Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT GIẦY THÁI BÌNH

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT GIẦY THÁI BÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty

Là công ty chuyên sản xuất kinh doanh giày dép xuất khẩu. Đồng thời còn là loại

hình doanh nghiệp đa dạng hoạt động trên nhiều lĩnh vữc:

+ Đầu tư tài chính.

+ Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giày dép.

+ Kinh doanh bất động sản và dịch vụ.

1.2. Tổ chức quản lý của công tyTổng giám đốcBộ

phận

Kinh

doanhTrung

tâm

mẫuBộ

Bộ

Bộ

Bộ

Bộ

phận

phận

phận

phận

phận

KHchất

sản

nhân

tài

VTlượngSơ đồ CBSX

1: Tổ chức xuất

bộ máy của sự

cơng ty chínhChức năng nhiệm vụ các phòng ban:

Tổng giám đốc:

- Là người điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của công ty theo đúng phương hướng

sản xuất kinh doanh.

- Xem xét sửa đổi nội dung và duyệt các tài liệu thuộc hệ thống quản lý trong công

ty, đánh giá chất lượng nội bộ. Chịu trách nhiệm về quá trình hoạt động sản xuất kinh

doanh của công ty.

- Trực tiếp lãnh đạo và lãnh đạo giám đốc các bộ phận.

- Thực hiện các phương án vế đầu tư phát triển của công ty.

- Quản lý đề bạt và khen thưởng đối với cán bộ công nhân viên.

Phòng kinh doanh:

3- Thực hiện chức năng kinh doanh sản phẩm ở thị trường nội địa và nước ngoài.

Chịu trách nhiệm tổng hợp các khiếu nại của khách hàng, đánh giá chất lượng nội bộ.

Quản lý về việc tổ chức thiết kế phân tích sản phẩm.

Phòng trung tâm mẫu:

- Nghiên cứu phân tích sản phẩm và tiến hành sản xuất mẫu. Cân đối vật tư của sản

phẩm mẫu.

Phòng chất lượng:

- Triển khai cơng nghệ, xác định được đặc tính của sản phẩm, theo dõi đo lường sản

phẩm.

- Đánh giá sản phẩm, kiểm sốt chất lượng và q trình sản xuất.

Phòng kế hoạch - vật tư - cân bằng sản xuât;

- Lên kế hoạch mua vật tư đầu ra theo đơn đặt hàng, Chịu trách nhiệm về quản lý

vật tư.

- Phân bổ vật tư cho phân xưởng sản xuất theo đơn đặt hàng. Chịu trách nhiệm về

việc quản lý vật tư.

Bộ phận kế hoạch vật tư chuẩn bị sản xuất:

- Có trách nhiệm về các hoạt động mua sắm thiết bị, công cụ lao động, vật tư sản xuất

kinh doanh.

- Kiểm tra định mức vật tư, nguyên liệu mua NVL phục vụ sản xuất.

Phòng sản xuất:

- Lên kế hoạch sản xuất sản phẩm của từng bộ phận, Chịu trách nhiệm về quá trình

sản xuất sản phẩm của từng phân xưởng. Xác định nguồn gốc sản phẩm trong quá trình

sản xuất kinh doanh. Đảm bảo việc sản xuất sao cho phù hợp với tiến độ nhằm đảm

bảo sản xuất sản phẩm hoàn thành theo đơn đặt hàng,

Phòng nhân sự:

- Có chức năng quản lý về nhân sự, phát triển nâng cao chất lượng lao động. Tổ

chức công tác đào tạo lao động mới, sắp xếp và bố trí lao động đạt yêu cầu đảm bảo kế

hoạch sản xuất của công ty. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo

bộ luật lao động, và tổ chức các hoạt động xã hội của cơng ty.

Phòng tài chính:

4- Bao gồm trưởng phòng ban thực hịện bán các sản phẩm hồn thành và trưởng

phòng kế tốn có nhiệm vụ điều hành cơng tác tổ chức kế tốn tại cơng ty.

- Theo dõi các chi phí, lập báo cáo và phân theo yêu cầu của Tổng giám đốc để

phục vụ công tác quản lý.

