Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2.3: Quy trình xác định nhu cầu tuyển dụng của Công ty Cổ phần đầu tư Nam Thái Việt Nam

Sơ đồ 2.3: Quy trình xác định nhu cầu tuyển dụng của Công ty Cổ phần đầu tư Nam Thái Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phòng TC-HCCân đối điều chỉnhPhòng TCHCPhòng TC-HCXem xét và gửi yêu

cầu tuyển dụngPhòng TCHCBan Giám đốcPhê duyệt

(Gửi qua mail)Ban Giám đốc(Nguồn: Phòng TC – HC )

Căn cứ để xác định nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong công ty:

Căn cứ vào tình hình biến động nhân sự, kế hoạch sản xuất kinh doanh của

cơng ty: Trưởng các phòng ban gửi yêu cầu nhân sự đột xuất; Trưởng phòng Tổ

chức hành chính xác định nhu cầu nhân sự thường niên cho Phòng tổ chức Hành

chính tổng hợp, xem xét và cân đối điều chỉnh giữa các đơn vị trong công ty.

Sau đó Phòng Tổ chức hành chính sẽ trình lên Ban Giám đốc xét duyệt đề nghị

tuyển dụng nhân sự. Nếu được thông qua Ban Giám đốc sẽ gửi mail phê duyệt.

Thông thường việc gửi yêu cầu nhân sự đột xuất cần được thực hiện trong vòng

3-5 ngày, cong đối với nhu cầu thường niên thì được thực hiện theo quy định

của cơng ty trong vòng một tuần để đảm bảo mức độ đáp ứng nhân lực cũng

như quá trình phê duyệt những yêu cầu tuyển dụng nhân sự của Ban lãnh đạo

trong cơng ty.

Từ đó, phòng Tổ chức – Hành chính xem xét để đưa ra các tiêu chuẩn cụ

thể về kinh nghiệm, trình độ, độ tuổi… của ứng viên cần tuyển để chuẩn bị các

nội dung tiếp theo.

Đánh giá: Cơng tác này còn thiếu sót vì phiếu u cầu tuyển dụng của các

phòng ban còn chưa chi tiết, cụ thể thể hiện rõ nội dung và kĩ năng, kinh nghiệm

của người lao động cần tuyển. Việc xác định mới chỉ dừng lại ở nhu cầu về số

lượng lao động cần tuyển mà chưa nêu rõ ràng tiêu chuẩn đối với người lao

động. Chưa có văn bản gửi về các phòng ban sau khi đã được phê duyệt. (Phụ

lục 3)

Dưới đây là bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của công ty qua một số

năm:

Bảng 2.7: Nhu cầu tuyển dụng của Công ty cổ phần CKXD số 2 Hà Bắc

42(ĐVT: Người)

Năm

Nhu cầu201420152016Nhân viên kế toán kho

Nhân viên vận hành máy Laser

Nhân viên vận hành máy CNC

Nhân viên vận hành máy hiflex

Nhân viên thiết kế

Nhân viên thi công quảng cáo

Nhân viên HC – NS

Tổng3

6

5

6

5

46

4

750

5

3

4

5

62

1

800

2

1

2

4

115

1

125(Nguồn: Phòng TC – HC)Lập kế hoạch tuyển dụng

Việc lập kế hoạch tuyển dụng đóng vai trò hết sức quan trọng trong công

tác tuyển dụng. Việc lập kế hoạch tuyển dụng tại công ty Cổ phần đầu tư Nam

Thái Việt Nam do Phó phòng Tổ chức hành chính đảm nhiệm, dưới sự chỉ đạo

của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

Bản kế hoạch tuyển dụng bao gồm những nội dung sau:

Xác định nguồn và phương pháp tuyển dụng

Xác định nguồn tuyển dụng: Công ty cổ phần CKXD số 2 Hà Bắc luôn dành ưu

tiên trước hết cơ hội cho nguồn tuyển dụng bên trong tổ chức nhằm kích thích

tinh thần nỗ lực, cố gắng của tập thể người lao động trong tồn cơng ty, mặt

khác đây cũng là cách tiết kiệm thời gian và chi phí một cách hiệu quả cho việc

đào tạo mới, đào tạo lại đối với nhân viên mới.

