Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thay thế các thiết bị đèn tiêu hao nhiều năng lượng

Thay thế các thiết bị đèn tiêu hao nhiều năng lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Máy vi tính:

 Chọn mua máy vi tính có kích cỡ phù hợp,

 nên dùng màn hinh LCD (màn hình tinh thể lỏng thế

hệ mới), chỉnh chế độ sáng của màn hình ở mức vừa

phải,

 nếu khơng sử dụng trong vòng 30 phút trở lên thì phải

tắt máy để tiết kiệm điện năng; …6566 Quạt: chỉ để ở chế độ vừa đủ, thường xuyên lau chùi

để tăng công suất quạt mà khơng tốn nhiều điện;…67CÂU HỎI ƠN TẬP chương 2

Câu1: Hãy trình bày khái niệm sử dụng năng lượng tiết kiệm

và hiệu quả . từ đó nêu một số ví dụ về việc sử dụng năng

lượng lãng phí trong đời sống hàng ngày mà anh/chị biết. chị

có sử dụng sản phẩm nầy khơng? Nếu có, hãy kể tên các san

phẩm đó.

Câu 2: Sản phẩm tiết kiệm năng lượng là gì? Nhà các anh/

Câu3: Mục đính của kiểm tốn năng lượng là gì? Hãy nêu các

nội dung chính trong kiểm tốn năng lượng? Lượng68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thay thế các thiết bị đèn tiêu hao nhiều năng lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×