Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc thực hiện công tác tuyển dụng nhân lực dựa trên nguyên tắc tuyển dụng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, đảm bảo nguyên tắc công bằng dân chủ, tuyển dụng phải có tiêu chuẩn rõ ràng, tuyển dụng ưu tiên những lao

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc thực hiện công tác tuyển dụng nhân lực dựa trên nguyên tắc tuyển dụng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, đảm bảo nguyên tắc công bằng dân chủ, tuyển dụng phải có tiêu chuẩn rõ ràng, tuyển dụng ưu tiên những lao

Tải bản đầy đủ - 0trang

-số tiêu chí để đánh giá hiệu quả cơng tác tuyển dụng. Bộ tiêu chuẩn của công ty

chủ yếu là những tiêu chí như: Kết quả tuyển dụng có đạt yêu cầu so với chỉ tiêu

đề ra hay không; số lượng người đáp ứng u cầu vị trí cơng việc còn trống hay

khơng; tỷ lệ người lao động được tuyển; tỷ lệ lao động phải đào tạo lại.

Tuyển dụng ưu tiên những lao động trẻ và gắn bó lâu dài với tổ chức: công ty

hoạt động trên lĩnh xây dựng nên cần những lao động trẻ để có thể đáp ứng nhu

cầu cho doanh nghiệp, đồng thời có những vị trí lại cần lao động đã gắn bó lâu

dài trong công ty ưu tiên họ là những người đã làm việc lâu dài cho công ty.

Nguyên tắc này giúp tổ chức có thêm nguồn lao động dồi dào và phát huy được

năng lực làm việc cho nhân viên.

4.1.4. Vai trò của công tác tuyển dụng nhân lực

Tuyển dụng được đánh giá là hoạt động then chốt của quản trị nhân lực

trong mọi tổ chức. Sau khi hồn thành cơng tác TDNL, nó sẽ có ảnh hưởng đến

các chức năng khác của quản trị nhân lực như biên chế nhân lực, đánh giá thực

hiện công việc, thù lao, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, các mối quan hệ

lao động khác…

Trong bất kì tổ chức nào, TDNL là một trong những cơng tác quản lý nhân

lực quan trọng có ý nghĩa lớn với cả tổ chức và bản thân NLĐ nói riêng và tồn

xã hội nói chung.-Đối với cơng ty

TDNL giúp công ty đáp ứng được nhu cầu nhân lực để đảm bảo hoạt động

sản xuất kinh doanh.

Cung cấp cho công ty một đội ngũ lao động lành nghề, năng động, sáng

tạo, bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh của

công ty. Một công ty có đội ngũ nhân sự tốt sẽ tạo ra năng lực cạnh tranh bền

vững cho công ty, TDNL tốt góp phần quan trọng vào việc tạo ra “ đầu vào ”

của nguồn nhân lực vì nó là khâu đầu tiên của quản trị nhân lực, nó quyết định

đến chất lượng, năng lực, trình độ cán bộ nhân viên, đáp ứng đòi hỏi nhân lực

của cơng ty.

Thứ nhất việc tuyển dụng có hiệu quả sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một đội

ngũ lao động lành nghề, năng động, sáng tạo, bổ sung nguồn nhân lực phù hợp

với yêu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuyển dụng có tầm quan

trọng rất lớn đối với doanh nghiệp vì nó là khâu đầu tiên của công tác quản trị

nhân sự, chỉ khi làm tốt khâu tuyển dụng mới có thể làm tốt các khâu tiếp theo.

Thứ hai tuyển dụng tốt giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu kinh

doanh hiệu quả nhất, bởi vì tuyển dụng tốt tức là tìm ra người thực hiện cơng

27việc có năng lực, phẩm chất để hồn thành cơng việc được giao. Từ đó nâng cao

hiệu quả kinh doanh, phát triển đội ngũ, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh

trong điều kiện toàn cầu hóa.

Thứ ba chất lượng của đội ngũ nhân sự tạo ra năng lực cạnh tranh bền

vững cho doanh nghiệp, TDNL tốt góp phần quan trọng vào việc tạo ra “ đầu

vào ” của nguồn nhân lực, nó quyết định đến chất lượng, năng lực, trình độ cán

bộ nhân viên, đáp ứng đòi hỏi nhân sự của doanh nghiệp.

