “Tạo hình” đem đến

cho trẻ ấn tượng về cái đẹp và những cảm xúc chân thật, những phẩm chất tốt đẹp

của nhân cách con người. Hiểu được tầm quan trọng đó, tơi ln tìm tòi những biện

pháp, phương pháp tốt nhất để giúp trẻ yêu thích nghệ thuật và hứng thú tham gia

vào các hoạt động trong lĩnh vực này.

2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu.

2.1. Ưu điểm:

- Được sự quan tâm tạo điều kiện của Phòng GD&ĐT huyện cùng Ban giám

hiệu nhà trường, Ban lãnh đạo xã nhà và sự quan tâm nhiệt tình của Ban tự quản

thôn buôn nơi địa bàn tôi đang công tác.

- Ban giám hiệu nhà trường đã thường xuyên sắp xếp tạo điều kiện cho tôi

được tham dự các buổi tập huấn bồi dưỡng chuyên môn và đi dự giờ các đợt lên

Người thực hiện: H’ Mít Êban-4-Trường MN Bình MinhMột số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường MN Bình Minh,

bn Tr A, xã Dray sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăkchuyên đề hoạt động tạo hình cũng như chuyên đề của các mơn học khác do Phòng

GD&ĐT huyện tổ chức.

- Cơ sở vật chất lớp học tương đối đầy đủ. Đồ dùng đồ chơi sạch sẽ bảo đảm

an toàn cho trẻ.

- Bản thân là giáo viên có trình độ chuẩn về chun mơn, nhiệt tình u nghề

mến trẻ.

- Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng nghiệp trong trường, nhất là những

đồng nghiệp có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm trong nghề.

- Được sự tín nhiệm và tin cậy của phụ huynh học sinh khi gửi con em mình

đến trường, lớp.

2.2. Hạn chế:

Số trẻ trong lớp 94,1% là con em dân tộc thiểu số, nề nếp học tập cũng như

kiến thức của trẻ còn hạn chế, sử dụng tiếng mẹ đẻ là chủ yếu, vốn từ tiếng Việt còn

nghèo nàn nên gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức trong hoạt động tạo hình .

Phụ huynh học sinh phần lớn là lao động nghèo, chưa có ý thức cao trong việc

đưa con em mình đến trường lớp học. Nên giáo viên gặp khó khăn trong việc hoạt

động các cháu học tập.

Nhiều bài vẽ và nặn của trẻ chưa đạt yêu cầu, chưa hấp dẫn, chưa có sự sáng

tạo, chưa biết thể hiện bố cục tranh, khả năng xé dán còn nhiều hạn chế, trẻ chưa biết

nhận xét sản phẩm tạo hình.

*Khảo sát đầu năm:

Tình hình của lớp: Tổng số trẻ trong lớp : 34 , dân tộc: 32, nữ dân tộc: 16

Ngay từ đầu năm học, tôi tiến hành khảo sát phân loại kỹ năng tạo hình của trẻ

thể hiện qua số liệu sau:Người thực hiện: H’ Mít Êban-5-Trường MN Bình MinhMột số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường MN Bình Minh,

bn Tuôr A, xã Dray sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkNội dung khảo sátTrước khi thực hiện kếtTrước khi thực hiện kếtquả đạtquả đạt chưa đạt20/34 = 58,9 %14/34 = 41,1 %18/34 = 53 %16/34 = 47 %16/34 = 47 %18/34 = 53 %20/34 = 58,9 %14/34 = 41,1 %22/34 = 64,7 %12/34 = 35,3 %19/34 = 55,9 %15/34 = 44,1 %21/34 = 61,8 %13/34 = 38,2 %Khả năng tập trung chú ý

Kỹ năng vẽ

Kỹ năng xé dán

Kỹ năng nặn

Khả năng phối màu

Bố cục tranh

Nhận xét sản phẩmQua khảo sát, tôi thấy kỹ năng vẽ, nặn, dé dán của trẻ khơng đồng đều, nhiều

trẻ kỹ năng còn yếu và trung bình. Vậy để nâng cao kỹ năng vẽ, nặn, xé dán của trẻ,

trong giờ học tôi luôn quan tâm đến các cháu vẽ trung bình, yếu nhiều hơn bằng gợi

ý từng bước. Động viên kịp thời để tạo hứng thú cho trẻ.

