Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.4: Phân loại khách hàng theo độ tuổi

Bảng 3.4: Phân loại khách hàng theo độ tuổi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tậpTừ sự phân loại trên, nhân viên mơi giới cần rút ra đặc trưng của từng

nhóm khách hàng để có thái độ phục vụ phù hợp, làm cho khách hàng hài

lòng nhất.

3.3.5. Tăng cường cơng tác kiểm tra giám sát nội bộ

Để hoạt động trong Công ty được thực hiện nhịp nhàng và có hiệu quả,

cần tổ chức công tác kiểm tra giám sát nội bộ thật tốt. Điều này đúng với

không chỉ Công ty cổ phần chứng khốn Tân Việt mà đúng với mọi doanh

nghiệp.

Cơng ty cần tổ chức bộ máy hoạt động hợp lý, đảm bảo cho việc tác

nghiệp của nhân viên được thuận lợi, không chồng chéo.

Cần tổ chức kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động của nhân viên

trong Công ty nhưng vẫn tạo ra môi trường làm việc thoải mái và hiệu quả.

Cụ thể, Công ty phân công công việc rõ ràng cho từng nhân viên hoặc từng

nhóm, trong đó có các trưởng bộ phận thực hiện việc kiểm tra giám sát bộ

phận của mình. Lợi ích và trách nhiệm phải được quy định rõ ràng để các

nhân viên có thái độ làm việc tốt nhất.

Ban lãnh đạo cơng ty cần có chính sách đãi ngộ phù hợp để tạo khơng

khí làm việc nhiệt tình, tận tụy, làm cho nhân viên gắn liền lợi ích của mình

với lợi ích của Cơng ty, nhờ đó, hoạt động kinh doanh của Cơng ty mới đạt

hiệu quả cao nhất.

3.4. Kiến nghị đối với UBCK Nhà nước và các Bộ ngành liên quan

3.4.1. Hoàn thiện khung pháp lý

Hiện nay Luật Chứng khoán sửa đổi đã được Quốc hội thơng qua và có

hiệu lực từ 1/7/2011. Luật này đã cơ bản giải quyết được nhiều hạn chế của

Luật Chứng khốn 2006 và sẽ góp phần thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển

lành mạnh, công khai, minh bạch và hiệu quả hơn.

75Chuyên đề thực tập

Tuy nhiên, để khung pháp lý được hồn thiện hơn, Luật Chứng khốn

hiện nay còn cần chú ý một số vấn đề sau:

Hàng hóa trên thị trường còn bị giới hạn ở các loại cổ phiếu, trái phiếu,-chứng chỉ quỹ trong khi để thị trường thực sự phát triển, NĐT cần có cơng cụ

chứng khốn phái sinh để phòng ngừa rủi ro và bảo vệ lợi nhuận. Vẫn biết

TTCK Việt Nam còn non trẻ, nhưng cần có một lộ trình để đưa những cơng

cụ này vào thị trường và bây giờ không phải là q sớm để bắt đầu.

Luật Chứng khốn còn chưa quy định rõ về những trường hợp vi phạm-của các thành viên tham gia thị trường, chưa có chế tài xử phạt hoặc chế tài

chưa đủ sức răn đe nên hiện tượng vi phạm vẫn còn tồn tại. Điều đó đặt ra yêu

cầu cần có những quy định cụ thể về những vi phạm và chế tài cụ thể để

TTCK Việt Nam lành mạnh hơn, lợi ích của NĐT được bảo vệ.

3.4.2. Tăng hàng hóa cho thị trường

Tính tất yếu khách quan của hoạt động môi giới xuất phát từ vấn đề phức

tạp của hàng hóa. Hàng hóa trên TTCK Việt Nam hiện nay đã tăng lên đáng

kể nhưng so với nhiều nước và so với toàn bộ nền kinh tế thì vẫn còn khiêm

tốn. Ta có thể thấy một vấn đề là các doanh nghiệp của nước ta tuy đủ điều

kiện niêm yết nhưng không muốn niêm yết trên các trung tâm GDCK. Điều

này có thể do:

-Ban lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp nhìn nhận lợi ích từ việc niêm yết là

không rõ ràng mà họ chỉ thấy sự kiểm sốt chặt chẽ hơn từ phía cơ quan nhà

nước, cơ quan quản lý thị trường.-Doanh nghiệp của Việt Nam mặc dù có nhận thấy niêm yết, phát hành chứng

khốn là một kênh huy động vốn nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi kênh huy

động truyền thống là vay vốn ngân hàng. Mặt khác, các doanh nghiệp luôn

kêu thiếu vốn nhưng lại khơng có kế hoạch đầu tư dài hạn trong tương lai,

thói quen chủ yếu là kinh doanh ngắn hạn đến đâu hay đến đó với nguồn vốn

hiện có.

