Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Theo tôi nghĩ nội dung đề tài SKKN này đã góp phần không nhỏ trong việc dạy và học. Bởi nó đã cung cấp được cơ bản lượng kiến thức cần thiết về tỉ lệ thức cho các em học sinh, giúp các em có thể tự học, tự rèn luyện thêm, đồng thời đòi hỏi mỗi giáo viên c

Theo tôi nghĩ nội dung đề tài SKKN này đã góp phần không nhỏ trong việc dạy và học. Bởi nó đã cung cấp được cơ bản lượng kiến thức cần thiết về tỉ lệ thức cho các em học sinh, giúp các em có thể tự học, tự rèn luyện thêm, đồng thời đòi hỏi mỗi giáo viên c

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018Qua khảo nghiệm kết quả qua các năm học, thì sau khi áp dụng các biện

pháp của sáng kiến kinh nghiệm chất lượng của bộ mơn tăng dần.

Học sinh học tập một cách tích cực, chủ động.

Mỗi tiết học đều có những chuyển biến tích cực trong việc lĩnh hội kiến

thức, kĩ năng thực thực đối với học sinh.

Qua thực tế giảng dạy học kì I đại số 8 năm học 2017 - 2018. Sau khi xây dựng

đề cương chi tiết của sáng kiến kinh nghiệm được rút ra từ năm học 2016 - 2017 tôi

đã vận dụng vào các giờ dạy ở các lớp 8A1, 8A3 chủ yếu vào các tiết luyện tập, ôn

tập. Qua việc khảo sát chấm chữa các bài kiểm tra tôi nhận thấy rằng tỉ lệ bài tập học

sinh giải đúng tăng lên.Cụ thể :

Bài kiểm tra 15 phút số 1: Tổng số 59 em

Số bài kiểm tra đạt trung bình trở lên là 51 em chiếm 86,44%. (Ở năm học

2015-2016 là 78%) Tuy mới dừng lại ở các bài tập chủ yếu mang tính áp dụng nhưng

hiệu quả đem lại cũng đã phản ánh phần nào hướng đi đúng.

Bài kiểm tra chương I : Tổng số 59 em

Số bài kiểm tra đạt trung bình trở lên là 57 em chiếm 96,7% (ở năm học 20152016 là 71%) các bài tập đã có độ khó, cần suy luận.

Bài kiểm tra 15 phút số 2 : Tổng số 59 em

Số bài kiểm tra đạt trung bình trở lên là 58 em chiếm 98,3% (ở năm học 20152016 là 83%) các bài tập đã có độ khó, cần suy luận và tư duy cao.

Sau khi áp dụng các biện pháp trên, tơi thấy học sinh có nhiều tiến bộ, các em tiếp

cận kiến thức một cách nhẹ nhàng hơn, kết quả học tập của các em khả thi hơn;

học sinh có ý thức hơn, cẩn thận hơn, trình bày một bài toán khoa học chặt chẽ

hơn, đặc biệt các em yêu thích, hứng thú học tốn hơn. KÕt qu¶ häc tËp của

học sinh đợc nâng lên rõ rệt qua các giờ học, qua mỗi kỳ thi,

24

24

Giỏo viờn: on Cụng Nam - Trường THCS Lương Thế Vinh – KrôngAna – ĐắkLắkSáng kiến kinh nghim nm hc 2017-2018đặc biệt là các em hứng thú học toán hơn, sử dụng thành thạo

các thủ thuật phân tích đa thức thành nhân tử để làm các

dạng toán có liên quan đến việc phân tích đa thức đạt kết quả

tốt. Bên cạnh đó các phơng pháp này giúp các em dễ dàng tiếp

cận với các dạng toán khó và các kiến thức mới cũng nh việc hình

thành một số kỹ năng trong quá trình học tập và giải toán khi

học bộ môn toán.

Kt qu ging dy nm học 2016 – 2017 sau khi áp dụng các biện pháp trên đạt

được như sau:

LớpSĩ sốTrên TBTỉ lệ %8A1373697,2%8A3322887,5%Kết quả giảng dạy sau năm học 2017 - 2018 khi áp dụng các biện pháp trên đạt

được như sau:

LớpSĩ sốTrên TBTỉ lệ %8A1272696,2%8A33232100%Kết quả mủi nhọn năm học 2016 – 2017 sau khi áp dụng các biện pháp trên

đạt được 1 học sinh cơng nhận, 1học sinh đạt giải khuyến khích cấp huyện.

