Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập

- Tổ chức thành công hội thảo “Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mơ,triển vọng ngành Ngân hàng và Bất động sản 2010”.

- Thành lập chi nhánh Nha Trang, chi nhánh Quy Nhơn.

- TVSI là một trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam(VNR 500).

- Tổ chức hội thảo “Tác động của tỷ giá và lãi suất tới TTCK VN”.

2011 - Khai trương Trung tâm phân tích (Financial Portal) trên websitewww.tvsi.com.vn.

-Thành lập chi nhánh Mỹ Đình, chi nhánh Vĩnh Long.-Triển khai dịch vụ “Chuyển tiền Online với Vietcombank”. Cung

cấp gói dịch vụ trực tuyến trọn gói.-Lần thứ hai liên tiếp TVSI vinh dự đạt giải Tin & Dùng 2010 cho

sản phẩm “Giao dịch trực tuyến”-Triển khai bảng giá công nghệ mới trên price.tvsi.com.vn-Triển khai thực hiện quyền, lô lẻ online trên trang iTrade-Home-Giới thiệu giao diện mobile của trang web TVSI, ứng dụng giao

dịch iTrademobile được giới thiệu trên Apple Store, Android

Maket.2012 – Triển khai ứng dụng Mobile trading m.tvsi.com.vnTriển khai ứng dụng đặt lệnh trực tiếp trên trang-finance.tvsi.com.vn

-Giới thiệu bảng giá rút gọn price2.tvsi.com.vn-Triển khai hệ thống giao dịch tiền ipayment 2012, kết nối

trực tiếp và hoàn toàn tự động với Vietcombank

Triển khai áp dụng logo TVSI với bố cục mới, màu sắc nổi-bật

-Triển khai và cập nhật dịch vụ ứng tiền trước trên tài khoản

Margin36Chuyên đề thực tập

Thực hiện rút ngắn chu kỳ bán chứng khoán về ngày T+3 và-triển khai lệnh thị trường (MP)

Chuyển trụ sở chính về 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Chuẩn-bị thành lập PGD Tây Hồ ( thực hiện đầu năm 2013)

2.1.2.Ngành nghề và địa bàn kinh doanhNgành nghề kinh doanh

TVSI đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép cho tất cả các

dịch vụ kinh doanh chứng khốn: Mơi giới chứng khốn, tự doanh, bảo

lãnh phát hành, lưu ký chứng khốn, tư vấn tài chính và đầu tư chứng

khoán.

Địa bàn kinh doanh

Sau gần 7 năm hoạt động, TVSI đã khẳng định được vị thế và uy tín của

mình trong lĩnh vực chứng khốn với thị phần không ngừng gia tăng và

hệ thống liên tiếp được mở rộng. Hệ thống giao dịch của TVSI có mặt tại

hầu hết các thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha

Trang, Hải Phòng,….

2.1.3.Mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý2.1.2.1. Mơ hình quản trị

Bộ máy quản trị TVSI bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản

trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

2.1.2.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Bộ máy quản lý của TVSI được chia làm 2 nhóm ( Nhóm kinh doanh và

Nhóm hỗ trợ) và các phòng nghiệp vụ theo từng nhóm. Cán bộ quản lý bao

gồm các Giám Đốc Khối chức năng ( Giám đốc tài chính và Giám đốc Mơi

giới khu vực), Giám đốc các chi nhánh, Trưởng/Phó các phòng nghiệp vụ.37Chun đề thực tập2.1.2.3. Sơ đồ tổ chức và cơ cấu phòng ban chức năng2.1.2.4. Cơ cấu cổ đông

Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 35.000.000 cổ phần.

Số lượng cổ phiếu quỹ: Khơng có.

Cổ phiếu loại khác: Khơng có.