Nếu nguồn lực nội bộ không đáp ứng đủ Công ty tiến hành thu hút các

nguồn từ bên ngoài thị trường lao động. Ngoài ra, đối với lao động trực tiếp chủ

yếu như công nhân xây dựng hay thợ máy thì cơng ty cũng ưu tiên tuyển từ

nguồn bên ngồi. Vì đây là nguồn lao động trẻ dồi dào dễ thu hút.

Dưới đây là bảng tổng hợp vị trí cần tuyển qua các năm và các kênh tuyển

dụng:

Đơn vị : Người

STT Kênh sử dụng

Số hồ sơ thu được

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Số

Thực

Số

Thực Số

Thực

4.2.3.2.

+432lượng

phongcachmoi.com. 12

vn

Timviecnhanh.com 563Vietnamworks.com4Treo phướn tại công 9

ty

Khác: bạn bè, người 20

thân…

Tổng số

15515

658tế

7.74%lượng

1536.13

%

37.42

%

5.81%5912.9%25100 %16155

7tế

9.32

%

36.65

%

34.16

%

4.35

%

15.53

%

100

%lượng

18tế

9.94%5734.5%6234.25

%

6.63%12

32

18117.68

%

100%( Nguồn : Phòng TC – HC )+Qua bảng số liệu trên ta thấy các vị trí cần tuyển chủ yếu thu hút từ nguồn

bên ngoài tập trung ở bộ phận trực tiếp, nguồn nội bộ chiếm tỷ lệ rất nhỏ

(thường là bộ phận gián tiếp). Cụ thể như năm 2015 bộ phận trực tiếp thu hút

nguồn bên ngoài là 136 người, bộ phận gián tiếp thu hút nguồn bên trong là 25

người . Điều này chứng tỏ đối với lao động trực tiếp chủ yếu thu hút từ nguồn

bên ngồi; còn lao động gián tiếp lại thu hút ưu tiên lao động từ nguồn bên

trong.

Phương pháp tuyển dụng:

Đối với nguồn bên trong: Tổ chức tiến hành dán thông báo lên bảng tin nội

bộ công ty và gửi thông báo tới các bộ phận. Cập nhật các thông tin ứng viên

vào vùng dữ liệu của cơng ty khi có nhu cầu tuyển dụng sẽ mời phỏng vấn.

Ngồi ra phòng Tổ chức hành chính có nhiệm vụ lưu giữ tất cả hồ sơ của

người lao động trong công ty, mỗi người lao động sẽ được lưu giữ về kỹ năng,

trình độ, kinh nghiệm… Khi cần ban lãnh đạo sẽ xem xét, cất nhắc cho vị trí

cơng việc mới. Tuy nhiên đối với những lao động mới họ chưa có kinh nghiệm

và kỹ năng, nhưng trong quá trình làm việc ham học hỏi họ đã tiến bộ nhưng

thơng tin ấy lại khơng có trong hồ sơ, vì vậy họ có khả năng mất cơ hội đề cử,

điều này gây ra sự thiệt thòi lớn, bỏ sót nhân tài, cho nên phương pháp này còn

nhiều bất cập.

Một cách nữa là thông qua sự đề cử, giới thiệu của chính những người lao

động trong cơng ty sau đó Ban lãnh đạo sẽ xem xét và cất nhắc. Cách làm này

nhận được sự đồng thuận cao trong tập thể, giảm chi phí, tiến độ thực hiện

44nhanh chóng, mang lại hiệu quả cao, tận dụng tối đa nguồn lực của nguồn lao

động sẵn có, kích thích tạo động lực cho người lao động làm việc hăng say hơn

để có khả năng thăng tiến.

