Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HS: Tìm hiểu bài ở nhà, tranh ảnh, thông tin về mạch điện tại gia đình, lớp học, hiểu biết về cách mắc 1 số mạch điện đơn giản trong thực tế.

HS: Tìm hiểu bài ở nhà, tranh ảnh, thông tin về mạch điện tại gia đình, lớp học, hiểu biết về cách mắc 1 số mạch điện đơn giản trong thực tế.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngy ging:Tit 52

HĐ1. A- Hoạt động khởi động

*HS t chc khởi động

HS: - trả lời câu hỏi - T82 dựa vào hiểu biết, kiến thức đã học. cá nhân trả lời

các câu hỏi: để có mạng điện trong gia đình cần phải tìm hiểu những gì. Đê lắp

được 1 mạch điện, bảng điện theo em có cần vẽ sơ đồ không, tại sao.

HS: Các HS khác trao đổi, bổ sung, chia sẻ trước lớp.

* GV cho trình bày trước lớp các nội dung, khen gợi, chuyển mục, vào bài

mới.H§2. B - Hoạt động hình thành kiến thức

1.S in.

a. Khỏi niệm, kí hiệu:

* GV chiếu cho HS quan sát các hình ảnh về 1 số sơ đồ điện đơn giản và hướng

dẫn tìm hiểu

+ Em hãy nhận xét về các hình vẽ có trên sơ đồ các đồ dùng điện, thiết bị điện

có trong sơ đồ được kí hiệu hay vẽ đúng hình dáng.

+ Theo em sơ đồ điện là gì.

+ vẽ lại 1 số kí hiệu quy ước thường sử dụng trong sơ đồ điện.

- H§ cặp đơi : Các cá nhân trong nhóm trao đổi, trình bày.

- HS ghi lại, báo cáo. Các nhóm trao đổi, bổ sung, trợ giúp ( nếu cần).

* GV quan sát nhóm làm việc xong, cho trình bày các nội dung của nhóm,

chuyển mục theo nhóm.

HS: ghi chép nội dung kiến thức đã thảo luận và được GV cho trình bày, chốt

kiến thức của nhóm vào vở học tập, chuyển mục.

NDKT: Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước 1 mạch điện, mạng điện, hay 1 hệ

thống điện, trong sơ đồ điện thường dùng các kí hiệu quy ước để thể hiện dây

pha- A, dây trung tính - O, dòng điện 1 chiều (-), dòng điện xoay chiều( ), cực

dương, âm ( +, -), hai dây nối nhau, chéo nhau, công tắc 2 cực, 3 cực, đèn sợi

đốt, huỳnh quang, cầu chì, chấn lưu, ổ điện thường dùng để vẽ sơ đồ điện..

b. Phân loại sơ đồ điện.

* GV cho HS quan sát bảng điện mẫu đã lắp sắn, 2 sơ đồ điện và hướng dẫn

tìm hiểu

HS đọc thơng tin, quan sát các hình vẽ 10.2- hồn thành phiếu bài tập sau:

Sơ đồ điện

Đặc điểm

Cơng dụng

Sơ đồ ngun lí

Sơ đồ lắp đặt

- H§ nhóm : Các cá nhân trong nhóm trao đổi, trình bày.

- HS ghi lại, báo cáo. Các nhóm trao đổi, bổ sung, trợ giúp ( nếu cần).

* GV quan sát nhóm làm việc xong, cho trình bày các nội dung của nhóm,

chuyển mục theo nhóm.

HS ghi chép nội dung kiến thức đã thảo luận và được GV cho trình bày, chốt

kiến thức của nhóm vào vở học tập, chuyển mục.

NDKT:Sơ đồ điện

Sơ đồ nguyên líSơ đồ lắp đặtĐặc điểm

Chỉ nêu nên mối liên hệ

điện của các phần tử

trong mạch điện, khơng

thể hiện vị trí lắp các

thiết bị

thể hiện rõ vị trí lắp các

phần tử, thiết bị.., cách đi

dây của mạch điện.Cơng dụng

- dùng để ngiên cứu

ngun lí làm việc, làm

cơ sở để xây dựng sơ đồ

lắp đặt.

dùng làm cơ sở để dự trù

vật liệu, lắp đặt, kiểm tra,

sửa chữa trong lp t, s

dng.Ngy ging:

Tit 53

Hoạt động khởi động u giờ.

