Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG Ô TÔ TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV Ô TÔ NGỌC KHÁNH.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG Ô TÔ TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV Ô TÔ NGỌC KHÁNH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Con người là nhân tố quyết định cho sự thành công của Hyundai Ngọc Khánh

ngày nay. Đội ngũ nhân viên bán hàng của công ty đều giỏi nghiệp vụ và u cơng

việc họ chính là những người đem lại nhiều doanh thu nhất cho cơng ty. Tuy nhiên

trong tình hình nền kinh tế nước ta hội nhập mạnh mẽ và sâu rộng với nền kinh tế

thế giới thì thói quen người tiêu dùng cũng theo kịp với đẳng cấp quốc tế do đó đòi

hỏi đội ngũ nhân viên bán hàng phải khơng ngừng được bồi dưỡng nâng cao trình độ

chun mơn và trình độ ngoại ngữ để hồn thiện bản thân đáp ứng được yêu cầu của

công việc.

Mặt khác do công nghệ thay đổi ngày càng nhanh, nhiều loại xe mới và thiết

bị trong ngành công nghiệp ô to ra đời liên tục và các phương pháp sửa chữa truyền

thống sẽ khơng còn phù hợp nữa, vì vậy đội ngũ cố vấn dịch vụ và kĩ thuật viên cần

phải được cập nhật thường xuyên thông tin về công nghệ mới, được đào tạo thêm để

có thể xử lý tốt những tình huống với cơng nghệ mới này.

3.2 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG Ô TÔ TẠI CÔNG TY TNHH

TM&DV Ô TƠ NGỌC KHÁNH.

Qua phân tích ở phần thực trạng có thể thấy rằng Công ty TNHH TM&DV ô tô

Ngọc Khánh là một đại lý rất thành công trên thị trường xe Hyundai. Công tác bán

hàng đạt hiệu quả khá cao, số lượng xe bán ra ngày một lớn, số khách hàng sử dụng

xe Hyundai do Công ty cung cấp tăng nhanh. Kết quả tốt đẹp đó giúp cho Cơng ty

thu được doanh thu, bù đắp được các khoản chi phí, thu thêm nhiều lợi nhuận. Hoạt

động bán sản phẩm đã thực hiện được các mục tiêu của Công ty là: tạo vị thế trên thị

trường và tối đa hóa lợi nhuận.

Bên cạnh những thành tựu tốt đẹp đó, trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh

tranh gay gắt vẫn còn có những khó khăn và tồn tại trong lĩnh vực bán sản phẩm mà

Cơng ty cần tìm hiểu ngun nhân và đề ra các phương hướng và giải pháp để khắc

phục. Qua q trình thực tập tại Cơng ty, sau khi đi sâu nghiên cứu, phân tích thực

trạng nhận biết một số tồn tại, em xin đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn

thiện và thúc đẩy công tác bán sản phẩm của Công ty. Hy vọng rằng, nó phần nào

giúp Cơng ty giải quyết, khắc phục được những tồn tại của mình và khơng ngừng

tăng trưởng và phát triển với hiệu quả ngày một cao.

Giải pháp 1: Nâng cao trình độ chun mơn các nhân viên của phòng kinh

doanh.

49Nhân tố con người có vai trò chủ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp. Con người vừa là chủ thể tác động vào đối tượng sản xuất, vừa là

người tiêu dùng sản phẩm. Do đó chất lượng lao động (hàm ý tới trình độ, năng lực

của lao động) sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của hoạt động sản xuất và bán

sản phẩm của doanh nghiệp. Họ là người trực tiếp xây dựng kế hoạch sản xuất, kế

hoạch bán hàng và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó. Nếu doanh nghiệp có đội ngũ

lao động có trình độ, năng lực sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,

đẩy mạnh công tác bán sản phẩm. Ngược lại đội ngũ lao động có trình độ thấp năng lực yếu sẽ là nhân tố kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy mà em

xin đưa ra giải pháp là: “Nâng cao trình độ chun mơn các nhân viên của phòng

kinh doanh”

Qua xem xét đặc điểm về lao động của Hyundai Ngọc Khánh cho thấy: Đội

ngũ nhân viên bán hàng và kỹ thuật viên có tỷ trọng lớn trong tồn bộ đội ngũ lao

động của tồn Cơng ty. Đây là lực lượng lao động đóng vai trò quan trọng trong

cơng tác bán hàng của Hyundai Ngọc Khánh. Cùng với quá trình phát triển của

Công ty, đội ngũ lao động của TGP ngày càng có sự lớn mạnh dần về cả chất lượng

và số lượng.