Đối với nguồn bên ngồi: Cơng ty đăng tải các thông báo tuyển dụng theo

phương pháp truyền thống đăng trên website của công ty : coma2.vn; các trang

mạng như : vieclam.work.vn;tuyendung.com. Cán bộ làm cơng tác tuyển dụng

có trách nhiệm đăng tải thông báo theo khung giờ công ty quy định sẵn, thường

là giờ hành chính.

Thời gian, địa điểm tuyển dụng: Thời gian tuyển dụng từ khi ứng viên

bắt đầu nộp hồ sơ đến khi ứng được chọn làm việc tại công ty khoảng 1 tháng.

Do nguồn nhân lực khai thác trong quá trong quá trình tuyển dụng của công ty

chủ yếu tập trung ở địa bàn Thành phố Bắc Giang nên công ty tiến hành xác

định địa điểm tuyển dụng của mình ở văn phòng cơng ty. Kế hoạch tuyển dụng

chi tiết được Phòng Tổ chức - hành chính thơng báo cho các trưởng đơn vị liên

quan và cùng phối hợp thực hiện.

Xác định chi phí tuyển dụng: Chi phí tuyển dụng phải nằm trong khả năng tài

chính cho phép của cơng ty, tùy thuộc vào đối tượng lao động cần tuyển và quy

mô của đợt tuyển mà hoạch định chi phí cho hợp lý. Chi phí cho tuyển dụng

của Cơng ty hầu như là chi phí dành cho việc đăng tin tuyển dụng trên một số

trang web chi phí dao động trong khoảng từ 30 triệu đồng đến 55 triệu đồng.

Dưới đây là bảng chi phí dự kiến tuyển dụng qua các năm của công ty cổ phần

Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc:

Bảng 2.9: Chi phí dự kiến tuyển dụng qua các năm

Đơn vị : Triệu đồng

SttNăm2014201520162

20

83

25

104

30

1480

0,475125

0,384Chi phí

1

2

3Đồ dùng văn phòng

Đăng tin tuyển dụng

Chi phí khác (Phát sinh)4

5Số lao động cần tuyển

75

Chi phí / 1lao động (triệu 0,4

đồng/người)( Nguồn: Phòng TC – HC )45++

+Qua bảng trên cho thấy chi phí tuyển dụng tăng dần theo các năm chi phí

chủ yếu là đăng tin tuyển dụng. Kinh phí dành cho tuyển dụng vẫn còn khá hạn

chế so với kết quả kinh doanh của công ty, số lượng nhu cầu cần tuyển có xu

hướng tăng nhiều hơn tuy nhiên chi phí bỏ ra bình qn cho 1 lao động cho

tuyển dụng tăng không đáng kể đây là một trong những hạn chế thu hút ứng

viên đến với doanh nghiệp. Điều này cho thấy công ty vẫn chưa chú trọng đến

công tác tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng: Do cơng ty chưa có bộ phận quản trị nhân lực riêng nên

Hội đồng tuyển dụng bao gồm:

+ Chủ tịch hội đồng: Giám đốc cơng ty

+ Phó chủ tịch hội đồng: Phó giám đốc, trưởng phòng Tổ chức – Hành

chính

+ Thành viên hội đồng: phó phòng Tổ chức - Hành chính, nhân viên nhân

sự, trưởng đơn vị có nhu cầu tuyển thêm nhân lực.

Phòng Tổ chức – Hành chính sẽ trình kế hoạch tuyển dụng chi tiết cho

Giám đốc, sau khi được phê duyệt thì sẽ tiến hành tuyển dụng theo đúng kế

hoạch chi tiết.

Nhận xét: Nhìn chung nội dung trong kế hoạch tuyển dụng của Công ty

khá đầy đủ. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một số nội dung như dự kiến các bước

tuyển dụng, các ứng viên phải trải qua bao nhiêu bước tuyển chọn nên việc xác

định các chi phí như coi thi, chấm thi sẽ thiếu chính xác, không chuẩn bị địa

điểm tuyển dụng, không xác định thời gian tuyển dụng ngay từ lúc dự kiến dẫn

đến việc cán bộ tuyển dụng bị động và thực hiện khơng đúng quy trình tuyển

dụng.