Trong q trình giảng dạy tơi thấy tỉ lệ trẻ phát huy tính tích cực, khả năng sáng

tạo của trẻ chưa cao. Vì vậy, tơi thường xun chú trọng tổ chức cho trẻ tham gia

vào hoạt động tạo hình cho trẻ theo các chủ đề.

* Nguyên nhân chủ quan:

Qua tìm hiểu đánh giá thực trạng các hoạt động ở trường mầm non Bình Minh

và trao đổi với đồng nghiệp tôi thấy được một số tồn tại trên thực tế như sau:

Người thực hiện: H’ Mít Êban-6-Trường MN Bình MinhMột số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường MN Bình Minh,

bn Tr A, xã Dray sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk- Do trẻ bây giờ hay được gia đình phục vụ nên nhiều trẻ còn chưa mạnh dạn,

tự giác tham gia vào các hoạt động, trẻ chưa có nề nếp thói quen, kỹ năng sinh hoạt

tập thể. Trẻ hay thích tự ý làm những điều mình muốn, chưa tập trung chú ý lắng

nghe và thực hiện những hướng dẫn yêu cầu của cô, chưa biết kết hợp cùng các bạn

hoạt động theo nhóm.

- Vì số lượng cháu đơng, trẻ lại hiếu động nên nhiều giáo viên còn gặp khó

khăn trong việc rèn trẻ kỹ năng tự khám phá, cảm nhận cái đẹp. Bình thường giáo

viên hay tổ chức hướng dẫn trẻ theo tập thể hoặc theo nhóm lớn, những trẻ chậm

chạp chưa có kỹ năng tạo hình, chưa thể tự mình tạo ra được sản phẩm hoàn chỉnh,

trẻ chưa biết trân trọng những sản phẩm đẹp và trẻ cũng chưa có mong muốn tự tạo

ra những sản phẩm đẹp chưa được chú ý nhiều. Khi tiếp xúc với những sản phẩm tạo

hình trẻ chưa tập trung tư duy, chưa biết cách cảm nhận, đánh giá ý nghĩa của sản

phẩm mà trẻ chỉ cảm nhận vẻ đẹp bằng cách nhìn trực quan về mầu sắc, chưa chú ý

đến đường nét, bố cục, ý nghĩa của hình ảnh.

- Khi khả năng thể hiện cảm xúc của mình vào những sản phẩm tạo hình còn bị

hạn chế : Trẻ chưa có kỹ năng cơ bản để vẽ các hình ảnh trẻ muốn, chưa biết lựa

chọn mầu sắc cho phù hợp, chưa có kỹ năng xé, dán, sắp xếp, lưa chọn vật liệu để

làm tranh, để làm đồ dùng đồ chơi .... Trẻ chóng chán khi tham gia các hoạt động vì

chưa tự mình tạo ra được một sản phẩm đẹp như ý.... Điều này cũng làm cho trẻ

chưa mạnh dạn tự tin tham gia vào các hoạt động tạo hình.

- Một lý do nữa cũng tương đối phổ biến là việc trẻ em ngày nay được cưng

chiều, mọi thứ đều có sẵn khi trẻ muốn khiến trẻ ít nhiều bị thụ động thiếu đi sự tự

lập sáng tạo của bản thân. Trẻ nghĩ mọi thứ có được rất dễ dàng. Trẻ chưa có mong

muốn được cùng cơ tạo nên mơi trường đẹp xung quanh mình.

- Đa số trẻ còn nhút nhát, rụt rè chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động ở

trường, lớp. Trẻ hạn chế về tiếng Việt, nói năng chưa lưu lốt…Người thực hiện: H’ Mít Êban-7-Trường MN Bình MinhMột số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường MN Bình Minh,

bn Tr A, xã Dray sáp, huyện Krơng Ana, tỉnh Đăk Lăk- Về phía giáo viên: Trong thực tế ở trường mầm non nhiều giáo viên còn dạy

trẻ trên hình thức một chiều, ít lắng nghe, tìm hiểu ý tưởng của trẻ, còn ngại khi tổ

chức các hoạt động cho trẻ được trải nghiệm, được tham gia cùng cơ thực hiện ý

tưởng chung, chưa có nhiều hình thức khuyến khích trẻ mạnh dạn phát huy ý tưởng

của mình trong những sản phẩm. Điều này ít nhiều cũng chưa khuyến khích được trẻ

yêu thích lĩnh vực tạo hình.

