Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

SKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn họcgiáo dục đạo đức cho trẻ như: Thưa gởi, chào hỏi, kính trên nhường dưới, khơng

tranh giành đồ chơi với bạn,…

Giáo dục môn làm quen văn học cho trẻ mầm non là mơn học vơ cùng quan

trọng. Tình u thiên nhiên là khởi điểm đầu của tình yêu quê hương đất nước,

yêu con người, giáo dục lòng nhân ái cho trẻ. Việc cho trẻ làm quen với tác

phẩm văn học giúp trẻ thêm yêu quê hương đất nước, yêu lãnh tụ, yêu ông bà

cha mẹ, anh chị em và bạn bè của mình hơn. Từ đó tơi nhận thấy rằng bộ mơn

làm quen văn học có tầm quan trọng trong việc phát triển nhận thức, giáo dục

đạo đức, giáo dục thẩm mỹ và qua đọc thơ kể chuyện làm giàu vốn từ cho trẻ,

rèn luyện khả năng phát âm và cách diễn đạt mạch lạc. Các tác phẩm thơ chuyện

chỉ có thể phát huy tác dụng của nó khi cơ biết chuyển tải được tư tưởng cảm

xúc của tác giả và nội dung tác phẩm thơng qua các hình thức nghệ thuật hấp

dẫn, phong phú, đa dạng. Qua đó giúp trẻ phát huy được tính tích cực cá nhân tự tin - độc lập - sáng tạo - hình thành tư duy - khả năng ghi nhớ có chủ đích,

những tình cảm đạo đức tốt đẹp có khả năng hoạt động nghệ thuật, sáng tạo.

Qua tác phẩm văn học còn giúp trẻ phát triển về mặt thẩm mỹ, thông qua

những từ ngữ, hình ảnh đẹp trong tác phẩm văn học giúp cho trẻ cảm nhận được

cái hay, cái đẹp trong cuộc sống xung quanh mình.

2.Thực trạng.

+ Ưu điểm

- Nhờ sự quan tâm của ban giám hiệu Nhà trường cùng sự nhiệt tình của

phụ huynh, sự nổ lực học hỏi của giáo viên đứng lớp.

- Đa số trẻ của lớp nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt để tham gia vào các hoạt

động của lứa tuổi.

- Trẻ được tham gia nhiều hoạt động của nhà trường, giúp trẻ được thể

hiện và nâng cao tính tự tin.

- Trẻ có cơ hội được cảm thụ, được thể hiện mình, được biểu diễn theo sự

sáng tạo của trẻ.

- Các giáo viên của lớp nhiệt tình, có đủ trình độ chun mơn, có tố chất

về nghệ thuật.

H Dinh Byă4Trường Mầm Non Sơn CaSKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn học- Giáo viên yêu thích, say mê với các tác phẩm văn học, có khả năng tổ

chức hoạt động biểu diễn đóng kịch, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện

chương trình ngay từ đầu năm học.

- Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi

cho giáo viên có đủ phương tiện để chăm sóc và dạy trẻ như mở các lớp bồi

dưỡng công nghệ thông tin cho giáo viên, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp

vụ,…

- Đa số phụ huynh nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải rèn luyện kỹ

năng đọc thơ, kể chuyện làm tiền đề cho trẻ bước vào lớp 1.

+ Hạn chế

- Nhà trường đã cố gắng sửa sang về cơ sở vật chất, tuy nhiên một số lớp

học vẫn còn chật hẹp và các phương tiện học tập còn hạn chế chưa đáp ứng

được với điều kiện của chương trình Mầm Non mới hiện nay.

- Chưa chủ động linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động đóng kịch cho

trẻ, nếu có thì chủ yếu là trong tiết học. Còn trong các giờ chơi, các buổi sinh

hoạt thì hầu như chưa có.

- Hầu hết các vở kịch còn thiếu các yếu tố phụ trợ như: âm thanh, cảnh trí,

trang phục,…làm cho hoạt động đóng kịch không thu hút được sự chú ý của trẻ.