2.3.4.3. Thơng báo tuyển dụng

Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng đã được Tổng Giám đốc phê duyệt,

phòng Tổ chức – Hành chính ra thơng báo tuyển dụng và được dán trên bảng

tin của công ty, dán tại cổng công ty, thông báo rộng rãi trong tồn cơng ty và

trên các phương tiện thơng tin đại chúng như báo lao động, báo việc làm, các

trang web như: vieclam24h.com.vn, tuyendung.com.vn…

Nội dung của thông báo tuyển dụng bao gồm:

Thơng tin chung về đơn vị, Vị trí tuyển dụng; Ngành nghề; Độ tuổi; Giới tính;

Số lượng; Địa điểm làm việc; Mức lương; Chế độ khác; Mô tả công việc; Yêu

cầu cơ bản;

Yêu cầu khác;

Hồ sơ bao gồm: Thời gian nhận hồ sơ; Địa điểm nộp hồ sơ; Điện thoại liên hệ.

Dưới đây là mẫu thông báo tuyển dụng của công ty (Phụ lục 1)

Việc thông báo tuyển dụng chỉ tiến hành trên địa bàn thành phố Bắc Giang

46mới chỉ thông báo qua tuyển dụng bằng việc đăng tin tuyển dụng qua một số

trang mạng tuyển dụng, chưa đăng tải thông báo tuyển dụng qua các trung tâm

giới thiệu việc làm, hội chợ việc làm hay đài ti vi nên thông tin tuyển dụng của

công ty chưa rộng khắp vẫn lệ thuộc vào phương tiện truyền thông khác.

Nhận xét: Bản thông báo tuyển dụng của công ty khá rõ ràng về vị trí

tuyển dụng yêu cầu về hồ sơ, thời gian và địa điểm hồ sơ cũng yêu cầu với ứng

viên. Tuy nhiên bản thông báo lại thiếu đi những thông tin mà người lao động

khi quyết định tham gia dự tuyển rất quan tâm là cơ hội cho vị trí tuyển dụng và

các chế độ đãi ngộ của cơng ty.

Qua việc phát phiếu khảo sát đối với 50 người thì có ý kiến là tán thành với

những thơng tin trong bản thơng báo, có ý kiến chưa thực sự hài lòng với những

thơng tin đó. Đây cũng là yếu tố quan trong để đề ra giải pháp khắc phục.

4.2.3.4. Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ

Phòng TC - HC của Công ty sẽ trực tiếp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của

các ứng viên.

Phòng Tổ chức – Hành chính rà sốt hồ sơ dự tuyển của các ứng viên với

các bản chính, tiến hành so sánh hồ sơ của các ứng viên theo tiêu chuẩn tại vị trí

cơng việc dự kiến tuyển dụng. Hồ sơ cần có đầy đủ giấy tờ, bằng cấp, kinh

nghiệm mà công ty yêu cầu bao gồm:

+ Đơn xin xét tuyển theo mẫu;

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu (có xác nhận của chính quyền địa phương và có

dấu giáp lai nơi dán ảnh);

+ Bản sao sổ hộ khẩu thường trú tại tỉnh;

+ Bản sao giấy khai sinh (công chứng);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;

+ Bảng điểm tốt nghiệp;

+ Giấy khám sức khỏe;

+ Ảnh 4x6;

+ Bản sao các chứng chỉ khác nếu có và Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Sau khi các ứng viên nộp hồ sơ, bộ phận tuyển dụng sẽ kiểm tra hồ sơ xem

có đầy đủ, trình độ chun mơn, các loại văn bằng, chứng chỉ để có thể nhận xét

sơ bộ về khả năng, điểm mạnh hay điểm yếu của ứng viên. Việc sơ tuyển hồ sơ

thường được tiến hành trong thời hạn tối đa là 1 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ

sơ, ngoài ra, việc xét tuyển sẽ được ưu tiên đối với hồ sơ các ứng viên nội bộ.

