Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

[12]. Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm (2007), Dược lý học, Nhà xuất bản y học, pp.

138.

[13]. Phạm Thị Thúy Vân (2013), Đánh giá tính hiệu quả và an tồn của

Amikacin với chế độ liều dùng trong điều trị một số loại nhiễm khuẩn, Luận

án tiến sĩ Dược học, Trường đại học Dược Hà Nội.

[14]. Trần Thị Ánh (2014), “Đánh giá việc sử dụng kháng sinh tại bệnh viện

Việt Nam - Thụy Điển ng Bí”, Luận văn Thạc sĩ dược học, Đại học Dược

Hà Nội.

[15]. Trần Đỗ Hùng và cộng sự (2012), Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của

Streptococcus pneumoniae và Haemophillus influenza gây viêm phổi người

lớn tại bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, Tạp chí Y học Thực hành,

814(3/2012), tr. 65 – 67.

2. TIẾNG ANH[16]. Cizman M. (2003), "The use and resistance to antibiotics in the

community" , Int J Antimicrob Agents, 21(4), pp. 297-307.

[17]. Rekha B., Alok K., Rajat S., Piyush M (2009), "Antibiotic resistance - a

global issue of concern", Asian Journal of Pharmaceutical an Clinical

Research, 2(2), pp. 34-39.

[18]. WHO (2011), The World Medicine Situation, Genva.55PHỤ LỤC 1

Hiện nay, để đánh giá chức năng thận người ta thường dựa vào độ

thanh thải creatinin tính theo cơng thức Cockroft & Gault:Trong đó:

Clcr là độ thanh thải creatinin (ml/phút) Cân nặng (kg)

Nồng độ creatinin (mg/dl)

Công thức trên dành cho nam giới. Với nữ giới: Clcr (nữ) = Clcr

(nam).0,85 và chỉ áp dụng đánh giá chức năng thận của bệnh nhân không suy

gan.

Căn cứ vào giá trị độ thanh thải creatinin, người ta phân loại chức năng

thận như sau:Nếu Clcr ≥ 50 ml/phút: chức năng thận bình thường.

Nếu 20 ml/phút ≤ Clcr < 50 ml/phút: suy thận mức độ nhẹ.

Nếu 10 ml/phút ≤ Clcr < 20 ml/phút: suy thận mức độ vừa.

Nếu Clcr < 10 ml/phút: suy thận mức độ nặng.

Tuy nhiên, những bệnh nhân dưới 12 tuổi không áp dụng được côngthức này để đánh giá chức năng thận mà đánh giá thông qua tốc độ lọc cầu

thận (GFR) theo cơng thức của Schwart:Trong đó:

GFR là tốc độ lọc cầu thận (ml/phút/1,73m2)

Chiều cao (cm)

Nồng độ creatinin huyết thanh (mg/dl)Hệ số K nếu:56

Trẻ sinh non <1 tuổi: K = 0,33

Trẻ đủ tháng <1 tuổi: K = 0,45

Trẻ 1-12 tuổi:K = 0,55

Nữ > 12 tuổi: K = 0,55, Nam > 12 tuổi: K = 0,757PHỤ LỤC 2

DANH SÁNH BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

STTHọ và tênGiới tính

NamNữTuổi (năm)Mã bệnh nhân1Nguyễn Văn V37764532Nguyễn Văn TH64759023Nguyễn Thế S67878054Nguyễn Đức T49970315Bùi Bá S54769916Nguyễn Văn B231059507Đỗ Ngọc C69780778Ngơ Hồng Th63974849Vũ Thị C617600810 Lê Thị H

11 Hồng Minh X686975065841992786013337753714 Vũ Văn Đ

15 Nguyễn Thi H54103898868641016 Hoàng Văn Q

17 Nguyễn Thị L6510555683698853076606437621951759087079669381080667979118398648781108360868942612 Trần Thị T

13 Vũ Thế Th

18 Mai Thị Bích V

19 Đinh Ngọc H

20 Đồn Thế N

21 Lê Thị G

22 Hoàng Văn L

23 Đoàn Văn H

24 Phạm Thị T

25 Đặng Văn B26 Trương Thị R

5827 Bùi Tiên G

28 Nguyễn Thị Y29 Đỗ Quang V

30 Phạm Văn H

31 Đoàn Thị N

32 Hoàng Văn O6589197437801977109058667719633790244787100

33 Vũ Thị R

34 Trương Thị Thu H6384847478605935 Nguyễn Thị V

36 Nguyễn Công T541090488678903567749548893926537 Đào Văn M

38 Mai Văn K

39 Nguyễn Thị M

40 Vũ Văn N4987032

109659608098753791832910421048785318479532301072134989758468098749 Nguyễn Xuân C

50 Vũ Vinh H5376743698743251 Phùng Văn L

52 Trần Thị B661057503710640553 Trịnh Trường C

54 Vũ Thị Mỹ L5586015248043255 Phạm Quốc A

56 Đinh Thị S6077325227804857 Vũ Văn L788643341 Lương Đình M

42 Hồng Văn Đ43 Nguyễn Thị M

44 Phạm Thị T

45 Mai Văn L

46 Bùi Mỹ A

47 Lê Thị Ngọc A

48 Đinh Văn M5958 Cao Thị M

59 Trần Văn S477890380809426010456747879936379008368674355846541910524066 Lê Văn L

67 Phạm Văn N54755826710094468 Phạm Văn H

69 Đinh Văn C6179560497703970 Đào Văn X

71 Hà Thị C60105985698919372 Bùi Anh Q

73 Lê Tuấn Tr57789224310867841867354676 Lê Phú L

77 Đinh Quang V4880059

83723717360378 Lê Hữu L

79 Bùi Thị Đ57768725610485780 Lê B608034560 Đào Thị X

61 Cao Văn A

62 Nguyễn Văn M

63 Lê Thị L

64 Nguyễn Thị Đ

65 Bùi Văn H74 Võ Thùy L

75 Đào Duy H60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×