Thứ tư, TDNL tốt giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí kinh doanh

và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của doanh nghiệp.

Thứ năm, TDNL tốt cho phép doanh nghiệp hoàn thành tốt kế hoạch kinh

doanh đã định.

Như vậy tuyển dụng nhân sự có tầm quan trọng rất lớn đối với doanh

nghiệp, đây là quá trình “ đãi cát tìm vàng”, nếu một doanh nghiệp tuyển dụng

nhân viên không đủ năng lực cần thiết, những sản phẩm cá nhân theo đúng u

cầu cơng việc thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu và trực tiếp đến hiệu quả hoạt

động quản trị và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó dẫn đến tình

trạng khơng ổn định về mặt tổ chức, thậm chí nguồn gốc gây mất đồn kết, chia

rẽ nội bộ, gây xáo trộn trong doanh nghiệp, lãng phí chi phí kinh doanh…

Tuyển dụng nhân viên khơng phù hợp sau đó lại sa thải họ không những

gây tốn kém cho doanh nghiệp mà còn gây tâm lý bất an cho các nhân viên

khác. Do vậy ngay khâu đầu tiên này cần có sự xem xét kỹ lưỡng để tránh tình

trạng kể trên.

-Đối với người lao động

Thỏa mãn nhu cầu của NLĐ được làm đúng ngành, đúng nghề, đúng

chun mơn. Từ đó đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động cao và nhờ

đấy NLĐ có thù lao lao động cao hơn, giá trị bản thân và uy tín được khẳng

định trong công ty.

Tuyển dụng hiệu quả giúp những NLĐ thực sự có năng lực được làm việc

và làm những cơng việc phù hợp với khả năng, trình độ, sở trường và tính cách

của mình. Điều này góp phần tạo được sự thỏa mãn trong cơng việc, từ đó tạo

động lực làm việc cho NLĐ.

Hoạt động tuyển dụng tốt sẽ tuyển được đúng người vào các vị trí đúng với

năng lực, sở thích của họ. Từ đó sẽ tạo cơ hội cho NLĐ phát huy hết khả năng

của mình, được khẳng định mình, có cơ hội phát triển được năng lực và địa vị,

tạo được sự tin tưởng của tổ chức.

Tuyển dụng hiệu quả sẽ tạo được sự hài lòng, tin tưởng của người lao động

và sự gắn kết trung thành của họ với tổ chức. Những người thực sự có năng lực

28khi được nhận vào làm ở những vị trí cơng việc phù hợp với khả năng, trình độ,

sở trường và tính cách của họ, họ sẽ cảm thấy hài lòng, thỏa mãn với cơng việc

đó. Họ sẽ n tâm hơn khi làm việc, gắn bó, cống hiến và làm việc lâu dài với

doanh nghiệp, tổ chức. Hạn chế tỷ lệ bỏ việc, thuyên chuyển công việc sang tổ

chức khác.

Hoạt động tuyển dụng hiệu quả sẽ tạo ra sự công bằng hơn cho người lao

động, tạo được sự cạnh tranh trong đội ngũ các ứng viên, do đó tạo động lực

phấn đấu cho họ. Đặc biệt đối với nguồn tuyển dụng bên trong doanh nghiệp,

tuyển dụng nội bộ sẽ tạo ra khơng khí thi đua, cạnh tranh, người lao động sẽ tích

cực làm việc, sáng tạo và tạo ra hiệu suất cao hơn cho tổ chức.

-Đối với xã hội

Hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ

thất nghiệp trong toàn xã hội. Giúp cho số lao động khơng có việc làm đang thất

nghiệp và những học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng,

Trường dạy nghề... ra trường sẽ tìm được việc phù hợp.

Tuyển dụng tốt giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức được

tiến hành thuận lợi, đạt hiệu quả cao, đồng thời tiết kiệm được chi phí, thời gian

cho tổ chức. Từ đó doanh nghiệp sẽ ngày một phát triển lớn mạnh hơn, góp

phần cho sự phát triển của kinh tế đất nước.

Công tác tuyển dụng tốt tạo ra sự công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong

thị trường lao động. Góp phần thúc đẩy sự tự cố gắng nâng cao trình độ, kỹ

năng, tay nghề của lực lượng lao động trong xã hội.