Cơ cấu tỷ lệ tổ chức:

Số lượng cổ phiếu

Giá trị (tỷ đồng)

Cổ đông sáng lập

14.249.101

142.49

Cổ đông sở hữu trên 5%

3.850.000

38.5

Cổ đông sở hữu từ 1% - 5%

15.984.399

159.84

Cổ đông sở hữu dưới 1%

916.500

9.16

Tổng cộng

35.000.000

350

Bảng 2.1: Cơ cấu tỷ lệ tổ chứcTỷ lệ (%)

40.71

11

45.67

2.62

100Cơ cấu cổ đổng chi tiết theo chức danh:

Cổ đông sáng lập

Hội đồng quản trị

38Số lượng cổ phiếu

14.249.101

18.099.101Giá trị (tỷ đồng)

142.49

180.99Tỷ lệ (%)

40.71

51.71Chuyên đề thực tập

Ban Giám đốc

13.218.642

132.18

Ban Kiểm soát

31.000

0.31

Kế toán trưởng

52.600

0.52

Cổ đơng cán bộ nhân viên

544.600

5.44

Cổ đơng ngồi cơng ty

16.299.299

162.29

Bảng 2.2: Cơ cấu cổ đổng chi tiết theo chức danh

2.1.4. Định hướng phát triển

Tầm nhìn

Trở thành một trong những định chế ngân hàng đầu tư hàng đầu, lấy hoạt

động Môi giới, Dịch vụ tín dụng trong lĩnh vực chứng khốn làm chủ

đạo

Mục tiêu dài hạn

Phát triển thương hiệu TVSI trở thành một trong những thương-hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán.

-Tạo điều kiện tốt nhất cho CBCNV phát triển.-Đóng góp lớn vào sự phát triển của ngành chứng khốn và nền

kinh tế nước nhà.

Tối đa hóa giá trị cổ đông.-Giá trị cốt lõi

Luôn đi đầu trong việc phát triển sản phẩm mới và phát triển thị-trường.

-Dịch vụ khách hàng tuyệt hảo.-Tự chủ và phân quyền.-Sáng tạo, trung thực và kiên nhẫn.-Quản lý chi phí tốt và Lợi nhuận hợp lý.2.1.5. Các rủi ro

Tương tự như các công ty chứng khốn khác, trong q trình hoạt động kinh

doanh , TVSI phải đương đầu với rủi ro thuộc 5 nhóm chính bao gồm:39Rủi ro thị trường là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu37.77

0.09

0.15

1.55

46.37Chuyên đề thực tập

theo chiều hướng bất lợi.

Rủi ro thanh tốn là rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh tốn đúng

hạn hoặc khơng thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết.Rủi ro thanh tốn là rủi ro xảy ra khi CTCK khơng thể thanh tốn các

nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc khơng thể chuyển đổi các cơng cụ tài

chính thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn do thiếu hụt

thanh khoản trong thị trường.Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật /hệ thống/quy trình

nghiệp vụ/con người trong quá trình tác nghiệp hoặc do thiếu vốn kinh

doanh phát sinh từ các khoản chi phí/lỗ từ hoạt động đầu tư/các nguyên

nhân khách quan khác.Rủi ro pháp lý là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định

pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và từ việc hủy bỏ hợp đồng

do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều

khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn hoặc do các nguyên nhân

khác.

2.1.6. Các nghiệp vụ chính

2.1.6.1.Mơi giới chứng khốn

Mơi giới chứng khốn

Mơi giới chứng khốn là dịch vụ trong đó Cơng ty Chứng khoán làmtrung gian và tư vấn khách hàng mua, bán các loại chứng khoán đã niêm yết

và chưa niêm yết để tối đa hoá lợi nhuận của khách hàng. Tiếp xúc với chúng

tôi những nhà môi giới chứng khoán chuyên nghiệp, trung thực và tự tin để

được tư vấn một cách tốt nhất, cách thức giao dịch hiệu quả, hay những thơng

tin chính thống về thị trường OTC…

Mơi giới chứng khoán niêm yết

Với phương châm nhanh nhất, thuận tiện nhất và hiệu quả nhất. TVSI đã

đầu tư công nghệ phần mềm hiện đại, ưu việt, cùng đội ngũ nhân viên chuyên

40Chuyên đề thực tập

nghiệp, việc thực hiện đặt lệnh rất đơn giản và thuận tiện dưới ba cách: Đặt

lệnh trực tiếp tại sàn giao dịch, đặt lệnh qua mạng Internet sử dụng iTrade

Home hoặc iTrade Pro , đặt lệnh qua Điện thoại bằng cách gọi tới Trung tâm

Dịch vụ khách hàng (Contact Center).