Dưới đây là bảng tổng hợp hồ sơ qua vòng tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ của

Công ty cổ phần CKXD số 2 Hà Bắc:47Bảng 2.10: Bảng tổng hợp hồ sơ qua vòng tiếp nhận và tỷ lệ sàng lọc

hồ sơ của Cơng ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc:

ĐVT: Người

Chỉ tiêu

Số hồ sơ thu nhận

Số hồ sơ đã sàng lọc

Tỷ lệ sàng lọcNăm 2014

155

100

1/1.5Năm 2015

Năm 2016

161

181

102

130

1/1.6

1/1.4

(Nguồn: Bộ phận tuyển dụng)Qua bảng số liệu cho ta thấy tỷ lệ sàng lọc hồ sơ có xu hướng giảm dần,

biểu hiện: Phòng kĩ thuật đấu thầu năm 2014 là 1/1.5 năm 2015 là 1/1.6 đến

năm 2016 là 1/1.4; Điều chứng tỏ công ty đang rất chú trọng đến việc sàng lọc

và lựa chọn ứng viên phù hợp, các tiêu chí tuyển dụng qua vòng này được quan

tâm xiết chặt hơn.

Sau khi sàng lọc loại bỏ các hồ sơ khơng đạt u cầu, Phòng TC – HC lập

danh sách các ứng viên trúng sơ tuyển. Tổng hợp thông tin ứng viên qua vòng

loại hồ sơ, gửi bộ phận và thống nhất kế hoạch tổ chức phỏng vấn và thi tuyển

(Phụ lục 2 - Phiếu tổng hợp thông tin ứng viên). Trước khi thi tuyển, các

ứng viên trúng sơ tuyển sẽ được thông báo giờ thi và địa điểm thi tuyển.

4.2.3.5. Tổ chức phỏng vấn và thi tuyển

Phỏng vấn sơ bộ: Các ứng viên tham gia vòng phỏng vấn sơ bộ là những người

đạt qua vòng sàng lọc hồ sơ và được công ty thông báo lịch hẹn phỏng vấn.

Trước khi tiến hành tổ chức phỏng vấn thi tuyển các ứng viên phải điền thơng

tin theo mẫu (sau đó bộ phận tuyển dụng sẽ tiến hành kiểm tra hoặc sơ vấn ứng

viên).

Đối với ứng viên ứng tuyển vị trí lao động trực tiếp:

Sau khi có danh sách các ứng viên vào vòng phỏng vấn sơ bộ, thì bộ phận

tuyển dụng sẽ gửi thông báo thời gian địa điểm phỏng vấn cho từng ứng viên.

Các câu hỏi đặt ra trong quá trình phỏng vấn thường xoay quanh các nội

dung mà ứng viên liệt kê trong sơ yếu lý lịch như: Quá trình học tập, Tiểu sử

phát triển của bản thân, Các kỹ năng, năng khiếu khác (nếu có), Tại sao lại ứng

tuyển vào công ty? Mức thu nhập mong muốn? Đặc biệt là tình trạng sức khỏe

của bản thân ứng viên vì do lĩnh vực hoạt động của cơng ty cần những lao động

ở vị trí này phải có sức khỏe phù hợp mới có thể đảm nhận cơng việc...

Kết thúc buổi phỏng vấn, hội đồng phỏng vấn sẽ họp và có thể đưa ra

quyết định tuyển chọn đối với các ứng viên phù hợp.

48Đối với ứng viên ứng tuyển vị trí lao động gián tiếp

Đối với ứng viên ứng tuyển có thể trả lời một số câu hỏi sau:

- Với cơng việc đã làm, điều gì thích nhất, ưng ý nhất?