Tuyển dụng hiệu quả mang lại giá trị về mặt xã hội khi mang đến việc làm

cho NLĐ. Một quyết định tuyển dụng chính xác sẽ giúp họ tìm được cơng việc

để phát triển đúng khả năng của bản thân, nâng cao thu nhập và góp phần ổn

định cuộc sống của họ và gia đình. Hơn thế cơng tác tuyển dụng trong các tổ

chức giúp Chính phủ thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội như: Giải quyết

công ăn việc làm cho người lao động, giảm bớt gánh nặng thất nghiệp và các tệ

nạn xã hội khác, tạo thu nhập đảm bảo cuộc sống cho người lao động,... góp

phần phát triển thị trường lao động và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh

tế.

Tóm lại tuyển dụng nhân lực là một công việc rất quan trọng, nhà quản trị

phải trực tiếp theo dõi và thực hiện những công đoạn quan trọng trong quy trình

tuyển dụng nhân lực.

4.1.5. Nội dung cơng tác tuyển dụng nhân lực29--Hoạt động của tuyển dụng nhân viên trong tổ chức bao gồm các hoạt động đảm

bảo cho tổ chức có đủ ứng viên đạt chất lượng, lựa chọn trong số các ứng viên

những người phù hợp nhất với tổ chức và hỗ trợ để họ có khả năng hoạt động

trong tổ chức.

4.1.5.1. Cơ sở thực hiện công tác tuyển dụng nhân lực

Trong quá trình tuyển dụng tổ chức ln tìm hiểu và nghiên cứu các văn

bản liên quan đến công tác tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện

hành. Chính vì vậy, cơng tác tuyển dụng nhân lực dựa trên những cơ sở sau:

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật: Căn cứ vào các văn bản Nhà

nước quy định: Bộ luật lao động sửa đổi năm 2012; Các thông tư, nghị định

hiện hành của nhà nước về Luật lao động và việc làm, Hợp đồng lao động.

Căn cứ vào văn bản, nội dung của nội bộ tổ chức:

+ Các văn bản quy định về thực hiện tuyển dụng nhân lực của tổ chức như:

Quy chế tuyển dụng, bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn thực hiện cơng việc…

+ Phân tích cơng việc: Phân tích cơng việc là thu nhập các thơng tin về cơng

việc một cách có hệ thống nhằm xác định rõ các nhiệm vụ, các trách nhiệm

thuộc phạm vi công việc và những yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết cùng

các điều kiện để thực hiện hiệu quả các công việc trong một tổ chức. Kết quả

của q trình phân tích cơng việc là 3 bản: bản tiêu chuẩn công việc, bản mô tả

công việc và bản tiêu chuẩn đối với người thực hiện công việc. Trong q trình

tuyển dụng, phân tích cơng việc có ý nghĩa vơ cùng quan trọng. Thơng qua hoạt

động phân tích cơng việc, nhân viên tuyển dụng có thê nắm bắt được các kỹ

năng, trình độ cần thiết cho tuyển dụng, từ đó hướng cho hoạt động tuyển dụng

nhân lực, xây dựng các tiêu chí cho ứng viên và xác định các kỹ năng quan

trọng nhất để đưa ra các quyết định tuyển dụng.

+ Hoạch định nhân lực: Hoạch định nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác

định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện chương trình,

hoạt động đảm bảo cho tổ chức có đủ nhân lực với các phẩm chất kỹ năng phù

hợp để thực hiện cơng việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Trong quá

trình tuyển dụng nhân lực, hoạch đinh nhân lực có ý nghĩa vơ cùng quan trọng.

Hoạch định nhân lực giúp cho tổ chức biết rõ số lao động hiện có của tổ chức

mình. Từ đó tổ chức có thể biết được số lao động cần có để đáp ứng cho sản

xuất kinh doanh. Thơng qua đó mà tổ chức biết được sự thừa thiếu lao động

phục vụ cho kỳ kế hoạch đồng thời còn đề ra chiến lược tuyển dụng nhân lực

nhằm bổ sung lao động được chính xác.