Khả năng cảm nhận các tác phẩm văn thơ, chuyện còn hạn chế giọng đọc và

cách phối hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, minh họa chưa bộc lộ cảm xúc hấp dẫn

cuốn hút trẻ, phương pháp lồng ghép tích hợp chưa linh hoạt sáng tạo, kết quả

trên trẻ chưa cao, trẻ chưa thực sự say mê, hào hứng. Lời thoại khi dẫn chuyện

còn dài dòng khó hiểu, còn nặng nề trong việc dẫn chuyện làm cho kịch bản trở

nên rời rạc, kém hấp dẫn khi tập cho trẻ kể chuyện.

- Khả năng tiếp thu ghi nhớ của trẻ còn hạn chế, trẻ học trước quên sau

nên cần nhắc cho trẻ đọc, kể nhiều lần mọi lúc mọi nơi và tích hợp với mơn học

khác nhiều lần thì trẻ mới nhớ được lời bài thơ, câu chuyện.

- Đa số các cháu nhút nhát, chưa mạnh dạn tham gia biểu diễn. Giờ học

còn chưa chú ý nhiều. Kỹ năng thực hiện các hoạt động của các cháu còn hạn

chế.

H Dinh Byă5Trường Mầm Non Sơn CaSKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn học- Sự phát triển tâm sinh lý không đồng đều, đa số các cháu con nông dân

tiếp thu những thông tin truyền thơng bên ngồi còn chậm, một số cháu khơng

có điều kiện đi học ngay từ lớp mầm, lớp chồi chỉ học lớp lá nên ảnh hưởng đến

chất lượng học của trẻ.

- Sự sáng tạo của giáo viên còn hạn chế, đồ dùng còn hạn chế về phục vụ

tiết học, vài trẻ cá biệt chưa thật sự ham muốn học còn thụ động và chưa tích

cực tham gia vào hoạt động.

- Khả năng cảm nhận các tác phẩm văn thơ chuyện còn hạn chế giọng đọc

và cách phối hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, minh hoạ chưa bộc lộ cảm xúc hấp

dẫn cuốn hút trẻ, phương pháp lồng ghép tích hợp chưa linh hoạt sáng tạo, kết

quả trên trẻ chưa cao, trẻ chưa thực sự say mê, hào hứng.

- Lời thoại khi dẫn chuyện còn dài dòng khó hiểu, còn nặng nề trong việc

dẫn chuyện làm cho kịch bản trở nên rời rạc- kém hấp dẫn khi tập cho trẻ kể

chuyện.

- Sự phối hợp với phụ huynh cũng có nhiều khó khăn, các cơ có ít thời

gian để trao đổi với từng phụ huynh về đặc điểm riêng, những mặt mạnh mặt

yếu của con em họ. Bên cạnh đó nhận thức của một số phu huynh về tầm quan

trọng của việc rèn luyện các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1

chưa cao.

+ Nguyên nhân chủ quan.

- Xuất phát từ sự ham muốn là phải làm sao để cho lớp mình được mạnh

dạn, tự tin khi biểu diễn và thu hút trẻ tích cực tham gia vào hoạt động.

+ Nguyên nhân khách quan

- Đa số trẻ là con em nông dân, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên việc

cho trẻ tiếp xúc với cơng nghệ thơng tin còn ít.

- Thời gian làm đồ dùng và tham khảo sưu tầm các tài liệu còn hạn hẹp.

- Khơng đủ đồ dùng dụng cụ phục vụ cho tiết dạy kể chuyện hay đóng

kịch.

- Đồ dùng như tranh ảnh, rối còn đơn điệu, chưa được đẹp nên không

cuốn hút trẻ trong tiết học.

H Dinh Byă6Trường Mầm Non Sơn CaSKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn học- Sử dụng đồ dùng dạy học chưa có khoa học, dẫn đến giờ học trẻ ít tập

trung chú ý hiệu quả trên tiết học chưa cao.

- Kết quả tham gia các hoạt động trong lớp một cách tích cực còn hạn chế,

chưa hứng thú vào mơi trường trong lớp. Cụ thể thực trạng khi chưa vận dụng

biện pháp mới tôi đã thống kê bằng bảng khảo sát sau:

SttNhững kỹ năng hình thànhSố trẻtrên trẻkhảo sátĐạtChưa

đạt1Trẻ hứng thú tham gia khi học3023%77%2Trẻ tham gia nhưng còn thờ ơ3060%40%3Trẻ mạnh dạn tự tin3017%83%4Trẻ đọc thơ kể truyện rõ rang diễn đạt tốt3020%80%5Khả năng thể hiện nét mặt cử chỉ điệu bộ3017%83%6Khả năng thể hiện sử dụng các dụng cụ3013%87%rối, tranh ảnh

