Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH

CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

họp,nội quy cơ quan, triển khai nghi thức Nhà nước về văn hóa cơng sở) cũng

như tinh thần triển khai rộng rãi, nhiệt tình thực hiện các Quy định của Nhà

nước về văn hóa cơng sở của tập thể cán bộ, nhân viên

Lãnh đạo và Trưởng các phòng, ban trong cơ quan đẩy mạnh công tác

tuyên truyền phổ biến, quán triệt Quy chế đến từng cán bộ, nhân viên, đề cao ý

thức gương mẫu chấp hành của những CBNV không nên và khơng thể có những

“trường hợp ngoại lệ” đứng bên ngồi hoặc bên trên các quy định đã được

chính các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Một khi vẫn còn tồn tại hiện tượng

như vậy sẽ dẫn đến việc lâu dần thành thói quen, các quy định ban hành ra chỉ là

“ hình thức”, tính hiệu lực khơng cao, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, cắt thi đua

khen thưởng. Các quy định của nhà nước Văn hóa cơng sở cụ thể là việc áp

dụng Quy chế văn hóa công sở tại CQHCNN ban hành kèm theo Quyết định số

129/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ được triển

khai trong cơ quan đạt được những kết quả cũng như còn hạn chế như sau:

2.3. Những kết quả đạt được trong việc áp dụng quy chế văn hóa cơng

sở tại UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc

Về trang phục, lễ phục: CBNV trong cơ quan thực hiện theo đúng quy

định đề ra. Đối với nữ áo sơ mi quần tây, zip và áo sơ mi.Đối với nam giới quần

tây, áo sơ mi. Đầu tóc gọn gàng khi đến cơ quan. Lễ phục : đối với nữ là áo dài

màu vàng, đối với Nam là sơ mi trắng, quần tây, và áo vest.

Về đeo thẻ : Quy chế quy định CBNV trong khi làm nhiệm vụ đều phải

đeo thẻ được CBNV UBND huyện Lâp Thạch chấp hành nghiêm túc. Thẻ

CBNV phải có tên cơ quan, ảnh, họ và tên, chức danh, số hiệu của CBNV. Đeo

thẻ công chức - một cách thể hiện tác phong làm việc của người công chức, viên

chức nhà nước và là nếp sống văn hố cơng sở.

Đối với nội dung quy định về Giao tiếp và ứng xử:

Trong giao tiếp và ứng xử CBNV có thái độ lịch sự, tơn trọng. Ngơn ngữ

giao tiếp rõ ràng, mạch lạc, khơng nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt.

- Trong giao tiếp ứng xử với nhân dân: Nhã nhặn, lắng nghe ý kiến , giải

15thích rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết cơng việc, khơng

được có thái độ hách dịch , gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.

- Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức có thái độ trung

thực, thân thiện, hợp tác. Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên

chức xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác, trao đổi ngắn gọn, tập trung vào

nội dung công việc, khơng ngắt điện thoại đột ngột….

Bài trí khn viên cơng sở đã được quán triệt đến cơ quan và nghiêm túc

thực hiện tạo ra không gian làm việc khang trang, sạnh đẹp. Khơng thu phí gửi

giao thơng khi khách đến liên hệ cơng tác. UBND huyện đã có sơ đồ cơ quan,

biển chỉ dẫn; cử cán bộ hướng dẫn dân làm thủ tục.

Phong cách làm việc: CBNV UBND huyện tạo cho mình phong cách làm

việc phù hợp với văn hóa công sở, không làm việc theo kiểu “nước đến chân

mới nhảy”. Công việc cần phải được lên kế hoạch cụ thể. Làm việc có mục tiêu

rõ ràng cũng là một tiêu chí quan trọng tạo nên phong cách làm việc của cán bộ

công chức ở đây.

Chào hỏi nơi công sở: Cha ông ta đã từng dạy: “Lời chào cao hơn hơn

mâm cỗ”. Nguyên tắc chào hỏi nơi công sở đã được cơ quan triển khai và áp

dụng đưa lại sự vuii vẻ thõa mái khi làm việc: Khi gặp nhau ở cơng sở thì nam

chào nữ trước, cấp dưới chào cấp trên, người ít tuổi chào người lớn tuổi hơn,

người mới đến chào người đã đến trước, người từ ngoài vào chào người đã ở

trong phòng làm việc.

Thời gian làm việc: Chấp hành đúng thời gian làm việc theo quy định

của Nhà Nước : Thời gian làm việc buổi sáng bắt đầu từ 8h-11h30; buổi chiều từ

13h30- 17h.

Các hành vi bị cấm: Hút thuốc lá trong phòng làm việc; Sử dụng đồ

uống có cồn tại cơng sở. Trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan

vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao; Quảng cáo thương mại tại

công sở. Đến nay, cơ quan đều có biển cấm hút thuốc, sự tự giác thực hiện đã

thể hiện rõ phòng làm việc trở nên sạch sẽ, không ảnh hưởng đến mọi người

xung quanh và như vậy cũng sẽ chấm dứt được tình trạng chén trà, điếu thuốc

16đầu giờ làm việc gây lãng phí thời gian làm việc của nhà nước.

2.4. Những hạn chế trong việc thực hiện quy chế văn hóa cơng sở

Sau 5 năm triển khai và thực hiện bên cạnh những kết quả đạt được vẫn

còn hiện tượng vi phạm quy chế ; Quy chế được ban hành nhưng chưa được tổ

chức triển khai thực hiện một cách triệt để:

- Còn tồn tại các hiện tượng một số cán bộ công chức sử dụng các ngôn

ngữ giao tiếp với nhân dân không rõ ràng , đặc biệt trong việc giải thích, hướng

dẫn cụ thể với các quy định liên quan tới các công việc.