Kết quả mủi nhọn năm học 2017 – 2018 sau khi áp dụng các biện pháp trên đạt

được 1 học sinh công nhận, 1học sinh đạt giải nhất cấp huyện.

Theo tôi nghĩ nội dung nghiên cứu của SKKN này sẽ đáp ứng được lượng kiến

thức cần thiết cho các em học sinh có thể tự học, tự rèn luyện thêm, đồng thời đối với

mỗi giáo viên, đã tạo cho chúng ta nhiều suy nghĩ để mỗi người tự tích lũy thêm cho

bản thân vốn kiến thức ngày một trọn vẹn để mỗi ngày dạy tốt hơn, có nhiều kinh

nghiệm, sáng kiến sau này hay và giá trị hơn những ý tưởng có trước.

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

25

25

Giáo viên: Đồn Cơng Nam - Trường THCS Lương Thế Vinh – KrôngAna – ĐắkLắkSáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-20181. Kết luận

Các biện pháp trình bày trên đây chưa hết những gì mà người giáo viên thực hiện

trong quá trình giảng dạy đối với các em học sinh. Với lượng kiến thức ngày một

nâng cao và khó thêm học sinh sẽ gặp khó khăn hơn để ghi nhớ những kiến thức đồ

sộ của tất cả các mơn học trong đầu. Vì thế rất cần sự truyền đạt kiến thức của thầy,

cô giáo tới học sinh một cách dễ hiểu. Từ đó tơi thấy mình cần phải học hỏi nhiều

hơn nữa, nghiên cứu nhiều hơn nữa những loại sách để bổ trợ cho mơn tốn. Giúp

bản thân mình ngày một vững vàng hơn về kiến thức và phương pháp giảng dạy, giúp

cho học sinh khơng còn coi mơn tốn là mơn học khó khăn và đáng sợ nhất. Đồng

thời khơng chỉ với môn đại số 8 mà tôi cần tiếp cận với những mảng kiến thức khác

của mơn tốn để làm sao khi giảng dạy kiến thức truyền đạt tới các em sẽ khơng còn

cứng nhắc và áp đặt.

Tr¶i qua thùc tÕ giảng dạy vận dụng sáng kiến kinh nghiệm

trên đây có kết quả hữu hiệu cho việc học tập và giải toán. Rất

nhiều HS chủ động tìm tòi và định hớng phơng pháp làm bài khi

cha có sự gợi ý của GV, mang lại nhiều sáng tạo và kết quả tốt từ

việc giải toán rút ra các phơng pháp phân tích đa thức thành

nhân tử.

Vì lẽ đó vi mi GV nói chung và bản thân tôi nói riêng cần

hiểu rõ khả năng tiếp thu bài của các đối tợng HS để từ đó đa ra

những bài tập và phơng pháp giải toán cho phù hợp giúp HS làm đợc

các bài tập, gây hứng thú học tập, say sa giải toán, yêu thích học

toán. Từ đó dần dần nâng cao từ dễ đến khó, có đợc nh vậy thì

ngời thầy giáo cần phải tìm tòi nhiều phơng pháp giải toán, có

nhiều bài toán hay để hớng dẫn HS làm, đa ra cho HS cùng làm,

cùng phát hiện ra các cách giải khác nhau cũng nh cách giải hay,

26

26

Giỏo viờn: on Cụng Nam - Trường THCS Lương Thế Vinh – KrôngAna – ĐắkLắkSáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018tÝnh tù gi¸c trong häc toán, phơng pháp giải toán nhanh, có kỹ năng

phát hiện ra các cách giải toán nhanh, có kỹ năng phát hiện ra các

cách giải.

2. Kin ngh

Vỡ thi gian nghiờn cu đề tài có hạn nên tơi chỉ đưa ra những vấn đề cơ bản nhất để

áp dụng vào năm học này qua sự đúc rút của các năm trước đã dạy. Để nâng cao chất

lượng dạy và học của giáo viên và học sinh tôi xin được đề xuất một số ý nhỏ như

sau :

- Mỗi giáo viên cần thực hiện tốt cuộc vận động: “Nói khơng với bệnh thành tích

và tiêu cực trong thi cử”. Nếu em nào khơng đủ chuẩn lên lớp thì cho ở lại, tránh tình

trạng cho lên lớp đều đều dẫn tới số lượng học sinh “ngồi nhầm lớp” gia tăng.

- Giáo viên cần tích cực học hỏi và tham gia chuyên đề, hội thảo của tổ, nhóm và

nhà trường, sinh hoạt cụm chun mơn, tham gia tích cực và nghiên cứu tài liệu về

bồi dưỡng thường xuyên.