Mơi giới chứng khốn OTC

Đội ngũ Môi giới chuyên nghiệp, kinh nghiệm của TVSI với hệ thống

thơng tin chính xác, nhanh nhậy sẽ giúp Khách hàng tối đa hóa lợi nhuận và

giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu OTC.

2.1.6.2.Tư vấn tài chính doanh nghiệp và tư vấn đầu tư chứng khoán

Các dịch vụ tư vấn và ủy thác đầu tư TVSI bao gồm Ủy thác Quản lý

danh mục, Phân tích, Tư vấn…

Ủy thác Quản lý danh mục Đầu tư là dịch vụ nhận tiền uỷ thác của khách

hàng, xây dựng danh mục chứng khoán (mua, bán) với mục tiêu làm cho tài

sản của khách hàng sinh lời tối ưu nhất. Với triết lý đầu tư sử dụng nhiều

phương pháp như: Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, và dựa trên kỳ vọng

lợi nhuận và chấp nhận rủi ro của khách hàng TVSI sẽ quản lý danh mục đầu

tư phù hợp với chiến lược và yêu cầu của từng đối tượng khách hàng.

Trung tâm phân tích

Với mong muốn hỗ trợ Nhà đầu tư có cơ sở phân tích để đưa ra các quyết

định đầu tư một cách kịp thời, chính xác. TVSI đã xây dựng Trung tâm phân

tích đặt địa chỉ tại: http://finance.tvsi.com.vn cung cấp đầy đủ, tồn diện và

cập nhật thơng tin về các doanh nghiệp, ngành, thông tin về thị trường trong

nước và nước ngồi, cũng như tình hình kinh tế nói chung. Với giao diện thân

thiện, cách bố trí, sắp xếp thông tin khoa học, lưu trữ đầy đủ và lâu dài, nhà

đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin chuyên sâu về Doanh nghiệp,

các kết quả thống kê, chỉ số phân tích, các thơng tin tổng hợp về tình hình

kinh tế vĩ mơ, thống kê kết quả giao dịch và tình hình giao dịch trên thị

trường chứng khốn. Bên cạnh các thơng tin được cung cấp ở dạng thơ, TVSI

41Chun đề thực tập

còn cung cấp các công cụ hữu hiệu hỗ trợ việc ra các quyết định đầu tư, như:

Cơng cụ tìm kiếm chứng khốn, Lọc mã Chứng khốn, So sánh chứng khốn,

Đồ thị phân tích kĩ thuật, cùng các Báo cáo phân tích, nghiên cứu chuyên sâu

do các chuyên gia phân tích của TVSI thực hiện.

Bản tin phân tích chứng khốn

Với đội ngũ chun viên phân tích có nhiều kinh nghiệm, với rất nhiều

nhiệt huyết cho cơng việc và năng động trong việc tìm kiếm thông tin nhằm

giới thiệu đến quý nhà đầu tư những báo cáo có độ tin cậy cao. Cùng với tinh

thần làm việc nghiêm túc, cầu tiến, TVSI đang nỗ lực để phục vụ nhà đầu tư

những báo cáo bổ ích được xây dựng từ những cá nhân có trình độ chuyên

môn cao.

Danh mục sản phẩm bản tin và báo cáo được TVSI cung cấp đa dạng và

phong phú bao gồm: bản tin ngày và bản tin tuần; báo cáo phân tích cơng ty,

phân tích ngành, thơng tin kinh tế vĩ mơ và thị trường chứng khốn, báo cáo

phân tích chiến lược đầu tư.

Bên cạnh nhóm phân tích cơ bản, TVSI cũng cung cấp những báo cáo

phân tích kỹ thuật và các bản tin chứng khốn với thơng tin cập nhật đầy đủ

nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý nhà đầu tư.

TVSI thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo tư vấn đầu vào các thời

điểm quan trọng để cung cấp đến nhà đầu tư thông tin, sự tư vấn và nhận định

chuẩn xác nhất và nhiều lợi ích nhất trong hoạt động đầu tư.

Tư vấn trực tiếp/ Qua Điện thoại / Qua Internet

Nhà đầu tư có nhu cầu trao đổi, tìm hiểu thơng tin hoặc muốn tham khảo

các nhận định thị trường ln được TVSI chào đón. Với đội ngũ môi giới

chuyên nghiệp và trung tâm dịch vụ khách hàng nhiệt thành với công việc,

công ty luôn nỗ lực với trách nhiệm cao nhất, nhằm giải đáp, đưa ra những

phương án giải quyết nhanh chóng và chính xác nhất.

