Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thống kê nhập điểm 

2 Thống kê nhập điểm 

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo Phát triển phần mềm hướng đối tượng

Số lượng con điểm trung bình trên một HS trên từng mơn.Để xuất kết quả thống kê ra Excel, bấm chuột vào mục Xuất Excel.Để xem thống kê nhập điểm chi tiết trên tồn bộ các mơn, thực hiện như sau:

Click vào Start/Quản trị hệ thống/Thông kê nhập điểm - chi tiết. Khi đó hệ

thống sẽ hiển thị giao diện như sau:Tại đây quản trị viên chọn khối học, kỳ học để xem thống kê cho từng lớp theo

2 kiểu:Tổng loại điểm: 15p. Miệng, 1 tiết trên từng mơn.Từng cột điểm: 15p. Miệng, 1 tiết trên từng mơn.Để xuất kết quả thống kê ra Excel, bấm chuột vào mục Xuất Excel.2.3 Sổ điểm danh

Chức năng này cho phép Giáo viên chủ nhiệm cập nhật dữ liệu điểm danh cho học

sinh. Dữ liệu điểm danh này sẽ được sử dụng trong quá trình xét lên lớp cho học sinh.

Để thao tác với chức năng này, từ màn hình Desktop ta thực hiện như sau: Click

vào Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học tập/Nhập điểm danh. Khi đó hệ thống

sẽ xuất hiện giao diện sau:Nhóm 8Trang 7Báo cáo Phát triển phần mềm hướng đối tượng

Để nhập điểm danh cho học sinh, ta chọn tháng cần điểm danh, hệ thống sẽ hiển

thị kết quả điểm danh các ngày trong tháng đã chọn.Để cập nhật điểm danh trong tháng cho học sinh của một lớp học, thực hiên như

sau: Chọn khối/ lớp, chọn tháng. chọn cột ngày tương ứng với ngày cần điểm danh

và nhập theo quy tắc sau:

Nghỉ có phép cả ngày: P, p

Nghỉ có phép buổi sáng: ps

Nghỉ có phép buổi chiều: pc

Nghỉ khơng phép cả buổi: K, k

Nghỉ không phép buổi sáng: ks

Nghỉ không phép buổi chiều: kc

Bỏ tiết: gõ các tiết mà học sinh bỏ học. VD: bỏ các tiết 3,4,5 thì nhập 345.

Bấm nút

để lưu thơng tin điểm danh của học sinh.Để nhập dữ liệu điểm danh từ file Excel , chọn chức năng Nhập/xuất/ Xuất ra

Excel rồi nhập dữ liệu vào file vừa xuất. Sau đó chọn Nhập/Xuất / Nhập từ

Excel để import dữ liệu.

Để xem thống kê điểm danh, bấm nút Thống kê.2.4 Sổ hạnh kiểm

Chức năng này cho phép Giáo viên chủ nhiệm cập nhật hạnh kiểm của học sinh theo

từng kỳ và cả năm học.

Để thao tác với chức năng này, từ màn hình Desktop ta thực hiện như sau: Click

vào Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học tập/Nhập hạnh kiểm.Nhóm 8Trang 8Báo cáo Phát triển phần mềm hướng đối tượngTại đây ta nhập nhận xét cho các học sinh tương ứng với các mục trong “Sổ theo dõi

kết quả kiểm tra đánh giá học sinh” (cách nhập giống như nhập nhận xét ở môn đánh

giá bằng nhận xét – mục nhập điểm), sau đó click

kiểm kỳ học hoặc cả năm cho học sinh.để hệ thống tính tốn hạnh2.5 Khen thưởng

Chức năng này cho phép Giáo viên chủ nhiệm cập nhật hình thức khen thưởng cho học

sinh.

Để thao tác với chức năng này, từ màn hình Desktop, ta làm như sau: Click

vào Start/Quản lý nhà trường/Hồ sơ học sinh/Quản lý khen thưởng. Hệ thống sẽ

hiển thị giao diện sau:Nhóm 8Trang 9Báo cáo Phát triển phần mềm hướng đối tượng

Để thêm mới học sinh được khen thưởng ta click vào

Để sửa thông tin học sinh được khen thưởng, từ danh sách ta chọn một học sinh rơi

click vào

Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện giao diện:Tại đây, ta nhập đầy đủ thông tin học sinh được khen thưởng rồi click “Lưu” để lưu

thông tin học sinh được khen thưởng.

2.6 Kỷ luật

Chức năng này cho phép Giáo viên chủ nhiệm cập nhật hình thức kỷ luật cho học

sinh.

2.7 Tổng kết điểm

Chức năng này cho phép Giáo viên chủ nhiệm hoặc Quản trị viên của nhà trường thực

hiện tính điểm tổng kết cũng như xếp loại danh hiệu và thứ hạng cho các học sinh sau

khi đã có điểm TB của từng mơn học.