Tuy nhiên, trình độ chun mơn và năng lực làm việc thực tế của cả nhân

viên phòng bán hàng và phòng Marketing, PR của Hyundai Ngọc Khánh còn

chênh lệch khá lớn. Một số nhân viên bán hàng tác phong, ý thức chấp hành kỷ

luật chưa tốt, kỹ năng bán hàng thiếu tính chun nghiệp (còn có những nhân

viên chỉ bán được 1 xe/ tháng). Ở phòng Marketing, PR nhân viên giỏi chưa đủ

nhiều để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dự báo thị trường tiêu thụ Miền Bắc cũng

như thị trường trọng điểm Hà Nội.

Do vậy, để thúc đẩy hoạt động bán xe ôtô của Hyundai Ngọc Khánh, theo em

nên chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bao gồm cả nhân viên bán

hàng và nhân viên marketing, PR.

Đào tạo giúp tìm hiểu một sự biến đổi về chất tương đối, lâu dài của một cá

nhân, giúp cho cá nhân có thêm năng lực thực hiện cơng việc thơng qua q trình

học tập, lý luận và kinh nghiệm. Nhờ đào tạo, người lao động tăng thêm hiểu biết,

đổi mới phương pháp, cách thức, kỹ năng thái độ làm việc và có thái độ đối với

cộng sự.

50Để nâng cao trình độ, năng lực và san bằng sự chênh lệch giữa các nhân viên

bán hàng và giữa các nhân viên marketing, Pr Công ty nên áp dụng 2 hình thức đào

tạo là:

Đào tạo trong cơng việc.

Đào tạo ngồi cơng việc.

 Đối với đào tạo ngồi cơng việc.

-Hyundai Ngọc Khánh nên áp dụng hình thức đào tạo ngồi công việc bao gồm

các bài giảng trên lớp, chiếu video, phim, thực hành các bài tập tình huống và đào

tạo dựa vào chương tình trên máy tính kết hợp và tham quan, khảo sát trong và

ngoài nước, tổ chức diễn đàn, hội nghị khoa học cho đội ngũ nhân viên bán hàng,

đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành của Công ty. Với đội ngũ bán hàng của công ty

cần kết hợp giữa việc đào tạo lý thuyết với thực hành các bài tập tình huống,

nâng cao khả năng tự bồi dưỡng, tích lũy kinh nghiệm bán hàng cho họ.

Hyundai Ngọc Khánh nên mời chuyên gia Phòng Marketing, Phòng Kinh

doanh của Hyundai Thành Công nhằm bồi dưỡng thêm cho đội ngũ nhân viên bán

hàng của Công ty về những đặc tính, chức năng, tính ưu việt của các loại xe hãng

Hyundai, bồi dưỡng nâng cao khả năng, kinh nghiệm cho họ về quy trình bán xe ơtơ.

Ngồi ra, Hyundai Ngọc Khánh nên khuyến khích các nhân viên bán hàng giỏi

kèm cặp, hướng dẫn những nhân viên còn non nớt về kinh nghiệm bán hàng thực tế,

những nhân viên bán hàng mới tuyển dụng.

 Đối với đào tạo trong công việc.Với đội ngũ lao động phòng marketing, Pr theo em Hyundai Ngọc Khánh nên

áp dụng hình thức đào tạo trong cơng việc. Bởi vì cơng việc của họ là những thao

tác kỹ thuật, kỹ năng thực hành, khó mơ tả. Đây là hình thức đào tạo mà Cơng ty

nên sử dụng các chuyên gia kèm cặp, hướng dẫn những nhân viên có nghiệp vụ

kém.