Khách hàng có thể lựa chọn trực tiếp tới các sàn giao dịch của TVSI,

42Chuyên đề thực tập

hoặc trao đổi qua phần mềm chat trên website TVSI, hoặc gọi điện tới tổng

đài (04.3728 1818) để trao đổi thông tin theo cách thức thuận tiện nhất.

2.1.6.3.Lưu ký chứng khoán

TVSI nhận lưu giữ, bảo quản chứng khoán và trợ giúp nhà đầu tư thực

hiện đầy đủ các quyền của mình đối với chứng khoán mà nhà đầu tư đang sở

hữu như: quyền nhận cổ tức, nhận cổ phiếu thưởng, quyền chia tách hoặc gộp

cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông, quyền

chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi. Loại chứng khoán lưu ký: tất cả các loại

chứng khoán, bao gồm chứng khoán đã được niêm yết trên thị trường tập

trung và chứng khoán chưa niêm yết. Mọi thủ tục lưu ký chứng khoán sẽ

được đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm của TVSI thực hiện một

cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

2.1.6.4. Giao dịch ký quỹ ( Margin)

Các dịch vụ hỗ trợ tài chính chứng khoán TVSI bao gồm Giao dịch ký

quỹ, Ứng trước tiền bán…

Dịch vụ Giao dịch Ký quỹ (Margin trading) tại TVSIĐòn bẩy tài chính lên đến 150%Lãi suất linh hoạt theo lãi suất thị trườngSử dụng và trả lãi vào bất cứ lúc nàoChỉ trả lãi trên số ngày sử dụng.Khơng cần chứng minh năng lực tài chínhThủ tục đơn giản, tiện lợiTỉ lệ ký quỹ linh hoạtTỉ lệ xử lý tài sản thấpĐể đăng ký dịch vụ Giao dịch ký quỹ, Khách hàng chỉ cần Ký hợp đồng

sử dụng dịch vụ Margin (1 lần duy nhất) ngay khi mở tài khoản tại Hội sở

hoặc các phòng giao dịch của TVSI, hoặc Gọi điện thoại tới Trung tâm Dịch

43Chuyên đề thực tập

vụ KH để được hướng dẫn đăng ký: 04.3728 1818

Thông tin về điều kiện giao dịch ký quỹ:

1. Danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ, được thay đổi từng

thời kỳ tùy theo thông báo của Sở giao dịch và quyết định của TVSI.

2. Số tiền ký quỹ ban đầu khi mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại TVSI: 0

VNĐ

3. Tỷ lệ ký quỹ áp dụng tại TVSI:

- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 50%

- Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Call Margin): 40%

- Tỷ lệ ký quỹ xử lý (Call Forcesell): 30%

4. Lãi suất cho vay ký quỹ: 18%/năm

5. Thời hạn cho vay: 3 tháng, gia hạn 1 lần tối đa không quá 3 tháng.

6. Phương thức thực hiện lệnh gọi ký quỹ bổ sung:

Bổ sung Tài sản bảo đảm do không đảm bảo tỷ lệ yêu cầu:

a) Trường hợp giá thị trường của chứng khoán giảm: Yêu cầu bổ

sung TSBĐ được TVSI gửi tới NĐT ngay khi Tỷ lệ ký quỹ hiện tại trên

TKGDKQ của NĐT thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc. Trong trường hợp này,

thời hạn NĐT phải thực hiện bổ sung là ba (03) ngày giao dịch kể từ ngày

TVSI gửi Yêu cầu bổ sung TSBĐ.

b) Trường hợp mã chứng khoán được đưa vào Danh sách chứng

khốn khơng được sử dụng làm TSBĐ: Yêu cầu bổ sung TSBĐ được TVSI

gửi tới NĐT ngay khi TVSI thơng báo các mã chứng khốn bị đưa vào danh

sách này. Trong trường hợp này, thời hạn bổ sung TSBĐ của NĐT được quy

định như sau:

- Năm (05) ngày giao dịch kể từ ngày TVSI gửi thông báo tới NĐT

nếu Giá trị ký quỹ bắt buộc > Giá trị tài sản ròng ≥ Giá trị ký quỹ xử lý;

- Một (01) ngày giao dịch kể từ ngày TVSI gửi thông báo tới NĐT

nếu Giá trị tài sản ròng < Giá trị ký quỹ xử lý.