Đứng trước thực trạng đó tơi đã suy nghĩ, xây dựng và áp dụng. Một số

biện pháp giúp trẻ tích cực tham gia vào hoạt động làm quen văn học ở trường

mầm non Sơn Ca, tìm ra những biện pháp triển khai để trẻ được hoạt động cá

nhân một cách tích cực, kiến thức của trẻ được bổ sung và củng cố phong phú,

giúp trẻ phát hiện ra nhiều điều mới lạ để góp phần nhỏ bé vào sự phát triển tồn

diện nhân cách của trẻ.

3. Nội dung và hình thức thực hiện biện pháp, giải pháp.

a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp

- Nhằm giúp trẻ nâng cao khả năng cảm thụ văn học

- Để thu hút, lôi cuốn trẻ vào giờ học

- Nhằm hình thành khả năng cảm thụ văn học của trẻ qua giọng đọc, giọng

kể của mình

- Gây hứng thú giúp trẻ nhanh chóng hiểu nội dung chuyện, nhớ chuyện,

thuộc thơ và đọc kể diễn cảm.

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp.H Dinh Byă7Trường Mầm Non Sơn CaSKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn họcTừ xưa đến nay giáo viên thường chỉ chú ý đến việc tổ chức các hoạt động

cho trẻ một cách cứng nhắc và rặp khuôn, chưa linh hoạt sáng tạo cũng như

chưa phát huy được tính tích cực chủ động tự giác của trẻ. Vì vậy hiệu quả giáo

dục đạt chưa cao, kỹ năng của trẻ chưa được rèn luyện nhiều. Muốn nâng cao

chất lượng và hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ chúng ta có nhiều biện pháp, trong

đó biện pháp tạo mơi trường hoạt động tích cực cho trẻ mang lại hiệu quả rất

cao. Những lợi ích đầu tiên đó sẽ tạo ra mơi trường học tập thân thiện, gần gũi,

tích cực cho trẻ. Thu hút trẻ đến trường và nâng cao chất lượng cơng tác chăm

sóc giáo dục. Phát triển khả năng hợp tác giữa các trẻ với trẻ và với cô giáo.

Việc tạo ra môi trường học tập tốt, tạo cho các em sự gần gũi coi lớp học như

gia đình của mình là trách nhiệm của mỗi cơ giáo chúng ta, để trẻ thấy mỗi ngày

đến trường thực sự là một ngày vui. Bộ mơn làm quen văn học có tầm quan

trọng trong việc phát triển nhận thức, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ và

qua đọc thơ kể chuyện làm giàu vốn từ cho trẻ, rèn luyện khả năng phát âm và

cách diễn đạt mạch lạc. Các tác phẩm thơ chuyện chỉ có thể phát huy tác dụng

của nó khi cơ biết chuyển tải được tư tưởng cảm xúc của tác giả và nội dung tác

phẩm thông qua các hình thức nghệ thuật hấp dẫn, phong phú, đa dạng. Qua đó

giúp trẻ phát huy được tính tích cực cá nhân- độc lâp- sáng tạo- hình thành tư

duy- khả năng ghi nhớ có chủ đích, những tình cảm đạo đức tốt đẹp có khả năng

hoạt động nghệ thuật, sáng tạo.

* Biện pháp 1: Tạo môi trường cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

Để giúp trẻ nâng cao khả năng cảm thụ văn học thì việc tạo cơ hội cho trẻ

làm quen với tác phẩm văn học phải thường xuyên. Ngay từ đầu năm học tôi đã

chú ý xây dựng “Góc văn học” ở đây trẻ được xem tranh truyện, tạp hóa, họa

báo, các hình ảnh của các nhân vật trong truyện mà trẻ yêu thích. Khi xây dựng

“Góc văn học” thì mục đích chính của tơi là “Góc văn học” tơi muốn giới thiệu

thêm nhiều các tác phẩm văn học trong chương trình và ngồi chương trình giáo

dục để giới thiệu đến trẻ, bởi trong tiết học thì việc cho trẻ được tiếp xúc với các

tác phẩm văn học cũng có nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu ham học hỏi của trẻ

ở lứa tuổi này.