Để sử dụng giải pháp này một cách có hiệu quả Hyundai Ngọc Khánh cần phải

có các chế độ lương, thưởng thích đáng nhằm kích thích đội ngũ lao động kỹ thuật

tự học hỏi lẫn nhau, sự trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình làm việc của

mình.

Ngồi ra, Cơng ty nên có các chế độ thưởng, phạt thích đang đối với cả đội ngũ

nhân viên bán hàng và marketing, Pr nhằm nâng cao ý thức lao động của họ. Cụ thể:

51Giao kế hoạch bán xe cho nhân viên bán hàng theo từng tháng phụ thuộc vào

khả năng, kinh nghiệm của từng người.

-Nhân viên bán hàng xuất sắc : 5 xe/tháng

Nhân viên bán hàng khá

: 3 xe/tháng

Nhân viên bán hàng trung bình: 1 - 2 xe/tháng.Sử dụng chế độ tiền thưởng, phạt để kích thích họ, ví dụ: Bán được 1 xe

thưởng 20.000 đ/người, vượt kế hoạch tháng nên thưởng 50.000 đ/người. Nếu nhân

viên nào khơng hồn thành kế hoạch bán xe trong tháng sẽ cắt thưởng hoặc phạt

lương tháng.

Bên cạnh công tác đào tạo trong công việc và ngồi cơng việc, cơng ty nên chú

trọng phát triển nhân sự. Đối tượng phát triển của Công ty là những người có năng

lực, có khả năng tiến bộ, có ý thức làm việc cao. Kết quả của đào tạo và phát triển

nhân sự sẽ tạo ra cơ hội thăng tiến. Việc đánh giá đúng đắn năng lực, thường xuyên

tiến hành đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ bán hàng và lao động kỹ thuật sẽ khơng

có ý nghĩa nếu không thực hiện thăng tiến. Thăng tiến hợp lý sẽ tạo điều kiện cho

Công ty lựa chọn được những người có năng lực, trình độ tay nghề cao, kích thích

đội ngũ nhân viên trong Cơng ty khơng ngừng học tập, bồi dưỡng trau dồi trình độ,

kinh nghiệm.

 Giải pháp 2: Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ sau bán hàng, nhằm đẩymạnh tốc độ bán hàng.

Ngày nay, trong cơ chế thị trường việc tổ chức các dịch vụ sau khi bán ln

ln được chú ý. Nó thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm chu đáo của doanh nghiệp

đối với khách hàng cả trước và sau bán. Do tính phức tạp của các sản phẩm ngày

càng tăng, việc tổ chức các dịch vụ sau khi bán hàng là rất quan trọng. Điều này

không chỉ tạo sự yên tâm cho khách hàng mà còn khẳng định chất lượng sản phẩm,

uy tín của doanh nghiệp trên thị trường giúp cho việc giữ khách hàng cũ và thu hút

khách hàng mới.

Thực tế hiện nay, dịch vụ sau bán và sửa chữa là một phần trong chuỗi phân

phối sản phẩm và dịch vụ của Hyundai Ngọc Khánh. Công ty đã đủ tiêu chuẩn trở

thành đại lý của Hyundai Thành Công với yêu cầu về năng lực xưởng dịch vụ (bao

gồm cả dịch vụ sau bán và sửa chữa). Bộ phận dịch vụ của Công ty trải qua hơn hai

năm hoạt động và đã có những trưởng thành đáng kể. Tay nghề của các kỹ thuật viên

52nâng cao rõ rệt, đạt được các giải thưởng về thi kỹ thuật viên giỏi của Hyundai về

dịch vụ. Tuy vậy, chất lượng dịch vụ sau bán còn có hạn chế, mặc dù đối với mặt

hàng xe ơtơ thì chất lượng của dịch vụ sau bán là hết sức quan trọng.

Công ty chưa tạo được mảng khách hàng vững chắc có doanh thu cao. Thời

gian hoạt động chưa dài, do vậy kinh nghiệm tích lũy được còn hạn chế, việc thiết

lập các mối quan hệ thường xun và chặt chẽ với khách hàng còn ít. Chăm sóc

khách hàng tuy có cải thiện nhưng tốc độ chậm và còn ở mức độ thấp.