1.3. Quy trình sản xuấtCác loại

daPhân

xưởng

cắtVải qua

bồi cắtPhân

xưởng

may

giầy

PhânxưởngCao su

hóa chấtSản

phẩmhồn

Hấp

chỉnhĐếPhân

xưởng

cángiầySơ đồ 2: Quy trình cơng nghệ sản xuất

Cơng ty sản xuất giày Thái Bìnhtổ chức sản xuất theo các phân xưởng, quá

trình sản xuất sản phẩm được diễn ra liên tục từ khâu đưa vật liệu vào cho đến khi hồn

thiện sản phẩm. Hiện nay, Cơng ty có 7 phân xưởng sản xuất chính và một phân xưởng

phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm.

- Phân xưởng cắt 1, 2: Đảm nhiệm 2 khâu đầu của quy trình cơng nghệ là bồi

tráng và cắt da. Nguyên vật liệu (NVL) của công đoạn này chủ yếu là da các mầu, vải

lót, mút xốp… NVL được chuyển đến máy bồi, máy bồi có chức năng kết dính các

NVL này lại với nhau bằng một lớp keo dính, vải được bồi trên máy với nhiệt độ lò sấy

từ 1800-20000C và được bồi ở 3 lớp là lớp mặt, lớp lót và lớp giữa. Các tấm vải sau khi

được bồi xong thì chuyển cho bộ phận cắt. Sau khi cắt xong, sản phẩm của phân xưởng

được chuyển sang phân xưởng may để lắp ráp mũ giầy.

- Phân xưởng may giầy vải và phân xưởng may giầy thể thao: đảm nhận công

đoạn tiếp theo của phân xưởng cắt để may các chi tiết thành mũ giầy hồn chỉnh. NVL

chủ yếu ở cơng đoạn này là: vải phin, dây, xăng… Q trình may ở cơng đoạn này cũng

5phải trải qua nhiều thao tác kỹ thuật liên tiếp như can góc, may nẹp, kẻ chỉ… Bán sản

phẩm hoàn thành ở phân xưởng này là mũ giầy.

- Phân xưởng cán: Có nhiệm vụ chế biến các hóa chất, sản xuất đế giầy bằng

cao su. NVL của phân xưởng là cao su, các hóa hất ZnO, BaSO 4.. Bán thành phẩm ở

công đoạn này là các đế giầy sẽ được chuyển đến phân xưởng gò để lắp ráp giầy.

- Phân xưởng gò, bao gói giầy vải và phân xưởng gò, bao gói giầy thể thao:

đảm nhiệm khâu cuối cùng của quy trình cơng nghệ sản xuất giầy, sản phẩm của khâu

này là từng đơi giầy hồn chỉnh. Mũ giầy và đế giầy kết hợp với một số NVL khác

như: dây giầy, dây gai, giấy lót giầy… được lắp ráp lại với nhau và quét keo, dán đế,

dán viền sau đó được đưa vào bộ phận lưu hóa để hấp ở nhiệt độ khoảng 130 0C trong

vòng 3-4 giờ nhằm đảm bảo độ bền của giầy. Sau khi giầy lưu hóa xong sẽ được xâu

dây và đóng gói.

- Phân xưởng phục vụ cho quá trình sản xuất là phân xưởng cơ năng chịu

trách nhiệm cung cấp điện, nước, lắp đặt sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cung cấp hơi

nóng, áp lực.

Sản phẩm của cơng ty có chu kỳ sản xuất ngắn, quy trình sản xuất phức tạp kiểu

liên tục, trên dây chuyền sản xuất có thể sản xuất giầy hàng loạt với các mã giầy khác

nhau theo đơn đặt hàng hoặc theo thiết kế của công ty. Ở mỗi giai đoạn sản xuất đều

hình thành các bán thành phẩm nhưng chỉ có thành phẩm hồn chỉnh mới được bán ra

ngồi.

