Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ông (bà) có đề xuất hay kiến nghị gì cho phát triển, nhân rộng sản xuất quýt tại địa phương không?

Ông (bà) có đề xuất hay kiến nghị gì cho phát triển, nhân rộng sản xuất quýt tại địa phương không?

Tải bản đầy đủ - 0trang

49Phụ lục 2: SỐ LIỆU TRUNG GIAN

iếu

1

2

3

4Họ tên chủ hộHà Văn Cường

Hồng Văn Sắm

Nơng Văn Hn

Dương Văn SáiTuổiDân

tộcHọc

vấn

(lớp)Thơn46Tày10Nà Vài46

38

41Tày

Tày

Tày7

8

6Nà Vài

Nà Vài

Nà Vài5Nơng Văn Duyệt38Tày10Nà Vài6Hà Thiêm Thốn45Tày7Nà Vài741Tày9Nà Vài8Lưu Đình Tường

Hoàng Nguyên

Hữu41Tày9Nà Vài9Lưu Kế Tuất48Tày6Nà Vài0Đinh Ngọc Phấn41Tày6Nà Vài1

2

3

4

5

6

7

8

9

0Bàn Tiến Nguy

Lưu Đình Hun

Hà Văn Bộ

Hồng Văn Tầm

Hà Thiêm Liêm

Nơng Văn Cường

Nơng Văn Dũng

Hà Cát Thơ

Hồng Đình Nhật34

46

48

54

56

46

44

26

41Dao

Tày

Tày

Tày

Tày

Tày

Tày

Tày

Tày6

8

8

8

6

6

8

6

9Nơng Văn Hiển

Nguyễn Đức

Khóa36Tày6148Tày82Lưu Đình Đại45Tày73Lường Văn Thụ45Tày94Lưu Thị Nga43Tày75Nguyễn Văn Đán45Tày96

7

8

9

0

1

2Ma Văn Cương

Triệu Thị Nga

Ma Ngọc Thuyên

Phạm Văn Ngọc

Dương Văn Giao

Long Ngọc Tuấn

Lưu Chấn Thụ47

47

38

48

46

39

46Tày

Tày

Tày

Tày

Tày

Tày

Tày10

12

6

8

10

8

10Nà Vài

Nà Vài

Nà Vài

Nà Vài

Nà VàiChạpChạpChạpChạpChạpChạpChạpChạpChạpChạpChạpChạpChạpChạpChạpThoiThoiQuang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

ThuậnNhân

khâuSố lao

động424

4

4GiàuKhá2TBThuần

nơng11121121Hỗn

hợpDiện tích

đất nơng

nghiệp

(ha)Tổng

diện

tích

qt

(ha)Diện

tích cho

thu

hoạch

(ha)Năng

suất

(tấn/ha)Sản

lượng

(tấn)Giá

bán

(Ngđ)Doanh

thu/ha

(Trđ)Chi

phí/ha

(Trđ)Tổng

chi phí

(Trđ)Thu

nhập/ha

(Trđ)Tổng

thu

nhập

(Trđ)Tổng

số vốnVốn

tự có2228161117638.8877.7649.1298.2415153

112.5

2.53

2.5

2.52

2.5

2.57

8.3

814

20.75

2011

11

11154

228.3

22038.88

41.98

40.4877.76

104.95

101.238.12

49.32

47.5276.24

123.3

118.815

20

20Vốn

vay15

15KK Thị

trườngKK

Vốn1.000.001.00

5201.00

1.000.00

0.00

0.0042112.52.528.5171118741.9883.9651.52103.04201551.000.0042112.52.528.5171118741.9883.9651.52103.04252051.000.0042112.52.52.58201122040.48101.247.52118.820201.000.004211.51.51.58.612.911141.941.8862.8252.7279.0815151.000.0042111.51.51.58121113240.5860.8747.4271.131051.000.0052113337211123138.88116.6438.12114.3625251.000.004

