Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Kết quả khảo nghiệm và giá trị khoa học của vấn đề

d. Kết quả khảo nghiệm và giá trị khoa học của vấn đề

Tải bản đầy đủ - 0trang

SKKN: “Một số biện pháp trong việc bảo quản vốn tài liệu tại thư viện trường THCS Dur Kmăn”khách quan (điều kiện tự nhiên, mơi trường, khí hậu…) và ngun nhân chủ quan

(do bạn đọc sử dụng sách nhiều), sự tự phá hủy do bản thân tài liệu sinh ra.

Trong đó

Tổng số

Năm họcvốn tài liệuSách giáo Sách thiếu Sách thamSách(bản sách)khoa (bảnnhi (bảnkhảo (bảnnghiệp vụsách)sách)sách)(bản sách)2015 - 20164063815138211337332016 - 2017416883013831215741Kì I 2017- 2018432187413851301761Số lượng sách thanh lý hàng năm giảm đi đáng kể. Kết quả cụ thể như sau:

Sách giáoSách nghiệpSách thamSách thiếukhoa (bảnvụ (bảnkhảo (bảnnhi (bảnsách)sách)sách)sách)2015 – 20162098122016 – 201711036Kì I 2017 - 20182000Năm họcĐối với sách giáo khoa (sách trường học mới) thư viện đã đảm bảo 100%

học sinh có sách giáo khoa để học ngay từ đầu năm học. Thư viện đã giải quyết

cho những học sinh có hồn cảnh khó khăn, những học sinh nghèo, học sinh khơng

có điều kiện mua sách…có sách để học. Trường THCS Dur Kmăn là một trong hai

trường thí điểm mơ hình trường học mới do đó sách trường học mới sẽ được bảo

quản, bao bọc cẩn thận. Cán bộ thư viện hướng dẫn học sinh cách giữ gìn sách để

cho các em thế hệ sau có sách để học. Điều đáng nói là sách trường học mới dày,Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên19Trường THCS Dur KmănSKKN: “Một số biện pháp trong việc bảo quản vốn tài liệu tại thư viện trường THCS Dur Kmăn”gáy sách mỏng, học sinh chủ yếu là dân tộc thiểu số nhưng các em đã có ý thức giữ

gìn và bảo quản sách.

Sau khi phát phiếu thăm dò ý kiến học sinh các em đã hiểu được vị trí, vai

trò của sách đối với việc học tập, tầm quan trọng của việc bảo quản và giữ gìn

sách. Kết quả đạt được như sau:

Số học sinhNội dung câu trả lờitrả lời trùng ýTỷ lệ %Câu 1. d. Cả b và c đều đúng256/37368,8%Câu 2. a. Có261/37369,9%Câu 3. C. Cả a và b290/37377,7%Câu 4. D. Cả a, b và c253/37367,8%Câu 5. D. Cả a và b294/37378,8%Sau đây là mẫu phiếu trưng cầu ý kiến:

TRƯỜNG THCS DUR KMĂN

THƯ VIỆNPHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Các em học sinh thân mến!

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo quản vốn tài liệu trong thư

viện nhà trường, thư viện tiến hành thu thập số liệu cho đề tài sáng kiến kinh

nghiệm “Một số biện pháp trong việc bảo quản vốn tài liệu tại thư viện trường

THCS Dur Kmăn”. Thư viện rất mong các em trả lời một cách trung thực để sáng

kiến kinh nghiệm có giá trị vể mặt khoa học cũng như bảo quản vốn tài liệu được

tốt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Thông tin về học sinh

1. Học sinh lớp:……………

2. Giới tính: Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị LiênNữ

20Trường THCS Dur KmănSKKN: “Một số biện pháp trong việc bảo quản vốn tài liệu tại thư viện trường THCS Dur Kmăn”Hệ thống câu hỏi:

Các em hãy khoanh tròn vào đáp án mà các em cho là đúng nhất cho từng câu hỏi

Câu 1: Theo các bạn học sinh đọc sách như thế nào là đúng?

a. Vừa đọc sách vừa ăn cơm, ăn vặt

b. Sau khi đọc sách xong đóng sách lại và để lên kệ sách

c. Đọc sách không gấp trang sách, vẽ bậy lên sách, cắt, dán, xé, đánh dấu vào sách,

làm rách sách…

d. Cả b và c đều đúng

Câu 2: Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ sở vật chất, vốn tài liệu tại thư viện trường

