Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY

KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các nội dung chính

1. Giới thiệu2. Giới thiệu về kỹ thuật trồng

3. Thực trạng về các lớp tập huấn kỹ

thuật trồng rừng cho ND

4. Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm

và đưa ra giải pháp

5. Bế mạcNội Phương

dung pháp

1. Giới

thiệu- Trình

bày có

minh họa2. Giới

thiệu

về kỹ

thuật

trồng-Hoạt động/ mơ tả

Khai mạc

- Nêu lý do cuộc HT

- Nêu các mục đích, mục tiêu

- Các nội dung chính, thời gian hội

thảo

-- Dùng phương pháp: nội dung

Trình

bày có

mang tính chất lý thuyết

minh họa - Để tạo sự hiểu biết chung về kỹ

- Trao đổi

thuật trồng rừng

ý kiến

- Trình bày các kỹ thuật trồng rừng:

làm đất, chọn cây giống, trồng,

chăm sóc,...có hình ảnh minh họa,

kết hợp xem video.Tgian

Phút

1015Nội

dungPhương

pháp2. Giới

thiệu về

kỹ thuật

trồng3. Thực

trạng

về các

lớp tập

huấn kỹ

thuật

trồng

rừng

cho NDHoạt động/ mơ tả

Đặt câu hỏi: cần chú ý gì trong kỹ

thuật trồng rừng khi hướng hẫn cho

nơng dân.

- Tóm tắt nội dung các bước kỹ thuật

trồng rừng.

- Vật liệu: tài liệu phát tay, video,

bảng phấn.

--VấnđápThời

gian

155-Mụctiêu: tìm hiểu thực tế của cơng

tác tổ chức tập huấn KTTR cho ND,

để biết khó khăn, trở ngại khi tổ chức

- Vật liệu: giấy Ao, máy chiếu, micro,

loa đài...

-Đặt câu hỏi, gồm các câu hỏi:5NDPP3.

Thực

trạng

.....Hoạt động/ mô tả

1.2.-Gợi ý

trả lời

khi

cần

Đúc

rút1.2.-TGHiện nay công tác tổ chức tập huấn

KTTR cho ND tại địa phương diễn ra như

thế nào? Gợi ý: thường xuyên tổ chức

hay không? Số lượng ND t.gia? ND có áp

dụng KTTR được tập huấn khơng?

Sau mỗi lớp tập huấn KTTR cho ND thì

số cây trồng sống nhiều khơng? Ở mức

độ nào?(cao hay thấp, trung bình)

Giao nhiệm vụ trả lời:

15

Đại diện các thành phần tham gia trả lời

trên Micro (Cán bộ thúc đẩy)

Có người ghi chép các câu trả lời (thư kí

ghi chép, cán bộ thúc đẩy)Tổng hợp thực trạng

(do cán bộ thúc đẩy)5NDPP4. Thảo

luận và

chia sẻ

kinh

nghiệm-Trình

bàyminh

họa

-Thảo

luận

nhóm

-Sơ

đồ 2

mảng

-Thực

hànhHành động/ mơ tảTGLý do: xuất phát từ thực tế CB và NNCC

chưa có đầy đủ kiến thức về tổ chức tập

huấn KTTR cho ND, và các lớp tập huấn về

mảng này chưa đạt kết quả cao.

-Mục tiêu: Cung cấp kiến thức và kỹ năng

cho CB và NDCC tổ chức tốt các lớp tập

huấn về KTTR cho ND

4.1 trình bày tiến trình thực hiện để tổ

chức tốt một khóa tập huấn KTTR cho 30

ND (cán bộ thúc đẩy)

4.1.1. Chuẩn bị: tài chính cho: bài giảng,

tài liệu phát tay, vật liệu giảng dạy sinh

động (Ao, bút phớt, máy chiếu, loa đài,

hình ảnh, video nếu có thể...), địa điểm

thăm quan, thực hành và các dụng cụ phục

vụ thực hành: cuốc xẻ, phân bón, cây

con.....