4

5

4

4

4

5

3

4121212

21212

2

212

21421425316214

4

4

3

32

21

16

1.5

1.5

2.2

3.5

1.5

1.53

5

1.5

1.5

2

3.5

1.5

1.58.6

7.5

8

7

8.5

7

8.5

6

8.534.4

22.5

40

10.5

12.75

14

29.75

9

12.7511

11

11

11

11

11

11

8

11378.4

247.5

440

115.5

140.3

154

327.3

72

140.344.88

39.08

40.58

38.98

43.48

40.48

41.88

15

41.88179.52

117.24

202.9

58.47

65.22

80.96

146.58

22.5

62.8249.72

43.42

47.42

38.02

50.02

36.52

51.62

33

51.62198.88

130.26

237.1

57.03

75.03

73.04

180.67

49.5

77.4320

30

50

15

15

15

15

15

15201.00301.00501.00151.00151.00151.00151.00151.00151.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001.51.51.557.58601522.52537.515151.000.005558.542.511467.541.88209.451.62258.120201.000.004.54.54.58.538.2511420.841.88188.4651.62232.2935351.000.002.52.528161117641.9883.9646.0292.0425201.000.005.5558401040038.58192.941.42207.115151.000.006.56.569541159441.88251.2857.12342.7250501.000.00111341111.541114.51.511221

1122.2

1111.51121.5114

611431

124

1134157

113.5

312.5

1

1

12

2

7.56

3.5

3

2.5

2

2

7.56

3.5

3

2

1.5

2

69

8.5

8.5

8.3

8.3

8.5

8.454

29.75

25.5

16.6

12.45

17

50.411

11

11

11

11

11

11594

327.3

280.5

182.6

137

187

554.441.88

41.88

41.88

41.88

41.88

41.88

41.88251.28

146.58

125.64

83.76

62.82

83.76

251.2857.12

51.62

51.62

49.42

49.42

51.62

50.52342.72

180.67

154.86

98.84

74.13

103.24

303.1250

15

25

20

20

25

505501.0015

15

15

20

25

501.00

10

51.00

1.00

1.00

1.00

1.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00KK Chất

lượng, mẫu

mã sản

phâmKK

Dịch

bệnhKK

Giá

vật tư

tăngKK

Chất

lượngKK Bảo

quản sau

thu

hoạchGP

Giống,

rải vụGP Thị

trường

tiêu thụGP

Liên

kếtGP

Khống

chế

dịch

bệnhGP Nâng

cao chất

lượng,

mẫu mãGP Kỹ

thuật bảo

quản sau

thu hoạch1.001.001.000.000.001.001.001.001.000.000.001.001.001.000.000.001.001.001.001.000.000.001.001.001.000.000.001.000.001.000.001.000.001.001.001.000.000.001.001.001.001.000.001.001.001.000.000.001.000.001.000.001.000.001.000.000.000.000.001.000.001.001.001.000.001.001.001.000.000.001.001.000.001.001.000.001.001.000.001.000.001.001.000.000.001.001.001.001.001.000.000.000.001.000.000.001.000.001.001.000.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.000.000.000.001.001.001.000.001.000.001.000.000.000.000.001.000.001.001.000.000.001.001.000.000.000.001.001.000.001.001.000.001.001.000.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.000.000.000.000.000.001.001.001.000.001.001.001.000.000.001.000.001.001.000.000.001.001.001.001.000.001.000.000.001.001.001.001.000.000.000.001.000.001.000.001.000.000.001.001.000.001.000.001.001.000.000.001.001.001.000.000.000.001.000.001.000.001.000.000.001.000.000.000.000.001.000.000.001.000.000.001.001.000.000.000.000.000.000.001.001.000.001.000.000.000.000.001.000.001.001.001.000.000.001.000.000.001.001.001.000.000.001.000.000.001.000.000.000.001.000.000.001.000.000.000.001.001.000.000.001.000.000.001.000.000.001.001.000.000.000.001.000.000.001.000.001.001.001.000.000.000.001.000.000.001.001.000.000.001.001.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.001.000.000.001.001.001.001.000.000.001.001.001.000.000.001.000.001.000.000.001.000.001.000.000.000.000.001.001.000.001.001.003Lộc Văn Nghinh58Tày84Cù Văn Mý52Tày95Lưu Minh Ba34Tày106Lưu Đình Đức40Tày127Lưu Đình Đàm41Tày98Lộc Mạnh Nam41Tày99Lường Tiến Thu48Tày70Âu Đình Nhất41Tày81Bàn Văn Hồn34Dao62

3Hồng Văn Tơ

Hà Thiêm Thanh54

56Tày

Tày7

84Dương Văn Song48Tày65Đinh Văn Hát41Tày86447Nơng Văn Sốt

Liêu Trọng

Thun45Tày78Ma Văn Thiệp37Tày99Lưu Đình Tuyên26DaoTày680Ma Văn Hùng31Tày71Ma Văn Thàn28Tày62Đặng Văn Lý37Dao73Đằng Thị Vân35Dao74Đằng Vân Thủy39Dao75