Thực hiện nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ sau bán hàng nhằm thu hút

khách hàng; từ đó tăng lượng xe bán ra là yêu cầu thiết yếu trong kế hoạch kinh

doanh của Hyundai Ngọc Khánh thời gian tới. Công ty nên thực hiện giải pháp này

theo các hướng sau: Nâng cao chất lượng công tác bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa cho các loại xe của

khách hàng đã được Hyundai Ngọc Khánh cung cấp. Đây là khâu quan trọng nhất

trong hoạt động sau bán tại Cơng ty. Mặc dù có nhiều cố gắng và trưởng thành nhiều

trong những năm vừa qua nhưng nhìn chung trình độ tay nghề và kinh nghiệm của

cố vấn dịch vụ cũng như của các kỹ thuật viên còn chưa đáp ứng được yêu cầu, do

số lượng xe làm dịch vụ ngày một tăng và tính chất cơng việc phức tạp.

Do vậy Cơng ty nên có những khoản dự phòng hàng năm cho hoạt động đào

tạo, định kỳ tổ chức các buổi tổng kết lại hoạt động trong mỗi kỳ để mỗi kỹ thuật

viên tự nhìn nhận một cách tổng quát về hoạt động bán hàng chung của Cơng ty.

Cơng ty nên áp dụng hình thức giới thiệu lại các sự cố từ các báo cáo trước để chỉ ra

các lỗi thường gặp ở các loại xe và cách phát hiện, cách xử lý các lỗi đó. Sau đó sẽ

giới thiệu các kỹ thuật mới (nếu có). Thơng qua các bước đào tạo như vậy trình độ

của các kỹ thuật viên sẽ được tăng lên, hiệu quả sửa chữa, bảo hành sẽ được nâng

cao.

Bên cạnh đó, Cơng ty cần nâng cao năng lực của các trang thiết bị của xưởng

dịch vụ. Trước mắt, Công ty tập trung cho các thiết bị như: Thiết bị phục vụ gò, sơn,

làm máy... Tăng số lượng và nâng cao chất lượng của các loại phụ tùng thay thế. Hiện nay ở

Hyundai Ngọc Khánh, phụ tùng thay thế nhiều khi còn thiếu làm chậm tiến độ sửa

chữa, bảo hành làm cho hiệu quả của xưởng giảm sút.

53Giải pháp hiện nay cho Công ty là quản lý chặt mã số linh kiện, đối mỗi linh

kiện do Hyundai Thành Công hoặc do thị trường cung cấp. Việc kết hợp giữa mã số

linh kiện, số hóa đơn và số máy của xe giúp Công ty quản chặt được về linh kiện xe.

Cơng ty cần có kế hoạch cung cấp kịp thời các linh kiện cho sửa chữa và cho dự trữ

một lượng phụ tùng tối thiểu. Bên cạnh nguồn phụ tùng do Hyundai Thành Công

cung cấp, Cơng ty cần chủ động tìm các nguồn cung ứng khác, khơng để tình trạng

thiếu hụt linh kiện, phụ tùng sẽ làm tổn hại đến uy tín của Cơng ty. Công ty không

nên để xưởng lấy giá linh kiện quá cao đối với các loại xe hết hạn bảo hành, nên để

họ có được sự cảm nhận ưu đãi về giá cả và chất lượng bảo hành, sửa chữa ở chính

mơi mà họ mua xe. Cơng ty đẩy mạnh sự quan tâm, chăm sóc đến khách hàng, tạo sự phấn khởi nhịp

nhàng giữa bộ phận dịch vụ với bộ phạn khách hàng trong việc chăm sóc khách

hàng. Thực hiện sự ưu đãi đối với các khách hàng thường xuyên: Thông báo cho họ

đến kiểm tra xe theo định kỳ miễn phí, cung cấp các phụ tùng thay thế của chính

Hãng với giá ưu đãi, gửi thư chúc mừng khách hàng nhân dịp đặc biệt, thường

xuyên liên hệ với khách hàng để nắm được tình hình sử dụng xe từ đó có ý kiến hữu

ích cho khách hàng trong q trình sử dụng xe... Hiện nay giá ô tô do nhà máy ấn định mức giá nên Công ty không thể can thiệp vào

giá xe mặc dù mức giá này là quá cao so với giá xe cùng loại trên thế giới. Nhưng để

đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trong nước Công ty nên phấn đấu hạ giá thành

sản phẩm phụ kiện, nội thất ô tô và giảm giá thành dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng ô tô.