-NDPP4. Thảo

luận và

chia sẻ

kinh

nghiệmTrình

bàyminh

họaHoạt động/ mơ tả

4.1.2. Thực hiện

-Nêu rõ mục đích, mục tiêu của buổi tập huấn

-Xác định cán bộ tập huấn

-Tập huấn kỹ thuật trồng rừng cho nông dân

A- Lý thuyết và thảo luận

-Sử dụng các phương pháp minh họa, trực

quan hóa thơng tin, lấy người học làm trung

tâm, không áp đặt ý kiến, cần khách quan

mọi chia sẻ của người dân.

-Trình bày rõ các bước lý thuyết theo 1 tiến

trình về KTTR cho ND.

-Đặt câu hỏi - Thảo luận nhóm

-Giải thích những thắc mắc về KTTR cho ND

-Thời gian không quá 1 buổiTGND

4. Thảo

luận và

chia sẻ

kinh

nghiệmPPHoạt động/ mơ tả- Trình B- Thực hành

bày có -Ngun tắc: Không làm thay cho ND, chỉ

minh

hướng dẫn và yêu cầu họ nói về lý thuyết

(video) trước khi thực hành

-Cần chia các nhóm nơng phù hợp đối

tượng, độ tuổi và thành phần giới

-Tiến hành thực hành các nội dung phù

hợp với địa điểm: cây con, chọn giống ở

vườn ươm; đào hố, cắt bầu, đặt bầu, lấp

hố, tưới nước...trên thực địa.

-Đánh giá cuối đợt thực hành:điểm đạt và

chưa đạt -> cách khắc phục

-Sử dụng các trang thiết bị đã được chuẩn

bị

-Thời gian không quá 1 ngàyTGNDPP4. Thảo

luận và

chia sẻ

kinh

nghiệm-ThướcHoạt động/ mô tảTG4.1.3. Tổng kết

đo tình -Tổng kết các bước tiến hành KTTR

cảm

-Nhận xét đánh giá – cán bộ tập huấn

-Câu hỏi

-Cảm tưởng của người dân sau khóa tập

1 chấm huấn

-Phản

-Thời gian khơng q 30phút

ánh cá

nhân

-Thảoluận

nhóm

-Vấn

đáp

-Trình

bày4.2 Thảo luận và chia sẻ kinh

Tổng

nghiệm

80

-Lý do: đây là nội dung cần tính tham gia

cao

-Để mọi người hiểu sâu vấn đềNDPP4. Thảo

luận và

chia sẻ

kinh

nghiệm-Thảo

luận

nhóm

-trình

bàyminh

họa

-Vấnđáp

-Trình

bàyHoạt động/ mơ tả

4.2.1.Thảo luận

-Chủ đề:Giải pháp nâng cao chất lượng các

lớp tập huấn về KTTR cho ND

-Các nhóm lên trình bày: Ao, bút phớt, băng

dính, kéo, thẻ màu – cán bộ thức đẩy

-Ghi ghép các kết quả thảo luận – thư kíTG

404.2.2. Chia sẻ kinh nghiệm

Tổng

-Các nhóm chia sẻ kinh nghiệm tổ chức tập

40

huấn về KTTR cho ND

-Sử dụng Ao, A4, bút phớt, băng dính, micro,

bảng phấn

A- Đặt câu hỏi: các câu hỏi bao gồm

5NDPP4. Thảo

luận và

chia sẻ

kinh

nghiệmHoạt động/ mô tảCác đồng chí hãy cho biết những

khó khăn trong cơng tác tổ chức tập

huấn KTTR cho ND?

2.

Trong quá tình tổ chức các lớp tập

huấn KTTR cho ND thì họ thường

phản hồi những vấn đề gì?

3.

Các đồng chí hãy cho biết kinh

nghiệm tổ chức các lớp tập huấn đã

từng làm?

B - Giao nhiệm vụ trả lời:

35

1.

Đại diện các thành phần tham gia

trả lời trên bảng(Cán bộ thúc đẩy)

2.

Có người ghi chép các câu trả lời

(thư kí ghi chép, cán bộ thúc đẩy)

1.Thúc

đẩy –

giao

nhiệm

vụT.gianTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×