Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3: THỰC TRANG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG

PHẦN 3: THỰC TRANG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bộ phận chuyên trách có trách nhiệm thực hiện đánh giá thực hiện cơng việc,

tùy từng cơng việc mà có các chỉ tiêu đánh giá khác nhau nên để đánh giá đúng,

những nhân viên thuộc phòng hành chính nhân sự sẽ xác định cơng việc nào được

đánh giá. Sau đó bộ phận chuyên trách vạch ra những nhiệm vụ của từng công việc

và thực hiện việc đánh giá trên các chỉ tiêu chính.

Bước 2. Đánh giá việc thực hiện cơng việc

Trong bước này nhân viên phòng hành chính nhân sự thực hiện việc đánh giá

dựa trên các chỉ tiêu đã được xây dựng ra.

Bước 3. Cung cấp thông tin phản hồi

Được thực hiện khi đánh giá thực hiện công việc kết thúc. Người lãnh đạo và

nhân viên sẽ cùng họp mặt và chỉ ra những điểm mạnh điểm yếu của từng người.

Phương pháp đánh giá tình hình thực hiện cơng việc được công ty sử dụng chủ yếu

là:.Phương pháp cho điểm

Đây là phương pháp đơn giản và phổ biến nhất để đánh giá thực hiện công việc.

Trong bảng liệt kê những điểm chính yếu theo u cầu của cơng việc như chất

lượng, số lượng công việc… và sắp xếp thứ tự theo đánh giá thực hiện công việc từ

mức kém nhất đến xuất sắc, hoặc theo các thang điểm (ví dụ: thang điểm 10, thang

điểm 100). Mỗi nhân viên sẽ được cho điểm phù hợp với mức độ thực hiện từng

điểm chính theo u cầu của cơng việc. Sau đó tổng hợp lại, đưa ra đánh giá chung

về tình hình thực hiện công việc của nhân viên.Bảng 2.4.2.1. Bảng đánh giá tình hình thực hiện cơng việc của nhân viên

theo phương pháp cho điểm

( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự của Công ty Brainwork Vietnam) Họ tên nhân viên

 Công việc

 Bộ phận

 Giai đoạn đánh giá từ …………đến…………..

Các yếu tốKhối lượng cơng việc hồn thànhĐiểm đánh giáGhi chúTốt

Khá

Trung bình

KémChất lượng thực hiện cơng việcTốt

Khá

Trung bình

KémHành vi, tác phong trong cơng việcTốt

Khá

Trung bình

KémTổng hợp kết quảTốt

Khá

Trung bình

KémQua điều tra bảng hỏi tại công ty về nhận xét công tác đánh giá thực hiện công

việc tại công ty em thu được kết quả sau:Biểu đồ 2.4.2.2: Nhân viên đánh giá về công tác đánh giá thưc hiện công việc

tại công ty

Điểm mạnh: Như vậy công tác đánh giá được công ty thực hiện khá nghiêm

túc và theo quy trình nhất định. Việc đánh giá được thực hiện thường xuyên cũng

phần nào tạo động lực cho người lao động. Điều này cũng lý giải tại sao 40% nhân

viên đều cho rằng công tác đánh giá thực hiện cơng việc tốt, phần còn lại là khá và

trung bình.

Điểm yếu: Nhưng việc đánh giá lại mắc một số nhược điểm như sau:

- Đánh giá hàng tháng khơng được thực hiện trên quy trình như trên mà chỉ là

đánh giá một số nhân viên tiêu biểu, sau đó giám đốc sẽ nhận xét nêu ra khuyết

điểm cũng như ưu điểm để mọi người cùng rút kinh nghiệm

- Các chỉ tiêu đánh giá đơn giản chưa nói hết được mọi cố gắng cũng như kết

quả thực hiện cơng việc của người lao động

- Q trình đánh giá vẫn còn mang nặng tính chất chủ quan nên dễ dẫn tới

không công bằng giữa những người lao động. Ở một số vị trí việc đánh giá chỉ

mang tính hình thức, thơng thường những người lãnh đạo khi đánh giá vẫn được ưu

tiên hơn là nhân viên cấp dưới. Hoạt động đánh giá thực hiện công việc nhiều khi

chỉ có tác dụng tính lương hay khên thưởng cho người lao động mà chưa có tác

dụng đánh giá sự phù hợp của người lao động với công việc cũng như phân tích lại

cơng việc.