THCS Dur Kmăn thì cơng tác bảo quản vốn tài liệu có quan trọng khơng?

a. Có

b. Khơng

Câu 3: Theo các em những ai tham gia vào công tác bảo quản vốn tài liệu?

a. Học sinh

b. Cán bộ viên chức

Câu 4: Nguyên nhân nào làm cho tài liệu bị hư hỏng, mất mát?

a. Bạn đọc khơng có ý thức khi tham gia đọc sách

b. Bản thân tài liệu tự sinh ra làm cho tài liệu bị hư hỏng

c. Do điều kiện mơi trường, khí hậu khơng đảm bảo, cơ sở vật chất không đúng

tiêu chuẩn

d. Cả a, b và c đều đúng

Câu 5: Bạn đọc phải làm gì để bảo quản sách?

a. Chấp hành đúng nội quy, quy định của phòng thư viện, phòng đọc

b. Đọc kỹ hướng dẫn tra tìm, sử dụng sách báo tại thư viện

c. Cả a và b đều đúng

Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên21Trường THCS Dur KmănSKKN: “Một số biện pháp trong việc bảo quản vốn tài liệu tại thư viện trường THCS Dur Kmăn”Thư viện chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các em.III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Nhờ có sự quan tâm của Ban lãnh đạo nhà trường năm học 2017 – 2018 tôi

đưa ra sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp trong việc bảo quản vốn tài liệu

tại thư viện trường THCS Dur Kmăn” nhằm lưu giữ vốn tài liệu của thư viện, tinh

hoa văn hóa của nhân loại, những tài liệu có giá trị. Nhận thấy được tầm quan

trọng của công tác bảo quản vốn tài liệu nên cán bộ thư viện đã đưa ra kế hoạch

bảo quản hợp lý ngay từ đầu năm học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và kế

hoạch của nhà trường, kế hoạch của thư viện. Do đó cơng tác bảo quản vốn tài liệu

đã được thực hiện khá tốt, tài liệu ít bị hư hỏng, mất mát nên đã đáp ứng được nhu

cầu của bạn đọc. Phát hiện kịp thời và sửa chữa những tài liệu hư hỏng, bị rách nát.

Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo quản sách báo cho các em học sinh, hướng dẫn

các em cách đọc sách. Đặc biệt là vai trò của cán bộ thư viện phải biết cách sắp

xếp tài liệu, tổ chức kho theo đúng nghiệp vụ thư viện, thường xuyên vệ sinh kho

sách để có thể phục vụ bạn đọc một cách nhanh chóng, bảo quản sách được lâu

bền.

Trong quá trình tiến hành và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện

pháp trong việc bảo quản vốn tài liệu tại thư viện trường THCS Dur Kmăn” đã

khơng tránh khỏi nững thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý

kiến của ban giám khảo, các đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm này có thể áp

dụng vào các năm tiếp theo tại các thư viện trường học. Đặc biệt là những thư viện

vùng sâu vùng xa, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn

chế, kinh phí đầu tư cho thư viện ít.

2. Kiến nghị

* Đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ mônNgười thực hiện: Nguyễn Thị Liên22Trường THCS Dur KmănSKKN: “Một số biện pháp trong việc bảo quản vốn tài liệu tại thư viện trường THCS Dur Kmăn”Giáo dục ý thức bảo quản tài liệu cho các em học sinh, lồng ghép vào trong

các tiết học, tiết sinh hoạt chủ điểm.

Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những hành vi cố ý gây hư hỏng

tài liệu, phá hoại tài liệu.

* Đối với nhà trường

Tăng cường đầu tư kinh phí, mua sắm, trang bị những thiết bị bảo quản hiện

đại cho thư viện

Xây dựng, bố trí kho thư viện

* Đối với Phòng giáo dục

Quan tâm đến hoạt động của các thư viện đặc biệt là những thư viện vùng

sâu vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn.

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ thư viện.

Dur Kmăl, ngày 26 tháng 1 năm 2018

Người viếtNguyễn Thị LiênNgười thực hiện: Nguyễn Thị Liên23Trường THCS Dur KmănTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Kết quả khảo nghiệm và giá trị khoa học của vấn đề

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×