* Nguyên nhân khách quan:

Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục mầm non của tỉnh Đăk Lăk nói

chung và Huyện Krơng Ana nói riêng đã có xu hướng phát triển mạnh, chất lượng

dạy và học được nâng lên rõ rệt. Song, thực tiễn cho thấy, hoạt động tạo hình thực sự

trở thành một mơn rất quan trọng đối với trẻ, trẻ không chỉ cảm nhận được cái đẹp

của nghệ thuật mà con muốn tạo nên cái đẹp trong đời sống.

- Về phía phụ huynh: Mặc dù quan tâm đến con nhưng đa số phụ huynh còn

mải cơng việc, ít giành thời gian cho con, phần lớn đều ỉ lại cho ơng bà, vì vậy việc

trao đổi phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ giữa giáo viên và phụ huynh còn gặp nhiều

khó khăn.

- Từ những ngun nhân đã nêu trên với kinh nghiệm thực tế và tâm huyết của

một giáo viên mầm non, tôi mạnh dạn đưa ra “ Một số biên pháp đổi mới phương

pháp trẻ 4 – 5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình”.

3. Nội dung và hình thức của giải pháp:

a. Mục tiêu của giải pháp:

Khi chúng ta tổ chức tốt hoạt động tạo hình ở trường mầm non sẽ góp khơng

nhỏ vào việc nâng cao chương trình giáo dục nhằm phát triển tồn diện cho trẻ. Vì

vậy những biện pháp và giải pháp tôi đưa ra nhằm giúp giáo viên nắm vững hơn về

hoạt động tạo hình và tổ chức tốt hoạt động tạo hình. Trẻ hứng thú tham gia vào cácNgười thực hiện: H’ Mít Êban-8-Trường MN Bình MinhMột số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường MN Bình Minh,

bn Tr A, xã Dray sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăkhoạt động, ngày càng u thích thể hiện sự sáng tạo của mình thơng qua hoạt động

tạo hình

Để việc gây hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi qua hoạt động tạo hình đạt được kết quả

cao nhất chúng ta cần phối hợp sử dụng một số biện pháp sau :

* Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn

nghiệp vụ

Để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tôi nhận thấy việc đầu tiên mình cần phải

làm là xây dựng cho mình một kế hoạch tự bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ ngay

từ đầu năm học. Xác định được những ưu điểm và hạn chế của bản thân để tìm ra

những biện pháp phát huy được ưu điểm và khắc phục những tồn tại yếu kém của

bản thân từ đó dần dần sẽ nâng cao năng lực chun mơn nghiệp vụ.

Tích cực sưu tâm tầm các loại sách hướng dẫn, tham khảo thông tin trên mạng

các nội dung liên quan đến chuyên đề tạo hình để nghiên cứu nhằm nắm chắc hơn về

nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.

Đồng thời học hỏi cách làm đồ dùng, cách tạo môi trường làm giàu xúc cảm tạo hình

cho trẻ.

Thiết kế bài giảng, lấy ý kiến tham gia của Ban giám hiệu, của tổ chuyên môn.

Mời ban giám hiệu, tổ trưởng tổ chuyên môn dự các hoạt động chung theo bài

giảng đã thiết kế để chỉnh sửa cho hoàn thiện.

Thường xuyên học hỏi, dự giờ đồng nghiệp, đúc kết kinh nghiệm để dạy tốt

môn tạo hình cho trẻ.

Tích cực tham gia tự học bồi dưỡng thường xun

Từ những việc làm nói trên tơi đã tích lũy được cách thức tổ chức các hoạt

động tạo hình cho trẻ đạt hiệu quả.

* Biện pháp 2 : Tạo môi trường phong phú, hấp dẫn, gần gũi với trẻ.