- Kết quả đánh giá được cơng khai trước mọi nhân viên trong công ty. Việc

phản hồi được thực hiện trước mọi người sẽ làm người lao động khó xử, nếu nhưcấp trên khơng biết nói khéo léo, không những không gây được động lực mà sẽ

càng làm nhân viên chán nản.

Từ những hạn chế trong hoạt động đánh giá thực hiện công việc đối với người

lao động của cơng ty cổ phần phát triển nhân trí Việt Nam đã gây ra tác động không

tốt đến tâm lý cũng như kết quả thực hiện công việc của người lao động. Người lao

động sẽ cảm thấy chán nản, tiêu cực, bất mãn vì khơng được đối xử một cách cơng

bằng, mặc dù họ có cống hiến đóng góp nhiều cho cơng ty thì thành tích cũng chỉ

như những một số người đóng góp ít..., dẫn đến hiệu quả làm việc của người lao

động không cao, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Nguyên nhân: Sau khi tìm hiểu tơi có thể đưa ra một số nguyên nhân của

những bất cập trên là hệ thống các bản tiêu chuẩn thực hiện công việc của công ty

chưa được xây dựng một cách cụ thể, có khoa học để làm căn cứ đánh giá thực hiện

công việc cùng với việc sợ làm mất lòng cấp trên cũng như đồng nghiệp nên tính

chính xác của việc đánh giá bị giảm. Do vậy đã gây ra ảnh hưởng không tốt đến

việc tạo động lực cho người lao động.

Như vậy để tạo động lực cho người lao động Chi nhánh cần phải xây dựng lại

hệ thống đánh giá thực hiện công việc một cách khoa học, công bằng và hợp lý hơn.

- Tuyển mộ, tuyển chọn, bố trí nhân lực

Trước hết với hoạt động tuyển dụng, đây là hoạt động được Cơng ty rất chú

trọng, bởi khâu tuyển dụng có tốt thì đội ngũ nhân viên mới tốt được. Đặc biệt việc

tuyển dụng đúng người đúng việc sẽ giảm được tối thiểu các chi phí như đào tạo,

hay dạy nghề. Nhân viên sẽ sớm thích nghi được với cơng việc của mình và nâng

cao khả năng phát triển cho Cơng ty, đóng góp vào kết quả kinh doanh.

Trong tuyển dụng có 2 nội dung chính là tuyển mộ và tuyển chọn.

 Với tuyển mộ như chúng ta đã biết có rất nhiều phương pháp như tuyển mộ

trong công ty và tuyển mộ ngồi cơng ty, nhưng hiện nay tai Brainwork Vietnam thì

chủ yếu la tuyển mộ ngồi cơng ty và không quan tâm lắm đến vấn đề tuyển mộ

trong công ty. Và phương pháp được Brainwork áp dụng đó là tuyển mộ qua

website của công ty và đến các trường đại học để tuyển các sinh viên vừa tốt

nghiệp. Các trường Đại học mà cơng ty thường có sự liên kết đó là: Trường Đại học

kinh tế quốc dân, trường đại học ngọai thương, trường đại học quốc gia Hà Nội,

Học viện CN Bưu chính Viễn thơng, Học viện Ngân hàng , Đại học Bách khoa Hà

Nội. Ban lãnh đạo Cơng ty thường có sự liên kết với các trường Đại học này để tìmnhững sinh viên mới ra trường và có nguyện vọng ứng tuyển vào Cơng ty. Ngồi ra

Cơng ty còn có nguồn tuyển mộ từ sự giới thiệu của những người quen biết. Qua

việc áp dụng các phương pháp tuyển mộ trên Công ty cũng đã thu hút được nhiều

ứng viên, mặc dù số ứng viên còn hạn chế.

 Điểm mạnh: Đã có cơng tác tuyển mộ rõ ràng, sử dụng kết hợp nhiều

phương pháp.

 Điểm yếu: Mặc dù vậy cơng ty vẫn có thể áp dụng nhiều biện pháp tuyển mộ

hơn, nên sử dụng các biện pháp tuyển mộ nguồn bên trong nội bộ sẽ tạo động lực

hơn cho người lao động. Người lao động sẽ cảm thấy khơng có cơ hội thăng tiến, họ

sẽ chán nản, không muốn cố gắng cho công việc.