H Dinh Byă8Trường Mầm Non Sơn CaSKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn họcQua “Góc văn học” tơi tổ chức các hoạt động đọc thơ, kể chuyện, cho trẻ

đóng kịch để trẻ được nói những ngơn ngữ của các nhân vật trong truyện để từ

đó trẻ làm giàu vốn từ của bản thân. Để xây được sự hứng thú của trẻ khi tham

gia vào các hoạt động đó thì việc tạo khơng gian mang đậm tính văn học là rất

cần thiết, ngay từ đầu năm học tôi đã vận động phụ huynh đóng góp tranh thơ,

truyện tranh ngồi chương trình để kể cho trẻ nghe vào hoạt động chiều và cho

trẻ chơi trong các giờ hoạt động góc.

Bản thân tơi ln tìm tòi, sưu tầm sách truyện, các họa báo, tạp chí cũ, tìm

tòi cách làm rối từ các ngun liệu bỏ đi như vỏ chai, lõi cuộn chỉ, các mảnh vải

vụn làm rối tay để làm các nhân vật trong truyện phục vụ cho tiết học.

Để tạo hứng thú cho trẻ khi tham gia hoạt động văn học thì việc tạo môi

trường với các nhân vật ngộ nghĩnh cho trẻ được làm quen là rất cần thiết. Tôi

đã sử dụng những chiếc môi nhựa trắng để làm khuôn mặt của cơ gái, dùng

những sợi len tết thành những bím tóc,…

Để thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động kể chuyện và tập đóng kịch ngay

từ đầu năm học tơi dùng một mảng tường để trang trí thành một sân khấu mi ni

chỉ với một mảnh vải làm khung sân khấu đằng sau là một bảng nhám dính để

tơi có thể dễ dàng trang trí khung cảnh sao cho phù hợp với từng cảnh trong

truyện.

Qua việc tạo môi trường cho trẻ làm quen với văn học như vậy tôi thấy

được trẻ rất hào hứng tham gia các hoạt động đọc thơ, kể chuyện để từ đó ngơn

ngữ của trẻ được phát triển một cách tự nhiên mà có hiệu quả cao nhất.

* Biện pháp 2: Cho trẻ kể lại truyện và tập đóng kịch.

Dạy trẻ kể lại truyện là một nội dung của chương trình làm quen văn học ở

trường mầm non. Đây là hoạt động cơ bản giúp trẻ rèn luyện, thực hành, trải

nghiệm nghệ thuật nó có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển nhân cách, chuẩn bị

cho trẻ bước vào trường phổ thông trong mọi lĩnh vực nhất là ngôn ngữ.

Để giúp trẻ kể lại và nhớ nội dung truyện một cách tốt nhất, ngoài việc đọc

cho trẻ nghe, tơi còn ứng dụng thêm cơng nghệ thông tin vào trong giảng dạy để

mang lại kết quả tốt nhất.

H Dinh Byă9Trường Mầm Non Sơn CaSKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn họcVD: Câu chuyện “ Cáo, Thỏ và gà trống” tôi xây dựng đoạn phim hoạt hình

về nội dung câu chuyện ngồi ra tơi làm đoạn phim về các con vật kết hợp với

nhạc đệm rất hứng thú làm cho trẻ nhớ lời thoại của các nhân vật trong truyện.

Mục đích của tơi khi sử dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy là để

trẻ được trực tiếp xem hành động, cử chỉ của các nhân vật và qua đấy trẻ đựơc

tiếp xúc với giọng kể hay với ngôn từ phongphú và đúng với tính cách nhân vật.

Qua cách làm quen như vậy, trẻ biết nhận xét đánh giá về đặc điểm tính cách

của các nhân vật thơng qua ngơn ngữ của mình. Bên cạnh việc kể chuyện cho trẻ

nghe và cho trẻ xem bằng truyện, tơi còn chú ý đến việc giúp trẻ ghi nhớ cốt

truyện với nội dung và các tình tiết chính, các nhân vật chính của câu chuyện

thơng qua hệ thống câu hỏi, nhắc trẻ lơ-gíc của câu chuyện, mối liên hệ và tác

động của các nhân vật.

