Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Tỏc ng ca dũng in lờn c th con ngi :

b. Tỏc ng ca dũng in lờn c th con ngi :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tác động về hóa học:

Dòng điện truyền qua cơ thể gây

tác động điện phân, như phân hủy

các chất lỏng trong cơ thể, đặc biệt

là máu.Tác động sinh học:

Dòng điện gây tác động kích thích

các tế bào làm co giật các cơ bắp,

đặc biệt là các cơ tim và phổi. Có

thể làm ngưng sự hoạt động của

tim phổi. Nếu dòng điện qua não sẽ

phá hủy trực tiếp hệ thần kinh

trung ương.C. Hậu quả của dòng điện gây ra

Mức độ nguy hiểm ít nhiểu phụ

thuộc vào các thơng số đặc trưng

của dòng điện như cường độ dòng

điện, tần số và các loại dòng điện,

đường dòng điện đi qua người và

các yếu tố làm giảm điện trở của

người khi bị chạm điện như đã phân

tích ở mục điện trở của người.Về cường độ dòng điện. Qua các

kết quả thí nghiệm ta thấy tác

dụng của dòng điện đối với cơ thể

con người như sau (xem bảng

11.1).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Tỏc ng ca dũng in lờn c th con ngi :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×