Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quy trình ứng tuyển cụ thể

Quy trình ứng tuyển cụ thể

Tải bản đầy đủ - 0trang

[CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG]- Gửi Mẫu thông tin ứng viên hoặc Sơ yếu lý

lịch tự thuật (CV) bao gồm các thông tin cá

nhân, quá trình học tập, kinh nghiệm, mục tiêu,

sở thích cá nhân... gửi về cho Bộ phận Tuyển

dụng theo các phương pháp được hướng dẫn

trong các tin đăng tuyển.Bước 2:Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ

Bộ phận Tuyển dụng của Công ty sẽ xem

xét, sàng lọc và chọn những Ứng viên phù

hợp với tiêu chí tuyển dụng.

Hồ sơ nộp vào sẽ được sàng lọcHồ sơ ĐẠT sẽ được liên hệ phỏng vấn.Hồ sơ KHÔNG ĐẠT trong sàng lọc và

phỏng vấn sẽ được lưu cho các vị trí khác

phù hợp hơn.Bước 3:Mời Ứng viên tham gia

phỏng vấn

Bộ phận Tuyển dụng mời Ứng viên phù

hợp tham gia phỏng vấn cho vị trí tuyển

7[CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG]dụng thông qua email hoặc số điện thoại cá

nhân của Ứng viên.Bước 4:Phỏng vấn

Một số yếu tố chính Cơng ty thường

xem xét khi phỏng vấn ứng viên gồm:

Khả năng giao tiếp, khả năng làm việc

(độc lập hay theo nhóm), khả năng tổ

chức cơng việc và lập kế hoạch, khả

năng tư duy và giải quyết vấn đề, kiểm

tra lại một số thông tin trong hồ sơ: Quá

trìnhhọctập,kinhnghiệm,kỹnăng...Trong buổi phỏng vấn này, các

ứng viên cũng có thể hỏi Cơng ty các

vấn đề liên quan. Tùy từng ứng viên và

vị trí có thể có nhiều hơn một buổi

phỏng vấn.Bước 5:Thỏa thuận hợp đồng

Các ứng viên được lựa chọn qua vòng phỏng

vấn sẽ được hẹn tiếp một buổi đến thoả

thuận về hợp đồng lao động và các vấn đề

8[CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG]liên quan, bao gồm: loại hợp đồng, công

việc, mức lương, thời gian làm việc. Mọi

việc tiếp theo được thực hiện theo hợp đồng

lao động và hướng dẫn của cán bộ phụ trách

trực tiếp và cán bộ Nhân sựBước 6:Hoàn thiện hồ sơ sau

khi trúng tuyển

Những Ứng viên đạt phỏng vấn sẽ được

yêu cầu bổ sung đầy đủ hồ sơ cho Bộ

phận tuyển dụng (nếu hồ sơ còn thiếu)

để trình Đề xuất tuyển dụng cho Lãnh

đạo Công ty xem xét, phê duyệt3. Dữ liệu đầu vào và thông tin đầu ra của từng hoạt động, chức năng:STT Hoạt

năngđộng/Chức Dữ liệu đầu vào1bịChuẩn

dụngXử lý thông tinThông tin đầu

ratuyển - Bản mô tả - Thông báo đến -Thông tin về

công việc

bộ phận tuyển vị trí tuyển

dụng

dụng

- Lên kế hoạch

tuyển dụng2Thơng báo tuyển - Bản mơ tả Đăng tuyển dụng -thơngbáo

9[CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG]dụngcông việctrên

bất

kỳ tuyển dụng chi

tiện tiết về các yêu

- Thông tin về phương

cầu của công

vị trí tuyển truyền thơng

ty,

những

dụng

quyền lợi ứng

viên

được

hưởng3Thu nhận nghiên -hồ sơ ứng - Nghiên cứu hồ - Các hồ sơ

cứu hồ sơ

tuyển gửi vềtrúng tuyển và

trúng

- Phân loại hồ sơ không

tuyển.4Mời ứng viên tham -Hồ sơ trúng - Viết thư mời

gia phỏng

tuyển

qua mail hoặc

thông báo qua

điện thoại cá nhân- Thư mời

phỏng vấnPhỏng vấn- đánh giá mức

độ phù hợp của

ứng viên dự

tuyển với công

việc cần tuyển.- Thông tin chi

tiết về buổi

- hẹn lịch phỏng phỏng vấn

vấn5-Dữ liệu hồ sơ - chuẩn bị những

ứng viên

câu hỏi để khai

thác thêm các

thông tin về kiến

thức, trình độ, kỹ

năng và năng lực

của ứng viên- loại những

ứng

viên

- xác định lại các không đạt yêu

thông tin trong hồ cầu

sơ của ứng viên

- Đánh giá ứng

viên6Thông báo kết quả Hồ sơ trúng

tuyển dụng đến tuyển

phỏng

ứng

vấn, kết quả

tuyển dụng- thông báo kết quả tuyển dụng

đến Ứng viên

thông qua email

hoặc số điện thoại

cá nhân,

- gửi thư cám ơn

đến những ứng

viên chưa đạt

phỏng vấn trong

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình ứng tuyển cụ thể

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×