4.1.5.2. Quy trình tuyển dụng nhân lực

Quy trình tuyển dụng gồm 3 giai đoạn :

30Giai đoạn 1 :

+ Xác định nhu cầu tuyển dụng

+ Lập kế hoạch tuyển dụng

Giai đoạn 2 :

+ Thông báo tuyển dụng

+ Thẩm tra các thơng tin

+ Tiếp đón nhân viên

+ Định hướng nhân viên

+ Thử việc

+Ra quyết định tuyển dụng

Giai đoạn 3 : Đánh giá hiệu quả công việc

4.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực

4.1.6.1. Các yếu tố bên trong tổ chức

- Cung lao động, cầu lao động trên thị trường

Tổ chức xác định cầu lao động trên thị trường thuộc dạng dư thừa hay

khan hiếm từ đó đưa ra được chính sách và phương pháp tuyển mộ phù hợp.

Nếu cung lao động dồi dào, tổ chức dùng bất kì phương pháp tuyển mộ nào

cũng sẽ có hiệu quả không nên dùng những phương pháp đặc thù, chi phí cao.

Còn nếu ngược lại, có một phương pháp vừa tiết kiệm lại có hiệu quả đó

là đặt hàng tại các cơ sở đào tạo hoặc nhờ các trung tâm dịch vụ việc làm của

các cơ sở đào tạo tuyển mộ giúp tổ chức.

- Quan niệm về nghề nghiệp cơng việc:

Ở các thời gian khác nhau thì quan niệm về nghề nghiệp, công việc là

khác nhau. Nếu các vị trí cơng việc cần tuyển dụng, các cơng việc của tổ chức

đang là các công việc của nhiều người yêu thích thì doanh nghiệp sẽ thu hút

được nhiều người lao động hơn.Ngược lại sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thu

hút ứng viên.

- Cơ chế và mức độ phát triển kinh tế:

Cơ chế mở cửa và tăng cường hợp tác, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng

sẽ khiến cơ cấu lao động có sự biến đổi mạnh mẽ.Việc thu hút lao động trong

các ngành công nghiệp- dịch vụ dễ dàng hơn khối ngành nông nghiệp. Lao động

di chuyển nhiều hơn giữa các vùng miền khiến đối tượng tuyển mộ tăng lên.

Mức độ phát triển kinh tế cũng có tác động đến tuyển mộ, địa phương nào

có mức độ phát triển kinh tế cao thì lượng lao động tập trung tại đó lớn tạo điều

kiện thuận lợi cho tuyển mộ.

Tuy nhiên thách thức mang lại đó là việc giữ chân nhân viên giỏi, đòi hỏi

tuyển mộ phải diễn ra thường xuyên và chi phí theo đó cũng tăng lên.

- Sự cạnh tranh của các tổ chức

31Ở Việt Nam, sự cạnh tranh này chưa gay gắt nhưng trong tương lai nhất

định nó sẽ là một vấn đề mà các tổ chức luôn phải quan tâm.Sự cạnh tranh đôi

khi làm cản trở việc tuyển mộ người tài cho tổ chức, cần phải biết chớp thời cơ,

tính tốn cân nhắc thời gian tuyển mộ soa cho thu hút được nhiều ứng viên nhất.

Mặt khác, cạnh tranh khiến nhân viên dời bỏ tổ chức của mình nhiều hơn,

tạo ra nhiều vị trí trống khiến việc tuyển dụng diễn ra thường xuyên cần biên

chế ít nhất một vị trí chuyên trách tuyển dụng mới đảm bảo đủ nhân lực.

- Các văn bản pháp lý của nhà nước: Đây là cơ sở của các tổ chức tiến

hành tuyển dụng lao động theo pháp luật nhà nước quy định.

- Sự phát triển của hệ thống giáo dục - đào tạo

Mức độ phát triển của hệ thống càng cao việc tuyển mộ càng diễn ra

thuận lợi.Việc tăng quy mô đào tạo khiến cung lao động chuyên môn tăng, giúp

việc tuyển dụng nhân viên đúng ngành, nghề đào tạo tăng hiệu quả cơng việc.

4.1.6.2. Các yếu tố bên ngồi tổ chức

- Uy tín của tổ chức trên thị trường: tổ chức càng có uy tín thì càng dễ thu

hút lao động. Người lao động khi đi xin việc thì họ luôn mong đợi xin vào làm

việc tại các doanh nghiệp có uy tín, có truyền thống lâu năm, có cơ hội nhận thù

lao cao và có được sự thăng tiến trong tương lai.