Ngoài việc sử dụng các hình ảnh sống động trên máy vi tính tơi còn tận

dụng chức năng ghi âm của chiếc máy điện thoại để ghi lại giọng kể của trẻ khi

trẻ kể chuyện. Sau đó tơi còn dùng dây kết nối giữa điện thoại với loa thùng để

bật lại cho trẻ nghe. Ngoài việc ghi âm giọng kể của trẻ bằng điện thoại tơi còn

tận dụng chức năng quay phim để quay lại những vở kịch mà các cháu đã đóng.

Qua việc sử dụng chiếc điện thoại để quay phim và ghi âm giọng kể của trẻ tôi

thấy được hiệu quả rõ ràng trẻ hào hứng tham gia được tập kể chuyện và đóng

kịch hơn, trẻ biết chau chuốt lời nói của nhân vật và nhập vai tốt hơn. Sau khi trẻ

xem các vở kịch mà trẻ đóng tơi cho nhận xét đánh giá giọng kể của các bạn

trong lớp.

Có rất nhiều hình thức dạy trẻ kể lại chuyện. VD: Kể lại chuyện theo tranh,

kể lại chuyện bằng rối tay,…

* Hình thức kể chuyện theo tranh.

Trước khi cho trẻ kể lại chuyện theo tranh tôi cho trẻ làm quen với câu

chuyện qua các hoạt động góc, hoạt động chiều. Tơi kể cho trẻ nghe chuyện

bằng những quyển truyện tranh to với những hình ảnh của các nhân vật rõ ràng,

sống động, đẹp mắt, nội dung câu chuyện rõ ràng, ngắn gọn. Ngồi ra, tơi cònH Dinh Byă10Trường Mầm Non Sơn CaSKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn họccho trẻ xem bưng truyện trước giờ trả trẻ với mục đích giúp trẻ ghi nhớ nội dung

truyện, nhớ nhân vật truyện và lời thoại của các nhân vật trong truyện.

VD: Câu chuyện “ Chuyện của dê con”

- Hình thức tổ chức hoạt động góc

- Chuẩn bị: Bàn nhỏ, truyện tranh to

- Tiến hành: Tơi cho trẻ ngồi ở góc văn học, trước khi tổ chức cho trẻ kể lại

câu chuyện “Chuyện của dê con” tôi kể cho trẻ nghe và cho trẻ xem băng truyện

ở hoạt động chiều trước khi trả trẻ. Mục đích để trẻ nhớ nội dung và các nhân

vật trong truyện. Trước khi tiến hành cho trẻ kể lại truyện, tôi đàm thoại với trẻ

về các nhân vật và tính cách của các nhân vật trong truyện.

- VD:

+ Các con thấy chú Dê con trong câu chuyện như thế nào?

+ Dê mẹ bị làm sao?

+ Dê mẹ dặn Dê con điều gì?

+ Khi mẹ dặn, Dê con đã làm gì?

+ Khi Dê con vào rừng, Dê con đã gặp ai?

+ Dê con tưởng hươu là con vật gì?

+ Hươu tả chó Sói như thế nào?

+ Dê con thấy ai trên cành cây cao?

+ Dê con tưởng Sóc là ai?

+ Sóc tả chó Sói như thế nào?

+ Dê con nghe Sóc nói hết câu khơng?

+ Cuối cùng thì Dê con đã gặp ai?

+ Ai đã cứu Dê con?

+ Sói đã đuổi theo ai?

+ Thỏ đã nhanh chóng trốn vào đâu?

+ Từ đó Dê con có nghe lời mọi người không?

Sau khi đàm thoại xong, trẻ đã nhớ lại nội dung truyện, tôi tổ chức cho trẻ

lên kể lại theo các hình ảnh có trong truyện tranh, dạy trẻ khi kể đến nhân vật

nào thì dùng que chỉ vào từng hình ảnh trong truyện sao cho phù hợp với nội

H Dinh Byă11Trường Mầm Non Sơn CaSKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn họcdung truyện. Khi trẻ kể xong truyện, tơi cho các bạn trong nhóm nhận xét bạn

kể. Kể truyện theo tranh tổ chức ở hoạt động góc thì trẻ được thay nhau kể, trẻ

được thoải mái thể hiện giọng kể của mình, sử dụng ngơn ngữ sáng tạo trong khi

kể khơng bị gò bó như ở trong tiết học. Qua hoạt động ở góc văn hố, trẻ được

đàm thoại, tranh luận trực tiếp với nhau để từ đó ngơn ngữ của trẻ được linh hoạt

hơn trong cuộc sống.

