Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong các thiết bị sau, thiết bị nào là động cơ điện ?

Trong các thiết bị sau, thiết bị nào là động cơ điện ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Phát biểu định luật cảm ứng

điện từ? Giải thích công thức Mắc

xoen, nêu 1 số ứng dụng của định

luật?

Câu 2: Nêu khái niệm hiện tợng tự

cảm, hệ số tự cảm, sức điện động tự

cảm?

Câu 3: Nêu khái niệm hiện tợng hỗ

cảm, hệ số hỗ cảm, sức điện động hỗ

cảm?ChơngIII: Mạch điện xoay chiều một pha

3.1. Khái niệm.

Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng

điện có chiều và trị số biến đổi theo quy luật

hàm số sin.VD:

Đồ thị:ii-ImT/2-ImTte

eN

EmOOT/2

ot-Em

STTNguyên lý tạo dòng điện xoay chiều một

phabNacSM

d

NCấu tạo và sơ đồ nguyên lý máy phát 1 phaMAYưPHATưẹIENưXOAYư

CHIEUưMOTưPHA3.2. Các đại lợng đặc trng.

- Chu kỳ( T ): Là khoảng thời gian ngắn

nhất dòng điện lặp lại trạng thái biến thiên cũ.

Đơn vị: s

- Tần số( f ): Số chu kỳ thực hiện trong một

giây. Đơn vị: Hz

- Trị số tức thời( i ): Giá trị tại thời điểm t

bất kỳ

- Trị số cực đại( Imax ): Giá trị lớn nhất mà

trong một chu kỳ

- Trị hiệu dụng( I ):

- Pha và sự lệch pha:Câu hỏi kiểm tra

Kể tên các đại lợng đặc tr

ng của dòng điện hinh

?sin

Xác định chúng trong biÓu

π

:=thøc

i 10. 2Sin (314t − ) A6Phép trừ vectơ

E

yđồ thị hình sin dòng điện xoay chiều hình sin một pha

i

i

ImE1xT/2oTouE2

-Im

TPhộp cng vộct

yyE1th vectIE

xo

E2ox

IPhộp tr vectyPhộp cng vộctEyE1E1E

- E2xo

E2xo

E23.3.ưmạchưxoayưchiềuưthuầnưtrở

1. định

nghĩaRKý hiệu và dạng thực tế của điện trởTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong các thiết bị sau, thiết bị nào là động cơ điện ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×