Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Phần kết luận, kiến nghị

III. Phần kết luận, kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

tinh thần), tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo, khuyết tật, mồ cơi vươn lên

khó khăn, tật nguyền để tự tin sớng và sớng có ích.

Những lời đợng viên, thăm hỏi hay sự quan tâm tận tình chăm sóc của các

em học sinh đới với những thế hệ cha anh đi trước, mẹ Việt Nam anh hùng, gia

đình thương binh, hay anh bộ đội cụ Hồ ngày đêm canh giữ hòa bình là niềm an

ủi, khích lệ, bù đắp đối với họ.

"Uống nước nhớ nguồn"

" Ăn quả nhớ người trồng cây"

Đó là lời nhắc nhở của cha ơng ta đối với thế hệ sau cần phải hiểu, tự hào

và biết ơn đối với công lao, thành quả của thế hệ trước. Mặt khác phải cố gắng

vươn lên kế tục truyền thớng ấy. Chính vì vậy, trong nhà trường nơi đào tạo các

thế hệ tương lai cho đất nước càng không thể thiếu được hoạt động giáo dục

truyền thống “Tương thân tương ái” cho học sinh.

2. Kiến nghị

Xuất phát từ tính cấp thiết của vấn đề căn cứ vào thực tế quá trình cơng

tác, để nâng cao cơng tác giáo dục truyền thớng liên đợi Lê Lợi nói riêng, liên

đợi trường tiểu học nói chung. Tơi mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đề xuất sau:

Sách báo là cơ sở để chúng ta học tập. Để hoạt động giáo dục truyền thớng

“Tương thân tương ái” có hiệu quả thì nhà trường, Liên đợi và các trường tiểu

học hay trung học rất cần thiết bổ sung vào tủ sách của nhà trường những tư liệu

và tài liệu.

Đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, cựu chiến binh trong

huyện cần có sự quan tâm tới giáo dục truyền thớng cho con em mình đặc biệt

có kế hoạch chỉ đạo cụ thể trong các ngày lễ lớn của dân tộc.

Thường xun tổ chức các c̣c thi tìm hiểu lịch sử dân tợc Việt Nam.

18Đới với BGH, các đồn thể trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, TPT

đợi cần có sự phới hợp chặt chẽ, có sự chỉ đạo của BGH đôn đốc giáo viên chủ

nhiệm nhắc nhở học sinh làm tốt công tác giáo dục truyền thống “ Tương thân

tương ái”.

Tổ chức cho các em được đi tham quan nhiều địa danh lịch sử hơn nữa.

Nhưng hoạt động này cần sự ủng hộ, giúp đỡ về công sức và kinh phí của các

lực lượng trong và ngồi nhà trường. Để có mợt thế hệ mới với đầy đủ những

phẩm chất tốt đẹp, theo tôi sự đầu tư là vô cùng thích đáng.

Trên đây chỉ là 01 phần ý kiến nhỏ của bản thân tôi trên một số đối tượng

học sinh nhất định, chắc chắn còn gặp nhiều thiếu sót, cần bổ sung và góp ý. Rất

mong sự góp ý chân thành của quý thầy cô, các bạn đồng nghiệp để tơi có thể

hồn thành tớt nhiệm vụ được giao, góp mợt phần nào đó trong cơng tác giáo

dục văn hóa truyền thống “Tương thân tương ái” cho học sinh. Xin chân thành

cảm ơn.

Người viếtHòa Quang Hải19XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNGCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

(Ký tên, đóng dấu)20XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆNCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

(Ký tên, đóng dấu)21Danh mục các tài liệu tham khảo

1. Cẩm nang TPT Đội.

2. Tâm lý tiểu học .ĐH Huế của GS phó tiến sĩ Bùi Văn Huệ.

3. Quyết định 1501/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án "Tăng cường

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi

đồng giai đoạn 2015 - 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành.22MỤC LỤC

I. PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1

1. Lí do chọn đề tài ............................................................................................ 1

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài ........................................................................ 2

3. Đối tượng nghiên cứu: ................................................................................... 2

4. Giới hạn của đề tài: ........................................................................................ 2

5. Phương pháp nghiên cứu: .............................................................................. 3

II. PHẦN NỘI DUNG ......................................................................................... 3

1. Cơ sở lí luận ................................................................................................... 3

2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu ....................................................................... 5

3. Nợi dung và hình thức của giải pháp: ............................................................ 7

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ ............................................................. 17

1. Kết luận: ....................................................................................................... 17

2. Kiến nghị:..................................................................................................... 1823Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Phần kết luận, kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×