76Chuyên đề thực tập

-Phương pháp hạch toán kế toán của nước ta mà các doanh nghiệp áp dụng là

chưa đồng bộ.-Các doanh nghiệp rất ngại cơng bố thơng tin cơng khai…

Do đó, Chính phủ và Bộ tài chính cần có các quy định cụ thể đối với các

doanh nghiệp đã cổ phần hóa mà chưa niêm yết, quản lý cho vay đối với các

ngân hàng…, tạo nguồn hàng hóa cho TTCK bằng cách tiếp tục đẩy nhanh

tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, hạn chế số lượng cổ phần

mà nhà nước nắm giữ, hạn chế kiểm soát tỷ lệ tham gia của người nước

ngoài…

3.4.3. Nâng cao hiểu biết cho cơng chúng đầu tư

TTCK muốn phát triển được thì nó cần phải có sự tham gia đơng đảo của

nhà đầu tư. Thực tế tại những TTCK phát triển tỷ lệ dân cư tham gia đầu tư

chứng khoán rất cao. Từ những người về hưu sở hữu chứng chỉ các quỹ uỷ

thác đầu tư để hưởng khoản lãi suất định kỳ đến những NĐT chuyên nghiệp

giao dịch hàng ngày mong kinh doanh chênh lệch giá.

TTCK Việt Nam đến nay có khoảng hơn 1 triệu tài khoản. Nếu so với

quy mô dân số hiện nay thì rõ ràng còn một lượng lớn dân số khơng biêt gì về

chứng khốn và TTCK hoặc có sự hiểu biết sai lệch nên chưa tham gia vào thị

trường này. Rất nhiều người vẫn xem đầu tư chứng khoán là “ chơi” chứng

khoán, hoặc “đánh bạc”. Điều đó đặt ra yêu cầu phổ biến kiến thức về lĩnh

vực còn nhiều mới mẻ này cho mọi người. Đây là trách nhiệm trước hết của

từ những bên có liên quan như: UBCKNN, các trường đại học,…đến chính

các CTCK.

3.4.4.CảithiệnmơitrườngkinhdoanhCùng với sự phát triển hoạt động môi giới, cộng đồng các doanh nghiệp

và nhà đầu tư sẽ hình thành nền văn hố đầu tư với những thói quen tìm hiểu

và tn thủ pháp luật trong kinh doanh. Thêm nữa, nhờ cạnh tranh, chất lượng

và hiệu quả của dịch vụ sẽ được gia tăng đáng kể, qua đó góp phần gia tăng

77Chuyên đề thực tập

lợi nhuận và thu hút nhà đầu tư đến mở tài khoản và giao dịch tại CTCK.

Chính hoạt động của các công ty MGCK và nhân viên môi giới là một

yếu tố góp phần hồn thiện mơi trường pháp lý cho KDCK, bởi lĩnh vực này

là nơi phát sinh và bộc lộ rõ những xung đột lợi ích giữa những đối tượng

tham gia thị trường. Nếu môi trường pháp lý khơng đủ chặt chẽ và hiệu lực thì

những mâu thuẫn phát sinh sẽ dẫn tới những đổ vỡ trên thị trường. Hoạt động

môi giới sẽ đưa pháp luật đến với người đầu tư, giúp họ ln có ý thức tìm

hiểu và tuân thủ pháp luật trong quá trình theo đuổi lợi ích của mình; đồng

thời cũng phản ánh những bất cập trong khuôn khổ pháp lý tới các nhà làm

luật để kịp thời điều chỉnh.

Với vai trò như vậy, nhưng q trình hoạt động của CTCK nói chung và

nghiệp vụ MGCK nói riêng ln tồn tại những mặt hạn chế, đặc biệt là các

quy định pháp luật liên quan đến hoạt động MGCK, vì thế cần đưa ra được

cácgiảipháphoànthiệnphápluậttronghoạtđộngMGCK.Thứ nhất: Đối với các quy định của pháp luật về chủ thể hoạt động MGCK

Hiện nay ở Việt Nam, nhận thức của nhà đầu tư còn nhiều hạn chế. Việc siết

chặt các quy định đối với hoạt động môi giới là cần thiết, góp phần bảo vệ nhà

đầu tư và tạo ra sự ổn định, trật tự của TTCK nói chung.