- Nếu được tuyển chọn, mục tiêu phấn đấu?

- Động lực thúc đẩy làm việc?

- Đã làm ở công ty nào cùng ngành chưa?

- Yếu tố nào trong nghề làm bạn thích nhất?

- Chọn và mơ tả cho mình một vị trí thích hợp?

Tiêu chí loại ứng cử viên: Cách thức xử lý tình huống, khả năng làm việc,

làm việc độc lập, mục tiêu phấn đấu của ứng viên,kỹ năng chun mơn…

Như vậy, ở vòng phỏng vấn sơ bộ mức độ câu hỏi của ứng viên ứng tuyển

vị trí lao động gián tiếp đòi hỏi cao hơn so với ứng viên ứng tuyển ở vị trí lao

động trực tiếp. Qua đó cho thấy bộ phận làm cơng tác tuyển dụng cũng đã xây

dựng được những câu hỏi nhằm phân loại đối tượng sao cho phù hợp với yêu

cầu tuyển dụng của cơng ty.

Những ứng viên ứng tuyển ở vị trí lao động gián tiếp sau khi kết thúc

phỏng vấn sơ bộ, hội đồng phỏng vấn sẽ họp quyết định các ứng viên tiếp tục

vào vòng tiếp theo. Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả vòng phỏng vấn sơ bộ

của công ty:

Bảng 2.11: Kết quả phỏng vấn sơ bộ của Công ty CPCKXD số 2 Hà Bắc

qua các năm

Đơn vị: NgườiNămSố lượng ứng

Số lượng ứng

viên tham gia

Tỷ lệ sàng lọc

viên đạt yêu cầu

phỏng vấn2014

2015

2016100

102

13075

80

1251/1.3

1/1.3

1/1(Nguồn : phòng TC – HC)

Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ ứng viên bị loại ở vòng này khơng nhiều, tỷ

lệ sàng lọc cao nhất là năm 2014,2015 là 1/1.33. Điều này cho thấy việc lọc hồ

sơ khá phù hợp với kết quả phỏng vấn sơ bộ đối với các vị trí ứng tuyển.

Thi tuyển: Việc thi tuyển này chỉ áp dụng đối với các vị trí ứng tuyển lao động

gián tiếp. Năm 2016 vừa qua cơng ty khơng áp dụng hình thức thi tuyển.

49Phỏng vấn chun sâu: Vòng phỏng vấn chun sâu sẽ có hội đồng phỏng gồm

những người có năng lực, kiến thức chuyên môn thuộc Ban lãnh đạo cấp cao,

thành viên Hội đồng tuyển dụng và đặc biệt là cả cán bộ lãnh đạo trực tiếp tham

gia để phỏng vấn ứng viên. Bởi vì, nhằm mục đích lựa chọn được đúng người

phù hợp với chức danh công việc cần tuyển, ứng viên cần được người lãnh đạo

trực tiếp phỏng vấn, họ chính là người chịu trách nhiệm quản lý cơng việc đó và

là người sử dụng lao động trực tiếp. Thông qua việc phỏng vấn của lãnh đạo

trực tiếp, doanh nghiệp sẽ khắc phục được sự không đồng nhất giữa bộ phận

tuyển chọn và nơi sử dụng lao động.

Công tác phỏng vấn chuyên sâu ở Công ty CPCKXD số 2 Hà Bắc được

thực hiện như sau:

Hình thức phỏng vấn: Phỏng vấn hội đồng.

Phỏng vấn hội đồng là hình thức phỏng vấn mà trong đó, mỗi ứng viên khi

tham gia phỏng vấn sẽ trả lời câu hỏi trước một hội đồng gồm hai hay nhiều

thành viên. Các thành viên của hội đồng sẽ đưa ra câu hỏi và ứng viên sẽ trả lời

các câu hỏi trước hội đồng. Hội đồng sẽ cùng nhau đánh giá chung về các câu

trả lời của ứng viên.