* Hình thức kể lại truyện theo rối tay

Việc sử dụng rối tay trong tiết học gây được sự chú ý, tò mò của trẻ, tạo

điều kiện cho trẻ tiếp cận với nghệ thuật múa rối. Ngoài ra, việc sử dụng rối tay

khi cho trẻ kể lại truyện không chỉ phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua việc kể

chuyện mà còn giúp trẻ biết thể hiện các cử chỉ, điệu bộ trong giao tiếp để tăng

tính linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong giao tiếp.

VD: Với câu chuyện “Chú thỏ thơng minh”, tơi sử dụng mơ hình sân khấu

là một đầm lầy nhỏ, có hoa, cỏ, cây… nhân vật trong truyện đựơc cách điệu đầu

chú thỏ là một quả bóng nhỏ, tơi dùng len móc thành chiếc váy cho chú thỏ thêm

ngộ nghĩnh. Khi dạy trẻ kể chuyện bằng rối, trước tiên tôi cung cấp nội dung câu

chuyện cho trẻ nghe vào hoạt động chiều, hoạt động góc. Bên cạnh việc cung

cấp nội dung truyện cho trẻ, tơi còn hướng dẫn trẻ cách sử dụng rối tay, tôi dạy

trẻ dùng cánh tay lồng vào con rối, điều khiển con rối bằng 3 ngón tay (ngón cái,

ngón trỏ, ngón giữa) sao cho những cử chỉ phù hợp với lời thoại trong truyện.

Thời gian đầu khi mới làm quen với rối tay, trẻ rất lóng ngóng , khó thực

hiện được các động tác theo ý muốn. Để khắc phục được điều này, tôi đã làm

thật nhiều những con rối tay đặt ở góc văn học, sắp xếp sao cho trẻ thấy dễ

dàng. Khi hoạt động ở góc văn học, trẻ thoải mái sử dụng rối tay. Ban đầu, trẻ sử

dụng rối tay theo ý thích của mình, có khi là dùng rối tay để nói chuyện với bạn,

từ đó việc sử dụng rối tay với trẻ trở nên dễ dàng hơn, dần dần tôi yêu cầu trẻ sử

dụng rối tay vào từng câu chuyện.

Nhờ việc sử dụng rối tay trong tiết học mà số trẻ có khả năng cảm thụ văn

học đạt cao, đa số trẻ nhớ nội dung truyện, lời thoại của nhân vật và qua đó trẻH Dinh Byă12Trường Mầm Non Sơn CaSKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn họcbiết dùng ngơn ngữ của mình để nhận xét đánh giá nhân cách của nhân vật trong

truyện như: Ai là người xấu, ai là người tốt.

* Trò chơi đóng kịch

Là hoạt động giúp trẻ phát triển trí nhớ và giáo dục trẻ tinh thần tập thể.

Qua hoạt động đóng kịch, trẻ truyền đạt lại nội dung câu chuyện làm sống động

lại tâm trạng, hành động, ngôn ngữ hội thoại của các nhân vật trong truyện, đồng

thời thể hiện tình cảm và đánh gía các nhân vật trong truyện. Khi đóng kịch, trẻ

dễ dàng nắm được nội dung, ý nghĩa tác phẩm, nắm được tính liên tục của câu

chuyện, điều này góp phần đẩy mạnh phát triển tư duy, cảm thụ các tác phẩm

văn học một cách sâu sắc ở trẻ. Để đạt được điều đó thì trước khi cho trẻ đóng

kịch, tơi cho trẻ ơn luyện lại nội dung câu chuyện, đàm thoại về nhân vật trong

truyện để từ đó trẻ biết thể hiện những sắc thái khác nhau về ngữ điệu, tính cách,

tâm trạng của các nhân vật trong truyện. Muốn trẻ nhớ được ngôn ngữ, lời thoại

của nhân vật trong truyện để đóng kịch thì trước hết cho trẻ nhớ lời thoại của

nhân vật sau đó cho trẻ đóng vai theo tổ hoặc nhóm. VD: Trong truyện “ Chú dê

đen”, tôi cho tổ 1 làm dê trắng, tổ 2 làm dê đen, tổ 3 làm chó sói để trẻ tự thể

hiện hành động điệu bộ của nhân vật cho quen, thành thạo. Sau đó cho trẻ nhắc

lại lời thoại của các nhân vật trong truyện mà trẻ sẽ đóng. Nhiệm vụ của cơ giáo

lúc này là người dẫn chuyện và trẻ diễn theo nội dung câu chuyện. Khi diễn

xong tôi cho trẻ tự nhận xét vai chơi của mình, từ đó trẻ xác định được thái độ

của nhân vật trong truyện là yêu hay ghét.