- Khả năng tài chính của doanh nghiệp: Đây là yếu tố quan trọng tác

động đến hoạt động tuyển dụng vì khi tổ chức một chương trình tuyển dụng rất

tốn kém về kinh phí.

- Các chính sách về nguồn nhân lực của doanh nghiệp: chính sách đào

tạo, đề bạt, sử dụng lao động. Người lao động ở bất cứ tổ chức nào cũng rất

quan tâm đến các chính sách đào tạo, đề bạt, sử dụng lao động vì vậy nếu các

chính sách này phù hợp thì sẽ giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều lao động.

Còn người lao động cũng tin tưởng và trung thành hơn với doanh nghiệp.

- Thái độ của nhà quản trị: Thái độ của nhà quản trị ảnh hưởng rất lớn

đến chất lượng của công tác tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp. Đây là yếu

tố quyết định thắng lợi của tuyển dụng. Một nhà quản trị có thái độ coi trọng

người tài, tìm nhiều biện pháp để thu hút nhân tài thì sẽ tìm được nhân viên có

tài năng. Còn những nhà quản trị chỉ tuyển những nhân viên kém hơn mình thì

cơng ty sẽ làm ăn kém hiệu quả.

Nhà quản trị phải thấy được vai trò của cơng tác tuyển dụng nhân lực

trong một tổ chức, từ đó có thái độ đúng đắn trong tuyển dụng lao động, tránh

hiện tượng thiên vị. Nhà quản trị cũng cần tạo bầu khơng khí thoải máI, làm sao

để các ứng viên có thể tự tin, bộc lộ hết năng lực thực tế của cá nhân họ, có như

vậy cơng tác tuyển dụng mới có chất lượng cao.

32- Nhu cầu nhân sự các bộ phận: Việc tuyển dụng các nhân viên cũng ảnh

hưởng rất nhiều bởi nhu cầu nhân sự của các bộ phận hoặc tính chất của từng

công việc. Tùy từng giai đoạn mà mỗi bộ phận có nhu cầu nhân sự khác nhau và

cũng tùy từng bộ phận mà có nhu cầu tuyển dụng khác nhau. Với từng công

việc cụ thể sẽ tuyển chọn các nhân viên có phẩm chất khác nhau.

- Bầu khơng khí văn hóa của doanh nghiệp: Mỗi quốc gia đều có nền văn

hóa của mình. Cơng ty cũng có bầu văn hóa của cơng ty. Nó là bầu khơng khí

xã hội và tâm lý của xí nghiệp. Bầu khơng khí văn hóa của cơng ty ảnh hưởng

đến sự thành cơng trong tổ chức và hậu quả là ảnh hưởng đến sự thoả mãn của

nhân viên cũng như ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của công ty

- Quảng cáo và mối quan hệ xã hội: Quảng cáo có hiệu quả khiến nhiều

người biết đến tổ chức, từ từ sẽ hình thành uy tín trong lòng người lao động.Mối

quan hệ xã hội cũng chi phối cách thức tuyển mộ của tổ chức thơng qua nguồn

tuyển và tiêu chí tuyển dụng.

4.1.7. Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty

CPCKXD 2 Hà Bắc

Nhân tố quan trọng tạo nên tổ chức và quyết định sự thành bại của tổ chức

chính là con người. Một tổ chức mà sở hữu cho mình mộ đội ngũ lao động tài

giỏi thì ắt hẳn tổ chức đó sẽ dễ dàng đạt được thành cơng. Chính vì thế, khi một

tổ chức làm tốt cơng tác tuyển dụng thì tổ chức đó sẽ tìm kiếm được những

người lao động có trình độ phù hợp với u cầu cơng việc. Điều này cũng có

nghĩa là tổ chức đó sẽ đạt được những thành cơng hết sức to lớn trong hoạt động

sản xuất kinh doanh của mình. Cơng ty CPCKXD 2 Hà Bắc hoạt động trong

lĩnh vực xây dựng. Vấn đề chất lượng là đảm bảo an toàn đối với người sử dụng

những sản phẩm của cơng ty. Chính vì vậy đội ngũ nhân viên của cơng ty cũng

đòi hỏi phải có trình độ và chất lượng nhân lực cao để đáp ứng được yêu cầu

cơng việc.

