Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

thể thiếu, đây là tiết tự quản được nhà trường sắp xếp vào cuối mỗi tuần học, đây là

thời điểm mỗi học sinh thực hiện phê và tự phê, đánh giá và tự đánh giá hoạt động,

học tập và rèn luyện của bản thân, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động cho

tuần học tiếp theo nhằm mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch năm học của bản thân

cũng như của cả lớp, cả chi đội, chi đồn.

Qua q trình chủ nhiệm lớp trong những năm vừa qua tại trường THCS Tô

Hiệu tôi nhận thấy một số thực trạng như sau:

- Giáo viên chủ nhiệm sử dụng tiết sinh hoạt lớp chủ yếu làm các việc như

nhận xét kiểm điểm, nhắc nhở những sai phạm của học sinh trong tuần và phổ biến

kế hoạch tuần tới.

- Học sinh nhất là học sinh hay mắt lỗi thường trốn tránh các tiết sinh hoạt,

hoặc khơng hứng thú, thực hiện cho có, hoặc ngồi nghe cho có lệ.

- Đơi khi giáo viên chủ nhiệm cũng giao cho học sinh điều khiển một phần

tiết học sinh nhưng chỉ hướng dẫn chung chung và chủ yếu lớp trưởng làm việc,

sau đó giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến nhắc lại hoặc nói thân mật vài điều

những kỹ năng giao tiếp trong lớp hoặc trong một vài trường hợp còn rụt rè, chưa

mạnh dạn, kết quả dẫn đến tiết sinh hoạt tẻ nhạt, nhàm chán, giảm hứng thú khi

đến trường của học sinh dẫn đến tình trạng bỏ học rất nhiều hiện nay chưa đạt hiệu

quả cao trong việc sử dụng tiết sinh hoạt lớp.

- Các tiết sinh hoạt lớp hay sinh hoạt tập thể nghèo nàn cả về nội dung lẫn

hình thức dẫn đến giáo viên chủ nhiệm ít tư liệu để trao đổi phối kết hợp với gia

đình học sinh, nên việc gia đình rèn luyện học sinh đạt hiệu quả khơng cao.

- Liên hệ với gia đình học sinh còn ít hoặc không hiệu quả, chủ yếu là những

học sinh vi phạm thì gia đình bị mời lên làm việc mà chưa phát huy hết mối liên hệ

chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.

- Giáo viên chủ nhiệm chưa nắm bắt kịp những thay đổi về mặt tâm lý, sinh

lý của các em hay những mong muốn hốc hồn cảnh sống của từng học sinh nên5sử dụng các biện pháp giáo dục rèn luyện đạo đức học sinh chưa hiệu quả nhất là

đối với học sinh cá biệt.

- Công nghệ thông tin phát triển tạo ra nhiều thú vui cho học sinh tham gia

chơi như game, Facebook, Zalo … lôi kéo các em dẫn đến các em sao nhãng, lơ là

dẫn đến bỏ học.

* Nguyên nhân của thực trạng

- Lứa tuổi THCS là sự nhảy vọt về cả thể chất lẫn tinh thần, các em có sự

phát triển về nhiều mặt như: thể chất, trí tuệ, tình cảm, đạo đức…mà sự phát triển

này lại không đồng đều ở cùng độ tuổi, nên giáo viên chủ nhiệm đôi khi chưa theo

kịp sự thay đổi của các em.

- Giáo viên chủ nhiệm còn thụ động, chưa tích cực xây dựng kế hoạch nội

dung cho lớp chủ nhiệm, đa số là trên giao chỉ tiêu xuống rồi thực hiện mà chưa có

sự sáng tạo trong quá trình chủ nhiệm.

- Giáo viên chủ nhiệm chưa chủ ý đến chất lượng của tiết sinh hoạt lớp của

mình, tiết sinh hoạt lớp rơi vào tiết cuối tuần học, tiết học khơng có u cầu nội

dung cụ thể lại đi đôi với tâm lý mệt mỏi của học sinh nên tiết sinh hoạt thường

làm qua loa, dễ làm mất đi tác dụng vốn có của tiết sinh hoạt lớp.

- Học sinh còn thụ động chưa tích cực, hay chưa chủ động tham gia các

phong trào hoạt động vui chơi của trường lớp tổ chức.

- Nhiều học sinh muốn thể hiện mình nhưng còn e ngại, khơng tự tin vào bản

thân lại chưa nhận được sự hướng dẫn, động viên, cổ vủ của thầy cô, bạn bè.

- Nhiều học sinh quá đam mê vào các trò chơi trên Intanet nên khơng chú ý

vào các hoạt động bổ ích của tập thể lớp và tổ nhóm mình.