Người thực hiện: H’ Mít Êban-9-Trường MN Bình MinhMột số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường MN Bình Minh,

bn Tr A, xã Dray sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkMuốn thu hút được sự chú ý của trẻ trước hết phải tạo điều kiện cho trẻ được

sống trong một không gian đẹp, đảm bảo tính thẩm mỹ. Vì vậy, tơi đã sắp xếp, trang

trí lớp học đẹp, thống, góc tạo hình ln được thay đổi theo chủ điểm, cho trẻ làm

tranh bằng nhiều nguyên liệu khác nhau như : len, vải, nguyên liệu thiên nhiên, các

loại hạt,... Trang trí góc tạo hình bằng chính sản phẩm của trẻ, tạo cho trẻ cảm giác

mới lạ, thích thú. Phụ huynh rất thích thú khi các sản phẩm của con em mình được

trang trí ở các góc của lớp.

Việc tạo hứng thú cho trẻ trong giờ học vẽ, gia đình cũng đóng một vai trò rất

lớn. Đầu năm học khi họp phụ huynh, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của mơn tạo

hình: khơng những có tác dụng về kỹ năng vẽ, cách cảm nhận nghệ thuật về một sản

phẩm tạo hình mà qua hoạt động vẽ còn hướng trẻ tới những giá trị: Chân – ThiệnMỹ một cách toàn diện.

Ở trẻ 4-5 tuổi vốn kinh nghiệm phong phú, các biểu tượng được hình thành khá

đầy đủ về hình dáng, cấu trúc và đặc điểm riêng biệt, tư duy của trẻ phát triển mạnh.

Để phát huy tính tích cực sáng tạo và say mê hoạt động của trẻ tôi đã tận dụng thời

điểm hợp lý trong ngày từ trò chuyện buổi sáng hay hoạt động vui chơi ngoài trời,

đi dạo thăm quan ở mọi lúc mọi nơi tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc thường xuyên với

môi trường xung quanh, môi trường thiên nhiên.

VD: Đề tài “ Vẽ cây xanh” trước khi cho trẻ thực hiện đề tài này thì tơi sẽ dẫn

cả lớp đi dạo xung quanh sân trường trong giờ hoạt động ngoài trời khi đó tơi sẽ trò

chuyện với trẻ về cây xanh cũng như hướng cho trẻ quan sát vào cây xanh có ở sân

trường và đặt câu hỏi ( đây là cây gì ? Cây có hình dáng như thế nào? Lá cây, thân

cây có màu gì ? khi vẽ cây thì con sẽ vẽ như thế nào?....) để trẻ hình thành ấn tượng

ban đầu và ghi nhớ chúng khi vào tiết học.

Đồng thời giáo viên thường xuyên trao đổi, tuyên truyền, giúp phụ huynh chọn

thời điểm để dạy con vẽ, hướng dẫn trẻ vẽ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp,

Người thực hiện: H’ Mít Êban

Minh- 10 -Trường MN BìnhMột số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường MN Bình Minh,

buôn Tuôr A, xã Dray sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăkkhuyến khích phụ huynh tích cực cho trẻ tìm hiểu về thế giới xung quanh để tích lũy

kinh nghiêm, vốn sống cho trẻ, vận động phụ huynh ủng hộ nguyên liệu giấy...tăng

học liệu rèn kỹ năng vẽ tạo hình cho trẻ.

Để gây hứng thú cho trẻ làm quen với hoạt động tạo hình, giáo viên cần phải có

sự thay đổi cách tổ chức các hoạt động trong môi trường học thật phong phú, đọc

đáo, hấp dẫn và sáng tạo. Trang trí lớp theo nội dung chủ đề, theo nội dung kiến thức

cần cho trẻ nhận thức. Môi trường lớp học chủ yếu được trang trí bằng sản phẩm của

trẻ và sản phẩm do cô và trẻ tự tạo và linh hoạt thay đổi để kích thích khả năng quan

sát, sự tò mò, ham hiểu biết và để trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động khám phá

trải nghiệm, được tắm mình trong mơi trường tạo hình.

Ví dụ trong lớp học: Chủ đề: “ Phương tiện giao thông”. Ở góc tạo hình, giáo

viên vẽ một số phương tiện giao thông đẹp như ô tô, xe máy, máy bay, thuyền….

bày ở giá trưng bày sản phẩm hay treo tranh vẽ hoặc xé dán về các phương tiện giao

thông để cung cấp kiến thức cho trẻ, khi trẻ vào góc chơi hay giờ đón trả trẻ tơi thu

hút gợi ý trẻ quan sát những sản phẩm đó và đặt câu hỏi ( đây là phương tiện gì? Và

thuộc nhóm phương tiện giao thơng đường gì? Cơ vẽ phương tiện này như thế

nào?....). Từ đó kích thích lòng ham muốn say mê học tạo hình của trẻ.

