Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Xác định cực đại hấp thụ và khoảng nồng độ tuyến tính

III. Xác định cực đại hấp thụ và khoảng nồng độ tuyến tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Kết quả

3.2.1. Cực đại hấp thụ:Hình 3.1. Cực đại hấp thụ của phức Crom (VI) – DPC

• Theo bảng trên nhận thấy phức có cực đại hấp thụ tại bước sóng

542,0nm

• So sánh với nhiều tài liệu tham khảo khác [1],[2] cho rằng cực đại

hấp thụ của phức tại 540,0nm

=> Có sự chênh lệch bước sóng là 2nm ( rất nhỏ) => chấp nhận được

=> Kết luận: Cực đại hấp thụ 542,0nm393.2.2. Khoảng nồng độ tuyến tính:

 Kết quả đo quang:

Bảng 3.3. Độ hấp thụ của phức Cr(VI) – DPC theo nờng độ Cr(VI)

CCr(VI) ppm00,20,30,50,81,21,52A00,1440,2070,3710,5880,8981,1381,558Hình 3.2. Độ hấp thụ của phức Cr(VI) – DPC theo nồng độ Cr(VI)40 Phân tích, đánh giá kết quả:

• Dựng đường chuẩn ( bằng phần mềm Microsoft Excel )• Nhận xét: = 0,9993 > 0.995 => Tương quan giữa nồng độ Cr(VI) và

độ hấp thụ của phức là tuyến tính theo phương trình:

A= 0,7766.C – 0,018

=> Kết luận: Khoảng nồng độ tuyến tính là 0 – 2ppm41BUỔI 2

XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CROM (VI) TRONG MẪU NƯỚC THẢI

I. Lấy mẫu, xử lý và bảo quản mẫu:

- Mẫu nước thải: Thuộc hệ thống dòng chảy ở mương An Kim Hải, Lê

Chân, Hải Phòng.Hình 3.3. Địa điểm lấy mẫu – Mương An Kim Hải, Lê Chân, Hải Phòng

• Vị trí: lấy mẫu ở giữa dòng và giữa cột nước

• Thời điểm lấy mẫu: 10h ngày 31/03/2017

• Điều kiện thời tiết: Trời quang, gió nhẹ

• Tốc độ dòng chảy: ổn định

- Xử lý mẫu: Lọc mẫu bằng bình hút chân khơng

- Bảo quản mẫu: trong bình thủy tinh tối mầu có nắp đựng

II. Chuẩn bị hóa chất

- Thuốc thử Diphenylcarbazid (DPC) 0,5% : Hòa tan 0,5g 1,5Diphenylcarbazide trong 100ml axeton

- Dung dịch chuẩn gốc Cr(VI) 1000ppm: Cân 2,829g K2Cr2O7 sau đó hòa

tan vào bình định mức 1000ml bằng nước cất42- Dung dịch chuẩn Cr 50ppm: Hút 25ml dung dịch chuẩn gốc 1000ppm vào

bình định mức 500ml sau đó định mức đến vạch bằng nước cất.

- Dung dịch chuẩn làm việc Cr 10ppm (C0) : Hút 50ml dung dịch chuẩn Cr

50ppm vào bình định mức 250ml sau đó định mức đến vạch bằng nước

cất.

- Dung dich thử làm việc (Cthử) : Pha loãng 10 lần dung dịch mẫu nước thải

đã qua xử lý bằng cách hút chính xác 50ml dung dịch thử vào bình định

mức 500ml sau đó định mức đến vạch bằng nước cất.

III. Định tính mẫu

3.1. Nguyên tắc

Crom (VI) tác dụng với thuốc thử DPC trong môi trường acid H 2SO4 tạo

phức màu đỏ tím:

2 + H4L + 8H+ →

(đỏ da cam)+ Cr3+ + H2O + 8H2O

(đỏ tím)3.2. Tiến hành

-Hút 10ml dung dịch thử vào ống nghiệm

Thêm 1ml dd H2SO4 0,5M

Thêm 2ml thuốc thử DPC 0,5%

Lắc nhẹ3.3. Kết quả : Dung dịch sau phản ứng xuất hiện màu đỏ tím

=> Kết luận: Mẫu nước có chứa ion Crom(VI), ta tiếp tục tiến hành định lượng.

IV. Định lượng theo phương pháp thêm đường chuẩn

4.1. Tiến hành:

Bước 1: Pha chế dung dịch:43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Xác định cực đại hấp thụ và khoảng nồng độ tuyến tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×