Cũng xuất phát từ tình hình thực tế cơng tác tuyển dụng nhân lực tại công ty

trong những năm qua còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết được lợi thế cũng

như đội ngũ nhân sự của công ty. Một số vị trí còn chưa tuyển được người thực

sự phù hợp để thực hiện công việc hiệu quả, quy trình tuyển dụng chưa khoa

học…Ngồi ra, do sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng đặc

biệt là internet nên người lao động dễ tiếp cận với các thông tin tuyển dụng. Vấn

đề đặt ra là phải tạo được các thông tin ấn tượng để thu hút được các ứng viên

đủ cả về số lượng và chất lượng. Xuất phát từ vai trò của cơng tác tuyển dụng,

thực trạng tuyển dụng và những lý do trên Công ty CPCKXD 2 Hà Bắc cần phải

hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực.

334.2. Phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng nhân lực Tại Cơng ty cổ

phần cơ khí

xây dựng số 2 Hà Bắc

4.2.1. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng của

công ty CPCKXD số 2 Hà Bắc

Có nhiều nhân tố khác nhau ảnh hưởng đến cơng tác tuyển dụng nhân lực,

trong đó có các nhân tố thuộc về công ty (bên trong) và các nhân tố thuộc về

mơi trường (bên ngồi). Khi thực hiện q trình tuyển dụng, các cơng ty cần

nghiên cứu các nhân tố này làm cơ sở để lựa chọn phương pháp tuyển dụng hiệu

quả.

4.2.1.1. Các yếu tố thuộc về bên ngồi tổ chức cơng ty

Chính sách về việc làm của Nhà nước cũng ảnh hưởng tới công tác tuyển

dụng của tổ chức. Nếu một quốc gia có sự ổn định về chính sách phát luật, các

văn bản phát luật khơng có sự thay đổi hay sửa đổi bổ sung liên tục thì các cơng

ty cũng khơng bị ảnh hưởng nhiều như các công ty tại các nước thường xuyên

thay đổi pháp luật.

Tùy thuộc vào nội dung của các văn bản pháp luật có liên quan đến lao

động, việc làm mà các công ty sẽ áp dụng vào công tác tuyển dụng của mình.

Luật pháp chính là cơ sở ràng buộc các công ty trong việc tuyển dụng, đãi ngộ

người lao động cũng như đòi hỏi giải quyết tốt mối quan hệ về lao động.

Sự cạnh tranh lao động của các công ty khác

Sự cạnh tranh lao động của các công ty khác đôi khi trở thành cản trở cho

việc công ty tuyển dụng những nhân viên giỏi do phải chia sẻ thị trường nhân

lực. Sự cạnh tranh càng lớn càng gây khó khăn cho cơng ty trong q trình

tuyển dụng. Do vậy, khi mức độ cạnh tranh lớn, công ty cần “chớp thời cơ”, tính

tốn cân nhắc thời điểm tuyển dụng sao cho có thể thu hút được nhiều người

nộp hồ sơ dự tuyển vào công ty.

Mức độ phát triển kinh tế

Mức độ phát triển kinh tế cũng có tác động đến tuyển dụng. Tùy thuộc vào

sự phát triển kinh tế xã hội mà việc tuyển dụng lao động cũng chịu sự ảnh

hưởng nhất định.

Khi nền kinh tế ổn định và phát triển, tình hình sản xuất kinh doanh của

cơng ty sẽ gặp nhiều thuận lợi, việc mở rộng thị trường và mở rộng quy mô của

công ty là điều tất yếu, điều đó kéo theo sự mở rộng cả về chất và lượng của lao

động, công ty cần phải có lao động để thực hiện q trình sản xuất kinh doanh

của mình chính vì vậy cơng tác tuyển dụng cũng được công ty mở rộng, tạo cơ

hội cho nhiều lao động mới. Ngoài ra, nền kinh tế phát triển đòi hỏi con người

34ngày càng phát triển, các dịch vụ giáo dục đào tạo ra đời nhiều hơn để đáp ứng

nhu cầu này. Như vậy, cơng ty hay nói cách khác là cán bộ tuyển dụng của cơng

ty có cơ hội tuyển chọn những lao động có chất lượng cao nhiều hơn.

