Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam của sinh viên hiện nay

Sự phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam của sinh viên hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tích cực

Thơng qua các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động, phong

trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Toàn dân đồn kết xây

dựng đời sống văn hóa, đã tạo môi trường lành mạnh để sinh viên

rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách

mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật,

từng bước hoàn thiện nhân cáchCác phong trào tiêu biểu của sinh viên

Click icon to add pictureClick icon to add pictureHội nhập quốc tế

Giúp đỡ mọi ngườiClick icon to add pictureNâng cao tinh thần đoàn kếtTiêu cực

Tỷ lệ sinh viên vi phạm nếp sống văn hóa trong trường học còn cao

Văn hố ứng xử giữa học trò với nhau ngày nay mang nhiều màu sắc biến tướng. Tình trạng kết bè, kết phái tạo thành băng, hội cũng là

vấn đề nhức nhối nó khơng những làm ảnh hưởng đến mơi trường giáo dục mà còn làm cho xã hội quan tâm lo lắng.b. Vận dụng những quan diểm của HỒ Chí Minh vào văn hóaTruyền thơ ng văn hóa được sinh viên giử gìn và

phát huy:-Truyền thống u nước đồn kết.-Lòng thương yêu con người bao dung .-Truyền thông tôn sư trọng đạo , ng nươc nhớ nguồnGiử gìn và kế thừa phong tục tập quán của dân tộc;- Phong tục lễ tết ( tết nguyên đán , tết trung thu,... )-Tập tục ăn trầu.

- Phong tục thờ cúng tổ tiên.

-Sinh viên tích cực tham gia các lễ hội ( lễ hội đền

hùng,Lễ hội Gióng,..)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam của sinh viên hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×