Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 8: chống sét và nối đất 8.1. Chống sét: 8.1.1. Khái niệm về sét: Sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất, hay giữa các đám mây mang điện tích trái dấu. Trước khi có sự phóng điện của sét sẽ có sự phân chia và tích luỹ r

Chương 8: chống sét và nối đất 8.1. Chống sét: 8.1.1. Khái niệm về sét: Sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất, hay giữa các đám mây mang điện tích trái dấu. Trước khi có sự phóng điện của sét sẽ có sự phân chia và tích luỹ r

Tải bản đầy đủ - 0trang

8.1.2. Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào trạm:

1. Khái niệm cột thu lôi:

Muốn bảo vệ vật kiến trúc hoặc trạm biến áp không

bị sét đánh trực tiếp thì chủ yếu làm cho dòng

điện sét khi bị sét đánh đợc nhanh chóng chạy

xuống đất. Nói chung thờng dùng là cột thu lôi. Thực

chất cột thu lôi là thiết bị dùng để thu và dẫn

nhanh dòng điện sét xuống đất.

Sự phóng điện này có thể giải thích nh sau: Khi có

một đám mây tích điện tích âm đi qua trên

đỉnh của cột thu lôi (có chiều cao đối với đất và có

điện thế của đất coi nh bằng không). Nhờ cảm ứng

tĩnh điện và hiệu ứng mũi nhọn thì đỉnh của cột

sẽ nạp một điện tích dơng. Vì đỉnh của cột thu lôi

nhọn nên cờng độ điện trờng của vùng này khá lớn.

Điều này sẽ tạo điều kiện dễ dàng một kênh phóng

điện từ đầu cột thu lôi đến đám mây tích điện

âm do vậy sẽ có dòng điện phóng từ đám mây

xuống đất (gọi là dòng điện sét).Là bộ phận thu dòng điện sét, vật liệu th

ờng làm bằng thép tròn mạ kẽm, đờng kính

d = 19 - 25mm. Hoặc thép ống mạ kẽm đ

ờng kính d = 25 - 38mm.

Đầu đợc gia công nhọn hình kim.

b. Cột:

Làm bằng bê tông (hoặc gỗ) hoặc cột kim

loại.

c. Dây dẫn sét:

Dùng ®Ĩ nèi ®Çu thu sÐt víi bé phËn nèi

®Êt

H8.2

d. Bé phận nối đất.

Là vật dẫn dùng để dẫn dòng điện sét vào

đất một cách an toàn, bộ phận này phải tiÕpac

bda. Kim thu sÐt

b. Cét chèng sÐt

c. D©y dÉn sÐtH8.2d. Bộ phận nối đất3. Phm vi bo v ca cột thu sét:

• Khơng gian xung quanh gần cột thu sét mà đối

tượng được bảo vệ đặt trong đó rất ít khả năng bị

sét đánh gọi là phạm vi bảo vệ của cột thu sét.

Cho đến nay chỉ có một cách duy nhất là xác định

phạm vi bảo vệ bằng thực nghiệm trên mơ hình.

Tuy còn nhiều nhược điểm nhưng đã qua một

thời gian khá dài được kiểm nghiệm trong thực

tế, kết quả của mơ hình có thể chấp nhận được

với độ tin cậy lớn. Theo quy phạm thiết kế chống

sét cho các cơng trình kiến trúc, phạm vi bảo vệ

của các cột thu sét được xác định như sau:• a. Phạm vi bảo vệ của một cột thu sét đứng riêng

rẽ:

• Phạm vi bảo vệ của một cột thu sét đứng riêng rẽ

là một hình nón cong tròn xoay đỉnh trùng với

đỉnh kim, đáy là một hình tròn có bán kính bằng

1,50 lần chiều cao của cột (r0 = 1,50 h). Mặt cắt

của phạm vi bảo vệ qua cột thu sét là một tam

giác đỉnh chùng với đỉnh kim, đáy nằm trên mặt

đất, hai cạnh bên là đường cong lõm nhưng được

tuyến hóa thành đường gãy khúc tạo bởi hai đọan

thẳng vẽ qua các điểm đặc biệt có tọa độ như sau:

(0,75h-h) và (1,5h-0,8h) như (hình 8.3).0,2 h

h

2h/3

hx

0,75 h0,75 h0,75 hRxHình 8.3. Phạm vi bảo vệ của một cột thu sét0,75 htạo bởi hai cột thu sét cao bằng nhau

(hình 8.4).

Phạm vi bảo vệ ở hai bên xác định

như trường hợp 2 cột thu sét đứng

riêng rẽ; Phạm vi ở giữa hai cột có

giới hạn trên là một cung tròn đi qua

hai đỉnh kim và tâm cung nằm trên

đường trung trực của đoạn thẳng nối

liền giữa hai đỉnh kim và có độ cao H

bằng 4 lần chiều cao của cột thu sét

(H = 4h).Rhh

0,2

hhh0h2h/3h0hx0,75

h0,75hoa

0,75

h0,75

h

2bx0,75

hRxRxHình 8.4. Phạm vi bảo vệ của hai cột chống sét cao bằng nhau1,5hoHình 8.5 chỉ rõ phạm vi bảo vệ của ba và bốn cột

thu sét kết hợp.

Phạm vi bảo vệ ở phía ngồi tam giác hoặc đa giác

(do vị trí các cột tạo thành) xác định như trường

hợp hai cột thu sét phối hợp từng đơi một.

Phạm vi ở phía trong tam giác hoặc đa giác hồn

tồn được bảo vệ với điều kiện:

rx22

bx12

a12

1bx23Drx1a31a23bx31

3

rx3Hình 8.5a. Phạm vi bảo vệ của 3 cột chống sétrx2

2bx12

a121bx23

rx1a23Dbx41a413

a34

bx34

4

rx4Hình 8.5b. Phạm vi bảo vệ của 4 cột chống sétrx3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 8: chống sét và nối đất 8.1. Chống sét: 8.1.1. Khái niệm về sét: Sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và đất, hay giữa các đám mây mang điện tích trái dấu. Trước khi có sự phóng điện của sét sẽ có sự phân chia và tích luỹ r

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×