4.2.2.2. Các yếu tố thuộc về bên trong công ty

Cơng tác tuyển dụng của cơng ty ngồi việc phù thuộc và các nhân tố bên

ngồi thì nó còn phụ thuộc vào các nhân tố thuộc về môi trường bên trong. Các

nhân tố bên trongcông ty được đề cập ngay sau đây là các nhân tố có ảnh hưởng

chính tới công tác tuyển dụng nhân lực của công ty.

Quan điểm của lãnh đạo cấp cao về công tác tuyển dụng nhân lực

Quan điểm của lãnh đạo về công tác tuyển dụng nhân lực ảnh hưởng rất

lớn đến công tác tuyển dụng nhân lực của công ty. Lãnh đạo sẽ là người định

hướng các chính sách trong cơng ty, trong đó có chính sách tuyển dụng nhân

lực. Tùy thuộc vào quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau của các lãnh đạo cấp

cao mà công tác tuyển dụng nhân lực sẽ khác nhau. Một vị lãnh đạo có thái độ

coi trọng người tài, coi trọng nguồn nhân lực của doanh nghiệp thì đội ngũ cán

bộ làm công tác tuyển dụng cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi quan điểm này của cấp

trên, khi ấy vai trò của cơng tác tuyển dụng nhân lực trong công ty được chú

trọng và quan tâm. Ngược lại, với quan điểm không chú trọng đến phát triển con

người mà chỉ quan tâm tới lợi nhuận của doanh nghiệp thì vị lãnh đạo ấy sẽ

khơng thực sự trú trọng đến các hoạt động nhân sự nói chung và cơng tác tuyển

dụng nhân lực nói riêng, từ đó sẽ chi phối các hoạt động, kế hoạch của phòng

nhân sự, trong đó có cơng tác tuyển dụng nhân sự.

Chính sách nhân sự của công ty

Các vấn đề về nhân sự của cơng ty như tiền lương, thưởng, văn hóa cơng

ty, mơi trường làm việc, điều kiện phát triển… và việc thực hiện các chính sách

đó như thế nào ln được các ứng viên quan tâm và ảnh hưởng rất nhiều đến sự

lựa chọn của họ. Đặc biệt, các ứng viên có trình độ, năng lực cao quan tâm tới

điều này, họ có xu hướng lựa chọn kỹ hơn. Chính vì vậy để thu hút được ứng

viên thì cơng ty cần thực hiện tốt các hoạt động nhân sự khác ngoài hoạt động

tuyển dụng.

Đặc điểm lao động của công ty

Đây là yếu tố quan trọng trong công tác tuyển dụng nhân lực của công ty,

bởi tùy vào đặc thù sản xuất kinh doanh của công ty mà lựa chọn những người

lao động được đào tạo theo những ngành nghề, mức độ kinh nghiệm.

Ngày nay, ngoài việc xem xét về các đặc điểm như ngành nghề, mức độ

kinh nghiệm thì cơng tác tuyển dụng trong cơng ty còn xây dựng thêm một số35tiêu chí đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên dựa trên khía cạnh như: tuổi tác,

giới tính, ngoại hình.

Tuổi tác là một trong những yếu tố khá quan trọng giúp cho công ty sàng

lọc được những ứng viên phù hợp, ví dụ như nếu cơng ty làm trong lĩnh vực

dịch vụ tiêu dùng tuyển nhân viên bán hàng thì tất nhiên họ phải giới hạn về

mức độ tuổi để sao cho đội ngũ nhân viên của họ là năng động và trẻ trung nhất.

Với giới tính, mặc dù Luật lao động nước ta cấm việc phân biệt giới tính

người lao động nhưng trên thực tế vẫn có những vị trí các cơng ty ưu tiên tuyển

nam hoặc chỉ ưu tiên tuyển nữ. Về ngoại hình, tiêu chuẩn về thẩm mỹ của con

người luôn phát triển cùng với sự phát triển của xã hội, một người lao động có

ngoại hình ưa hình sẽ có cơ hội việc làm cao hơn một lao động kém hơn về

ngoại hình mặc dù trình độ của họ là như nhau.

Năng lực của cán bộ phụ trách công tác tuyển dụng nhân lực

Cán bộ làm công tác tuyển dụng nhân lực trong công ty là người phụ trách

các công việc liên quan trực tiếp đến việc tìm kiếm và lực chọn nguồn nhân sự

cho cơng ty.