6Bàn Thị Thu

Trương Quang

Nhất34

44Dao

Tày7

87Hà Cát Hội48Tày88Lưu Chính Ba46Tày89Hà Cát Trần48Tày80Ma Văn Thảo45Tày71Ma Văn Tân

Nguyễn Đăng

Bảo43Tày8245Tày93Dương Văn Hùng47Tày104Nguyễn Duy Dực

Nguyễn trọng

Nhất43Tày9542Tày6

ThoiThoiThoiThoiThoiThoiThoiThoiThoiThoiThoiThoiThoi

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

Bản

tràn

KhuổiKhuổiKhuổiKhuổiKhuổi

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Quang

Thuận

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong53142142424242411

16.568.349.811547.841.88251.2849.42296.5250501.000.003338.425.211277.241.88125.6450.52151.5630301.000.0014448.5341137441.88167.5251.62206.4840201.000.001

1126.5

114.54.548.5341137441.88167.5251.62206.483020301.000.0012.52.52.5717.511192.540.48101.236.5291.320201.000.0011.51.5188118841.8841.8846.1246.1215151.000.0011.51188118840.5840.5847.4247.4210551.000.0052113336181119838.88116.6427.1281.3625251.000.0042113329181119844.8889.7654.12108.2420201.000.004

4212111.5121.5

21.5

27

8.610.5

17.211

11115.5

189.238.98

43.4858.47

86.9638.02

51.1257.03

102.2415

2015

2042111.51.51.58121113240.5860.8747.4271.1310552113337211123138.88116.6438.12114.362525425242521

11411111449361139644.88179.5254.12216.48201.000.001.000.001.000.0027141115439.0878.1637.9275.84151051.000.00443.5724.511269.539.08136.7837.92132.72201051.000.005.24.84.56271129731.58142.1134.42154.89201016559451149547.98239.951.02255.1505052113.53.537211123139.08117.2437.92113.76302510.0021150.002.2221.0020441.0011188118839.0839.0848.9248.92105105

51.000.001.000.001.000.001.000.0042110.70.50.584114439.0819.5448.9224.4610101.000.0052116667421146239.08234.4837.92227.5240401.000.004

52121

13.5

14.52

3.52

3.58.5

817

2811

11187

30842.08

41.8884.16

146.5851.42

46.12102.84

161.4230

15301.00151.000.00

0.0042114448321135241.88167.5246.12184.4820201.000.0042114447281130839.08156.3237.92151.6830301.000.0052116658401144040.58202.947.42237.1201551.000.0042114.54.54.58.538.2511420.841.88188.4651.62232.2930301.000.0053115.5448321032038.58154.3241.42165.6815151.000.0062424242111

1

15.5558401144041.88209.446.12230.640401.000.0017668481152841.88251.2846.12276.7250501.000.0013.221.58121113240.5860.8747.4271.1320201.000.0012.52.228161117640.4880.9647.5295.0415151.000.001.001.000.000.000.000.001.001.000.001.000.001.001.001.000.000.001.000.000.000.001.000.001.001.001.000.000.000.001.000.000.001.000.000.001.001.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.001.000.000.001.001.000.001.001.000.001.001.000.001.000.001.001.000.000.001.001.001.001.001.000.000.000.001.000.000.001.000.001.001.000.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.000.000.000.001.001.001.000.001.000.001.001.000.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.000.000.000.000.000.001.001.001.000.001.001.001.000.000.000.001.000.000.001.000.001.001.000.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.000.000.000.001.001.001.000.001.000.000.001.001.000.000.000.001.000.001.001.001.001.001.001.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.001.000.000.001.001.000.001.000.000.000.001.001.000.000.000.001.000.000.001.001.001.001.000.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.001.000.000.001.001.000.000.000.000.001.001.000.000.000.001.001.001.000.001.000.001.001.000.000.000.001.001.000.000.000.001.001.001.000.000.000.001.001.000.001.000.000.001.001.001.001.000.001.000.000.001.001.001.001.000.000.000.000.001.000.000.001.000.000.001.000.000.000.000.001.000.001.001.000.000.001.001.000.000.000.001.001.000.001.001.000.001.001.000.000.000.000.000.000.001.001.000.000.001.000.000.001.001.001.000.000.001.000.000.001.000.000.000.001.000.000.001.000.000.000.001.001.000.000.001.000.000.001.000.000.000.001.001.000.000.000.001.000.000.001.000.001.001.001.000.000.001.000.001.001.000.000.006