* HS: tổ chức trò chơi vẽ lại các kí hiệu thường dùng trong mạch điện, mạng

điện thơng qua trò chơi: Ai nhanh, ai đúng:

HS: Các HS khác trao đổi, bổ xung, chia sẻ trước lớp.

* GV: cho trình bày trước lớp các nội dung, khen gợi, chuyển mục, vào bài

mới.

2. Thiết kế mạch điện.

* GV cho HS quan sát các hình ảnh về 1 số mạch điện và hướng dẫn tìm hiểu

+ Em hãy kể tên các bước trong quy trình thiết kế mạch điện, theo em bước nào

là quan trọng nhất, vì sao.

+ Theo em để lắp đặt 1 mạch điện, em thấy cần phải tính tốn những gì.

- H§ cặp đơi Các cá nhân trong nhóm trao đổi, trình bày.

- HS ghi lại, báo cáo. Các nhóm trao đổi, bổ sung, trợ giúp ( nếu cần).

* GV quan sát nhóm làm việc xong, cho trình bày các nội dung của nhóm,

chuyển mục theo nhóm.

HS ghi chép nội dung kiến thức đã thảo luận và được GV cho trình bày, chốt

kiến thức của nhóm vào vở học tập, chuyển mục.

NDKT: quy trình thiết kế mạch điện gồm 4 bước:

B1: xác định chức năng của mạch điện; B2- đưa ra các phương án và lựa chọn

phương án thích hợp nhất; B3-chọn thiết bị điện và đồ dùng điện phù hợp; B4lắp thử và kiểm tra mạch điện.để lắp được 1 mạch điện tốt, phù hợp khi sử dụng

cần phải tính tốn kĩ ở các bước 1 và 2, việc lựa chọn các đồ dùng, thiết bị để

lắp đặt phụ thuộc vào điều kiện kinh tế tài chính của mỗi gia đình.

Ngày giảng:Tiết 54

HĐ3: HĐ luyện tập.

GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm trả lời câu hỏi 1,2 trong hoạt động luyện

tập T87

1- phân tích mạch điện H10.3.

HS: vẽ lại sơ đồ điện, ghi bổ sung kí hiệu còn thiếu trên sơ đồ.

2, đưa ra phương án thiết kế các mạch điện 1 ổ cắm dùng để cắm quạt; 1 ổ cắm

cho 1 đèn bàn, 1 công tắc 1đèn thắp sáng cho căn phòng đó.* GV tổ chức làm việc trước lớp cho 1, 2 nhóm HS trình bày kết quả, chia sẻ.

GV đánh giá kết quả hoạt động, mức độ hiểu biết , có thể đánh giá cho điểm học

sinh về mức độ nhận thức sau bài học.

Thực hành : Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản:

GV tổ chức cho HS dùng các kí hiệu đơn giản để vẽ 1 số mạch điện đơn giản

như sơ sồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt mạch điện sau:

- Mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 cơng tắc 2 cực điều khiển 1 bóng đèn sợi đốt.

- Mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ điện, 1 cơng tắc 2 cực điều khiển 2 bóng đèn.

HS: hoạt động cá nhân, tập vẽ các sơ đồ, chia sẻ với các bạn.

GV đánh giá kết quả hoạt động, mức độ hiểu biết , có thể đánh giá cho điểm học

sinh về mức độ nhận thức sau bài học.

D-HĐ vận dụng

* HS: Chia sẻ với cha mẹ và người thân trong gia đình anh em về nội dung

đã học vấn đề về tư vấn, thiết kế mạch điện cho phù hợp trong gia đình. tập

đánh giá mạch điện, mạng điện trong gia đình xem có phù hợp hay khơng.

* GV: u cầu HS ghi lại vấn đề đã được nhắc nhở, giờ sau trình bày, báo cáo

trước lớp để được chia sẻ .

