Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Một số chiến lược thâm nhập phù hợp với chiến lược của công ty Nhất Long

1 Một số chiến lược thâm nhập phù hợp với chiến lược của công ty Nhất Long

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chiến lược có mặt đầu tiên trên thị trường có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí

thơng qua kinh nghiệm, không ngừng gia tăng sức tăng trưởng, thị phần và lợi nhuận.

4.1.2 Chiến lược nằm trong tốp xâm nhập thị trường sớm (Early-entry

Strategy)

Chiến lược nằm trong tốp xâm nhập thị trường sớm là chiến lược xâm nhập và nhanh

chóng đạt thành công theo sau nhà dẫn đạo thị trường. Mục đích của chiến lược này

nhằm ngăn chặn việc tạo ra một “pháo đài” của nhà xâm nhập thị trường đầu tiên.

Chiến lược nằm trong tốp xâm nhập thị trường sớm thường được sử dụng trong những

trường hợp sau:

Khi công ty có thể tạo ra một lượng khách hàng trung thành do nhận thức được

chất lượng sản phẩm và duy trì lòng trung thành của họ khi thị trường phát triển.

Khi cơng ty có thể phát triển một dòng sản phẩm rộng có thể làm nản chí các nhà

xâm nhập đầu và cạnh tranh với những đối thủ chọn khe hở thị trường đơn lẻ.

Khi việc đầu tư hiện tại không đáng kể hoặc khi những thay đổi công nghệ có thể

dự đốn trước.

Khi những nhà xâm lược sớm dựa trên đường cong kinh nghiệm mà những đối thủ

theo sau khó đuổi kịp.

Khi những lợi thế tuyệt đối có thể đạt được bằng việc chiếm giữ nguyên liệu thô,

kênh phân phối..

Khi giá khởi đầu trên thị trường là cao.

Khi các đối thủ cạnh tranh tiềm năng có thể nản lòng do thị trường khơng mang

tính quyết định đối với họ.

4.1.3 Xâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất trong nước

Đây là phương thức thâm nhập thị trường thế giới được các quốc gia đang phát triển

trên thế giới thường vận dụng, để đưa sản phẩm của mình thâm nhập vào thị trường thế

giới thông qua xuất khẩu. Ðối với quá trình phát triển của nền kinh tế quốc dân, phương

thức này có ý nghĩa quan trọng sau đây:

Sẽ tạo nguồn vốn quan trọng để thoả mãn nhu cầu nhập khẩu và tích lũy phát triển

sản xuất trong nước: Thơng qua xuất khẩu sẽ tạo nguồn vốn quan trọng để thoả mãn nhu

cầu nhập khẩu những tư liệu sản xuất thiết yếu phục vụ cơng nghiệp hóa đất nước.

40Trong thực tiễn xuất khẩu và nhập khẩu có quan hệ mật thiết với nhau, vừa là kết quả

vừa là tiền đề của nhau, đẩy mạnh xuất khẩu để mở rộng và tăng khả năng sản xuất.

Ðẩy mạnh xuất khẩu được xem là một yếu tố quan trọng để kích thích sự tăng

trưởng nền kinh tế quốc gia.

Sẽ kích thích các doanh nghiệp trong nước đổi mới trang thiết bị và công nghệ

sản xuất: Ðể đáp ứng yêu cầu cao của thị trường thế giới về quy cách chủng loại sản

phẩm đòi hỏi một mặt sản xuất phải đổi mới trang thiết bị công nghệ, mặt khác người

lao động phải nâng cao tay nghề, học hỏi kinh nghiệm sản xuất tiên tiến; có vậy, sản

phẩm mới có thể xuất khẩu ổn định.

Ðẩy mạnh xuất khẩu sẽ góp phần tích cực để nâng cao mức sống của nhân dân.

Ðẩy mạnh xuất khẩu có vai trò tăng cường sự hợp tác quốc tế giữa các nước và

nâng cao vai trò vị trí của nước xuất khẩu trên thị trường khu vực và quốc tế.

Theo chiến lược này khi muốn xuất khẩu sản phẩm đã được sản xuất trong nước,

các doanh nghiệp có thể chọn một trong hai hình thức xuất khẩu, đó là xuất khẩu trực

tiếp và xuất khẩu gián tiếp.

4.1.3.1 Hình thức xuất khẩu trực tiếp:(Direct Exporting)

Hình thức này đòi hỏi chính doanh nghiệp phải tự lo bán trực tiếp các sản phẩm của

mình ra nước ngồi. Xuất khẩu trực tiếp nên áp dụng đối với những doanh nghiệp có

trình độ và qui mô sản xuất lớn, được phép xuất khẩu trực tiếp, có kinh nghiệm trên

thương trường và nhãn hiệu hàng hóa truyền thống của doanh nghiệp đã từng có mặt

trên thị trường thế giới. Hình thức này thường đem lại lợi nhuận cao nếu các doanh

nghiệp nắm chắc được nhu cầu thị trường, thị hiếu của khách hàng ... Nhưng ngược lại,

nếu các doanh nghiệp ít am hiểu hoặc khơng nắm bắt kịp thời thông tin về thị trường thế

giới và đối thủ cạnh tranh thì rủi ro trong hình thức này khơng phải là ít.