Pháp luật cần quy định rõ hơn và kèm theo đó là các chế tài vừa bảo vệ nhà

đầu tư, ổn định thị trường mà cũng giúp chính các CTCK trong tác nghiệp sao

cho có uy tín nhất, đảm bảo hơn tính hiệu lực của các hợp đồng đã ký. Hiện

nay, chủ thể của hoạt động MGCK là các cá nhân đáp ứng đầy đủ các yêu cầu

pháp luật quy định và phải hoạt động trong một CTCK. Cụ thể hơn, Quyết

định số 15/QĐ – BTC ngày 27/03/2008 về Quy chế hành nghề CK không cho

phép các cá nhân hành nghề MGCK tự do, chứng chỉ hành nghề của người

MGCK chỉ có giá trị khi người đó làm việc tại một CTCK và được cơng ty đó

thơng báo cho UBCKNN.

78Chuyên đề thực tập

Tuy nhiên, quy định như vậy có vẻ đang kìm hãm sự phát triển tự nhiên

của TTCK. Bởi lẽ khi nền kinh tế ngày càng phát triển, số lượng các công ty

cổ phần tăng mạnh, thị trường OTC phát triển mạnh, cùng với đó là khối

lượng giao dịch chứng khốn tăng cao, số lượng những nhà mơi giới cũng cần

phải tăng rất lớn, đặc biệt là thị trường OTC.Vì vậy nếu chỉ giới hạn hoạt

động mơi giới ở các CTCK thì đó sẽ là lực cản cho sự phát triển của TTCK.

Thứ hai: Đối với các quy định về nhận lệnh và chuyển lệnh

Việc nhận lệnh giao dịch tuân thủ chặt chẽ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5

Điều 33 quy chế tổ chức và hoạt động của CTCK. Việc nhập lệnh khách hàng,

của nhân viên công ty và lệnh tự doanh vào hệ thống giao dịch của SGDCK

phải theo đúng thứ tự và thời gian nhận lệnh và đúng quy trình giao dịch của

cơng ty. Nghiêm cấm việc nhân viên CTCK chèn lệnh của khách hàng và có

cáchànhviviphạmquyđịnhquỹgiaodịch.Thực tế hiện tại, các lệnh của khách hàng nếu được nhận từ phòng giao dịch

hoặc đại lý nhận lệnh thì phải chuyển về chi nhánh hoặc trụ sở của CTCK, sau

đó mới được chuyển tới SGDCK để khớp lệnh. Quy định như vậy có vẻ như

chưa hợp lý, vì nếu các lệnh cứ đi theo cấp như vậy sẽ làm cho việc khớp lệnh

không được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác, vì có lệnh tới

trước, có lệnh lại tới sau do sự cố kỹ thuật chuyển lệnh lên SGDCK gây ra.

Điều này gây thiệt hại trực tiếp cho người đầu tư và ảnh hưởng tới chất lượng

giao dịch.

Thứ ba: Đối với các quy định pháp luật về thời gian thanh toán

Hiện nay thời gian thanh toán áp dụng khi giao dịch chứng khoán là T+3,

tức là khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch vào ngày T thì đến ngày T+3 họ mới

nhận được tiền hoặc nhận được cổ phiếu. Chính điều này đang làm cho nhà

đầu tư bị thiệt thòi và mất nhiều cơ hội đầu tư. Khi mà TTCK đang lên thì

việc chờ đợi thời hạn thanh tốn như thế sẽ có thể gây nên sự chậm trễ và bỏ

lỡ cơ hội của nhà đầu tư.

79Chuyên đề thực tập

Thực tế thì thời hạn thanh tốn này còn có thể kéo dài đến T+4 hoặc T+5.

Bởi vì chiều ngày T+3 nhà đầu tư mới nhận được tiền vào tài khoản hoặc

nhận được cổ phiếu và đến ngày T+4 họ mới có thể bắt đầu giao dịch tiếp.

Tuy nhiên, nếu ngày T vào phiên giao dịch đầu tuần tức là thứ hai thì nhà đầu

tư còn có thể bán lại cổ phiếu đã mua hoặc đầu tư tiếp vào phiên cuối tuần tức

là ngày thứ 6. Còn nếu mua bán vào các phiên giao dịch khác trong tuần thì

lại phải chờ tới tuần sau. Để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và tạo ra một

cơ chế vận hành nhanh nhạy cho TTCK, nên chăng có những sửa đổi về thời

hạn thanh tốn, có thể rút ngắn thời hạn thanh tốn xuống còn T+1, T+2 ? Với

điều kiện Việt Nam hiện tại, việc TTCK kì vọng vào thời gian thanh tốn T +2

ra đời là hồn tồn có cơ sở.80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.4: Phân loại khách hàng theo độ tuổi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×