Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu trúc tổ chức

Cấu trúc tổ chức

Tải bản đầy đủ - 0trang

[CƠNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG]

[Cơng ty cổ phần Thế giới Di động]



Khối CN – TT:



2.2.2.



Ứng dụng Công nghệ thông tin vào các hoạt động của công ty. Quản lý, bảo

dưỡng và vận hành toàn bộ hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin của công ty, hỗ

trợ về mặt kỹ thuật cho các đơn vị khác trong công ty khai thác và sử dụng công

nghê thông tin hiệu quả nhất. Thực hiện công tác xây dựng hê thống quản trị dưa

trên công nghê thông tin xây dựng hệ thống baocaonoibo.com hay phần mềm

ERP một trong những hệ thống quản trị hàng đầu mà một số công ty lớn sử dụng.

xây dựng các website phục vụ cho công tác bán hàng và trao đổi thông tin của

công ty.

Khối hành chính, nhân sự



2.2.3.



Hỗ trợ các phòng ban trong việc thu hút, phát triển, động viên giữ chân các

nhân viên. Khơi dậy năng lực của nhân viên giúp họ đạt được kết quả vượt trội

trong công việc. Khối này chia làm 2 phòng, phòng Hành chính và phòng Nhân

sự.





Phòng Hành chính có nhiệm vụ thực hiện các cơng tác văn phòng, quản







lý tài sản, giải quyết các loại cơng văn, chứng từ,…

Phòng Nhân sự chịu trách nhiệm hoạch định nguồn lực, theo dõi thống

kê như cầu, đánh giá tình hình nguồn lực định kì trong cơng ty, tuyển

dụng nhân viên mới, định mức lương, thưởng các chế độ phúc lợi cho

nhân viên. Tổ chức huấn luyện đào tạo định kỳ các kỹ năng cần thiết cho

nhân viên cũ, đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên mới.



Khối Marketing



2.2.4.

-



Quảng bá mở rộng thương hiệu hình ảnh của cơng ty ra bên ngồi, thực hiện

các chương trình, chính sách do Ban giám đốc lên kế hoạch nhằm thu hút sự



5

5



[CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG]

[Công ty cổ phần Thế giới Di động]



quan tâm của khách hàng đến với các sản phẩm của công ty như tổ chức sự

kiện quảng cáo, khuyến mãi,…..

- Hoạch định chiến lược điều phối các hoạt động marketing nhằm tiêu thụ sản

phẩm và phát triển thương hiệu.

- Tổ chức, điều hành, hướng dẫn, hỗ trợ, phát triển hệ thống các sàn kinh

doanh bán hàng và hoạt đông marketing hiệu quả.

Khối kinh doanh Online



2.2.5.



Lên kế hoạch chiến lược và triển khai các hoạt động kinh doanh gồm các

hình thức bán hàng trực tiếp tại siêu thị và bán hàng trực tuyến thông qua

website của công ty.

Khối cung ứng hậu cần



2.2.6.



Chịu trách nhiệm quản lý kho và vận chuyển, phân phối hàng hóa đến các địa

điểm đang có nhu cầu.

Khối Kế tốn



2.2.7.

-



Tham mưu cho Ban giám đốc về lĩnh vực kinh tế, tài chính nhằm đảm bảo



-



hoạt động kinh doanh của công ty hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện quản lý danh mục đầu tư, quản lý rủi ro tài chính.

Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài

chính kế tốn, trong đánh giá sử dụng tài sản, nguồn vốn theo đúng qui định

hiện hành.



2.2.8.



Khối CSKH:

Theo dõi những phản hồi, giải đáp thắc mắc, giải quyết khiếu nại của khách

hàng.



2.2.9.



Khối TCC:

Giải quyết nhu cầu bảo hành, sửa chữa hàng hóa, thiết bị cho khách hàng.

6

6



[CƠNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG]

[Công ty cổ phần Thế giới Di động]



Khối phát triển siêu thị:



2.2.10.



Tìm kiếm mơi trường phù hợp để mở các siêu thị, các địa điểm mà nhu cầu

mua sắm của khách hàng đang tăng cao, nhằm thực hiện chiến lược quy mô mở

rộng, gia tăng thị phần của cơng ty.

Ban kiểm sốt:



2.2.11.

-



Đánh giá các cơng tác điều hành quản lý của Ban giám đốc.