4.1.3.2 Hình thức xuất khẩu gián tiếp: (Indirect Exporting)

Hình thức xuất khẩu gián tiếp khơng đòi hỏi có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người mua

nước ngoài và người sản xuất trong nước. Ðể bán được sản phẩm của mình ra nước

ngồi, người sản xuất phải nhờ vào người hoặc tổ chức trung gian có chức năng xuất

khẩu trực tiếp. Với thực chất đó, xuất khẩu gián tiếp thường sử dụng đối với các cơ sở

41sản xuất có qui mơ nhỏ, chưa đủ điều kiện xuất khẩu trực tiếp, chưa quen biết thị

trường, khách hàng và chưa thông thạo các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

4.2 Chiến lược thâm nhập phù hợp nhất với công ty Nhất Long

Sau khi đã phân tích tổng quan thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và các đặc điểm

của thị trường. Các thành viên của công ty Nhất Long quyết định chọn chiến lược thâm

nhập thị trường quốc tế từ sản xuất trong nước và với hình thức xuất khẩu gián tiếp vì:

-Việt Nam là một nước đang phát triển-Việc xuất khẩu không chỉ tạo nguồn vốn quan trọng cho việc đầu tư các trang thiếtbị, kĩ thuật, khoa học, công nghệ tiên tiến vào việc phát triển hơn nữa sàn phẩm thanh

long ruột đỏ của công ty Nhất Long mà còn tham gia vào q trình phát triển đất nước.

-Hình thức xuất khẩu gián tiếp sẽ giúp ích rất nhiều cho một cơng ty thanh long cònnon trẻ kinh nghiệm như Nhất Long trong việc tham gia thị trường quốc tế. Sẽ phụ hợp

hơn với kinh phí, quy mô ban đầu của công ty. Đây sẽ là hình thức tạo bàn đạp cho việc

tự cơng ty có thể xuất khẩu trực tiếp sau này.

5. MỤC TIÊU DỰ ÁN

-Thâm nhập sâu vào thị trường Hoa Kỳ:Hoa Kỳ là thị trường khó tinh, nhu cầu tiêu dùng và chính sách của Hoa Kỳ đang có

những thay đổi, tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho xuất khẩu thanh long của cơng

ty, Cũng chính vì Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ lớn nên chỉ một vài thay đổi nhỏ cũng làm

ảnh hưởng lớn tới công ty khi thâm nhập vào thị trường này.

Mục tiêu đầu tiên của công ty khi thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ là xuất khẩu đạt 166

tấn trong năm đầu tiên và tăng mạnh trong những năm tiếp theo với giá thành ổn định, thị

trường tiêu thụ ít biến động.

-Mở rộng thị trường:Vấn đề đặt ra đối với trái thanh long của công ty hiện nay là làm sao mở rộng được thị

trường, gia tăng giá trị sản phẩm. Dự định sản lượng thanh long của cơng ty có đến 80%

được xuất khẩu, tiêu thụ nội địa chỉ chiếm 20%. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu vẫn phụ

42thuộc chủ yếu vào nhiều yếu tố, xuất khẩu đi các thị trường khó tính như còn nhiều khó

khăn …. Tiêu thụ ở thị trường nội địa cũng chưa tương xứng với tiềm năng và chưa thực

sự có hiệu quả.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị cho trái thanh long, ban lãnh đạo cơng ty

phải tích tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, thu

hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng như doanh nghiệp nước ngoài tham gia

chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Sau khi thâm nhập thành công vào thị trường Hoa Kỳ, công ty sẽ mở rộng thị trường xuất

khẩu sang những nước mới như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Hà Lan, với các thị

trường mới kim ngạch chưa cao, nhưng bước đầu đã tạo được sự đa dạng trong cơ cấu thị

trường, tiến tới giảm dần việc phụ thuộc vào một số thị trường chính.

-Tăng diện tích và chất lượngĐến nay cả nước có 32 tỉnh, thành trồng thanh long với khoảng 25 ngàn ha, sản lượng

trên 460 ngàn tấn/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 150 triệu USD. Thanh long Việt

Nam có 2 loại, hầu hết là ruột trắng, chỉ một số ít là ruột đỏ. Các địa phương trồng thanh

long nhiều nhất là Bình Thuận, Tiền Giang, Long An. Vì vậy nhiệm vụ của cơng ty là

phải lựa chọn và tìm ra một nguồn nhập thanh long tốt nhất, đảm bảo chất lượng quốc tế.

Ngoài ra khu vực mà cơng ty lựa chọn làm nguồn ngun liệu chính phải có quy trình

trồng trọt theo đúng quy chuẩn đề ra.

Chất lượng thanh long Nhất Long phải đạt các tiêu chí và u cầu khắt khe của nhiều thị

trường khó tính, đã được cấp mã số xuất khẩu, được cấp phép vào thị trường Hoa Kỳ.

Thanh long đã được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp chứng chỉ

bảo hộ nhãn hiệu.

-Khắc phục tồn tại để, gia tăng xuất khẩu:Theo các chuyên gia, để tăng được sự hiện diện của thanh long ở thị trường các nước, các

địa phương có thanh long nên khắc phục những hạn chế liên quan đến sản xuất và chế

biến. Hiện kiên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị thanh long xuất khẩu chưa chặt

chẽ, gắn kết giữa công ty xuất khẩu và người sản xuất còn yếu, cơng ty xuất khẩu chưa

xây dựng được vùng nguyên liệu riêng, chủ yếu thu mua qua trung gian.

43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Một số chiến lược thâm nhập phù hợp với chiến lược của công ty Nhất Long

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×