44Chuyên đề thực tập

Xử lý trường hợp vi phạm tỷ lệ ký quỹ:

Quá thời hạn bổ sung TSBĐ theo quy định mà NĐT không thực

hiện bổ sung TSBĐ theo đúng các nội dung yêu cầu của TVSI, đồng thời Tỷ

lệ ký quỹ hiện tại trong suốt thời hạn này liên tục thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ bắt

buộc, TVSI được toàn quyền bán TSBĐ của NĐT để thu hồi một phần hoặc

toàn bộ Dư nợ cho vay sao cho Tỷ lệ ký quỹ hiện tại tăng lên và cao hơn Tỷ lệ

ký quỹ bắt buộc mà Hợp đồng quy định không cần có bất kỳ sự đồng ý/chấp

thuận nào của NĐT.

2.1.6.5. Cầm cố chứng khoán

TVSI kết hợp với Các Ngân hàng Eximbank, Trustbank, SCB, BIDV

triển khai sản phẩm “Cho vay cầm cố chứng khoán” nhằm hỗ trợ nguồn vốn

cho nhà đầu tư. Theo đó, các khách hàng là cá nhân có nhu cầu vay cầm cố,

thế chấp chứng khoán để mua chứng khoán sẽ được vay với số vốn với hạn

mức tối đa lên tới 50% giá trị chứng khoán cầm cố.

2.1.6.6. Ứng trước tiền bán chứng khoán

Kể từ khi bán chứng khốn, theo quy định hiện hành thì tới ngày T+3

tiền mới về đến tài khoản của khách hàng. Trong khoảng thời gian đó, khách

hàng có thể yêu cầu TVSI cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán (tự động) để

đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trước khi tiền về.

Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán (tự động) dành cho khách hàng

là chủ tài khoản hoặc được ủy quyền giao dịch chứng khoán tại TVSI. Điều

kiện: Những khách hàng có lệnh bán chứng khốn đã khớp (kể cả những lệnh

vừa khớp ngay trong phiên)

Số ngày tính phí được tính trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng

nhận tiền ứng trước đến hết ngày thanh toán (tức là bao gồm cả ngày làm việc

và ngày nghỉ, nếu có)

Hình thức thanh tốn: Số tiền và phí ứng trước sẽ được trích hồn trả cho

45Chun đề thực tập

TVSI từ tiền bán chứng khoán của khách hàng trong ngày thanh toán (ngày T+3)

2.2.Thực trạng hiệu quả hoạt động môi giới tại TVSI

2.2.1. Quy trình nghiệp vụ mơi giới tại TVSI

Sơ đồ 2.3: Quy tŕnh ngiệp vụ môi giới tại TVSI

Công ty cổ phần chứng

khốn Tân Việt

Khách

hàng8’Phòng 5

mơi

giới1,2,45’Đại

diện

giao

dịch613

118’’Phòng

kế

tốnPhòng đăng kí

TTBT& LKCK

9103

0Hệ thống pháp

lệnh

78

1Sở giao dịch chứng

khoán121233Ngân hàng chỉ

định thanh toán

(BIDV)Ngân hàng

BIDV

Nguồn: TVSI

Trong đó:

- (1), (2) là lập hợp đồng mở tài khoản giao dịch cho khách hàng và mở

tài khoản chứng khoán tại CTCK (tài khoản lưu ký) đồng thời nhân viên môi

giới chuyển hợp đồng mở tài khoản cho bên kế tốn, bên kế tốn kiểm tra lại

thơng tin khách hàng nhân viên môi giới đã nhập vào hệ thống iTrade với hợp

đồng mở tài khoản, đảm bảo tính đúng đắn và đầy đủ về thông tin khách hàng

phục vụ cho việc nhân viên kế toán thực hiện lưu ký chứng khoán, thanh toán

bù trừ, rút tiền, nộp tiền… trên tài khoản của khách hàng trong quá trình thực

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×