Ví dụ ngồi lớp học: Tơi dành một mảng tường dùng treo những bức tranh vẽ

của trẻ có thể tự so sánh bài của ai đẹp hơn, ai chưa đẹp, nếu bài của trẻ chưa đẹp thì

lần sau trẻ phải cố gắng hơn. Với giờ “hoạt động ngồi trời” tơi tạo mơi trường cho

trẻ bằng cách cho trẻ dùng phấn vẽ trên sân một số con vật như gà, thỏ, mèo…. hoặc

xếp những hột hạt thành cái nhà, các con vật hay cho trẻ nhặt lá cây rụng trên sân

trường để làm một số phương tiện giao thông…. thỏa sức cho trẻ sáng tạo và thể

hiện các sản phẩm tạo hình

*Biện pháp 3: Đồ dùng dạy học đẹp đa dạng, phong phúNgười thực hiện: H’ Mít Êban

Minh- 11 -Trường MN BìnhMột số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt hoạt động tạo hình tại trường MN Bình Minh,

bn Tr A, xã Dray sáp, huyện Krơng Ana, tỉnh Đăk LăkMuốn trẻ vẽ được một bức tranh đẹp thì đồ dùng của cơ như tranh mẫu, vật

mẫu, phải đẹp, chuẩn và mang tính thẩm mỹ, tư duy của trẻ là tư duy trực quan hình

tượng. Trẻ bị thu hút bởi các mầu sắc rực rỡ, những hình thù ngộ nghĩnh sinh động,

dưới mắt trẻ cái gì mới lạ cũng gợi cho trẻ sự tò mò. Vì lẽ đó, muốn lơi cuốn trẻ vào

giờ học vẽ, ngồi các bức tranh bằng màu nước, màu sáp, tơi còn sưu tầm nhiều

tranh nghệ thuật,... và làm thêm nhiều đồ đùng mẫu bằng các chất liệu khác nhau

như : tranh đàn gà bằng đất nặn, tranh ngôi nhà của bé bằng nguyên liệu thiên nhiên

( như lá cây, các loại hạt ...). Những đồ dùng cho trẻ quan sát đẹp, màu sắc sặc sỡ,

các hình ảnh phải ngộ nghĩnh, và phải đa dạng về chủng loại….

Những đồ dùng mẫu đó đều đảm bảo về nội dung, màu sắc, sự an toàn và sử

dụng được lâu dài, để trẻ quan sát và nhận xét, giúp trẻ tích luỹ được nhiều cảm xúc,

vốn hiểu biết để thể hiện trong tranh vẽ của mình. Từ đó phát huy được trí tưởng

tượng sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình, ngồi ra giáo viên đã trao đổi với

cha mẹ học sinh thường xuyên cho các cháu vẽ thêm ở nhà để phát huy khả năng của

trẻ.

Khi trẻ tham gia vào hoạt động tạo hình thì ngun vật liệu là vơ cùng quan

trọng nhưng để tạo ra một sản phẩm đẹp và đa dạng thì trẻ không thể sử dụng một

nguyên vật liệu được, cô cần sưu tầm nhiều vật liệu khác nhau để trẻ có thể kết hợp

chúng tạo ra sản phẩm đa dạng và sinh động.

Nguyên vật liệu có thể mua như giấy màu, nhưng cũng có nguyên vật liệu từ

thiên nhiên như lá cây, chai lọ, hộp sữa, vải…. sự đa dạng về nguyên vật liệu mục

đích để trẻ sáng tạo và kết hợp chúng lại với nhau sao cho hài hòa nhất. Những đồ

vật những phế liệu tưởng chừng như là vứt bỏ nhưng dưới con mắt của trẻ dưới sự

hướng dẫn của cơ nó trở nên có ích vơ cùng từ đó ta lại giáo dục được ở trẻ tính tiết

kiệm, tôn trọng mọi vật xung quanh.Người thực hiện: H’ Mít Êban

Minh- 12 -Trường MN BìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

“Trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai” là khẩu hiệu mà mỗi chúng ta ai cũng biết. Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân tộc, việc bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ là trách nhiệm của nhà nước, của toàn xã hội và của mỗi gia ...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×