- Thực trạng của lớp chủ nhiệm áp dụng đề tài.

+ Tổng số HS: 30 em (trong đó có 17 em HS nữ)

+ Học sinh dân tộc thiểu số(DTTS) chiếm tỉ lệ cao; HS DTTS : 25 em (trong

đó có 15 em HS nữ)

6+ Học sinh hộ nghèo và cận nghèo 16 em.

+ Học sinh sống trên địa bàn rộng và chủ yếu sống trên địa bàn khó khăn,

khoảng cách từ nhà đến trường xa.

+ Đời sống của bà con chủ yếu là làm nơng hoặc làm th cho các là gạch,

nhiều em còn là lao động chính của gia đình nên ít quan tâm đến việc học của con

em mình đa số giao phó cho nhà trường nên thường xuyên vắng học bỏ tiết và có

nguy cơ bỏ học cao.

3. Nội dung và hình thức của giải pháp

a. Mục tiêu của giải pháp

- Hệ thống lại tồn bộ các cơng việc cần làm của công tác chủ nhiệm lớp đặc

biệt là việc sử dụng tiết sinh hoạt lớp hiệu quả cao nhất.

- Đưa ra các phương án hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp, đồng thời

đưa ra phương pháp xây dựng kế hoạch nội dung tiết sinh hoạt lớp hiệu quả cao

nhất.

- Tạo sự thu hút và hứng thú cho học sinh trong các tiết sinh hoạt lớp và xóa

bỏ tâm lý sợ sệt của học sinh khi nhà trường, giáo viên chủ nhiệm liên hệ với gia

đình mình.

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp

Qua phân tích thực trạng và nguyên nhân của thực trạng về công tác chủ

nhiệm lớp tôi đã áp dụng những giải pháp và việc làm cụ thể như sau:

Biện pháp 1: Công tác tiếp cận lớp chủ nhiệm

- Mỗi giáo viên khi nhận lớp chủ nhiệm đều phải nắm bắt tình hình của lớp

như: sĩ số, nam, nữ, học sinh dân tộc thiểu số, đối tượng học sinh thông qua giáo

viên chủ nhiệm năm trước, giáo viên bộ môn…

- Ổn định tổ chức lớp một cách xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp, trong số

chủ nhiệm.

- Tiến hành phân loại học sinh:

7+ Học sinh khá giỏi.

+ Học sinh có hồn cảnh đặc biệt.

+ Học sinh có năng khiếu.

+ Học sinh có nguy cơ bỏ học.

+ Học sinh có sự phát triền tâm sinh lí trước tuổi.

- Bầu ban cán sự lớp.

+ Ban cán sự lớp ra yếu tố rất quan trọng nó bảo đảm duy trì tốt mọi hoạt

động của lớp vì vậy giáo viên chủ nhiệm phải lựa chọn trên tinh thần tự nguyện

công bằng và năng lực của các em.

+ Giáo viên chủ nhiệm phải giao nhận nhiệm vụ cụ thể, khoa học cho từng

chức danh như: lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể mĩ, lớp phó lao động,

tổ trưởng, tổ phó, cờ đỏ…tùy vào tình hình đặc điểm của lớp và của đối tượng học

sinh để giáo viên chủ nhiệm có thể giao nhiệm vụ hợp lý nhất.

Biện pháp 2: Xây dựng nội dung kế hoạch cho các tiết sinh hoạt lớp.

- Hàng tuần tiết sinh hoạt lớp được tổ chức vào tiết học cuối cùng của ngày

thứ 6 trong tuần, tiết sinh hoạt lớp rất quan trọng vì đây là thời gian giáo viên chủ

nhiệm tiếp xúc gần gũi nhiều nhất với lớp, vì vậy tiết sinh hoạt lớp phải đạt được

các mục tiêu sau:

+ Tạo cho học sinh tâm lý thoải mái gần gũi sẵn sàng chia sẽ với giáo viên

những vướn mắc khó khăn của mình trong học tập và trong cuộc sống.

+ Khích lệ, động viên kịp thời đối với học sinh có thành tích tốt và chuẩn bị

1 tâm thế cho học sinh sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng tiến bộ.

+ Hướng dẫn thêm kỹ năng sống, kỹ năng học tập.

+ Tự nhận ra nguyên nhân yếu kém của bản thân và sẵn sàng khắc phục

tránh học sinh có tâm lý mặc cảm, tự ti khi mắc sai sót trong q trình học tập rèn

luyện, vì vậy ở tiết sinh hoạt lớp tơi hướng dẫn học sinh thực hiện như sau:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng vấn đề nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×