Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phân khúc thị trường

1 Phân khúc thị trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo nguồn tin được đăng vào năm 2016 từ trang SBS (một trang thông tin của Úc) cho

biết, thu nhập của người Việt gốc Hoa Kỳ đạt trung bình 59,933 USD/năm, như vậy,

trung bình là 4,994 USD/tháng. Thu nhập của người lao động Hoa Kỳ (người Hoa Kỳ

gốc Việt và người Việt chưa có quốc tịch Hoa Kỳ) có 2 mức: Loại 1 (chiếm 50%) có

mức lương ổn định khoảng 40.000USD/người/năm, loại 2 (chiếm 50%) có mức lương

tính theo giờ khoảng 25.000 USD/người/năm (9USD/giờ)Thu nhập của khách hàng tiềm năng

Mức thu nhập ổn định40,000USD/người/nămMức thu nhập theo giờ25,000USD/người/nămBảng 6. 6 Thu nhập của khách hàng tiềm năng

(nguồn: tổng hợp)

-Độ tuổi của khách hàng:Số người gốc Việt ở Hoa Kỳ hiện nay là khoảng 1.6 triệu, nhưng nếu tính ln người Việt

sinh ra tại Hoa Kỳ thì con số đó là khoảng 2.1 triệu (theo số liệu của Cơ quan Kiểm tra

Dân số của Hoa Kỳ). Đối với sản phẩm thanh long ruột đỏ tươi, ta nhắm vào độ tuổi 15 –

45 và 45 – 65. Có thể thấy nhóm độ tuổi có khả năng mua hàng là 15 – 45 tuổi và 45 – 65

do họ đã có thu nhập, trong đó nhóm tuổi từ 45 – 65 tuổi có khả năng mua hàng cao hơn

nhiều do nhiều yếu tố, song nhóm tuổi này họ đã có cuộc sống ổn địnhKhách hàng tiềm năng (người Hoa Kỳ gốc Việt)

Nhóm tuổi từ 15 – 45315,562 ngườiNhóm tuổi từ 45 - 65788,324ngườiBảng 6. 7 Khách hàng tiềm năng

(nguồn: tổng hợp)

456.1.2 Vẽ sơ đồ/ lập bảng phân khúc thị trường

Từ việc xác định các tiêu thức trên, ta lập bảng phân khúc thị trường như sau:

Tiêu chíGiá trịSụ ưa thích sản phẩmNgười Hoa Kỳ gốcCao: 1.5kg/người/nămViệt

Người Hoa Kỳ vàThấp: 0.7kg/người/nămngười bản địa

Thu nhập (khả năngMức thu nhập ổnmua)định (50%)Mức thu nhập theo40,000USD/người/năm25,000USD/người/nămgiờ (50%)Nhóm tuổi (tính theotừ 15-45315,562 ngườitừ 45-65788,324ngườikhách hàng tiềm

năng)Bảng 6. 8 Bảng phân khúc thị trường46SỰ

ƯA

THÍCHCao45-65Thấp15-4525.000USDNHĨM TUỔI40.000USD

THU NHẬPHình 6. 4 Sơ đồ thị trường mục tiêu

6.2 Đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu

6.2.1 Chọn thị trường mục tiêu

Căn cứ vào những số liệu đã phân tích, bảng và sơ đồ ở mục 5.1. Phân khúc thị trường,

ta chọn thị trường mục tiêu là những người Hoa Kỳ gốc Việt có mức thu nhập ổn định

40000USD/người/năm, trong nhóm tuổi 45-65 đang sinh sống và làm việc tại tất cả các

bang trên toàn nước Hoa Kỳ với khả năng tiêu thụ sản phẩm là 1.5kg/người/năm.47Hình 6. 5 Thị trường mục tiêu của thanh long ruột

đỏ

6.2.2 Tính tổng dung lượng thị trường ( TOM)

Dung lượng thị trường= kg tiêu thụ/ng * thu nhập sẵn sàng mua * khách hàng tiềm

năng

TOM = 1.5*0.5*1,103,886 = 827,914.5 (kg trái thanh long)

6.2.3 Tính dung lượng thị trường có khả năng khai thác

Để đảm bảo kế hoạch marketing khả thi, ta chọn dung lượng thị trường có khả năng

khai thác bằng 50% tổng dung lượng thị trường đã phân khúc (bằng 50% của TOM).

TAM = 50%TOM = 0.5*827,914.5 = 413,957.25(kg trái thanh long)

6.2.4 Xác định mục tiêu thị trường từng thời kỳ (SOM)

Là công ty mới thành lập và thâm nhập vào thị trường quốc tế, công ty phải hồn

thiện những quy trình, cơ sở sản xuất hiện đại để đáp ứng những yêu cầu khắt khe về

vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng của từng sản phẩm,… Đặc biệt là với việc

chọn xuất khẩu vào một đất nước có những tiêu chuẩn cao và kiểm tra hàng hố nhập

khẩu gắt gao như Hoa Kỳ thì công ty càng phải thận trọng trong việc đưa ra những

mục tiêu để có thể khả thi và giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra. Vì vậy nên đặt

48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phân khúc thị trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×