Để vào chức năng này, từ màn hình Desktop ta thực hiện như sau: Click

vào Start/Quản lý nhà trường/Tổng kết học tập/Điểm tổng kết. Khi đó hệ thống sẽ

xuất hiện giao diện sau:Nhóm 8Trang 10Báo cáo Phát triển phần mềm hướng đối tượng

Để tính tổng kết cho một lớp học, sau khi chọn Lớp, Học kỳ, bấm vào nút Tính

lại điểm Tổng kết cho lớp này.Để tính tổng kết cho tồn trường, bấm vào nút Tính lại điểm Tổng kết cho lớp

này.3 Gửi thông báo chung và thông báo riêng

Để thực hiện thông báo tới phụ huynh các hoạt động đột xuất của nhà trường; hoặc

tình hình ý thức kỷ luật, ý thức học tập của học sinh…từ trước tới nay nhà trường đều

phải thông qua kênh học sinh chuyển lời hay gửi giấy mời tới tay phụ huynh. Với dịch

vụ SLLĐT, hệ thống hỗ trợ gửi thông tin đến phụ huynh một cách nhanh chóng và

chính xác.

Để gửi thông báo với cùng một nội dung cho tất các các học sinh, từ màn hình

Desktop, Admin nhà trường vào mụcStart/Quản lý nhà trường/Sổ liên lạc điện

tử/Gửi thông báo chung. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau:Tại giao diện này, Admin nhà trường chọn danh sách học sinh có phụ huynh đăng ký

dịch vụ SLLĐT ở khung cây bên trái, sau đó soạn nội dung tin nhắn (Chú ý: Khơng

q 160 ký tự - Có thể soạn bằng tiếng việt có dấu, nhưng khi nhận tin nhắn SMS thì

các dấu sẽ bị loại bỏ). Sau khi soạn xong tin nhắn, Admin nhà trường click

hệ thống sẽ thực hiện gửi tin nhắn đến phụ huynh học sinh.

4 Thông báo của giáo viên bộ môn tới phụ huynh

Trong quá trình giảng dạy, các giáo viên bộ mơn hồn tồn có thể thơng báo đột xuất

về tình hình ý thức học tập hoặc ý thức kỷ luật của học sinh tới phụ huynh học sinh.Nhóm 8Trang 11Báo cáo Phát triển phần mềm hướng đối tượng

Để thực hiện việc này, giáo viên bộ mơn có thể thơng qua giao diện sổ điểm – trong

mục Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học tập/Nhập sổ điểm:Tại giao diện này, giáo viên bộ môn chọn học sinh có phụ huynh đăng ký sử dụng dịch

vụ SLLĐT (có biểu tượng

sáng rõ ở cột “Liên lạc”) sau đó click vào

hệ thống sẽ hiển thị giao diện:Nhóm 8Trang 12. Khi đóBáo cáo Phát triển phần mềm hướng đối tượngTại đây, giáo viên bộ môn nhập nội dung tin nhắn (khơng q 160 ký tự), sau đó

clickđể hệ thống gửi thông báo tới phụ huynh học sinh.4. Tin nhắn điều hành

Sau khi tạo danh sách giáo viên sử dụng hệ thống, Quản trị nhà trường có thể thực

hiện tạo các nhóm, trong mỗi nhóm là các giáo viên của nhà trường để tiện cho việc

gửi các thông báo điều hành.

Để tạo các nhóm danh bạ từ Desktop, quản trị nhà trường vào mục Start/Nhắn tin

điều hành/Quản lý danh bạ. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau:Nhóm 8Trang 13Báo cáo Phát triển phần mềm hướng đối tượngTại đây, để thêm một nhóm mới, ta click chọnĐể sửa thơng nhóm, ta chọn một nhóm từ danh sách, sau đó clickĐể xóa một nhóm, từ danh sách ta chọn một nhóm sau đó clickKhi thêm hoặc sửa một nhóm danh bạ, hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau:Giao diện này cho phép Quản trị nhà trường cập nhật các nhóm danh bạ. Sau khi nhập

đầy đủ các thơng tin, ta clickđể hệ thống lưu thơng tin nhóm.Sau khi tạo, từ danh sách các nhóm, ta click vào

để thêm các giáo viên của nhà trường vào nhóm.

Nhóm 8Trang 14ở cột danh bạ tương ứng với nhómBáo cáo Phát triển phần mềm hướng đối tượngSau khi chọn danh sách giáo viên, ta click

giáo viên đã chọn vào nhóm.Nhóm 8Trang 15để hệ thống lưu danh sách cácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thống kê nhập điểm 

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×