Trong q trình sản xuất giầy thể thao, do u cầu về mẫu mã có một số chi tiết khác

với giầy vải. Nhưng nhìn chung các cơng đoạn trong q trình sản xuất giầy vải hay thể

thao đều phải trải qua một q trình như sau:1.4. Tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty

1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán6Kế toán trưởngKế toán tổng hợpKế toán

TSCĐ

CCDCKế toán

tiền mặt

doanh

thuKế toán

vật tư cơng

nợKế tốn

tiền gửi,

thủ quỹKế tốn

xuất nhập

khẩuSơ đồ 3: Bộ máy kế tốn của cơng ty

Chức năng:

- Kế tốn trưởng : Là người tổ chức bộ máy kế toán hoạt động, kiểm soát , chỉ đạo

các nghiệp vụ, kiểm tra và xác nhận các chứng từ, chịu trách nhiệm đối với

Tổng Giám Đốc.

- Kế toán tổng hợp: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, lập báo cáo thuế

và báo cáo tài chính.

- Kế tốn doanh thu tiền mặt: Theo dõi tình hình thu, chi tiền mặt, theo dõi các

khoản thanh toán.

- Kế toán tài sản cố định- CCDC: Theo dõi về TSCĐ và tình hình nhập, xuất

CCDC.

- Kế toán tiền gửi, thủ quỹ: Theo dõi tiền gửi ngân hàng, tiền mặt, tiền vay ngắn

hạn và dài hạn. Có trách nhiệm thu, chi quỹ tiền mặt hàng ngày.

- Kế tốn cơng nợ vật tư: theo dõi tình hình nhập xuất tồn kho vật tư.

- Kế toán xuất nhập khẩu: Theo dõi tình hình nhập xuất tiêu thụ thành phẩm, phản

ánh doanh thu về hoạt động sản xuất kinh doanh.1.4.2. Hình thức kế tốn tại cơng ty sản xuất giầy Thái Bình

7*Các chế độ kế tốn áp dụng tại cơng ty

- Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn: Doanh nghiệp áp dụng hình thức kế tốn

chứng từ ghi sổ và chế độ kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày

20/03/2006 của Bộ tài chính. Do đó, tất cả chứng từ về kế tốn được tập trung về

phòng kế tốn doanh nghiệp. Phòng kế tốn có nhiệm vụ tổng hợp chứng từ, ghi sổ kế

toán, thực hiện kế toán chi tiết, tổng hợp, lập báo cáo tài chính và lưu giữ chứng từ.

*Hình thức hạch tốn kế tốn

Trình tự thời gian luân chuyển chứng từ kế toán do kế toán trưởng qui định,

chứng từ gốc do đơn vị lập ra hoặc từ bên ngoài vào đều phải tập trung vào bộ phận kế

toán. Các đơn vị thuộc bộ phận kế tốn phải có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra kỹ

những chứng từ đó và phải được xác định đúng thì mới dùng những chứng từ đó để ghi

sổ kế toán.

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

Công ty tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xun, và được

tính giá theo phương pháp bình qn gia quyền.

Chøng tõ kÕto¸n

Kế tốn hàng hóa theo

phương pháp thẻ song song.Tài sản cố định được tính theo phương phỏp khu hao ng thng

Bảng tổng hợpSổ , thẻ kế

toán chi tiÕtHiện

nay công ty đang ápkÕdụng

hệ thống tài khoản của B Ti Chớnh ban hnh

Sổ

toán chứng

Quỹ

từ cùng loại

(theo quyt nh số 15/2006/QĐ-BTC).

Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức k toỏn chng t ghi s:

Sổ đăng

ký chứng

từ ghi sổsổChứng từ ghiSổ CáiBảng

cân đối

số phát

8

sinhBảng tổng hợp

chi tiếtBáo cáo tài chÝnhGhi chú:

Ghi hàng ngày:

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ:

Quan hệ đối chiếu , kiểm tra:Sơ đồ 4: Kế toán ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổTrình tự ghi sổ: Quy trình ghi sổ kế tốn

-Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc hoặc Bảng tổng hợp chứng từ gốccùng loại đã được kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, được dùng làm căn cứ

ghi sổ kế toán lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ sổ để ghi vào Sổ đăng

ký chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi sổ cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm

căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, thẻ kế tốn chi tiết có liên quan.

Cuối tháng, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính

phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh Nợ,

tổng số phát sinh Có và số dư của từng tài khoản trên Sổ cái. Căn cứ vào sổ cái lập

Bảng cân đối Số phát sinh.

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT GIẦY THÁI BÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x