Với mặt hàng phụ kiện, nội thất ô tô nhiều khách hàng phản ánh là giá đắt hơn

so với các gara ô tô bên ngoài rất nhiều nhưng họ vẫn lựa chọn sản phẩm của Cơng

ty vì họ tin tưởng vào uy tín của Cơng ty, nếu mua sản phẩm ở ngồi họ sợ mua phải

hàng giả vì họ khơng hiểu biết nhiều về sản phẩm. Vì vậy Cơng ty nên tìm kiếm

nhiều nhà cung cấp có khả năng cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt nhưng

giá rẻ hơn để có thể giảm giá cho khách hàng. Đồng thời cũng nên đa dạng hoá sản

phẩm, đa dạng hoá giá cả để có thể cung cấp cho nhiều đối tượng khách hàng khác

nhau.54Đối với dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng ô tô Cơng ty nên phấn đấu cải tiến qui

trình dịch vụ theo tinh thần Kaizen (liên tục cải tiến) của Nhật Bản để giảm thời gian

bảo dưỡng sửa chữa hơn nữa, tiết kiệm được vật tư qua đó giảm được chi phí sửa

chữa bảo dưỡng và có thể giảm giá thành cho khách hàng để cho khách hàng khơng

còn băn khoăn khi đưa xe vào hãng bảo dưỡng, sửa chữa vì giá thành đắt hơn bên

ngoài.

3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC.

Công tác quản lý nhà nước xét về mặt vĩ mơ đối với các doanh nghiệp là hồn

tồn cần thiết trong bối cảnh kinh tế thị trường ở nước ta, xong nhận thức về quản lý

nhà nước trên bình diện vĩ mơ cần có sự phân biệt rõ ràng với quản lý kinh doanh cụ

thể tại Xí nghiệp, Cơng ty. Quản lý kinh doanh cụ thể tại Xí nghiệp, Cơng ty đòi hỏi

có những yếu tố mà quản lý nhà nước khơng thể khơng có sự quan tâm như:

Tạo cho Xí nghiệp, Cơng ty quyền chủ động hơn nữa trong hoạt động sản xuất

kinh doanh của mình sự chủ động mà các doanh nghiệp cùng ngành nghề thuộc các

thành phần kinh tế khác đều có được, cụ thể như sau:

Các quỹ để lại Xí nghiệp dùng cho kinh doanh thuộc phạm vi chủ động chi tiêu

của Xí nghiệp quá thấp do phải trích nộp lợi nhuận quá nhiều để làm nghĩa vụ với

nhà nước nên các mặt hoạt động cần có sự tài trợ của ngân quỹ như quảng cáo, tham

dự hội trợ, tổ chức nghiên cứu thị trường… lâm vào tình trạng thiếu kinh phí do đó

nhiều mặt hoạt động không thể tổ chức như mong muốn của bản thân Xí nghiệp,

giảm hiệu quả hoạt động chung.

Hiện nay thuế đánh vào mặt hàng ô tô của nhà nước là quá cao dẫn đến giá

thành sản phẩm cao làm cho Hyundai khó khăn trong việc giảm giá nên Hyundai

Ngọc Khánh cũng phải bán giá cao cho khách hàng. Đây là điều mà cả người bán và

khách hàng đều không mong muốn và Hyundai Ngọc Khánh nói riêng và Hyundai

Việt Nam nói chung rất mong chính phủ giảm thuế ơ tơ càng sớm càng tốt vì lợi ích

của người tiêu dùng, của Xí nghiệp và cả của nhà nước. Bởi vì nếu giảm thuế sẽ làm

cho giá xe giảm và lượng xe sẽ bán được nhiều hơn khi đó tổng tiền thuế thu được

sẽ nhiều hơn mặc dù tiền thuế cho mỗi chiếc xe bán được sẽ ít hơn trước.55KẾT LUẬN

Trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế thị trường miền Bắc nói

chung và khu vực Hà Nội nói riêng, các doanh nghiệp kinh doanh ơtơ ngày càng

được thành lập nhiều hơn, do vậy xuất hiện nhiều sản phẩm cùng loại của các doanh

nghiệp ôtô trong nước và sản phẩm ôtô nhập khẩu cũng ngày một tăng. Do vậy vấn

đề đẩy mạnh bán sản phẩm là hồn tồn khơng đơn giản. Với tình hình đó, việc

nghiên cứu hoạt động bán sản phẩm đối với Hyundai Ngọc Khánh tại thị trường

miền Bắc, thị trường nòng cốt là hồn tồn cần thiết. Hơn nữa trước tình hình kinh

doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngày càng khó khăn như hiện nay, thì việc đề

xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh khả năng bán sản phẩm của Công ty là một

vấn đề cấp thiết.

Trong chuyên đề này, vận dụng những kiến thức đã học trong nhà trường về

môi trường kinh doanh nói chung và về thị trường ơ tơ miền Bắc nói riêng. Với sự

hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của cơ giáo – PGS.TS Phan Tố Un và các CBCNV

trong Công ty, tôi đã cố gắng đi sâu phân tích, đánh giá tình hình bán sản phẩm của

Cơng ty. Từ đó mạnh dạn đề xuất một số giải pháp thúc đẩy bán sản phẩm ở

Hyundai Ngọc Khánh. Do còn hạn chế nhiều về trình độ, thời gian thực tập và kinh

nghiệm nên không thể tránh khỏi những thiếu xót. Tơi rất mong nhận được sự giúp

đỡ, chỉ bảo của các thầy cô giáo trong Viện thương mại và kinh tế Quốc tế và các

cán bộ Công ty để bài viết của tơi được hồn chỉnh.

Hi vọng rằng trong năm 2017 và những năm tiếp theo với những đóng góp kết

hợp với đội ngũ cán bộ cơng nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình với cơng việc

và đồn kết khắc phục khó khăn là cơ sở vững chắc giúp cho Cơng ty ngày càng

phát triển kinh doanh nói chung và trong cơng tác bán sản phẩm nói riêng. Với

những thành tích đã đạt được và tiềm năng còn nhiều của Công ty, trong tương lai

không xa Hyundai Ngọc Khánh sẽ giữ vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy bán hàng

ơtơ ở Việt Nam nói chung và có một chỗ đứng trên thị trường miền Bắc nói riêng,

đem lại lợi ích cho Cơng ty và cho Hyundai Thành Công.56TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Công Thương Việt Nam: http://www.moit.gov.vn/

2. Giáo trình Kinh tế thương mại – GS.TS Đặng Đình Đào và GS.TS Hoàng

3.

4.

5.

6.

7.Đức Thân chủ biên

Hiệp hội các nhà sản xuất ơ tơ Việt Nam: http://vama.org.vn/

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam: http://www.vcci.com.vn/

Tổng cục thống kê: http://www.gso.gov.vn/

Tổng cục Hải Quan: http://www.customs.gov.vn/

Các nguồn số liệu của Công ty TNHH TM&DV ơ tơ Ngọc Khánh.57CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Kính gửi: Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Ngọc Khánh xác nhận:

Sinh viên:Mã số sinh viên: 11130543Lớp:Hệ:Trường: Đại Học Kinh tế Quốc dân

Thời gian thực tập: từ ngày 01/02/2017 đến ngày 01/05/2017

Trong thời gian thực tập vừa qua, sinh viên Dương Minh Chính đã có ý thức

kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của công ty và có tinh thần học

hỏi, chịu khó tìm tòi. Chuyên đề thực tập với đề tài: “Đẩy mạnh bán hàng ô tô tại

công ty TNHH thương mại & dịch vụ ơ tơ Ngọc Khánh” của sinh viên Dương

Minh Chính đã phản ánh đúng thực tế của công ty trong những năm qua./.

Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu cơng ty)58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG Ô TÔ TẠI CÔNG TY TNHH TM&DV Ô TÔ NGỌC KHÁNH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×