Trò chơi đóng kịch thực sự giúp trẻ cảm nhận tác phẩm văn học và phát

triển ngôn ngữ một cách sâu sắc và để đạt được điều đó thì việc trang trí sân

khấu và hóa trang cho trẻ rất quan trọng, với câu truyện “Tích chu” tơi làm sân

khấu có màn che, rồi trang trí cảnh phù hợp. Bên cạnh việc làm mơ hình sân

khấu thì việc hố trang cho trẻ đóng kịch cũng rất cần thiết với nhân vật người

bà trong câu truyện “ Tích chu” tơi cho trẻ quấn khăn mặc quần áo nâu….Việc

hố trang và bố trí sân khấu phù hợp, trang phục đẹp sẽ giúp trẻ tự tin nhập vai

tạo cho trẻ hứng thú với từng vai diễn.H Dinh Byă13Trường Mầm Non Sơn CaSKKN: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi tham gia tích cực vào hoạt động làm quen văn họcViệc xác định giọng nói của các nhân vật trong truyện có vai trò quan trọng

trong việc dạy trẻ tập đóng kịch, trẻ xác định được giọng của nhân vật thì trẻ sẽ

nhập được vào vai chơi một cách tốt nhất. Ví dụ: Trong truyện “Tích chu”

+ Tôi hỏi trẻ giọng của bà khi ốm như thế nào? (run run)

+ Giọng của cháu lúc ham chơi thì như thế nào? (Thái độ khơng vâng lời)

+ Sau khi nhận lỗi của mình thì giọng của cậu bé như thế nào? (Giọng trầm

hối hận)

+ Giọng bà tiên như thế nào? (vang, trong,sáng)

Tơi cho trẻ đọc lời thoại trích dẫn của các nhân vật trong truyện

Thông qua việc tổ chức cho trẻ tập đóng kịch tơi thấy khả năng thể hiện

ngôn ngữ của trẻ trong giao tiếp tiến bộ rất nhiều trẻ tự nhiên, thoải mái hơn

trong giao tiếp bởi trong q trình trẻ đóng kịch trẻ được trực tiếp giao lưu, đối

thoại trực tiếp với bạn diễn từ đó ngơn ngữ của trẻ phát triển một cách linh hoạt

và khéo léo.

* Biện pháp 3:Cho trẻ làm quen văn học thông qua các bài đồng dao, ca

dao.

Đồng dao, ca dao như một bức tranh với nhiều màu sắc thể hiện sự phong

phú, đa dạng của cuộc sống, từ đời sống sinh hoạt vật chất và tinh thần, tình cảm

của con người, nó có giá trị về mặt trí tuệ, tình cảm và ngơn ngữ, ảnh hưởng rất

lớn đến việc hình thành, phát triển nhân cách trẻ.

Các bài đồng dao có 2, 3, 4, 6 chữ… có vần, với lối ngắt nhịp 1-1, 2-2,..

thường có lối kết cấu vòng tròn, trùng điệp. Ngôn ngữ trong đồng dao, ca dao là

ngôn ngữ hát, kể, giàu tính nhạc, giàu hình ảnh, có sức tạo hình. Nó rất phù hợp

với việc rèn cho trẻ phát âm, tích luỹ vốn từ, hiểu nghĩa từ, nắm ngữ pháp, lối

nói trơi chảy, uyển chuyển.

Để phát huy tính tích cực của ngơn nhữ qua các bài đồng dao, ca dao đối

với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ thì việc tổ chức các hoạt động cho trẻ đọc

thuộc đồng dao, ca dao là rất quan trọng. Hiện nay, hoạt động dạy trẻ đồng dao,

ca dao chưa có ở các hoạt động chung, chính vì vậy mà tơi lồng ghép hoạt động

đọc đồng dao, ca dao cho trẻ vào các hoạt động chơi trò chơi dân gian được tổ

H Dinh Byă14Trường Mầm Non Sơn CaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×