Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. §Þnh luËt Jun – Len x¬.

c. §Þnh luËt Jun – Len x¬.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2. Mạch điện xoay chiều một pha.

1.2.1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều

1 pha.

a. Định nghĩa:

Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng

điện có chiều và trị số biến thiên theo quy luật

hình sin.

i

VD: i = Imsin t

i

Im

Đồ thị:

T/

t

2

-Im

Tb. Nguyên lý tạo ra sức điện động xoay

mộtchiều

pha.1

Dùng máy phát chiỊu

®iƯn xoay

pha:

bNacM

d

NSmax  ec = 0  i = 0

baNcM

d

NSbcd

M+N-acdbaM+N-cb

d

M+

aN-cb

d

M

aNba

M-N+dcbacdM-N+bc

a

MdN+bacM

d

NTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. §Þnh luËt Jun – Len x¬.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×