 Đối với tuyển chọn, Công ty thực hiện theo các bước sau:

Bước 1.Sàng lọc hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ của các ứng viên, bộ phận chuyên trách nhận sự có

nhiệm vụ kiểm tra các hồ sơ xem đã đạt yêu cầu hay chưa, những hồ sơ nào đủ tiêu

chuẩn thì cán bộ chuyên trách nhân sự có nhiệm vụ gọi điện thoại báo với các ứng

viên ngày, giờ để các ứng viên đến tham gia ứng tuyển.

Bước 2.Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp.

Ở bước này người lãnh đạo trực tiếp, cán bộ phụ trách nhân sự, giám đốc trực

tiếp phỏng vấn tất cả các ứng viên cùng một lúc, với cùng một câu hỏi hội đồng

phỏng vấn đánh giá xem ai là người có câu trả lời suất sắc nhất, hoặc có phong thái

tư tin nổi trội, và đưa ra ý kiến để loại bớt những ứng viên khơng đạt u cầu. Sau

đó một vài ngày cán bộ phụ trách nhân sự có nhiệm vụ liên lạc với các ứng viên

được chọn để thông báo ngày, giờ, địa điểm cho ứng viên đến phỏng vấn vòng tiếp

theo.

Bước 3. Phỏng vấn kiểm tra trình độ tiếng anh.

Phỏng vấn vòng này có người lãnh đạo trực tiếp trực tiếp phỏng vấn ứng viên

với kiến thức tiếng anh phổ thông. Tùy từng vị trí mà u cầu về trình độ tiếng anh

cũng rất khác nhau. Sau đó ứng viên được chọn được thơng báo vào vòng tiếp theo.

Bước 4. Kiểm tra trình độ tin học.

Tại đây chuyên viên tin học của Cơng ty trực tiếp kiểm tra trình độ tin học của

ứng viên và đưa ra kết quả đánh giáBước 5. Ra quyết định tuyển chọn.

Sau vài ngày người được Công ty chọn sẽ nhận được kết quả thông báo qua điện

thoại và được đến Công ty thử việc trong 2 tháng.

 Điểm mạnh: Cơng ty đã có các bước tuyển chọn khá rõ ràng, phù hợp với

hồn cảnh của mình. Một phần cũng do công ty rất coi trọng công tác tuyển chọn.

Việc tuyển chọn hợp lý, đúng người đúng việc sẽ tạo được động lực cho người lao

động

Điểm yếu: Q trình tuyển chọn còn thiếu các bước như: Tiếp đón ban đầu và

phỏng vấn sơ bộ, sử dụng các trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn, tham quan

công việc, thẩm tra thơng tin thu được trong q trình tuyển chọn. Việc tuyển chon

không theo các bước, bỏ qua các bước có thể gây sai lầm, làm giảm động lực làm

việc của nhân viên.

Bố trí lao động: sau khi đã tuyển mộ, tuyển chọn thì cơng ty tiến hành bố trí

lao động làm những cơng việc phù hợp với khả năng và trình độ của họ. Theo báo

cáo của cơng ty hiện nay số người lao động được bố trí làm việc theo đúng trình độ

và ngành nghề chiếm trên 88%. Khi người lao động được làm những công việc phù

hợp với khả năng của mình sẽ thúc đẩy họ làm việc hăng say hơn, đem lại kết quả

làm việc cao hơn. Vì vậy việc bố trí lao động theo đúng ngành nghề được đào tạo có

vai trò rất quan trọng đối với kết quả thực hiện công việc của người lao động. Qua

điều tra thì có 59% người lao động cảm thấy cơng tác tuyển dụng và bố trí công

việc là tốt và 36% nhân viên cho là khá còn lại là trung bình. Ngun nhân họ chưa

hài lòng là do có nhân viên do được giới thiệu quen biết nên được làm những vị trí

cơng việc tốt, hay có nhiều nhân viên năng lực khơng đủ để đảm nhận vị trí hiện tại.

Việc này dẫn đến tâm trạng bất mãn, chán nản, động lực làm việc của người lao

động có phần giảm sút.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3: THỰC TRANG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI NAM LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×