Giám sát việc công bố thông tin trong giao dịch cổ phiếu của những người có



-



liên quan trong HĐQT, Ban giám đốc, Kế tốn trưởng cơng ty,…

Kiểm sốt các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài

chính.



2.3.



Sơ đồ cấu trúc tổ chức



7

7



[CƠNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG]

[Công ty cổ phần Thế giới Di động]



HHHHĐQT



BANBAN

KIỂM SỐT



TỔNG GIÁM

ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC TÀI



KHỐI CN - TT



ĐIÊU CHÍNH HẢI TRIỀU



KKHỐI MARKETING

LÊ THẢO TRANG



KHỐI CUNG ỨNG HẬU

CẦN

ĐỖ TUẤN ANH



KHỐI

NGÀNH

HÀNG

KHỐI

CHĂM

SĨC

KHỐI

PHÁT

TRIỂN SIÊU

KHÁCHTRẦN

HÀNG

THỊ

KINH

DOANH

HỒNG

KHÁNH

CHI



KHỐI HÀNH CHÍNHNHÂN SỰ

ĐẶNG MINH LƯỢM



KHỐI KINH DOANH

ONLINE

TRẦN NHẬT LINH



KHỐI KẾ TỐN



VŨ ĐĂNG LINH



KKHỐI TCC

LÊ TRẦN

TIÊN

ĐỒNTHỦY

TRUNG

HIẾU



8

8



[CƠNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG]

[Công ty cổ phần Thế giới Di động]



3.



Năng lực cạnh tranh Porter



3.1.



Đối thủ cạnh tranh:



Hiện tại, Thế giới di động đang đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh điện

thoại di động tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, công ty vẫn đang đứng trước

những đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Đối thủ cạnh tranh về lịnh vực bán lẻ điện

thoại di động, thiết bị số không thể không nhắc đến là FPT Shop. Ngồi ra, vẫn

còn những đối thủ cạnh tranh khác như Viễn Thông A, Viettel Store,...

Năm 2015, công ty đang chiếm 30% thị phần bán lẻ điện thoại di động tại

Việt Nam, xếp thứ hai là FPT Shop với 10% thị phần cả nước, Viettel Store và

Viễn Thơng A cũng theo sát với 9%, còn lại các của hàng nhỏ lẻ với 42%.

Về thị phần điện máy thì Nguyễn Kim đang là nhà bán lẻ dẫn đầu với khoảng

12%, ĐIện máy Chợ Lớn là 8%, trong khi đó điện máy xanh khoảng 5% , còn lại

là các nhà bán lẻ và của hàng nhỏ lẻ khác.



3.2.



Khả năng thâm nhập thị trường



MWG thâm nhập thị trường tốt bởi có những đặc điểm khác biết như:

9

9



[CƠNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG]

[Công ty cổ phần Thế giới Di động]





MWG khác biệt với các nhà bán lẻ khác ở văn hóa phục vụ khách hàng và

chữ tín

- Khác hàng: MWG đặt KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM trong mọi







suy nghĩ và hành động của mình.

- Integrity: MWG trân trọng mọi cam kết và lời nói của mình.

Sự khác biệt của MWG có nguồn gốc từ văn hóa lấy khách hàng làm trung

tâm trong mọi hành động của mình

- Các yếu tố thấy được:

• Bố trí cửa hàng, trưng bày sản phẩm đơn giản, thuận tiện cho khách





hàng.

Cửa hàng ln ngăn nắp, gọn gàng dù ở các thành phố lớn hay ở một

thị xã nhỏ.



-



-



Sản phẩm/dịch vụ:

• MWG chọn lựa kinh doanh các thương hiệu có chất lượng cao.

• MWG ln là người đưa ra các dịch vụ, các chính sách chăm sóc

khách hàng mới.

Các yếu tố “vơ hình”:

• Nhân viên nhiệt tình, tươi cười vui vẻ và ln sẵn lòng hỗ trợ khách





hàng.

Cho siêu thị được tồn quyền xử lý và hỗ trợ khách hàng than phiền







sao cho KH hài lòng.

Đo lường mức độ hài lòng của KH một cách liên tục. Ln đưa ra







giải pháp mang tính hệ thống để giảm than phiền của KH.

NV siêu thị được vinh danh và thăng tiến căn cứ trên mức độ hài lòng

của KH, chứ khơng phải trên doanh số.

10

10



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu trúc tổ chức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×