Bởi vậy, kết quả tuyển dụng ngoài phụ thuộc vào chủ yếu vào trình độ của

cán bộ tuyển dụng. Một người cán bộ tuyển dụng nắm chắc được các quy định

của pháp luật về các Luật liên quan đến lao động, việc làm, các chính sách của

Nhà nước đối với người lao động và nắm chắc về các quy định của công ty về

lao động sẽ tránh cho công ty của mình những rủi ro khi tuyển dụng nhất là khi

có các tranh chấp lao động xảy ra. Chính vì vậy đòi hỏi cán bộ tuyển dụng phải

khơng ngừng học hỏi nâng cao vốn kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, ngồi

ra người cán bộ phụ trách cơng tác tuyển dụng cần có một số phẩm chất như:

cơng tư nghiêm mình, chính trực, cơng bằng.

Khả năng tài chính của cơng ty

Khả năng tài chính của cơng ty ảnh hưởng đến chi phí mà cơng ty dự định

sẽ chi trả cho hoạt động tuyển dụng. Những cơng ty có khả năng tài chính lớn sẽ

sẵn sàng đầu tư lượng chi phí lớn để xây dựng quy trình tuyển dụng, để chi phí

cho các hoạt động khác liên quan q trình tuyển dụng sao cho đạt hiệu quả cao

nhất.

Đồng thời, những công ty có tiềm lực về tài chính sẽ có khả năng chi trả

lương cao và ổn định. Tiền lương và mức độ đóng góp của nhân viên cơng ty có

mối quan hệ tương hỗ. Việc trả lương cao, phù hợp với trình độ và mức độ đóng

góp của người lao động chính là một trong những yếu tố thu hút nguồn ứng viên

chất lượng, ngồi ra nó góp phần tạo động lực cho những người lao động trong36cơng ty tích cực, hăng say trong công việc, nâng cao mức độ gắn bó của người

lao động với cơng ty, tránh tình trạng người lao động bỏ việc, nhảy việc.

4.2.2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty CPCKXD số 2 Hà

Bắc

4.2.2.1. Cơ sở pháp lý của công ty CPCKXD số 2 Hà Bắc

- Cơ sở pháp lý--- Cơ sở quy chế của doanh nghiệp (chính sách, quy chế của doanh nghiệp về

tuyển dụng)

- Các hoạt động tiền tuyển dụng

Trước khi đi vào nội dung cụ thể của công tác tuyển dụng thì cơng ty tiến

hành các hoạt động tiền tuyển dụng. Cụ thể đó là các hoạt động phân tích cơng

việc và hoạch định nhân lực.

Phân tích cơng việc

Phân tích cơng việc là việc thu nhập các thơng tin một cách có hệ thống

nhằm xác định rõ các nhiệm vụ các trách nhiệm thuộc phạm vi công việc và

những yêu cầu nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết cùng các điều kiện để thực hiện có

hiệu quả các cơng việc trong cơng ty.

Vai trò của phân tích cơng việc đối với người lao động: Giúp người lao động

hiểu được cơng việc của mình, nắm vững được nhiệm vụ, quyền hạn của bản

thân trong công việc. Hiểu được kỳ vọng vủa cơng ty đối với bản thân, thấy

được vai trò của bản thân đối với công ty và mối quan hệ giữa các bên .Có mục

đích, tiêu chuẩn để hướng đến

Vai trò của phân tích cơng việc đối với cơng ty

Giúp cho công ty xác định được kỳ vọng của mình đối với người lao động

đồng thời làm cho họ hiểu được các kỳ vọng đó.

Định hướng cho cơng tác tuyển mộ, tuyển chọn, định hướng người lao

động.

Là cơ sở cho việc xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc và hệ

thống chức danh công việc.

Là cơ sở để trả thù lao lao động công bằng.

Là cơ sở để xác định nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo.

Hoạch định công việc

Sau khi tiến hành phân tích cơng việc, đơn vị tiến hành cơng tác hoạch

định nhân lực như sau:

Hoạch định nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân

lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc thực hiện công tác tuyển dụng nhân lực dựa trên nguyên tắc tuyển dụng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, đảm bảo nguyên tắc công bằng dân chủ, tuyển dụng phải có tiêu chuẩn rõ ràng, tuyển dụng ưu tiên những lao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×