Địa điểm phỏng vấn: Phòng họp của Cơng ty.

Ở vòng phỏng vấn này, có thể các ứng viên phải trả lời những câu hỏi tình

huống do Hội đồng tuyển dụng đưa ra nhằm khai thác và kiểm tra độ nhanh

nhạy, khéo léo và tính chính xác trong việc xử lý tình huống mà cơng việc đòi

hỏi…

Kết thúc phỏng vấn, hội đồng phỏng vấn tổng hợp thông tin và công bố kết

quả cho ứng viên. Ứng viên sẽ được nhận lịch hẹn đến cơng ty, được cơng ty

tiếp đón, định hướng ứng viên, và thử việc tại công ty.

Bảng 2.13: Kết quả phỏng vấn chuyên sâu tại Công ty CPCKXD số 2 Hà

Bắc qua các năm

ĐVT: Người

Năm

Số ứng viên tham Số ứng viên đạt yêu Tỷ lệ sàng lọc

gia

cầu

2013

14

9

1/1,55

2014

8

5

1/1,60

2015

15

12

1/1,25

Nguồn: Phòng TC-HC

Nhận xét: Ở vòng này, những ứng viên đều là những người ứng tuyển ở

các vị trí nhân viên hay các vị trí quản lý trong cơng ty, cho nên vòng này cũng

là rất quan trọng. Năm 2014 là năm có số ứng viên bị loại lớn nhất là 5 người

đến năm 2016 số ứng viên bị loại là 3 người, cho thấy chất lượng ứng viên ứng

50tuyển đến vòng này là khá cao, bởi họ đã được sàng lọc khá kĩ ở các vòng sàng

lọc trước đó.

Khi tham gia ứng tuyển ở vị trí lao động gián tiếp qua các vòng thi ứng

viên sẽ được ưu tiên hơn nếu là cán bộ công nhân viên trong công ty, bởi khi

sàng lọc ứng viên cán bộ làm công tác tuyển dụng sẽ thiên về sàng lọc theo cảm

tính hơn là theo nguyên tắc, nội dung chun mơn có sẵn.

Nhận xét: Nhìn chung cơng ty đã có các vòng phỏng vấn thi tuyển phù hợp

để lựa chọn được ứng viên cho vị trí cần tuyển, tuy nhiên công ty chưa thể hiện

được sự truyền thơng trong q trình phỏng vấn thi tuyển bằng việc gửi thư cảm

ơn đến các ứng viên và có thể tạo điều kiện cho họ có cơ hội làm việc cho công

ty.

Để nâng cao hiệu quả ở bước này cũng như đánh giá chính xác cơng tác

tuyển dụng tiến hành khảo sát 50 người để lấy ý kiến xem xét các bước phỏng

vấn thi tuyển đã phù hợp với ứng viên hay chưa, họ có tán thành khi tham gia

các vòng phỏng vấn và thi tuyển đó hay khơng.

4.2.3.6. Thẩm tra các thông tin

Những ứng viên trúng tuyển ở vòng trước sẽ được Hội đồng tuyển dụng

thẩm tra lại những thông tin liên quan đến các nhân, cũng như khả năng kiến

thức chun mơn, trình độ có đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu công việc của

công ty hay khơng. Việc thẩm tra sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày kể từ ngày sau

khi kết thúc quá trình phỏng vấn thi tuyển và Hội đồng thẩm tra sẽ thẩm tra từ

những thông tin sơ bộ đến kết quả đạt được của các ứng viên qua các vòng ứng

tuyển để xem xét những thơng tin của ứng viên có chính xác với những thơng

tin mà cơng ty có được hay không.

Nhận xét: Công ty đã tiến hành thẩm tra một cách công khai, phân công

người chịu trách nhiệm thẩm tra cũng như quy định việc thẩm tra nhằm đảm bảo

chính xác các thơng tin. Đồng thời, việc thẩm tra lại các thơng tin sẽ giúp rà sốt

lại các ứng viên trúng tuyển qua vòng trước một lần nữa và có thể phát hiện ra

những thơng tin sai lệch để có thể xem xét ra quyết định loại bỏ hay tiếp tục lọt

vào vòng tiếp theo một cách kịp thời.

