Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Cách thực hiện: Từ tư thế chuẩn bị người tập khuỵu gối hạ thấp trọng tâm, góc đọc giữa đùi từ 1100 – 1200 thân người gập ở khớp hông, người hơi gập về trước, trọng tâm dồn đều vào hai chân, hai tay đưa ra sau. Sau đó duỗi hết các khớp, khớp hông, kh...

+ Cách thực hiện: Từ tư thế chuẩn bị người tập khuỵu gối hạ thấp trọng tâm, góc đọc giữa đùi từ 1100 – 1200 thân người gập ở khớp hông, người hơi gập về trước, trọng tâm dồn đều vào hai chân, hai tay đưa ra sau. Sau đó duỗi hết các khớp, khớp hông, kh...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Cách thực hiện: Từ tư thế chuẩn bị người tập khuỵu gối hạ thấp trọng tâm, góc đọc giữa đùi từ 1100 – 1200 thân người gập ở khớp hông, người hơi gập về trước, trọng tâm dồn đều vào hai chân, hai tay đưa ra sau. Sau đó duỗi hết các khớp, khớp hông, kh...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×