- Gia đình học sinh và các tổ chức đoàn thể xã hội cần quan tâm hơn nữa và trách

nhiệm hơn nữa tới việc học tập của con em mình.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy - học để việc tổ

chức tiết học đạt hiệu quả.

- Nhân rộng và phổ biến những kinh nghiệm hay mơ hình tốt có hiệu quả thiết thực.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức các chuyên đề cấp huyện để

giáo viên có điều kiện trao đổi và học hỏi thêm kinh nghiệm.

Trên đây là một vài biện pháp của tôi nhằm giúp học sinh sử dụng tốt các

phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trong giải tốn 8. Vì khả năng có hạn,

kinh nghiệm giảng dạy mơn Tốn 8 chưa nhiều, tầm quan sát tổng thể chưa cao, lại

nghiên cứu trong một thời gian ngắn nên sáng kiến kinh nghiệm này sẽ khơng tránh

27

27

Giáo viên: Đồn Cơng Nam - Trường THCS Lương Thế Vinh – KrôngAna – ĐắkLắkSáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong được sự góp ý, hồn thiện của cấp trên và

các bạn đồng nghiệp để nội dung đề tài của tơi được hồn thiện hơn.

Bn Trấp, ngày 1 tháng 4 năm 2018

Người viết

Đồn Cơng NamNHẬN XÉT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

28

28

Giáo viên: Đồn Cơng Nam - Trường THCS Lương Thế Vinh – KrôngAna – ĐắkLắkSáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGMỤC LỤC

I. Phần mở đầu: ....................................................................................Trang 1- 3

1) Lí do chọn đề tài...............................................................................Trang 1- 2

2) Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài ...............................................................Trang 2

3) Đối tượng nghiên cứu ......................................................................Trang 3

4) Giới hạn phạm vi nghiên cứu ..........................................................Trang 3

29

29

Giáo viên: Đồn Cơng Nam - Trường THCS Lương Thế Vinh – KrôngAna – ĐắkLắkSáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-20185) Phương pháp nghiên cứu.................................................................Trang 3

II, Phần nội dung:..................................................................................Trang 3- 24

1) Cơ sở lí luận ........................................................................................ Trang 3- 6

2) Thực trạng vấn đề nghiên cứu...........................................................Trang 6 - 8

3) Nội dung và hình thức của giải pháp ...............................................Trang 8- 24

a) Mục tiêu của giải pháp, ...............................................................Trang 8

b) Nội dung va cách thức thực hiện giải pháp....................................Trang 8-21

c) Mối quan hệ giữa giải pháp biện pháp, biện pháp...........................Trang 22

.d) Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu phạm vi vàhiệu quả ứng dụng......................................................................................Trang 22-24

III, Phần kết luận, kiến nghị...................................................................Trang 24 - 26

1) Kết luận .......................................................................................... Trang 24- 25

2) Kiến nghị..................................................................................... Trang 25- 26

Xác nhận của nhà trường................................................................................ Trang 27

Mục lục.............................................................................................................Trang 28

Tài liệu tham khảo: ....................................................................................... Trang 2930

30

Giáo viên: Đồn Cơng Nam - Trường THCS Lương Thế Vinh – KrôngAna – ĐắkLắkSáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa Toán 8 tập 1, 2. Nhà xuất bản Giáo dục.

2. Sách bài tập Toán 8 tập 1, 2. Nhà xuất bản Giáo dục.

3. Sách giáo viên Toán 8 tập 1, 2. Nhà xuất bản Giáo dục.

4. Phương pháp dạy học mơn tốn tập 1, 2. Nhà xuất bản Giáo dục.

5. Các dạng toán và phương pháp giải 8 tập 1, 2. Nhà xuất bản giáo dục.

6. Toán nâng cao và các chuyên đề đại số 8. Nhà xuất bản giáo dục.

7. Nâng cao và phát triển toán 8- tập 1 . Nhà xuất bản giáo dục.31

31

Giáo viên: Đồn Cơng Nam - Trường THCS Lương Thế Vinh – KrôngAna – ĐắkLắkTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Theo tôi nghĩ nội dung đề tài SKKN này đã góp phần không nhỏ trong việc dạy và học. Bởi nó đã cung cấp được cơ bản lượng kiến thức cần thiết về tỉ lệ thức cho các em học sinh, giúp các em có thể tự học, tự rèn luyện thêm, đồng thời đòi hỏi mỗi giáo viên c

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×