Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trình tự ghi sổ: Quy trình ghi sổ kế toán

Trình tự ghi sổ: Quy trình ghi sổ kế toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và Bảng tổng hợp chi tiết

được dung để lập Báo cáo tài chính

Vận dụng chế độ Báo cáo kế tốn

Cơng ty lập báo cáo tài chính theo quy định của bộ tài chính báo gồm bốn

loại báo cáo:

+ Bảng cân đối kế toán(Mẫu số B01-DN)+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh(Mẫu số B02-DN)+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ(Mẫu số B03-ND)+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính( Mẫu số B09-DN)Bốn báo cáo này được lập và gửi cho các cơ quan ban hành như: Cơ quan

thuế, Cục thống kê, Sở kế hoạch và đầu tư

1.5. Đặc điểm của tại công ty sản xuất giầy Thái Bình ảnh hưởng đến cơng tác kế

tốn.

1.5.1. Thuận lợi

- Nhà nước ta đã nỗ lực hết sức trong việc đưa Việt Nam tham gia vào các thị trường

kinh tế chung trong khu vực như: ASEAN. AFTA, APEC, và nhất là sau 11 năm cố

gắng đã được gia nhập WTO. Đó là một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam

tham gia vào thị trường thế giới.

- Tình hình an ninh chính trị trong nuớc ổn định cùng với đà phát triển của nền kinh tế

Việt Nam theo hướng mở cửa đã tạo điều kiện cho tất cả doanh nghiệp phát triển đặc

biệt trong lĩch vực xuất khẩu.

- Là một công ty thành lập được gần 20 năm nên công ty đã có nhiều kinh nghiệm

trong việc tham gia vào thị trường nước ngồi. Nên Cơng ty khơng mấy khó khăn

trong việc làm thủ tục giao dịch với khách hàng.

- Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, tích cực, trình độ chuyên môn cao cùng làm việc

trong môi trường thoải mái tiện ghi kết hợp với đội ngũ các bộ đầy kinh nghiệm của

công ty làm cho bộ máy quản lý công ty ngày càng vững chắc.10- Nguồn lao động sẵn có và đầy tiềm năng của Việt Nam, cơng ty rất yên tâm trong

việc mở thêm nhiều dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Sau gần 20 năm hoạt động cơng ty đã có nhiều khách hàng quen thuộc lâu năm và

với thị trường mở như hiện nay cơng ty đã có thêm nhiều thị trường tiêu thụ với khách

hàng lớn.

1.5.2. Khó khăn

- Bên cạnh những thuận lợi trên cơng ty cũng còn gặp khơng ít những khó khăn

trong q trình hoạt động kinh doanh của mình.

- Nền kinh tế mở của do đó đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều không chỉ doanh

nghiệp trong nước mà còn là doanh nghiệp nước ngồi. Ngành nghề mà công ty kinh

doanh là một ngành gặp nhiều cạnh tranh trong và ngồi nước. Trong nước thì các cơng

ty da giày khác ngày một lớn mạnh, ngồi nước thì ln chịu sức ép của cơng ty nước

ngồi lăm le kiện da giày Việt Nam phá giá chính điều này trong một thời gian dài làm

cho da giày Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn .

- Trình độ khoa học cơng nghệ hiện đại đòi hỏi cơng ty phải củng cố mạnh mẽ cải

tiến khơng ngừng để hòa nhập váo thị tường cạnh tranh gay gắt.

- Xuất khẩu giầy ra nước ngoài nên thu nhập, ghi chép phần doanh thu gặp nhiều khó

khăn.

- Ngoại tệ biến động liên tục nên cũng gặp nhiều khó khăn trong kế tốn.1.6. Chiến lược và phương hướng phát triển của công ty trong tương lai

1.6.1 Chiến lược phát triển công ty

Công ty luôn đề ra những mục tiêu phương hướng đúng đắn để vững bước trên con

đường cơng nghiệp hóa hiện đại hóa. Trên những thành tích đạt được và việc nhận định

tình hình thị trường trong và ngồi nước thời gian sắp tới Ban giám đốc đã đề ra những

chiến lược phát triển công ty trong giai đoạn 2005-2014 như:

 Tổng doanh thu tăng trưởng từ 15%-20%/ năm.

 Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ 20%-30%/năm.

 Vốn chủ sở hữu tăng từ 310 tỷ lên 500 tỷ năm 2014.

11 Tăng cường phúc lợi và chế độ cho người lao động từ 15%-20%.

- Hoạt động trong lĩch vục từ thiện xã hội đạt tổng giá trị 15-25 tỷ đổng1.6.2 Phương hướng phát triển công ty

- Đầu tư sâu phát triển nguồn lực:

+ Tiếp tục lắm bắt đầu tư cho công nghệ và thiết bị mới, tăng năng suất và chất

lựơng sản phẩm.

+Áp dụng sâu rộng cơng nghệ thơng tin trong q trình sản xuất kinh doanh.

Liên tục qui hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ đủ về số lượng từng bước trẻ hóa đội ngũ.CHƯƠNG II

NHỮNG CƠNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CƠNG TY SẢN XUẤT

GIẦY THÁI BÌNH

2.1. Những cơng việc thực hiện tại cơng ty

Trong q trình thực hiện tại cơng ty, em đã được giao những công việc thực

hiện khi thực tập như thực hành làm quen với các chứng từ sổ sách, tập hợp chứng từ,

dọn dẹp,xắp xếp phòng kế toán. Em quan sát nội dung một số phần hành kế tốn trong

cơng ty Thái Bình như sau:

2.1.1 Kế toán nguyên vật liệu

Thực hành các chứng từ :

- Phiếu nhập kho – Mẫu 01-VT

- Phiếu xuất kho – Mẫu 02-VT

- Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa – Mẫu 03-VT

- Biên bản kiểm kê vật tư, cơng cụ, sản phẩm, hàng hóa-Mẫu 05-VT

- Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ - Mẫu 07-VT

12Các tài khoản kế toán được sử dụng tại cơng ty

TK 151, 152, kế tốn còn sử dụng TK611 “Mua hàng”, TK 133 “thuế GTGT”, ngồi ra

còn có một số TK khác.

Các sổ kế toán được thực hành tại công ty:

Thẻ kho

Sổ chi tiết tk 152

Sổ cái tk 152

Chứng từ ghi sổ

Quy trình kế tốn

Ở phòng kế tốn: Kế toán sử dụng sổ (thẻ) kế toán chi tiết vật liệu, cơng cụ dụng cụ để

ghi chép tình hình xuất, nhập, tồn kho theo chỉ tiêu hiện vật và giá trị. Về cơ bản, sổ

(thẻ) kế toán chi tiết vật liệu, cơng cụ dụng cụ có kết cấu giống như thẻ kho nhưng có

thêm các cột để ghi chép theo chỉ tiêu giá trị. Cuối tháng kế toán cộng sổ chi tiết vật

liệu, công cụ dụng cụ và kiểm tra đối chiếu với thẻ kho. Ngồi ra để có số liệu đối

chiếu, kiểm tra với kế toán tổng hợp số liệu kế toán chi tiết từ các sổ chi tiết vào bảng.

Tổng hợp nhập, xuất, tồn kho vật liệu, cơng cụ dụng cụ theo từng nhóm, loại vật liệu,

cơng cụ dụng cụ. Có thể khái qt, nội dung, trình tự kế tốn chi tiết vật liệu, cơng cụ

dụng cụ theo phương pháp thẻ song song theo sơ đồ sau

Thẻ khoPhiếu

nhập khoPhiếu xuất

kho

Sổ kế toán chi

tiếtBảng kê tổng

hợp N - X - T

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trình tự ghi sổ: Quy trình ghi sổ kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x