- Quy chế quy định rõ ràng CBNV phải đeo thẻ ghi rõ họ tên, chức vụ,

cơ quan nhưng nhiều cán bộ cơng chức vẫn chưa có thói quen đeo thẻ

- Vẫn còn tồn tại một số CBNV đi trễ giờ làm việc từ 10-15 phút

- Một số CBNV còn chơi game trong giờ làm việc, xưng hô kiểu xuồng

sã ( chú- mày, chú- anh, ông – tôi)

- Một số CBNV tác phong làm việc còn trì trệ, chưa giải quyết kịp thời

cho người dân

2.4.1. Nguyên nhân

- Sự thiên về xúc cảm hơn là lý trí, sự mềm dẻo linh hoạt trong ứng xử

hàng ngày có thể dẫn tới những hành động khơng ngun tắc, tuỳ tiện; thái độ

kín đáo, tế nhị,

- Việc coi trọng tình nghĩa q mức có thể dẫn tới sự thiếu dứt khoát và

vi phạm nguyên tắc trong xử lý công việc, nhất là liên quan đến công tác cán bộ,

đồng thời là cách giao tiếp thân mật, suồng sã (xưng hô kiểu chú- mày, chú- anh,

ông- tơi).

- Do ảnh hưởng của nền hành chính quan liêu, bao cấp nên một bộ phận

CBNV đã không thấy được tầm quan trọng của văn hố cơng sở mà chủ yếu dựa

trên những thói quen, nếp nghĩ cũ đã lỗi thời, lạc hậu.

- Sự bùng nổ thông tin của cuộc cách mạng khoa học công nghệ mang lại

như Intenet, phim ảnh, truyền hình...

- Trang bị chưa đầy đủ về cơ sở, vật chất phục vụ và giám sát quá trình thực

17thi công vụ của cán bộ, công chức như: phương tiện phục vụ công tác, hệ thống

camera tự động được lắp đặt tại những nơi làm việc thường xuyên tiếp xúc với

nhân dân

- Chưa có quy định về chế độ khen thưởng, kỷ luật trong việc thực hiện

văn hố cơng sở, chẳng hạn như đưa ra các mức khen thưởng bằng vật chất nếu

thực hiện tốt văn hố cơng sở, kèm theo đó là khen thưởng về tinh thần như tặng

giấy khen, bằng khen, xếp loại và bình xét thi đua, xem xét trong việc quy

hoạch, bổ nhiệm cán bộ.18CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP GĨP PHẦN NÂNG CAO VĂN HĨA CƠNG SỞ

TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC

3.1. Tăng cường cở sở vật chất, kỹ thuật và tài chính cho việc

thực hiện văn hố cơng sở tại cơ quan.

Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, cần dự kiến kinh phí và đầu tư

trang bị về cơ sở vật chất tại công sở. Lắp đặt hệ thống camera tự động đối với

những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

Xây dựng tiêu chí và định mức khen thưởng, kỷ luật bằng vật chất trong

quá trình thực hiện văn hố cơng sở. nếu thực hiện việc khen thưởng bằng vật

chất đối với những cán bộ, công chức thực hiện tốt văn hố cơng sở như thái độ

vui vẻ niềm nở, nhiệt tình khi tiếp dân; phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành

vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ của đồng nghiệp thì sẽ kích thích sự hưng phấn trong

thực thi công vụ, tạo ra phong trào thi đua giữa các cá nhân, giữa tập thể này với

tập thể khác trong cùng cơ quan

3.2.Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức thực hiện văn hố cơngsở cho cán bộ, công chức, viên chức trong UBND huyện

Việc ban hành pháp luật là rất cần thiết để tạo hành lang pháp lý để cho

mọi chủ thể thực hiện. để các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và Quy chế

văn hố cơng sở nói riêng phát huy hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống thì cơng

tác tun truyền, phổ biến, giáo dục ý thức thực hiện pháp luật là một trong

những giải pháp quan trọng.

UBND huyện cần xây dựng và hồn thiện quy chế văn hố cơng sở, bộ

quy tắc ứng xử riêng trên sở cụ thể hoá các quy định của pháp luật về văn hố

cơng sở và Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Trong quá trình xây dựng quy

chế cần chú ý đến một số nội dung như lấy ý kiến rộng rãi CBNV trong cơ quan

về dự thảo quy chế.

3.3.Thường xuyên tổng kết, đánh giá thực tiễn về văn hố cơng sởtrong các cơ quan

Định kỳ hàng quý các đơn vị, phòng ban trong cơ quan phải có báo cáo

19kết quả và đánh giá việc thực hiện quy chế văn hố cơng sở tại đơn vị, phòng

ban mình dựa trên những số liệu cụ thể, khách quan qua đó xác định những khó

khăn, hạn chế trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện; nêu gương, khen

thưởng những các nhân, tổ chức thực hiện tốt và có sáng kiến hay cần nhân

rộng; có hình thức kỷ luật những cá nhân, tổ chức khơng thực hiện và thực hiện

còn chưa tốt.

3.4.Tổ chức các lớp học tập huấn cho CBNV trong cơ quan về vănhóa công sở

Cử các CBNV tham gia các buổi hội thảo, chun đề về văn hóa cơng sở

trong và ngồi cơ quan. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của lãnh đạo và nhân

viên về tầm quan trong của văn hóa cơng sở.

3.5.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chương trình cải cáchành chính nhà nước nói chung và văn hố cơng sở nói riêng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam về cải cách hành chính.

Xác định tầm quan trọng của cải cách hành chính, nhất là trong giai đoạn hiện

nay.

- Thực hiện quan điểm “ Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý là để đảm

bảo quyền làm chủ của nhân dân. Cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa

là công bộc của nhân dân”.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI UBND HUYỆN LẬP THẠCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×