Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Mạch ổn áp đối xứng:

c. Mạch ổn áp đối xứng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

11.1.5. Tự động điều chỉnh điện áp:

+12V

R6

D3R3T1R5C1-EccUvào

VR+Ecc

UzDz+12V+EccR

C5

4

7

8

1

6II

+-EccR2IC điều khiển MotorCLR1+

I

-R10 T2BATNU1AUraD220V2BM

10D4

+12VD1R4R8R7R9D2C2CU2

1. cấu tạo:

a. Khối điều chỉnh servo:

b. Khối khống chế mức cao nhất của điện áp ra:

c. Khối khống chế mức thấp nhất của điện áp ra:

d. Khối chỉnh lu hồi tiếp:

e. Khối so sánh:2. Nguyên lý làm việc:

* Nguyên tắc làm việc

* Đặt chế độ làm việc

* Điện áp nguồn tăng :

* Điện áp nguồn giảm :* Kết luận+ECCRC1R2R1RC2

Ura2Ura1

C2

T1C1T211.2. Mạch

dao động da hài:

a. Sơ đồ nguyên lý

b. Biểu đồ thời

gian

11.2.1. Mạch

dao động da hài dùng tranzitor:

Cấu tạo của sơ đồ:11.2.1. Mạch dao động da hài dùng IC

KĐTT:

1. Cấu tạo của sơ đồ:

UN = UC

NạpRUP+

t

UP-Phóng

NUra-UdUP++t

PCUPR2UC

R1UMUmt1t2t3t2. Nguyên lý hoạt động của mạch:

* Trong khoảng thời gian từ t0 t1 Ura =

UM

* Trong kho¶ng thêi gian tõ t1 t2 Ura =

Um

* Chu kỳ xung:

T= 2,2RC

11.3. Cân điện tử:

11.3.1. Công dụng - cấu tạo:Sensor

áp lựcKhuyếch

đạiXử lý

tín hiệuHiển thịĐếnưmáyưtính* Sensor áp lực loại Loadcell: Có nhiệm vụ biến đổi áp lực thành tín h

điện.

* Khối khuyếch đại tín hiệu: Nhận tín hiệu từ Sensor, khuyếch đại đ

* Khối xử lý tín hiệu: Có nhiệm vụ mã hóa tín hiệu điện thành tín hiệ

* Khối hiển thị: Thực hiện chức năng hiển thị kết quả đo trên màn hì11.3.2. Nguyên lý điều khiển cân ®iƯn tư:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Mạch ổn áp đối xứng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×