4.2.3.7. Hội nhập cho ứng viên

Hội nhập cho ứng viên là khâu khá quan trọng đối với người làm công tác

tuyển dụng vì qua đây thể hiện phần nào hình ảnh của công ty và sự chuyên

nghiệp trong cách làm việc của công ty. Nhà tuyển dụng sẽ gửi thư mời nhận

việc cho ứng viên. Sau khi gửi thư mời nhận việc (Phụ lục 6) tới ứng viên

phòng Tổ chức hành chính làm thủ tục tiếp nhận nhân viên.

Q trình tiếp nhận nhân viên ở Công ty cổ phần đầu tư Nam Thái Việt

Nam diễn ra như sau:

51--Tiếp đón ứng viên:

Phân cơng người tiếp đón nhân viên:

Đối với vị trí chức danh là lãnh đạo trong cơng ty thì người tiếp đón là đại diện

Ban giám đốc (Giám đốc hoặc Phó giám đốc công ty).

Đối với các chức danh công việc khác người tiếp đón là trưởng phòng Tổ chức

hành chính hoặc lãnh đạo quản lý trực tiếp.

Địa điểm đón tiếp: tại phòng họp của cơng ty.

Giới thiệu khái qt về cơng ty:

Sau khi dón tiếp nhân viên mới tại phòng họp, người đón tiếp có trách

nhiệm giới thiệu cho nhân viên mới khái qt về cơng ty; q trình hình thành

và phát triển của công ty, mục tiêu, chiến lược, tầm nhìn, cơ cấu tổ chức; tiếp

theo người đón tiếp dẫn nhân viên mới tham quan các phòng ban, bộ phận trong

công ty nhằm giúp nhân viên mới làm quen với mơi trường làm việc mới.

Hoạt động tiếp đón nhân viên nhằm giúp cho người lao động có một cách

nhìn tổng quát hơn về công ty, mặt khác giúp người lao động cảm thấy mình

được tơn trọng và tự hào là một thành viên của cơng ty, được đóng góp sức lực

của mình cho sự nghiệp phát triển của cơng ty.

Định hướng nhân viên

Sau khi tiếp đón nhân viên mới, công việc tiếp theo mà tổ chức cần làm là

định hướng nhân viên.

Công tác định hướng nhân viên tại Công ty bao gồm các hoạt động đào tạo

ban đầu như sau:

Tìm hiểu về cơng ty: Người lao động được cung cấp đầy đủ các tài liệu về cơng

ty để tìm hiểu rõ hơn về công ty như: truyền thông, văn hóa của cơng ty; khẩu

hiệu của cơng ty; chức năng các phòng ban bộ phận;

Tìm hiểu về các nội quy, quy chế ban hành trong cơng ty, trong đó;

Những quy định về nội quy lao động như: thời gian làm việc, thời gian

nghỉ ngơi, các quy định về khen thưởng và vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý

kỷ luật các quy định về bí mật sản xuất kinh doanh….

Các quy chế đã ban hành: quy chế trả lương, trả thưởng; quy chế hoạt động

của các phòng ban, đơn vị, bộ phận, quy chế về đào tạo…

Nhận xét: Nhìn chung cơng ty đã tiến hành tiếp đón và định hướng cho

nhân viên mới; có sự phân cơng cụ thể từng người trong hoạt động này giúp cho

nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với tổ chức. Thơng qua hoạt động tiếp

đón và định hướng này cũng góp phần nâng cao uy tín của cơng ty hơn để cạnh

tranh với các doanh nghiệp khác. Để khẳng định hơn nữa hiệu quả của bước này52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2.3: Quy trình xác định nhu cầu tuyển dụng của Công ty Cổ phần đầu tư Nam Thái Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×