7

8Nơng Văn Khốt

Nguyễn Văn

Huyền

Nơng Văn Tồn44

48

44Tày

Tày

Tày8

8

89Hà Văn Bích51Tày80Lưu Đình Đỗ

Nguyễn Duy

Truyền45Tày7143Tày82Nguyễn Thị Hải45Tày93Triệu Thị Tươi47Dao74Triệu Thị Gái45Dao75Đinh Ngọc Huy28Tày66Phạm Văn Trác48Tày87Dương Văn Thùy46Tày108Nguyễn Thị Xuân39Tày89Duong Thị Thúy46Tày100

1Hà Thiêm Huy

Hà Cát Lực58

52Tày

Tày8

92Triệu Văn Dùng34Tày73Hoàng Hữu Thủy40Tày124415Hoàng Hữu Sơn

Dương Minh

Tuấn41Tày96Lường Tiến Thu48Tày77Lộc Văn Hin41TàyTày988Bàn Kim Duy34Dao69Lường Văn Hậu54Tày80Hà Thị Thắm46Tày7KhuổiKhuổiKhuổiKhuổiKhuổiKhuổiKhuổiKhuổiKhuổiKhuổi

coọngcoọngcoọngcoọngcoọngcoọngcoọngcoọngcoọngcoọngcoọngcoọngcoọngcoọngcoọngDương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong

Dương

Phong5

4

42121121114.5

3.5

23.5

3

23.5

3

28

8.5

728

25.5

1411

11

11308

280.5

15441.88

41.88

39.08146.58

125.64

78.1646.12

51.62

37.92161.42

154.86

75.8415

20

3015

202114338241126440.58121.7447.42142.26201542113228161117641.8883.7646.1292.242020316214213112.5

11

11228161016038.5877.1641.4282.841546.1292.2420201.000.002118.58.51193.541.8841.8851.6251.6210101.000.003.5338.525.511280.541.88125.6451.62154.8615158841.8841.8846.1246.12101042112.52.528.5171118741.8883.7651.62103.2420155

43

2424241242

21

1

1

1121.58121113241.8862.8246.1269.1815151.000.001.000.001.000.00228.5171118741.8883.7651.62103.2415151.000.0012.51188118841.8841.8846.1246.1210101.000.003

33

33

38

824

2411

11264

26441.88

41.88125.64

125.6446.12

46.12138.36

138.3630

30301.00301.000.00

0.00111188118841.8841.8846.1246.1210101.000.0010.50.50.584114441.8820.9446.1223.0610101.000.002.52.52.5717.511192.540.48101.236.5291.35511.51.5188118841.8841.8846.1246.12151511.51188118840.5840.5847.4247.42105150.0021

121.0011124510.0083.761111.0041.88820.00176831.0011110.0016121.0081.530.002110.0021150.002221.0015441.0030551.0011177117738.8838.8838.1238.1210101.0050.001.000.001.000.001.000.0042113329181119844.8889.7654.12108.2420201.000.0042111.51.51.5710.511115.538.9858.4738.0257.0315151.000.0042112227141115438.8877.7638.1276.2415151.000.001.001.001.001.000.001.000.000.001.001.001.001.000.000.000.000.001.000.000.001.000.000.001.000.000.000.000.001.000.001.001.000.000.001.001.000.000.000.001.001.000.001.001.000.001.001.000.000.000.000.000.000.001.001.000.000.001.000.000.001.001.001.000.000.001.000.000.001.000.000.000.001.000.000.001.000.000.000.001.001.000.000.001.000.000.001.000.000.001.001.000.000.000.001.000.000.001.000.001.001.001.000.000.000.001.000.000.001.001.000.000.001.001.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.001.000.000.001.001.001.001.000.000.001.001.001.000.000.001.000.001.000.000.001.000.001.000.000.000.000.001.001.000.001.001.001.001.000.000.000.000.001.001.000.001.000.001.001.001.000.000.001.000.000.000.001.000.001.001.001.000.000.000.001.000.000.001.000.000.001.001.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.001.000.000.001.001.000.001.001.000.001.001.000.001.000.001.001.000.000.001.001.001.001.001.000.000.000.001.000.000.001.000.001.001.000.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.000.000.000.001.001.001.000.001.000.001.001.000.000.000.001.001.000.000.001.000.001.001.001.000.000.001.001.001.001.000.000.00Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ông (bà) có đề xuất hay kiến nghị gì cho phát triển, nhân rộng sản xuất quýt tại địa phương không?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×