E-HĐ TÌM TỊI, MỞ RỘNG

* GV: u cầu HS đọc thêm thơng tin bổ xung –T 88 giới thiệu về mạng điện

thông minh. Viết lại hiểu biết giờ sau báo cáo.

* HS: về nhà thực hiện, chia sẻ giờ sau với bạn bè trước lớp.

* Đánh giá HS sau giờ dạy:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Ngày tháng 4 năm 2018

Duyệt của tổ CMNgày soạn:Tiết 17 : Ôn tập học kì II

I. Mục tiêu:

- Hệ thống hố các nội dung kiến thức đã học về mô đun kĩ thuật điện.

II. Chuẩn bị

1. GV hệ thống câu hỏi ôn tập nội dung các phần kiến thức đã học, phiÕu bµi

tËp, bảng phụ, bút dạ....

2. HS tìm hiểu bài ở nhà, thơng tin về các nội dung khó, chưa hiểu ở các nội

dung đã học.

III. Tỉ chøc giê häc

GV thơng qua mục tiêu bài học, phát vấn mục tiêu cần t c trong tit hc.HĐ1. A- Hoạt động khởi động

* HS: - trả lời câu hỏi trong học kì 2 em đã học được nôi dung kiến thức cơ

bản nào về kĩ thuật điện, em thích nội dung kiến thức nào nhất, vì sao.

HS: 1 vài em chia sẻ. Các HS khác trao đổi, bổ xung, chia sẻ trước lớp.

* GV khen gợi, chuyển mục, vào bài mới.

H§2. B - Hoạt động hình thành kiến thức

1. Kin thc lý thuyt.

* GV cho HS trả lời 1 số câu hỏi liên quan.

- Kể tên, nguyên lí làm việc chung của các nhóm đồ dùng điện nhiệt, điện –

quang; điện – cơ đã được học, trong gia đình em có những loại đồ dùng nào

thuộc nhóm đồ dùng gì đã học.

- Theo em khi sử dụng các đồ dùng điện trong gia đình cần lưu ý các vấn đề gì

để đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện năng.

- Nêu1 vài hiểu biết về cấu tạo, nguyên lí làm việc, chú ý khi sử dụng 1 đồ dùng

điện mà em thích nhất.

- Nêu các đặc điểm, cấu tạo của mạng điện trong nhà.

- Nêu tên các thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà, so sánh 2 thiết bị cầu chì

và áp tomát.

- Trình bày đặc điểm, cơng dụng của sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt của mạng

điện tron nhà.

* HS: - H§ nhóm cặp đơi : Các cá nhân trong nhóm trao đổi, trình bày.

- HS ghi lại, báo cáo. Các nhóm trao đổi, bổ sung, trợ giúp ( nếu cần).

* GV quan sát , cho trình bày các nội dung của cá nhân trong nhóm.

HS ghi chép nội dung kiến thức đã thảo luận và được

GV gọi 1 vài học sinh chia sẻ, hiểu biết, củng cố, chốt kiến thức của nhóm vào

vở học tập, chuyển mục.

HĐ3- Luyện tập

Bài 1:

GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi sau: hoàn thành bảng sau

Tên phần tử

Kí hiệu

Tên phần tử

Kí hiệu

Dây pha, dây

Ổ cắm điện

trung tính

cầu chì

nguồn 1 chiều,

xoay chiều

Cơng tắc 2 cực, 3

Đèn sợ đốt, huỳnh

cực

quang

Bài 2:

a, Em hãy lựa chọn 1 bóng đèn phù hợp để sử dụng cho em khi học bài ở nhà.

Bài 3:

Thiết kế và lựa chọn phương án phù hợp cho 1 mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ

cắm điện, 1 cơng tắc 2 cực điều khiển 1 bóng đèn dùng trong mạch điện xoay

chiều 220V.

* GV tổ chức làm việc trước lớp cho 1, 2 HS trình bày kết quả, chia sẻ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HS: Tìm hiểu bài ở nhà, tranh ảnh, thông tin về mạch điện tại gia đình, lớp học, hiểu biết về cách mắc 1 số mạch điện đơn giản trong thực tế.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×